Sunday, January 17, 2010

wij hadden ...

snapshot uit n column van Max Pam:

En dat is dit: wij hebben een beslissing genomen met de kennis die wij toen hadden. Hadden wij toen over andere kennis beschikt, dan hadden wij zeker een andere beslissing genomen, maar die kennis hadden wij niet. Kortom: wij namen de enig juiste beslissing, ook al was dat een totaal verkeerde beslissing.


:{ vergeeft U mij dat ik even samenspan met MAX? als Burger in Initiatief, misschien? ach, ja ... natuurlijk doet U dat, vergeeft U mij de pose van een vraag aan U, Mevrouw/Heer! }:

mijn articulatie bevind zich ongeveer hier "met de kennis die wij toen hadden" ...

dat is nl. zo een zinnetje waar de BRON zich niet meldt als een aanwezige waar er meerdere velden zijn van een werking hebben ...

Ik , wachtmeester van HM en soldaat van de KP, voeg toe:

* het bewustzijnsveld van de bestuurder die een staat heeft van aanwezigheid
* de ruimte die de bestuurder heeft zich buiten het gangbare circuit op de hoogte te stellen
* de velden van intuïtie en instinct die de kunst van het politicus zijn vruchtvol maken in potentieel "spraak" en "vatbaarheid" ...

De andere Babelonische te Corrigeren Notie is die geënt op het woord WIJ

"Wij , de koningin" heet dit ... als signaal van en tot herstel van de spreker/acteur in het spel om ... de knikkers en/of de visie tot "betere samenleving" als inclusieve "cel" (organische kern-talent) van de hele wereld met andere landen als naties en anders te articuleren organisatorische vormen ... met veelal een soortgelijk doel (mogelijk afwijkend van "plunderaars" en roofridderstallen)

"we want our money Ba(RA)ck" schreeuwt OBAMA ~~~ O'bahmaRAMA ...

;-) pivotal times banking the peoples trust fields

Saturday, January 9, 2010

EGO manie

... is een woord dat Bas Heijne gebruikt in een gevat artikel


mijn aandrage:

beste bas ~ inzake quôte : “Egomanie en zelfoverschatting is geen exclusieve ziekte van zelfgemaakte vrije jongens” heb ik je iets te melden. Het betreft het woord “egolutie”. Zo maar n woord dat oppopt uit n droom of n kwestie van voorzienigheid.

Ego en evolutie en een Darwiniaanse opvoeding inzake “the struggle for life” en Rinus Michels opvatting van het spel: Voetbal … en dat is wat anders als Schaatsen : ‘t is Kaatsen. Is dit redelijk? Als opmaat voor ‘t onderscheid tussen persoonlijk, individueel, bilateraal en collectief? Of is er ook ‘n 5e kwalificatie van samenleven … tussen alle regels door?

Notie is dat de 4 burge(r)meesters van de 4 grote steden sedert enige jaren een holistisch instrument in hun sfeer van samenspreken hebben aangeschaft. Of ze het ook gebruiken … weet ik niet … en dan nog als ze het gebruiken … gebruiken ze het vrijelijk en op zo een wijze dat er sprake is van samenwerking?

Wat het technologisch sufje betreft gaat het om een middel dat oogcontact faciliteert en daarmede het daadwerkelijke contact tussen tween mensen, twee besluitnemers …

Algemeen kader ? Daar waar de bron is bevindt zich het ijkpunt … van besluitvorming en besluitneming en verantwoordelijkheid.

groet …


Wij gaan ons als volk inmiddels afvragen ... hoe vergaat het in Waterschapland Nederland met de EGOmanie? En worden wij ervan WAKKER?

Is dit ook te bevragen aan de daders, cq. de verantwoordelijken? Zij die zich juist weten in het juiste kader van hoe te handelen.

"Wij nemen altijd de juiste beslissing" zegt de directeur-secretaris mij bij de nieuwjaarsborrel 2004 ... en ik weet het ... je kunt een ander een onderneming aanreiken ... ter oplossing van "een frictie ter creatie".

groet, S'ace