Saturday, December 19, 2009

NZ als 270 graden rotatie tunnel }~VISIE~{

tja de tunnel visie van A'dam staat op de helling ...

hoewel het voor de economische parameters geweldig is dat er zoveel fout gaat ...
want het is goed voor de bruto omzet ... een belangRIJKE flow voor wie er in zit.

en als je er in zit dan ben je professioneel bezig ...
zoals wethouders van de stad die zich bij contract laten adviseren voo run politieke invloed die veelal tot ebje beperkt blijft ... Economie begeeft zich op afstand van de mensCH ... niet van de burger die er plezier aan beleeft; en de andere burger bestaat niet op een enkele uitzonderring nagelaten ...

Marc ChaVanNes schrijft inzake de NZ tunnel hier:

en ik dien mij als vertegenwoordiger van Midden en Hoog Kader kwetsbaar op te stellen , naar een te huldigen credo van zijne eminentie Job C. - een ferme kaerel die zo zijn mannetjes en vrouwtjes beheert gelijk zijn oogappel te RotjeKnor.

Beiden hebben met hun commissaris te doen.

Even wat schrijven inzake het koninklijk gerelateerde waterwerk ...
(ik verwacht hier vanwege de democratische orde geen weerwerk al is het zeker op prijs te stellen zodat ik mij nog puntiger en meelerende uitdruk met u - ergo gaarne geen achterafgepoets , toch?)

in 2001 werd bij de stichting operationeel waterwerk inzake ondergrondse buizen (riool-lering) het project bestelbiljetten de grond in geboord door ambitieuze burgers die zich lenen aan ambtelijke functies zoal in sectorieel hoofdman en directioneel a'damse bluf.

nu is aan zo een project niet direct af te lezen waar het omgaat, vandaar hier wat linguistisch vermogen aangelgd: taalwerk , zonder dictee en elite neiging van de kant van de auteur - bekend met het rattenverhaal van ene Schrijvers.

Dus waar gaat zo een project dan om: een kwaliteitssyteem opleveren en integreren in de bedrijfsvoering zodat stelposten nauwkeurig worden geadministreerd en bewaakt door de aangestelde specialist. Nauwkeurig verhoudt zich op die manier van de bedoeling bedrijven met de hoog geuitte kwaliteitsdrang van zorgvuldigheid. Volledigheid met betrekking tot aanwenden van de vakbekwame aanwendingen van Ingenieurs en andere Vak-disciplines zoals daar zijn in het Informatieve Veld (ook de Ondernemingsraad en het georganiseerd overleg met vakbonzen).

Vreemd is het dan dat een project (BBJ) dat rijp is voor installatie de nek om wordt gedraaid met een opzichtige manoeuvre van een der directieleden tevens kandidaat AD. Tja, even iemand een douw geven en een ander een promotie en je hebt de tweespalt zichtbaar op tafel gelegd en "je bent een toffe kaerel" want je hebt LEF.

Ergo, het stelwerk is de crux waar de ongeplande stelposten heftig inhappen op het budget van ... jawel ... de hoofdstedelijke burger die het allemaal moet opbrengen - wat opbrengen? de riante salarissen van hen die uren schrijven ... en hun werk niet bepaald aankunnen - ergo amateurisme ten top onder degenen die zich professionaal (bijgestaan door samenlevingsplijtend juristisch woordengoocheld volk) als onaanraakbaren (engels: untouchables <= mob) laten bijstaan (corrigeren zou het moeten zijn).

De rechtbank laat weten dat zij geen taak heeft in het criminele circuit - wat communiceert de Raad : ergo haar woordvoerders/ meester / magistraten / ministerieel gremium?

Communiceren is niet per sé te volgen door hetgeen staat genoteerd ... en gaat veel dieper dan dat ...

En uh ... wat zegt Wouter B. : "het volk moet niet zeuren, zij hebben de beste regering die ze kunnen hebben ... want anders zaten wij hier niet ..."

kijk, dat is goed te volgen ...

thX

oh ja ... Wouter heeft gelijk dat je wel moet kunnen zwemmen - en we gaan niet meer vragen naar het zwemdiploma van een DiepZeeDuiker - zo vragen wij ook geen check op lieden die een WC binnen gaan om zich met een vel papier te verschoonen.


Tja, dat laatste kan wederom een reden zijn het volk niet te confronteren met de nuance die ook zij verdient ... immers er is niet dat beter communicert dan het Water Closet ... top product van ... Nederland.

U kunt vanzelf ook hier uw opbouwwerk in woorden gestalte geven ...

toY Cees

en de latere +/P'LUS

zondag 20 december 2009, 00:11 uur

ik zag dat u mijn aandrage heeft geplaatst hetgeen mij aanmoedigt ook dit met u et all te delen:

de deelgenoot van de vakbond voor (be?)middelbaar en hoger personeel van het hoofdstedelike gremium heeft gemeld dat er sprake is van een “ordinaire” machtstrijd sedert de millenium wissel kort na het akkoord inzake ethisch handelen …

dit wordt in woordelijke termen gecommuniceerd met protocollen (begrijpt iedereen wat dit is?) met de spreuk “pesten op het werk” (begrijpt iedereen op elk niv’eau wat bedoeld wordt met de combinatie protocol en het credo)

ergo was de combinatie van het een en het ander wel getoetst op bruikbaarheid?

wie was hier de toezichthouder ?

ah … U zegt de OR – de ondernemingsraad?

Tja, U kunt wel eens gelijk hebben want de OR is hoger dan de directie …; edoch … is daar ook maar 1 iemand die dit nog begrijpt?

ach ja, de uiteindelijke poortwachters bij de lokale rechtbank , zegt U?

of haar toezichthouder te Ut’recht?

tja … Maxima heeft wel een beetje gelijk als zij het Nederlands gaat waarderen tijdens het Leren ~ terecht dat zij vervroegd is gepromoVeerd tot het Nederlanderschap – op heet dit -scheppend vermogen in de lijn van JPB’s VOC-menTalitijd?

sorry voor de bewust aangebr8e woordspelingen – die illustreren vooral het gladde TaalSpel … met NUance …

toY S’ace


ohm'dat alle goeie dingen in 3'en gaan ... naar een natuurlijk inzichT ...

zondag 20 december 2009, 00:25 uur

nog even een toevoeging vanwege de act’ualitijd ;-)

“politiek persoonlijk maken” meldt een brievenschrijven op de pagina Brieven van het actuele nummer …

volgens mij is dit altijd al het geval geweest dat het politieke gremium persoonlijke aansprakelijkheid kent …

edoch het ken ook een soort van “blessing” indien bijv. een wethouder tegelijkertijd een akkoord tekent met de stichting waar hij bestuurder “wordt” …

die blessing houdt concreet in dat je wordt “afgezogen” door juridisch psychologisch toe/af-leidende diensten aan “de elite” … én ik kan u verzekeren dat het royale gremium zich daar niet van bedient.

Referentie?

De edele Dame I. von Lippe-Biesterfeld , als het haar ook belieft dat ik haar enigzins bejegen als “de verlosster” ; immers zij is bekend van het NatuurCollege … en relateert zich aan de weledele heer H. Wijffels bekend met de geboorte van het huidige JPB IV

Overigens fijne ZonneWende, Kerst en JaarWissel!
S’ace

inteGraal directeur i.o. st. W. te A.
wachtmeester van het opperbevel
soldaat van het overnemende bevel

ns'GravenHagen te KopenHagen

nu de klimaattop is beëindigd vanwege het over de hele wereld verspreid doorgaan ervan ... een korte notie op een nrc-blog

vreemd dat n geniaal idee geen weerklank vind in KopenHagen als pilootstad van ns'GravenHagen ;-)

wat is dat geniale idee, dan?

verander de duur van 1 week tot 9 ipv 7 dagen ...

