Thursday, June 2, 2011

van deze missie "aanvaard" naar "bevestigd" naar "te honoreren"

Meldt de auteur aan de zijkant de aanvaarding van de missie in 1985 ...
zijn er op hoofd-scharnierpunten wetenswaardigheden nader te verklaren ... op jaar-intervallen
1981 - 1985 - 1991 - 2002 - 2007 - 2011
daartussen bevinden zich bijzaken zoals het gesprek met mr H.A.A.G. Vermeulen - de 100% te volgen heer in dienst van zichzelf en opgeroepen als wijs man door de Centrale Raad voor Beroep op 26 juni 2008
(een bijzaak omdat hij dit zelf zo beoordeelt; ergo volgbaar voor de client en zijn wederpartij de stichting, en dus de gemeentesecretaris dhr. Gerritsen en zijn op-volger dhr. de Jong)

1981

geeft een impuls op het wezen Q - onze avonturier - tijdens zijn bezoek aan Teotihuacan, Mexico
Toevallig kwam de vakantie aan dat land tot stand wegens een KAL-plane dat werd neergeschoten door de Russen (wat heeft dat nu met de missie te maken? tja, dat begrijpt Niemand)
Q wordt bevangen door het ion van Kukulkan, tevens Quetzalcoatl
Nuttig te weten dat Q zowel DS022 alsmede LC220 op zn streepjescode heeft staan (242?)

1985

geeft de ervaring op de KONGSVEJ - OSLO Trondheim - gecombineerd met de krakende gletsjer ...
Oeroud vast water wordt weer vloeibaar ... is de "groote boodschap" aan Chief Q; en wat later verlaat Q het Koninklijke LM gebied; ofwel de verzekerde carriere voor een Groter Avon-tuur

1991

biedt op de golven van Eckart J. Wintzen en zijn Besognes een schrijversschepping op NRC's EssayWedStrijd "Is alles Al Gezegd", geïnspireerd door Fukuyama's "Einde van de Geschiedenis"
Een trilogie als signaal voor TRITSZINNIG pivoteren ...

2002
geeft een perfecte toets bij de management assessment: twee echte 10'en voor de 2 academische testen;
in de woorden van ome Roelof perfect voor de staat van onvermogen van de stichting en haar bestuurders en directiepiloten om ... de zaak weer vlot te trekken naar de wensen van royaal aangetrokken stage-lopers (o.a. voor koningschap en het betere smoelenwerk voor de natie, en wat het nog wil zijn ...)

2007
de vraag van 2 miljard mensen tot 18 jaar uit de wereld die mensen erkent, bereikt Q
Hij meldt dit aan de prmius interparis van de ondernemende partners ...
"kan naar mijn mening goed gecombineerd worden met huidige werkdruk en loopbaan"
De PI beantwoord dit vlekkeloos, nl. door te zwijgen in alle talen ...; aannemelijk

2011
Q wendt zich tot formeel hoogste baas voor formele positie mede in relatie met informeel honorair vertoon.
Die hoogste baas is in het domein van de burgemeester Eberhard van der Laan dhr. de Jong, gemeentesecretaris en volgbaar functionaris in het toezicht van dhr. Vermeulen, opererend als voorzitter van een Meervoudige Kamer, die door het ministerie van Justitie logistiek wordt gevoerd in het kwaliteitscircuit dat sedert 2003 actief is. Ergo, er is slechts een uitleg mogelijk van zich manifesterend schriftelijk vertoon

(waar gaat het over, en stel uw vraag - ergo overkom uw schroom?)

U I T S P R A A K

is een niet volgbare uitdrukking van 9 karakters omdat het een bluf-uitdrukking is die iets suggereert wat er niet kan zijn nl. een "uitspraak", en dit wordt bijv. aangetoond door het feit dat er geen handtekening is van de opgevoerde getuigen, zoals de griffier en de voorzitter der MK met hun in het land geregistreerde duiding voor familienaam en voornamen ... (doorgaans per 1e letter aangegeven zoals bij "HAAG").

ERGO
de missie werd aanvaard in 2001 door een aanwezige directeur in januari, meervoudig bevestigd door een collega directielid (de AD Wim, verenigd met Q in MHA-verband met o.a. Roel Kremer, de voorzitter) in maart. Later volgden nog enige bevestigingen, zij het dat de waarnemer de kwinkslagen laat als kwinken.
In 2011 wordt de missie overgedragen aan het democratisch appèl via de gemeentesecretaris van de hoofdstad - de trots van vrije ondernemerswereld, incl. ondernemingsschap ~ zeg maar moraal en morus.

Dit laatste geeft de status "te honoreren" drie jaar na de gelegenheid die ziich voordeed aan het bestuur zich nader te verklaren in de missie "koningschep" - opmaat voor koningschap.

Verzoeke tot bevrijding ...
van uw dienaar Q
en u zelve als voerend "paradigma"