Sunday, July 19, 2009

het hartbrein

hoe het brein een deja vu rijk is en het hart een ander ... maar welk?

Bewustmakend nieuws geeft het bericht af:

Hartbrein
Een Amerikaanse cardioloog, Andrew Armour, ontdekte begin jaren negentig dat het hart over een eigen neuraal netwerk beschikt: het hartbrein. Weliswaar is dit een klein brein, maar toch bleek dit hartbrein veel meer informatie naar het grote brein te sturen dan andersom.

Op grond van de informatie van het hartbrein worden in de hersenen allerlei biochemische en elektrische reacties in gang gezet: de bloeddruk, de ademhaling en de aanmaak van stresshormonen bijvoorbeeld. Kortom, in tegenstelling tot wat we vaak denken, namelijk dat onze hersenen alles controleren, ligt de werkelijke basis veel dieper: in ons hart.


Als pionierend directeur van de stichting Waternet heb ik de eer dit gebied sedert 2004 te verkennen via het project met Fundamental en Chaosforumgenoten Jan en Hans in een startende onderneming Mental Fitness Company ...

Ikzelf breng in de specifieke bedrijfsproblematiek en geestesziekten die heerseen in het ernstig van de mens vervreemde stichtingswerk , o.a. in relatie met het besturende gedeelte van dit democratisch ingebedde geheel.

Werkende weg ontdek ik dat mensen veel vertrouwen hechten in de nieuuwe technologie edoch vergeten lijken dat wij die technologie ingebed hebben in ons instrumentarium dat wij vroeger wel benaderden met de term tempel - ergo je eigen systematiek gegeven door vader en moeder, ofwel moeder natuur - wie anders???.

Edoch wie is er geinteresseerd in iets dat geen markt kent al is de ervaringsmarkt immer onder ons ... veelal de niet met rekeningen ge-outilleerde markt waar mensen zich met elkaar realiseren.

DE NEUREEBAH

is bijv. een meditatie-techniek die mensen individueel en groepsgewijs kunnen hanteren om het lichaam te reinigen en hernieuwd te orienteren op de kosmos - het niewe / elke nieuwe dag en haar specifieke bericht ...

Kortweg NEU, REE en BAH zijn 3 klanken van veel meer die 3 energiegebieden raken en verleiden (via een gracieuze lichaamsbeweging) tot herkenning ... Een soort van pianostemmerij waar het lichaam zelf de piano is ... Hmmm , kan toch handig zijn wanneer je die kennis weer tot je neemt en en passant praktiseert.

Zelf placht ik dit toe te passen op mooie plekken en momenten die in same met mijn lifje passeer en dan en passant "eer". Dan waan ik mij wel een hier-o-phant of beter ... een hieroplant - iemand die een nieuw zaadje in zichzelve ontkiemt ...

En vanzelf wil ik dit graag kenbaar maken aan ieder die er toe openstaat.

toY S'ace

Saturday, July 11, 2009

visionaire Troonrede

Volgens de nieuwe opzet van de 3e dinsdag in september is er een andere wijze van rede-voering op til. Dit wordt in dialoog gezet door Marc Chavannes, redacteur van het nrc: Prinsjesdag om na te praten?

Ik meen er goed aan te doen de volgende bijdrage daar aan te dragen (en zie toe hoe de plaatsing ervan volgt):

beste Marc, de voorgestelde wijziging luidt:

"De Troonrede moet (dan) niet meer een opsomming van beleid zijn, maar een visionair verhaal over wat er aan de hand is in de samenleving."

Hierop kan ik als pionierend directeur van de stichting Waternet persoonlijk op reageren waardoor de klassificatie die ik geef van/aan mijn werking in de samenleving kan vervallen voor de lezer die daar in tranparantie wel over geïnformeerd mag zijn. (en ik geef toe dat ik e.e.a. eenvoudiger zou kunnen formuleren wanneer ik de luizen in de pels meer duld als tijdsvergende wezens die te ignoreren zijn)

Wat is het geval? In mijn pionierend burgerschap in enig tijdgewricht tussen pim en theo onderneem ik een dialoog die ook het karakter heeft van een volksreferendum echter dan in een stichtelijke baar van een Hoofdstedelijke Watersectie - die ik hier even niet identificeer.