(even alle bezwaren vanwege veranderpijn wegdenkende, nuchter en dus ontnuchterende)

levert dit op dat wij het economische jaar kunnen afsluiten in een tijdlus van slechts 39 weken ipv 52 en dat scheelt meteen een kwart; en zelfs meer dan 30% vanuit het nieuwe frequentiegebied van 3 kweken per maan (13 manen per jaar)

dat u, of -sympathieker gesteld- , de klimaatspecialist hier nog niet aan had gedacht is ... omdat hij zich in een tunnelvisie bevind / bevond indien hij zich dit ter harte neemt ...

maar dat wisten de specialisten op dat gebied ook al veel eerder dat dit soort complexen de specialisten parten speelt vanwege "egomaniakale overlustige syndrômen" ... die veelal te overwinnen zijn.

so far ... groet cees,

adviseur wereldeenheid en vredeseducatie
tevens planetair gids op de overlevingsspiraal
(en vanzelf HM's wachtmeester en KP's souldaat)

Thursday, December 10, 2009

de ziekgolf van ome roelof en wim(pie)

tja , je neigt tot een gezellige onderhoudend titel die lezers lokt met jou eens wat te zien onder leiding van Marc de journalist die ook wel eens in Groningen (gaat boven alles) universitait begeleidt ...

bljkt overigens "Marc" opeens een internist te zijn: Michiel van Agtmael, internist-infectioloog (sorry Marc ... mijn excuses!)

beste Marc, beste lezer van Marc, beste ver~tegen-woordigers van beiden aan een tafel, een ronde, ovalen of vierkante/gehoekte tafel,

het volgende voor wat het betreft de golf ...

stel je bent een golf-surfer ... wat wil je dan ... een golfje of de hoogst golf binnen een tijdsmarge die jouw geduld verdraagt ... wat doe je dan ... je neemt het golfje of je pakt de grotere golf die je - qualitate qua - immer uitdaagt tot "prikkeling" ...

nuchter gesteld: je neemt de grotere golf ...

en die gaat nu eenmaal niet over de griepgolf of de kritiekgolf of samengenomen de ziekgolf ...

economisch paradigma aangesneden: de ziekgolf : ergo ... beste mensen "wij moeten elkaar zieken" teneinde de economie voor de 111 mille + gaande te houden ... want zeg nou zelf je krijgt minder dan dat je verdient door te zieken ... dat is werkelijk ongehoort volgens het gremium onder leiding van dhr mr H.A.A.G. Vermeulen en de geachte heer is te bevrijden van het democratisch toegevoegde Heerschap dat hem ont-schept (lees ondermijt, lees gijzelt, lees ... - wat u vind). En dit is niet persoonlijk want de geachte gegijzelde Heer maakt zich sterk voor Integere Bejegening van HoofdStedelijk Ambtelijk Gezag!

Ahum ... wie wil dit weten , geacht Hoofdstedelijk Ambtsdrager en zoals ik recent vernomen heb Amateur voor wt betreft Noord-zuidelijke Communicatie voor waar hte fysieke verplaatsingen betreft ... ERGO: er zijn ook andere dan fysieke verplaatsingen dan Fysieke in een Vertrouwens - en en passant Koninklijke - sfeer: WELKE (SOAP of No-SOAP of S*Opera ?)

Wij van het volk stemmen elkaar indfividuaal af op het Ene Lied.

Accepteert U (turn?) deze overweging in aanbieding?

Is het een idee om dit wereldwijd op de 18e december helder te hebben?

Dank Marc, voor deze M'ark ;-)

S'ace a Base Toch?


Roelof is mijn collega de Algemene Directeur die zich een 9 jarige termijn veroorlooft om zich direct te uiten ... voor waar het publieke directheid sommeert - direct is hetzelfde als onmiddellijk ... een babelonisch woord dat immers ook bemiddelijkheid vordert op het moment suprème ... (al hebben Heren ook wel gedudl vanwege leerparadigma's aangehecht aan elke amateur - zoals ook hen die zich professionaal laten uitbetalen door "de amateurs vsn Job Cohen", excl. vanzelf de ondernemende ambtenaren die hun vakverstaan en die door sommige verwoordigers worden behartigt)

H.A.A.G is mijn man ! recht door zee en soms vanwege verzuim linksom toch zeker recht'som (hoe rijk is onze taal, voor wie het verstaat! Koning te Rijk!)

Ohme S'ace

in voor directheid en recht doorzee vaardigheid

Wednesday, December 9, 2009

the 27 powers aligned

in the array for 27 daya a day we have actually 27 spices of interest ... 20 of them are singular however also entangable in the serial teamwork at charge in a mission ...; 7 of them are twins - 6 double egged and 1 single egged ... as human twins show up in formations ...

the twenty aligned in formations of 4 (5 lines):

