Wednesday, July 1, 2009

water begrijpen

deze clip/serie kwam op mijn pad :(kijk via tube voor de verdere edities in de serie)

Mijn eigen visie?

Water is de accu van ons lichaam ... alle cellen zijn er van vergeven ... vol van ...
Je kun zeggen het is onze eigen nucleaire transmitter die omgevingsveilig is ...
(al ga ik dan uit van het goede in de mens ...)

Kijk eens naar de formule van water:


En zie de structuur: ieder molecuul heeft richting ; is als een pijl ...
edoch elke richting gaat het molecuul op (want het is geen pijl edoch een element met magnetisme)

Ergo : de mens is een waterdrager ... en wordt er door voortgedreven ...

toY S'ace