Wat is de dialoogvorm? En hoe is deze gelanceerd?

De dialoog wordt in wezen gelanceerd door de overheidsmanager in spé van het betreffende kalenderjaar bij de vraag : "Moeten wij nog doorgaan met het verstrekken van kerstpakketten?"

Deze uitnodiging wordt opgepakt met het ambtenaren initiatief "zullen wij met elkaar een nieuw kerstverhaal schrijven?"

De dialoogvorm vind in de eerst 3 aanzetten de vorm van het alfabet. Dit wil zeggen dat topic-items 4 t/m 26 zich ordenen met de beginletters D t/m Z. En elke medewerker is uitgenodigd om een bijdrage te leveren.

Uiteindelijk wordt de betreffende ambtenaar na enkele maanden ONTSLAG AANGEZEGD.

Dit als een weergave van een visionair in Nederlands Burgerschap die ondertussen ook a) een brandaanslag overleeft b) geïnstalleerd is als adviseur van de wereldeenheid en vredeseducatie c) in mei 2009 dhr. Arun Gandhi rondleidde op spreekbeurten in Utrecht, Den Haag en Amsterdam d) in 1991 een nieuwe dispensatie schreef voor het houden van verkiezingen (ergo: niet meer "slechts" wegwijzen met het vingertje)

Ik vertel hier wel bij dat ik persoonlijk in relatie ben met de hoofdstedelijke ambtenaar en planetair (Obama-fähig) adviseur.

Groet, Cees
soldaat van de KP; wachtmeester van HM


Relevant kan het nog zijn hier een notie van wijlen Heer Claus van Amsberg aan toe te voegen: "het ijkpunt van handelen bevindt zich aan de bron"

Dit laatste kan in de praktijk worden geschaard aan het optreden van elke directeur van enig collectief in enige bedoeling; ik noem gemakshalve bankdirecteuren en ook rechtbank magistraten; ook stchtingsbestuurderen zijn hier welkome personen.

In dit verband quote ik ook een snede uit een regeringsrapport:
"De huidige crisis heeft namelijk aangetoond dat kwetsbaarheden in deze ene specifieke sector verstrekkende gevolgen kan hebben voor de rest van de economie. Om de centrale positie van financiële instellingen beter te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk om verkeerde prikkels en ontwikkelingen uit het verleden aan te pakken."


Immers ... elke stichting van zekere grootte is te beschouwen als een bank met haar eigen kwetsbaarheden (en kwestiebaarheden ook!). En het woord kwetsbaar is in voortdurende relatie met de persoon die zich leent aan een bestuurdersrol: "je dient je kwestbaar op te stellen". En dit adagium leg ik op transparante wijze ook voor aan bestuurders van enig stichtingsbestuur zoals bijv. weer in het water en onder toezicht van de inspecteur genaamd de zich oefenende koning in spé , den heer W.A. van Oranje Nassau ; elders bekend als Willem van Buren. En ... van de Prins weet ik geen ... (vult u dit aan?).

uw "narretje",
S'ace

Wednesday, July 1, 2009

water begrijpen

deze clip/serie kwam op mijn pad :(kijk via tube voor de verdere edities in de serie)

Mijn eigen visie?

Water is de accu van ons lichaam ... alle cellen zijn er van vergeven ... vol van ...
Je kun zeggen het is onze eigen nucleaire transmitter die omgevingsveilig is ...
(al ga ik dan uit van het goede in de mens ...)

Kijk eens naar de formule van water:


En zie de structuur: ieder molecuul heeft richting ; is als een pijl ...
edoch elke richting gaat het molecuul op (want het is geen pijl edoch een element met magnetisme)

Ergo : de mens is een waterdrager ... en wordt er door voortgedreven ...

toY S'ace