birth spirit abundance flowering

life-force death accomplishment elegance

universal-water heart magic free-will

space timelessness vision intelligence

navigation endlessness self-generation universal-fire

~~~

then the seven are doubles - the last one 1 egg doubled:

unify - endure

polarize - dedicate

activate - dissolve

define - perfect

empower - pulse

organize - harmonize

channel - channel


then they all bow at 28 which is the zero mirror - synchronizing uneven accounts

that is all at a linguistical dialectic approach ...

lets merge into the fusing unity ...
S"ace

Thursday, December 3, 2009

integrale mededeling van de Ad Hoc Commissie

aan alle lezers van deze blog

recent werd door een rechtbank te Nederland verklaard dat alle berichten op Internet als openbare informatie wordt aangemerkt.

Hiermee beoogt de rechter dat er voorzichtig moet worden omgegaan met persoonsgegevens en met zogeheten aantijgingen aan bepaalde personen met bijv. functies en openbare posities.

Tegelijkertijd telt het algemene principe dat het volk de waarheid mag kunnen kennen en dat openbaarheid aan wat er in openbare bedrijven gebeurd ook aan de werkgever - het brede publiek - bekend mag zijn , eventueel ter dialoog ter bijsturing. Dat laatste proces is ingeschaald in allerlei voorschriften en procedures die mensen een deel van het te doene werk leveren en vanzelf een gepast inkomen.

Tja, het is allemaal prettig geregeld zo, en iedereen krijgt de specialisatie opleiding die hij of zij behoeft ter uitvoering van het detailgebied dat begrepen kan worden.

Hoe zit het met de onderlinge verbanden? Waar worden die aldoende ter harte genomen?

"Aldoende" dat is een vlucht die is opgestegen op een moment met een bestemming.

Met een cockpit-crew, techneut(en), dienders en een vluchtleiding ergens op de grond die de veiligheid optimaal garandeert voor alle professionals en ... de bediende klanten - ofwel passagiers. Vluchtleiding op de uitvoering is de Gezagvoerder die ter plekke de leiding heeft boven all vluchtleiding op de grond. Ergo hij heeft de ultieme verantwoording boven alles wat er bedacht is of bedacht wordt door de intelligentsia (dat wat de ultieme, en ultiem afgestemde bedoeling is).

Ergo wat ik hier meedeel aan de rechters met alle respect voor hun kijk en manier van kijken ... leest u het jaarverslag 2008 van de Hoge Raad en de samenvatting. En vindt u nu eens die "ene regel" die teruggeeft op wat ik hier heb geschreven én daarboven iets dat iedere uitvoerder van een beslissing over een voorliggende situatie zich dient te beseffen?

Mag ik dit hier kortheidshalve concluderen als "er gaat niets boven de mens zelve" én indien die mens zelve iets coherent teruggeeft als zijn situatie met de daarbij behorende beslissing dan is daar uiteindelijk het recht dat zegeviert.

De mededeling

is dat mocht er op deze op aanverwante publieke internetsites iets staan dat deze of gene persoonlijk opvat en niet als professional of positiehouder ; en dat het hem of haar niet bevalt hierbij de gelegenheid is gegeven dit te laten corrigeren door de regie alhier.

gezagvoerder van deze publieke site,
cees de groot

integraal directeur stichting Waternet i.o.
(sedert maart 2001)

') i.o. wordt hier nader beschouwd en is een indicatie van een pioniersfunctie vanwege impliciete aanwending en directe aanname vanwege de "hoge nood in publiek verband van sameleving en navenante samenwerking"

Thursday, November 12, 2009

Cijfers omtrent Waterland Nederland

een blik op een internationaal referentiekader biedt als focus:

Irrigated land: 5,650 sq km (2003)
Natural hazards: flooding

Current Environment Issues: water pollution in the form of heavy metals, organic compounds, and nutrients such as nitrates and phosphates; air pollution from vehicles and refining activities; acid rain

International Environment Agreements: party to: Air Pollution, Air Pollution-Nitrogen Oxides, Air Pollution-Persistent Organic Pollutants, Air Pollution-Sulfur 85, Air Pollution-Sulfur 94, Air Pollution-Volatile Organic Compounds, Antarctic-Environmental Protocol, Antarctic-Marine Living Resources, Antarctic Treaty, Biodiversity, Climate Change, Climate Change-Kyoto Protocol, Desertification, Endangered Species, Environmental Modification, Hazardous Wastes, Kyoto Protocol, Law of the Sea, Marine Dumping, Marine Life Conservation, Ozone Layer Protection, Ship Pollution, Tropical Timber 83, Tropical Timber 94, Wetlands, Whaling

Laten wij de laatste data even voor wat het is en vibreert voor het voorgaande ...

Current Environment Issues : Huidige Omgevingskwesties

Hier is gezien de huidige situatie in Nederland nog een item dat misschien wel veel belangrijker is om de OPLOSSING dichterbij te brengen ...

En hier kunnen de Nederlandse DICHTERS BIJ een komen en zoemen ... want het betreft:

HET BEWUSTZIJNSVELD ...

dat gegenereerd wordt vanwege het leven dat water in zich(T) draagt én dat ook bekend kan zijn aan de bestuurders in het water die niet vooral op hun eigen rekening kijken hoe "lekker of ut gaat" met de kwesties ...

Dit zeg ik ook in mijn rol als Soldaat van Oranje - nl. de KroonPrins - én als WachtMeester van het Opperbevel - zij die de Troon bezet ... en die wij samen hoog achten met onze HofHouding (HH) ...Zo ... (Ugh) spreek ik meede ...
S'ace ~ Uw Dienaar ( en die narre, HH : )

Tuesday, November 10, 2009

Presidententaal

In een column beschouwt Marc een uitspraak van de President van de Rechtbank inzake het mogelijke ontslag aan rechters.

hier mijn ingezonden stukje ... ook voor mijn collega's in directie en bestuur van de stichting die ik dien ...

# s'ace - cees de groot zegt:
(NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)
dinsdag 10 november 2009, 19:30 uur

Ik maak van de gelegenheid gebruik om gebruikers van de dienst rechtbank er op te wijzen dat een uitspraak ondertekend dient te zijn door zowel de uitvoerende rechter als de griffier. Indien dit niet het geval is dan is er geen sprake van een uitspraak ook al komt dat woord prominent voor op de brief the men bekomt.

In dit soort gevallen is er sprake van “onderneming” of “wapenstilstand” of “testen van de vaardigheden van de gezaghebber van de rechtszaak, de piloot, de uitvoerder, degene op wiens commando de rechters werken en een vak uitoefenen gelijk -in democratisch beginsel- de wederpartij (die zich qua taalgebruik wel eens illustreert als tegenpartij, edoch dat is “vergeeflijk”, ergo niet ter zake doende – noch recht doende).

Interessant is het hier dat den Heer J.P. Balkenende in 2008 er op heeft aangedrongen dat bij een beslissing / besluit de bevoegde besluitvormer zich er aan geeft (hand tekening zet). Dit is vanzelf geborgd in elke procedure bij de administratieve functie.

Het is zaak zo lang mogelijk he vertrouwen te blijven zenden naar de rechter zelf, of naar de rechters die zich in een zogenaamd democratisch veld bevinden van een meervoudige kamer. Het is vanzelf te hopen dat de term democratisch niet tegen zichzelf werkt indien zoiets al zou kunnen opkomen in de heldere hoofden van zwaarbelaste mensen die een rechter-functie uitoefenen. Het past dan ook hen hoog te houden, gelijk de President dit verwoordt.

Voorbeeldgeval was in 2008 de ontslagaanvraag van een (Amsterdamse?) rechter die zich vergiste in de juiste uitvoering van zijn vak. Hij liet ten onrechte een verdachte/crimineel vrij rondlopen in de samenleving. Hierbij past de aantekening wie of hier nu weer lering trekt ter bij-schaving van de leer en media-genieke vertolking bij het (bedreigde?) volk.

"GrussGott"


Vanzelf kunnen Presidenten van de Rechtbanken zich eens met mij verhouden in een bijscholing van wat er in de beschaving wordt geleefd in allerlei ondernemingen en pogingen dit tot stand te brengen.

Ik wijs ook op een recent artikel dat opkwam in het gremium van de ingehuurde professionals , zoals dhr J. Cohen dit pleegt te noemen waar hij zich met zijn volksgenoten in ambtelijk tenue als amateur acht ("heb ik dit goed begrepen? worden vanwege deze conclusies binnenkort aan een amateurvereniging in de voetbalsport betalingen aan sporters toegestaan?").

Hier voeg ik de notie toe dat niet elke aanwending van een ander een intimidatie is.
Wellicht is er een vervangingsschema samen te stellen waar we vanaf de aftrap een communicatiecampagne (is een cyclus, toch?) kennen in de zin van invoer - geheugen - proces - uitvoer - eenheid.

Dat laatste is in wezen de vrede of de vrede zoals dit tijdens de uitvoer wordt geëgaliseerd (soms vis de professionele vakkundige wijsheid van een bijstuurder/rechter).

Invoer betreft de informatie die in een verhandeling relevant is te beschouwen.
Als die er bijv. niet is of niet geleverd is dan hebben de daaropvolgende procedure-stappen geen functie. Al kunnen ze wel gespeeld worden ter oefening van alle deelnemers. Dit gebeurd bijv. ook in de vliegtuigindustrie waar piloten eerst een simulatie vlucht beheersen en evt. test passagiers de vlucht kunnen meemaken ter therapie van enig bewustzijnsveld of gewoon nieuwsgierigheid.

Geheugen is het bevragen van het eigen kennisgebied incl. de antennefunctie voor mogelijkheden het leven te verrijken met de ander.

"Processing" is een formuleringsfase om de juist woorden te verhandelen met al hun dagelijkse marktwaarde.

Hoe zou het verval-schema er uit kunnen zien?
En hoe ziet het andere schema eruit - de verrijking van cultuur?

toY S'ace ~Gek? Scherende!~ President van Velatropa 24.3 in spé ;-)

Thursday, November 5, 2009

Mozambique & de WaterPrins

Het schijnt vandaag de dag een brandpunt te zijn voor gesprek en afstemming op allerlei niveau's van bewustzijn en aanleggend vermogen aan "dat netwerk van sensoren".

Zo discussieert het nuance zoekende nrc met landgenoten om de meningen te publiceren in gecontroleerd veld ...

Juist vanwege dit te contro-leren veld omlijst ik mijn bijdragen met een korte omlijsitng van woorden , hier op mijn blog met context.

Ik moet het met u delen waar u zichzelf heeft aangelegd in bezield wezen ...

Den heer W.A. van Oranje Nassau is - herstel - heeft zich op glad ijs begeven. Niet slechts letterlijk ooit op Friese Harde Wateren edoch ook als Inspecteur op gebied van Internationale Bestuurlijke Ondernemingen inclusief de Nederlanden.

In dit laatste zit hem de kneep - mede met het oog op bankzaken en praktijken in een tijdsgewricht.

Wil het koninkrijk zich handhaven dan geldt - zo dunkt mij Adviseur WereldEenheid en VredeEducatie - dan gloort het hanteren van het zwaard ...

Luister aanleggen aan de wereld van openheid en daar waar bewustzijn doordringt tot de mens - bij voorkeur tot iedere mens die de wil aanlegt het te willen weten door lering en genoten praktijk.

Daar is geen spel meer voor lieden die menen de ander te leiden door ambigue vertoon: ergo dubbele intelligentie aanleggen ter verrijking van de eigen middelen als eigendoms reservoir (geld als bezit/aangebracht in een psychologisch tijdsverdringend veld van samenleven). Immers het leven is vooral een complexe, multiplexe en vooral ook eenvoudige uitwisseling van wederkerige diensten vanuit aangesloten medium.

Wat mij betreft gloort er een oplossing wanneer de Koning-in-spé zijn naam als koning gaat vestigen met afstandneming van "historisch familiair vertoon". Vanzelf is die naamskeuze een beslissing aan de persoon die deze gaat aannemen en illustreren aan de wereld. Dit gesteld hebbende past mij een voorbeeld. en hier komt bij mij op de vibratie:

"Maximilian van Oranje Nassaue" ...

tesamen met de VerZilverDe Egaa vormt hij dan het liefdespaar "Maximilian en Maxima"; ergo geen terugtrekoord in Mozambique - al was het maar dat er in Argentinië reeds voorzien is in een terugtrekoord. Mogelijk kan er een voorziening komen op het eiland Pampus of op het Forteiland bij IJmuiden? Er zijn vast wel kosten overwegingen die bijdragen aan mijn gratis advies.

Er schijnt een bedrijf te zijn dat reeds doet aan M&M's dus dat scheelt ook weer een discussiepunt.

Het vigerende en uitvoerend waterbedrijf van de hoofdstad heeft - overigens - mijn resonantie op de bewustzijnskracht van water reeds vorstelijk gewaardeerd, hetgeen moge bijdragen aan het doorlatingsfilter van lezers dit nog eens te laten doordringen tot het domein van besluitvorming.

toY


Grappig dat dhr. Pechtold zich ook in dit meningsvormende veld heeft gemeld ...

Ik vernam dat deze Democraat ook samenwerkt met een bediende van mij, ene Spong - op het terrein van de "demagogie" zoals ik het werk van PVV opvat - al kan ik mij vergissen => hetgeen de tijd zal leren.

Dat het politieke leven van dhr. Wilders soortgelijk is aan de mijne, pleit overigens wat mij betreft voor de moed dat deze ridder toont "het gesprek te voeren en gevoelige onderwerp aan te vuren" ...

er valt te hopen dat het non-violente gesprek uiteindelijk de overhand gaat krijgen en dat mensen dan ook weer de krant lezen met de boeiende wereld die ons naakt.

Ik tip op dat gebied dhr. Arun Gandhi die ik dit jaar mocht visiteren in de Benelux.

Met collegiale groet aan al mijn relaties in het waterwezen en ook zij die hun waterdragerij eren met aanlegging van geweten en bezieling.

Cees

advocaat & curatieve behandeling

ik kon het niet nalaten mijn dienst aan het volk te tonen in de opdoen geldende zaak omtrent een advocaat. mogelijk is dit ingegeven door het zicht dat ik op dit vak heb gekregen vanwege mijn medezeggenschapswerk bij de stichting Waternet v/h DWR.

het artikel is hier te vinden
en ik heb mijn bijdrage als journalistiek stukje hieronder toegevoegd (het is aangeboden aan de publike functie van de krant).

tja, interessant in het kader van advocatenpraktijken is ook de leverancier van de slagroom bovenop het advocaatje, zo plastisch gesteld.

zo worden advocatenpraktijken ingehuurd door overheidsbedrijven die zelf het credo van dienstbaarheid bedrijven in het quantum van samenleving. Ergo, waar ik hier op wijs is dat daar geen behoefte is aan praktijken van lieden die het bijv. het epicurisme bedrijven onder het motto van robuust hakken met een mes. Dit staat immers op gespannen voet met het tweezijdig snijdende zwaard.

In de volksmond - op de werkvloer - spreekt men dan van "kleinekinderengedrag" bij - u kunt het raden - het hogere volk "met een gezicht" - "a face" zeggen de Engelstaligen dan. Welnu, het gezonde verstand komt eerst ... en dit betekent dat je pas een gezicht kunt hebben/verkrijgen als je een eervolle prestatie levert in dienst van diezelfde samenleving. Dit is ook min of meer de garantie dat je dat gezicht blijft honoreren met verstandig opereren én in functie met het vertonen van je gezicht tijdens de woordkeuzes gevoerd ter articulatie van "de beschouwing" ter facilitering van de besluitvorming, cq. het uiteindelijke besluit.

Afsluitend met de opmerking dat de overheid zelf per 1999 het "code of conduct" inzake ethisch gedrag onderschrijft en nastreeft. Of dit in te vertrouwen betrekkingscodes ook wordt geijkt, dat verdraagt vertoning op een open medium als internet. Dan vallen de rijpe appelen vanzelf van de boom ... en niet al te ver van haar stam(boom).

Vermoede Praktijk bij de Centrale Raad van Beroep voor Ambtenaren lijkt dat epicuristen zijn ingehuurd om de rechters af te schermen. Op zich te beschouwen als "ondernemende praktijken" die de overheidsbesturen doen afschermen van rechterlijk zwaardwerk. Voorbeeld? De urenmanager van de Rechterlijke Kamer meent uitspraken te moeten ondertekenen met de afkorting "get.".

Tip voor alle ambtenaren in procedure: Kijk eens in het woordenboek wat het betekent: "getekend" of "getuige" ...

Ergo: indien niet getekend door de rechter is er niets aan de hand: er is geen uitspraak ...
(ook al is er afgestempeld en geparafeerd door wie dan ook) want er is niet getekend.
En veelal is het stuk door u - de rechtzaakvoerman - geen reden het papiertje ter ondertekening voor te leggen aan diezelfde vertrouwde rechter.

Wat is er dan wel aan de hand?

Tja, uw geduld wordt op de proef gesteld en zo mogelijk dient u nu de rechter te voorzien van informatie die smadelijk is voor enkele lieden die een valse toon aanslaan. (U wilde, bijv., die gegevens eerst verstrekken indien de wederpartij zich met u in gesprek toont. U gedraagt zich als mens door een ander niet te willen schaden.)

U heeft de zitting bijv. door laten gaan onder het kopje dat u er aan hecht: "een bewustzijnsoefening".

Dat is niet aan u verplicht om dit ter zitting vooraf te doen aan de behandeling. Immers er worden slechts betrouwbare professionals toegelaten. En indien dit achteraf is gebleken als "niet kloppend" dan was er sprake van "enige niet-valide opkomst", of in het verlengde daarvan "niet complete opkomst".

Als ex-intelligentia van de regelkring NUL van de nationale trots op luchtvaartgebied kan ik u met een gerust hart melden: "er wordt niet gevlogen".

Ter plekke voert u het begrip "simulatie" telepathisch op - dwz. u weet wat u doet , echter weet een ander het ook? Het antwoord op die vraag wordt door elk individu zelf beantwoordt op het moment dat "de aap uit de mouw komt". Dat moment agendeer je dan in samenspraak binnen de minimale termijn van 2 jaar.

Crux in het spanningsveld is dan dat er niet is getekend binnen de vooraf gestelde termijn alhoewel er door "een onverlaat" wel is geparafeerd als burocratische illustratie van enig regie voerend apparaat. Van de als opgevoerde "getuigen" (2e betekenis van "get.") is de zintuigelijke kwaliteit van de 5 bekende kwaliteiten bekend verondersteld als werkend. Van de telepathische kwaliteit zal dit blijken op het moment suprême - als het al niet wordt afgekocht wegens "handels" interventie.

so far ...


Wat betreft vertrouwenveld volg ik met praktiserende interesse de notie van dhr. M. Huibregsen , die voorzitter is - naar ik meen - bij de Publieke Zaak. Ik ken deze heer - die ooit streed met dhr. W.A. van Oranje Nassau om een plek in het IOC-comité - van de Treaty of Noordwijk aan Zee (Bretton Woods Alternatief ter voorkoming van de Huidige Crisis - toen in dec'2000).


"Er is vertrouwen totdat blijkt dat het er niet (meer) is"


Niet dat je dan weet waar het vertrouwen aan te verlenen is, al zal heel vaak het collectief als "heerser" in het gelijk worden gesteld ten laste van de pionier die nu juist het integriteitsveld ten opzichte van de missie bedrijft. Ergo, het zou kunnen dat je bent aangeland in de wereld van het grote geld - anders dan het groote dat geldt. Dit is vanzelf een lucratief terrein voor de "tuinfilosofen" die robuust de klus doen en weer oprukken naar een andere klus.

De bestuurleden van een stichting zijn altijd op persoonlijke titel verantwoordelijk voor wat er gebeurd in het publieke bedrijf. Het is vanzelf ambigue - dubbel intelligent - als directeur en bestuurder elkaar "de hand boven het hoofd houden" met het vertoon van mediageniek vertoon en de ware werker / diener wordt afgeschoffeld door - uiteindelijk - de rechter - die dan ook nog gegijzeld kan zijn in een zogeheten democratische garantie dat het wel goed komt.

Jap Peter Balkenende, de bekende premier met 4 kabinetten opzak naar Europa (zegt men), wordt op de keeper beschouwd hoog aangeschreven met zijn aanwijzing: "indien er een beslissing wordt genomen dan dien je je erbij mee te geven".

Geconverteerd naar de mensentaal heet dit: "er is niets gebeurd tot de handtekening er staat" ; en dit geldt ook voor de afkoopregeling die elke integere ambtenaar krijgt/verdient. Zoals de ex-secretaris van de hoofdstad beweert: "je moet je zo duur mogelijk verkopen".

Dat het volk niet altijd begrijpt wat er dan feitelijk gebeurt is weer te begrijpen door een opmerking van Bos: het volk krijgt de beste regeerders die zij zich wenst via de geldende werkwijze (kiezen/kiesstelsel).

Dat het vigerende kiestelsel niet meer van deze tijd is, tja ... dat laat weer ergens anders op wachten : misschien wel weer het doorbreken van het bewustzijn bij de mens zelf?

Tuesday, October 27, 2009

bank-kieren

Het verdedigingswerk van bankiers met een inkomen van 4maal modaal bruto wordt becommentarieerd en gevraagd door marc chavannes

En bestuursleden van grote stichtingen gelden ook als bankiers voor hun opdrachtgevers veelal uit publieke representatie te verantwoorden op alke dag dat er kamerleden zijn die het in de gaten hebben gekregen én van hun partij de vrije uitloop hebben als scharrel'aar , met alle respect voor de aar want die dient het voedsel. En scharrelen dat doen we allemaal van het volk en weer op een andere wijze sommigen betrokken bij de bankzaakjes (waar ook hele goeie mensen hard werken).

De grootste banken zijn mogelijk gehuld in multinationals en hun opgetuigde netwerken in multiplex fiscaal verbanden die de tijdsfactor verbuigen (op handige wijze in eigen voordeel en werkkapitaal). Dit levert ook bonussen op voor de vervulling van de taak.

Zoals ik een opmerking van een "zaakgelastigde" - lees vrije ondernemer - onder ogen kreeg en hier deel:

„Een terechte kanttekening”, vindt "Andersom" '). „Maar als buitenstaander kun je wat robuuster en scherper de bestaande verhoudingen doorbreken. Je doet de klus en bent daarna weer weg. Daardoor kun je je ook harder en onafhankelijker opstellen.”

Zo komt het bij Overheidsinstellingen voor dat men zich robuust maakt in de missie met de werknemers en figuranten als Andersom inzet bij scheiding met diezelfde werknemers - soms ook ambtenaren in dienst van Grote Steden (Be)leiders.

In de filosofische hoek betekent die bijv. dat men zich als bedrijf uit in Neo-Platonisch Veld met Credo's als "iedereen heeft een zoektocht naar het goede, ware en schoone" aan de ene kant ... en vervolgens huurt men de robuusten in die zich bevinden in het kamp van de Epicuristen , de tuinfilosofen, de dagvlinders, de lieden die geen boodschap hebben aan en met de samenleving ... edoch wel een hakmes op zak hebben als zakmes. Tja, of uiteindelijk rechters met zwaarden deze lieden kan onderscheiden ... dat verhaal laat zich vast binnenkort (?) verhalen met de Kroonprins die tenslotte het volk bevrijdt doordat het volk hem bevrijdt ... een ware verbinding was er altijd al en het is ook goed die dan waar te nemen.

Kenmerk van het Neo-Platonische Veld is dat zij zich niet verhoudt met het Epicuristische Veld - waar lieden als Tandartsen en Uitzendkrachten zich in grotere percentages ophouden naast de grote graaiers. Het Holisme doet opgang in dat Neo-Platonische Veld van nijvere "amateurs" zoals Job Cohen hen bejegend als hij de grote professionals te vriend houdt en vooral "hun klusje" laat afmaken. Ik hoop dat in dat klaren van het klusje niet menig ambtenaar of politicus daar in die communicatie-buis verdwijnt. Dat is wel wat anders dan You-Tube, NZ-tube of Adams-tube ... als didgeridoo ...

groet, s'ace

') naam ietwat gewijzigd wegens bescherming en disclaimend tegenover een zekere vakgroep die ook robuustheid in haar vaandel meedraagt wegens beroepscode (hulptroepen in vele boeken en regels, zeg maar multiplex en zeker geen babbelonië - lees "babbel-alone-ieje" - als uitkomst)
notie: het schijnt dat kringloopwinkels zo goed kringen sluiten dat ze een tekort krijgen aan banken met kieren ... dus oproep aan lieden die hun bank vervangen!

een aanvullend stukje proza op hetzelfde thema:

# s'ace - cees de groot zegt:
(NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)
dinsdag 27 oktober 2009, 22:31 uur

Ik voeg hier nog iets toe aan dhr. van Eeden waar hij – ik quote – stelt: “De lieden die het (private)financiële wereld-systeem onder Greenspan verruïneerd hebben zijn NOOIT bestraft,ze werken nog steeds gewoon door (NL: Bos,Wellink). Behalve dan Madoff, die “genant” werd gevonden (Rinnooy Kan).”

Eerst even over de stijl van dhr. Alexander Rinnooy Kan die ik onderscheid qua stijl van een lid van het Olympische – sportieve – comité: Madoff behoeft geen predicaat “genant” van een heer als de voorzitter van de SER – het is onnodig voor deze heer zich zo uit te laten over de vrije ondernemer Madoff die een spannend leven leed – al zijn wij ons niet bewust van zijn motieven.

Eerstens gaat het vanzelf over de het wereldsysteem dat gewoon democratie heet. Immers dhr. Bos zal rustig opstaan en beweren dat hij de beste optie van het volk was (en is?) om financieel beheerder te spelen met zijn gezicht erbij. En dan heeft hij altijd een punt want de democratie functioneert niet omdat dit nooit de bedoeling is geweest.

Uh?

Tja, we werden buitengewoon slim/sluw opgezadeld met een sigaar uit eigen doos …

Sigaar?

Tja, u heeft gelijk: dit moet ik even uitleggen dat waren grove stukken tabak in tabaksblatt, eh … -blad die je aan een kant in je mond stak en vervolgens aan de andere zijde in vuur en vlam zette ter bewie?roking van het lichaam met aangekoppelde geest – soms bij een spel biljarten …

so far … de aantekening – waar ik dus talloze directieleden als uitvoerders van bankaire bestuurders toevoeg aan het bos wellinken.

toY cees

12 jaar - niet - zonder zorgen

"nieten is een werkwoord; niet jij of niet ik?"

frits abrahams column gaat over de verruiming van 65 naar 67 jarige leeftijdsgrens voor mensen later geboren dan 31 december 1954 ...

ik keek nog even naar het gezin waar ik uit voortkwam - zelf een 55'er :
de oudste is van 53 en mag stoppen op 65 maar ... heeft ook al geen militaire dienst gedaan wegens een tijdelijk overkoombaar akefietjs ...

ikzelf heb de majesteit gediend en blijf dit ook doen mede wegens het appèl dat de KP op mij doet vanwege het pioniers werk inhet water en het bewustzijnsveld (zijn er al collega's die daar iets mee hebben/kunnen? zij kunnen/dienen zich melden!)

de derde uit het gezin van 4 heeft ook gediend in het verdedigende apparaat.

de vierde is nimmer opgeroepen, wellicht was er toen geen dienstplicht meer.

Resumé: een enkele ontspringt elke dans, en vertoont verder ook geen discipline op de momenten die van het hogere belang zijn - bijv. familie-eenheid. tevens schittert de beste man, broer ook, op het egïstische vlak met mijn collega "de dikke deur" genoemd in de wandelgangen (denk maar aan pipo en de circusdirecteur)

Een ander is helemaal de weg kwijt mede vanwege soaps en een minder gelukkige omgeving voor de betere gesprekstof en navenante ontwikkeling.

De laatste is - hoop vol - aan het wakker worden edoch laat op het laatste moment wel verstek gaan tot het moment dat hij zichzelf als "souldaad" een besluit vormt dat er toe doet.

Wat mij betreft opper ik aan de politici of beter aan de wetenscheppers van dit land - die binnenkort het laveloze schip laten voor wat het is - het idee om dan het (67 - 18 =) 49e jarige werkbestaan op te tuigen met een per saldo minderurige werkmaan.

Een Werkmaan? Wat is dat dan?

Tja, op zijn breedst is de huidige werkmaan van 28dagen - 4 weken van 7 dagen - 4x5x8 uur werken voor "de baas". Dit maakt 160 uren á uurloon = maansalaris ...
(de verborgen 13e maan heb je dus altijd al zelf verdiend, of wordt je heimelijk onthouden :: vanwege oversluising naar de bonus van "de dikke deurenkliek" )

Wat is dan de nieuwe "Werk13Maan"?

Kijk, hier combineert zich het werken met het leren en leven en tevens samenleven.
Hoe?
Eerstens doordat je 13 manen per jaar hebt en dus een echte 13e maan salaris ...
(al kan dit ook van minder belang zijn den de andere/volgende)

Voorts stelt een herijking van de week voor dat de week 9 dagen bevat ... Dit is schrikken voor hen die dan denken dat zij 1 dag langer in de week moeten werken ...
Hen geruststellend vertel ik dan dat ze een dag langer moeten werken in de kweek en die bevat ook een rustdag meer (verhouding 1:1 ofwel 50/50).
(zal dit de gemoederen kunnen gaan interesseren)
Dus 3x6x8=144 uur voor een maanloon is 16 uur minder ... werken

Dan komt de crux : 3x3x24 uur weekendtijd tegenover 4x2x24 uur ... levert 24 uur extra op ... plus nog eens een 24 uurs bonus wegens de 28e dag - de verbindende "vuur" dag van de samenleving in de trant van "vier de wereld" ipv. andere "iconen" ofwel met alle "ikonen erin meegenomen" ...

Hoe is dit te verantwoorden?

Welnu, is de heersende denkwijze: door de langere weekenden rijgen families zich weer aaneen in een vredigheidslievende samenleving "wars van scheidende en rijdende rechters" ...

Verder wordt alle invoer een aanvulling gewaardeerd door de kosmos en haar dienaren en die narren ook ... ;-)) s'ace

Monday, October 26, 2009

hoe democratisch is de stichting waternet?

afgelopen december gaf ik mij op gepaste wijze via de secretaris van Waternet wegens omstandigheden en gevoeligheden bij hem / het bestuur bekend ... op bij de nieuwe ondernemingsraad ...

ik heb thans geen bericht ontvangen van de heer die zich ook wel leent - naar mijn laatste informatie - aan de functie algemeen directeur sedert 1 jan 2002 (toen heette de stichting nog DWR) ... de toezichthouder is op de hoogte gesteld van de integriteit die is aangewend.

actueel is het onderwerp in De Balie - ik verleen hier publicitaire dienst aan ... wegens mijn democratisch vermogen aangewend - waar ik overigens sedert maart 2001 op gepaste wijze wordt erkend als pionierend directeur / collega van dezelfde stichting ...

Inderdaad kunnen formeel aangestelde directeur geen OR-lid worden, en zij dienen zich met die procedure niet te bemoeien - anders dan ons collega die in algemene hoek "regeert" zich illustreert sedert jan 2006 ... Ik heb thans nog geen zicht op haar herstel (het is een meisje! ook "het haasje" in populaire bewoording - excusez aan de meelezende rijdende rechter in zich storend breinenbrij)

Integenstelling tot bovenstaande kan een zich kwetsbaar opstellend, aan de betere samenleving werkende, ambtenaar met gedoogsteun van ambtsdrager(s( en -integere-medewerkers/collega's zich als ondernemingsraadslid melden al hoeft dat weer niet als je buitengewoon lid bent sedert een bepaald moment/zich voordoend geval of feit. Ergo, van omstandigheden wordt gebruikt gemaakt de situatie met lering scherpende voor een steeds grote wordende de menigte ... alle functionarissen er in meenemende wegens hun beroepseer (ook).

~~~

Hoe democratisch ben jij?Di 28 oktober, 20.30 uur

toegang gratis, reserveren verplicht‘Wouter Bos is een draaikont en de Tweede Kamer een kakelend kippenhok met een paar schreeuwerige haantjes.’ Het vertrouwen in de politiek lijkt op een dieptepunt, de kiezer is de laatste jaren flink op drift.Maar democratie is meer dan alleen de politiek. Hoe democratisch zijn we eigenlijk zelf? Hoe democratisch zijn onze scholen, woningbouwcorporaties, buurtverenigingen en organisaties als de ANWB? En hoe democratisch gaan wij met elkaar om op het werk of in privé-situaties?Samen met onder andere bestuurskundige Roel in ’t Veld en Herman van Gunsteren, emeritus hoogleraar in de politieke filosofie, gaan we op zoek naar onze eigen democratische ‘roots’. Met onder andere de enige echte D.Q.-test!De telefonische reserveerlijn is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur t/m 18.00 uur op telefoonnummer 020-5535100.
Kijk voor mee informatie over dit programma op de website van De Balie


groet ~ en doe goeie dingen voor de wereld die je ook eet en drinkt !
S'ace

hier gedeeld met tuning the future ...

disclaimer: waar de stichting Waternet zich inmiddels heeft verbeterd in lerend overheids veld is zij thand te prijzen in het bericht dat hier gepaard aan gaat. Tenslotte is de Kroonprins hier graag een boegbeeld naast (inter)nationaal inspecteur met navenant honorarium en carriereprofiel (bijv. koning van een koninkrijk, al laat ik dat graag over aan HM en de hofhouding en vol vanzelf).
De stichting is graag pionier op voorbeeldgevend terrein- zeker waar met zich dienstbaar acht aan amsterdam en waterschapsgebied en ingezetenen. Ieder functionaris laat zich graag aanspreken op de verantwoordelijkheid en loopt er niet van weg; sterker nog men neemt initatief bij excalaties e.e.a. in (water)vrede te verenigen met zicht op de wederdienst van de (enige) levensgenoot.
Voor elke functionaris geldt een polsstok in het gebied waar men iets te doen heeft, cq. valide kan opereren als "professional"; in het onderhavige geval met de integrale directeur is dat > 3 miljoen euro als onderlijn ... (DB/AB/??)

journalist & niemand

iedereen is tegenwoordig journalist als hij of zij zich meldt per blogspot ...

eens?

vrij burger in vrij land?

aanspreekbaar in integraal veld van amateurs (zonder professionals)?

dan ben u ook betrokken burger en wellicht wereldburger in een fractaal van de aarde onder koninklijk vaandel der Nederlanden uitbesteed door de wereld gemeenschap onder die deelverantwoordelijkheid, toch?

bij de goede antwoorden op de vragen, bent u geslaagd en kunt vrij door met kennisname van uw recencent alhier ... (=bilaterale overeenkomst)

zo heeft een relatie van mij met de naam marc een boek geschreven en ik link het slechts met de bedoeling dat u de aanbeveling kunt controleren - zodat ik het wiel van dat verhaal niet nog eens behoef te herhalen. Het genot van de techniet in gesprek, zeg maar. En ... precies in de bedoeling van de communicatie chef van de onderhavige en ook bovenbazige stichting - lees representanten van die stichting in enig stichtingsbesef - hetgeen zich kan scheiden van de missie/bedoeling vanuit enige persoonlijke invulling ervan.

Anecdote is mijn persoonlijke bemoeienis met "is alles al gezegd" een oproep van het nrc - de relatie van marc en mij - in winter 1990/1991 beantwoord met een trilogie ... . En deze trilogie bereikt enkele lieden die ook een ansichtkaart retour zenden aan hun speler in een essaywedstrijd.

Crux(hify) hier de aka presentatie van de auteur: Mr. & Mrs. Knowbody ...
klinkt als Niemand en draagt in zich "het weten", mag dat? Ja, dat mag ...

Dus inderdaad "Niemand" regeert ... of bedoelde men "reAHgeert"?

uw recensent en relatie tijdens het leven en in de liefde met momenten van leegheid ... S'ace

Saturday, October 24, 2009

burgermeester

... is als een roeping.

Vorig jaar werd een afspraak bij mijn burgemeester afgezegd: een familietijding had haar genoopt de agenda te schrappen wegens prioriteitstelling. Later hoorde ik dat haar man zich had verhangen. Wat de ware reden ook was, het zal een hard gelag zijn geweest voor de vakvrouwe. "Mijn zegen heeft zij ..." zou ik kunnen zeggen, maar ik zeg het niet ... want ik ben niet bevoegd zo een daad te verrichten ... tja, ik kan troost bieden, geen uitkomst. Al zou het een uitkomst geweest kunnen zijn - zonder verdere afvraging voor wie. Nieuwsgierigheid bedwingen is een heel ding ...

Toch een artikel op mijn blog, omdat ik de schrijfsels van Marc waardeer en graag van enig historisch besef voorzie met actuele notie van geschied te schrijven.

tja, wie wil er nog burgemeester worden ...

iets dergelijks als een soort van psi-energetische voorbode (boeggolf die voor het schip uitgaat) geldt een melding bij de vereniging MHA - dit zijn verenigde midden en hogere kader kaderleden voor de ambtenaren in Amsterdam in 2005: er zijn geen werknemers meer die zich beschikbaar stellen voor hun vertegenwoordiging.

Bij gelegenheid kan ik het verenigingsbestuur verder van dienst zijn om zorgvuldiger informatie te verschaffen. En informatie is in wezen hetzelfde als intelligentie. En voor intelligentie behoef je niet te studeren. Tenzij afstuderen - hetzelfde als afleren - daar toch wel bij hoort. Naar mijn mening is er geen boterbiefje voor vereist en behoef je er ook niet voor te sparen - immers iedereen weet dat deze nacht 1 uur langer duurt en nog enkele minuten erbij dan de vorige nacht (cultuurverschijnsel met een achterliggend idee - iets met ritme verstoring en gezondheidsproblemen).

Naar mijn mening kan het zo zijn dat midden en hogere kaderleden van de hoofdstad uitzijn op interessante projecten zodat de werkvoorraad niet uitholt. Ach ja, je kunt ook veel langer doen over de projecten die niet meer zijn terug te draaien - dat weet elke bouwvakker. En ja, ook het destructief behandelen van begeleidende automatiseringsprojecten (incl. goed vakmanschap in dat hoog te waarderen gebied) helpt om met de vinger te wijzen naar waar het probleem op een sticker staat geschreven door de administratie.

De administratie dat werd vroeger met het oor opgenomen en in een logboek geschreven - de rekenmeesters op de Dam bestaan erdoor ...: het oorlogsboek.

Misschien beter dit het Luister-aanleggende-boek te noemen of Luisster : iets met een zeer hoofd, of met een warme pels (broeifluwelen fateuille kan ook).

groet, s'ace


Ik moet hier wellicht nog even gewag maken van het feit dat ik als overheidsambtenaar van de hoofdstad impliciet ben uitgenoodigd de nieuwe tijd van internet en intranet en mailverkeer en dergelijke te begeleiden. Dit doe ik als pionier op het hogere niveau dan de zittende directieleden vanaf 2001; al ben ik op zeker moment het zicht wat kwijtgeraakt doordat ik veelal buiten de zaak mijn werk verricht op uitdrukkelijk verzoek van collega directieleden en het bestuur in hun vaart. Tja, de bestuursleden kan ik het in quotaformatie niet kwalijk nemen dat het zich hun op het reilen en zeilen wordt ontnomen. Dat dit ook het zich ontneemt op de inspectieplegende KroonPrins dat acht ik een gevaar voor het koninkrijk.

Als er iemand is die interesse heeft voor de feiten, dan ga ik het merken. De dienstdoende wethouder water en een toezichthoudende ambtenarenrechter acht ik op hun absolute kwaliteiten de afronding met verantwoorde/oprechte waardewisselingen te verhandelen.

Tja, wie wordt de burgermeester met uitzicht van een inkomen - lees honorarium - van 2/3/4 maal modaal ?

Advies: geen auto van de zaak, wel een vouwfiets. Internet vaardigheden zijn een pré, gelijk zelfkennis.

toY

Friday, October 23, 2009

AF "lakman"

Een NRC artikel gelezen te hebben (inzake de lessen van Wognum, so far) verleidt mij wel eens tot een repliek in tekst aangeboden aan de recensent ... die zelf bepaalt wat "er door komt". "wat doorgedraait wordt" en mogelijk "wat op de reserveplank van eigen archief" komt.

Dit heet nl. eigen verantwoordelijkheid in de steeds engere en wellicht uiteindelijk oprechte samenleving (niet te verwarren met de gemeenschap).

Hier mijn bijdrage:


nuttig is de bijdrage van M. van Rossum waar ik korth.halve inga op "Tot ‘beeldvormingsjournalistiek’ & ‘emotieTV’."

ik meld in dit kader dat de wereld er dan ook anders uitziet sedert de MASLOW pyramide is geëvolueerd naar een ander stadium - en wel vanuit Nederland met een gekoppeld bewustzijn zoals aangekondigd in de Troonrede 2008 ("Nederland wordt bewust")

Eerstens werd veelal de Maslow pyramide beschouwd als een trappetje dat je vanaf beneden diende te belopen - hetgeen hersteld wordt tot Maslows bedoelng ervan nl. een radiaal besef tussen bijv. de "fysiologische" met 1 gelabelde trede en de 5e de "bewustzijn" trede die met 5 wordt gelabeld. ergo: het gezonde verstand wordt daar altijd direct gekoppeld aan het fysiologische aspect.

Tweedens wordt opeens het fysische aspect verschoven naar trapje 2 omdat de adem van ieder wereldburger meetelt als puls op al het nieuwe in de wereld ...

Kijk daar hadden al die formats in de mediawereld even geen rekening meegehouden toen ze collectie naar "de beurs" ("k'loten") gingen ...

Met burgertaal gelardeerd (aangeboden) ... uw "lakman"


E.e.a. mede als vervolg op "laten wij samen eens het nieuwe kerstverhaal maken" bij de hoofdstedelijke stichting "DWR" (inmiddels wereldwijd bekend onder het kopje "Waternet").

Het kerstverhaal schrijft zich doorgaans zelf en vermoedelijk in korter tijdsbestek dan het eerdere voor waar aangenomen verhaal ...

Verhaald worden, zal er zeker ... te weten , dunkt mij ~ S'ace

Saturday, October 17, 2009

Democratie Siert Burgers

is ook zo een eenvoudige poethische vertaling voor het actuele 3 letterbegrip DSB

en ook weer gratis reclame onder het motto het maakt niet uit hoe er over je "geluld wordt" maar wel dat er over je "geluld wordt" - doe ik er aan mee ~ inderdaad een crux(ifix);-)

om het noodverband van dirk S' nog een optie mee te geven zou ook de reclame van het Alkmaar Victorie Stad embleem aan de A9 het "BankenEllendeStadium" kunnen heten met een fette knipoog naar de "eerste" (=-premier) die dit zo leidt in scharniertijd ...

ChiQue Democratisch Appèl weet vast waar het in de ongeschreven lettertjes om gaat en hoe er een lijn is te medieren op Esthetisch - Ethisch - VertrouwenWekkend terrein als een 3-eenheid - bekend van het kruis dat eindigt met AMEN = ik geloof (in mijn mogelijkheden het goed te doen ... met de ander communicerende)

Uiteindelijk wil Nederland bij de Wereld horen en er een woordje in meespreken ~ eventueel na een periode van zenderstilte ...

toY in T'ooiTijd en "11 November is de Dag ..." (ref. een st. Maarten liedje)
S'ace ~ uw mistpiloot in bange dagen van de KaElEm - regelKring 0 aka de KringSpier ...
(niet te verwarren overigens met de Groote Pier uit oudere Fryske Tijden)

Wednesday, October 14, 2009

V'rede Stadion aan de A9

Ik las net een column in het zogeheten sufferdje - een provinciaal blad.

Het heeft als kop "de DSB-poort" en geeft naar mijn inzicht af met de smaak ven een journalist die de opdracht heeft het volk te vermaken.

En ... bij de lezers hier is verondersteld te weten dat "vermaken" meerdere betekenissen in zich draagt. Met hulde aan de journalist/columnist bij wie wij de goede votie vooronderstellen dan de minder smaakvolle notie ...

Desalniettemin en vooral positief gestemd geïnspireerd en doorgeseind naar de titel van dit stukje, nl. een suggestie voor de nieuwe naam aan de A9 bij Alkmaar, de stad waar de victorie begon en ... wat mij betreft weer begint ...

V'rede Stadion aan de A9


(en voor de lezer die Dirk attendeert ') op dit stukje : een taart naar keuze beloofd!)

Tja, Dirk heeft effe geen mazzel en is een prima stukje tooi op menig prikker ...
Wat mij betreft "lekker doorschaatsen, Dirk" , immers je kunt als algemeen directeur niet alle details zelf doorkneden met de kwaliteit die je oprecht beoogt. Dit herken ik ook bij mijn collega's bij de stichting Waternet en de toezichthouders en inspecteurs ervan. Je kunt niet alle touwtjes zelf in handen houden zei mijn inspirator Eckart Wintzxen al , en Leo van de Burgh sprka dit bij AZ ook in de mentale oortjes: "Een Goed Paard is nog geen goede Ruiter" ; dit wordt geparafraseert op de huidige trainer: "Een Goed Kalf is nog geen goede Koeman" , toch? eens? anders? (William: tell me)

Overigens blijkt deze datum overeentekomen met de dag van de Bastille - volgens een oude tijdgeestcode ;-)

Men spreekt planetair zelfs van een OMEGA PUNT ... (zal ik de beloofde taart zo dopen?)

toYtijd = tooitijd , "tooi" S'ace

') uw recencent is een bekende bij de familie van der Ben / Molenaar; zeg maar een oude getrouwe ingewijde van Alkmaar'54, de Vissers, Tijms en Arie "Kachel" (ook Nygaard enzo)

Monday, October 5, 2009

"Niemand regeert"

mooi toeval in deze scharniertijd ...

Marc de journalist met wie ik wel meer spoor ... komt ook door op bewustzijnskanaal

het toeval dat niet bestaat edoch zich wel manifesteert op momenten die je niet altijd direct omarmt edoch die wel omarmbaar zijn ... wil dat ik Niemand ben ...

althans zo wil het stichtelijke DWR/Waternet van mijn dierbare collega's in directioneel en bestuurlijk verband mij doen geloven met een meute van meesters in de rechten in haar achter en wisselwerk zak ... waar het opperbevel navigeert op haar souldaden als soldaten in een derde wereldoorlog ... zoals je zo labngzamerhand het door Koot & Bie genoemde hof van houders, portefeuillehouders, mag bejegenen volgens mijn toezichthouder meester HAAG Vermeulen (die je in meervoudig kamerveband moet bejegenen met de titel meester)

Ach ja ... naast meesters heb je grootmeesters en die bevinden zich doorgaans onder het volk in cognito al kun je ze wecht wel herkennen aan geur en aura en andere zachte, weke, krachten die oh zo krachtig en machtig zijn ook in turbotijd.

Het goedkoper werken uit zich bijvoorbeeld in het uitkopen van ambtenaren die wel goed en professioneel werken , maar ja de amateurs van job cohen en andere blindvinken - of heet dit struisvogelgebroed? - baggeren voort op ego-maniakale (bezeten van ego, esthetisch verantwoord bejag en broodnijd?) overheidsmanagers die desnoods op de golven van Amsterdamse - hoofdstedelijke - bluf & stuff (gom=wegbezintuigerij).

Nee de burger weet wel beter en creeert zijn "pied a terre" , een wit voetje op de aarde waar hij zich los waant van het koninkrijk: dat is het koninkrijk met als koningin menig page die even langskomt "voor n bakkie leut".

Is het doenlijk dat wij de roofridders aanspreken en vorsen hun roofgoederen - vanuit welk paradigma dan ook - te doen inleveren? Mogen zij een voorstel doen hoe zij in het reine komen met wat wij plachten te noemen "het koninkrijk en het elementaire water: de vrede?"

ANEKEDôTE:

Tushar Gandhi - great grandson - verhaalde vrijdag in den Haag - de mooiste stad van Nederland volgens de dienstdoende wethouder, die een mooie mantra mooi voordroeg - over een bezoek van Martin Luther King aan een Museumpje over Mahatma Gandhi.

Martin eiste een verblijf aan het bureau van Mahatma - en het werd geregeld - iedereen de deur/tempel uit: hier gebeurt iets wezenlijks ... En Martin nam plaats aan het bureau (eau=water) en communiceerde intens met Mahatma('s ziel).
Het museum ging dicht bij sluitingstijd en Martin eiste de nacht daar te verblijven ... 2 nachten zelf ... . De derde dag verliet hij het bureau en de tempel met de woorden "ik heb met Mahatma gewoond" ... De rest van dat verhaal is te weten te komen door o.a. het woord mars te gebruiken. En de Verenigde Staten ... ook ...

Je zal maar Niemand zijn ...

(Nelson Mandela had ovrigens ook iets met Mahatma op een eiland en een huis met tralies)

toY ~~~~ laat het water stromen en de geest uit den flesch
S'ace :: ook Bolon Ik in ander GeloofsPatroon

bezetenheid en wie die predikt

in een artikel in het nrctje wordt een analyse van een estheticus gedeeld met de mensen die zo een krant / courant / vrije nieuwsgaring lezen als klant ; ref. de klant waar de krant de bank is voor "wetenswww'aardigheden", kort frictioneel=cryptisch en scheppende geduid.

Nee, ze zijn bezeten van het idee dat
de beelden van de politiek en de werkelijkheid
zoals die worden afgeschilderd in kranten, op tv
of op internet, niet kloppen.


luidt een zinnetje in het artikel - quote: "Dit is de ingekorte tekst van de lezing die
Schneider afgelopen donderdag hield in de cyclus 'Grenzkonflikte der Demokratie II' in
Den Haag." Het artikel gaat gepaard met de uitnodigende tekst "Elke blik, elk teken, elk bericht getuigt van een samenzwering"

Protocolair ben ik het eens met de genodigden aan de tafel van overleg an afstemming dat wij niet uitgaan van een samenzwering; en wij hebben hier vast wel criteria voor aangelegd wanneer dit onverhoopt toch het geval is (met aangevoerde kenmerken in mineur geïllustreerd)

Tja, het in mineur betekent dat dat geïllustreerde feit wordt overgenomen als waar ; ergo dat feit daar wordt niet aan getwijfeld ; en als eraan getwijfeld wordt twijfelen wij vooraleerst aan die betreffende twijfelaar - die dan een balletje heeft overgenomen en niet opeens verdwijnt met het balletje achter de gordijnen (van die "Doctors van Leeuwen" typjes die in kringen kringelen?).

Ach ja, het Kroonjuweel van het Water dat is vanzelf ook onder de indruk van de paranoia en wat daardoor teweeg gebracht wordt.

Ikzelf wahc op antwoord van Job en zijn waterministertje van t Groene Front. Tja, ik zeg niet alles bij naam want ik respecteer degenen die een baan hebben en ook daadwerkelijk zoeken naar de waarheid die het goede en schoone voorziet van teksten en ontsluiting van paranoïde velden.

Wie doet er mee , en wie is van de partij, en van welke partij?

toY S'ace ~ wachtermeester van het opperbevel; soldaat van Oranje in oorlogstijden op administratief - waarheidzoekend - gebied; en ook de communicerende mensheid, als honorair WUPED adviseur

Wednesday, September 30, 2009

de kracht van de menselijke geest

Op 26 juni voer ik een communicatiestap met gezanten van mijn werkgebied en professionals die worden ingezet door de Hoge Raad van Beroep te Utrecht.

Vanwege een invalide en dus ook incomplete bemanning van de reguliere gang van zaken heb ik de show, het proces, tot een bewustzijnsoefening aangemerkt. Tot heden hebben de relaties -relevante professionals (?), of amateurs, zoals den Heer Job Cohen suggereert- die zich daar hebben vertoond zich hier niet op teruggeven. En dit zal zo zijn reden hebben. Ik heb geduld, al schijnt het dat het Amsterdamse BestuurderVeld zich verwondert over de gang van zaken bij het bouwen van tunnels en daar aan gerelateerde kostenoverschrijdingen. Dit is relevant gezien de betrokkenheid van de wethouder met de protefeuille water in deze kwestie. Een multiplex en tevens als complex gelabelde zaak - en dus een kolfje naar de hand van een integraal directeur, die hogelijk gewaardeerd wordt in de lerende overhiedskringen van de heer J. Cohen, de ambtdrager - die ook bevriend wenst te blijven met de Oranje familie, die ook zo haar betrokkenheid kent met het water.

In dit artikel herinner ik mij dat tijdens de bewustzijnsoefening de heer J. Gieszen, een door mij gevraagd burger zich als deskundige iin te zetten, daar zo heeft gewezen op de inzet van de betrokken soldaat van Oranje in diverse bestuurderskringen in het Amsterdamse Circuit. En heeft daarbij de vermogens van de menselijke geest geduidt als een gebied waar nog veel waar te nemen is over haar vermogens complexiteiten neer te slaan tot eenvoudige, direct begrijpelijke, taal. Hij ging daarbij zover die vermogens te hechten aan de gezagvoerder van het proces ... en daat voegt gelijk iedere betrokkenen in een coherent veld waar zaken gedaan kunnen worden , zaker met lieden die zich professioneel inzetbaar hebben geacht. Al kunnen we uitzonderingen vooraf maken met de 2 als niet valide "bronnen" in de procesgang. Hier is de ad hoc onderzoekscommissie met de twee leden van het type bestuurder op afstand en 1e piloot, zijnde de voorzitter van de rechtsgang en als zodanig als toezichthouder ingezette lid dhr. H. A. A. G. Vermeulen - hier niet specifiek op basis van zijn titel meester in de rechten - al wordt elke kwaliteit van elke lid op prijs gesteld tijdens het gezamenlijke optrekken.

Tja, wie begrijpt dit ... is dit een vloeiend verhaal ; heeft iemand vragen sofar ...

Bijv. waar leidt dit henen? Waar gaat het om?

PAUSE (een filmpje over water)

Quote in the movie "Structure of Water is much more important than its Chemical Analysis"

Ja , daar dient de inleiding als een spanningsveld waar gevraagd wordt om een inzicht vanaf elders ... en weet dat ieder die meedoet bijdraagt aan het vruchtbare afrondende resultaat van de gehele rocesgang - vooral ook door zich niet vast te pinnen op een reeds van te voren bepaalde uitkomst. Zoiets zou tenslotte vooral in de weg zitten van de vrije gang der ontwikkelingen.


En daar - in de context van de te stellen vragen - is dit - zich en zicht - bewustmakend artikel zinvol te delen met de leden en tevens ook met openbaarbestuurlijk geïnteresseerde burgers en ook professionals in de rol die ze mij vast meedelen als het hun beliefd.


uw voorzitter en creatieve factor van de bewustzijnsoefening,
tevens initiatiefnemer van de eveluatie die hoort bij zo een oefening,
Cees de Groot ')

') sedert maart 2001 geldt de heer C.J. de Groot als pionierend directeur bij de stichtin in een horizontaal verband met 2 directieleden. Door de tijd heen is ook de bestuurlijke functie in openbaar circuit als hoog relevant gewaardeerd middels optredens van de AD en de voorzitter van het DB - de oud AD. Medio 2009 wordt dhr. de Groot erkent als optredend namens Hare Majesteit ; dit toegevoegd aan de eerdere oproep van de Kroonprins aan alle ingezetenen van Nederland aandacht te hebben voor de "makken" in het internationale gebied van het thema water inclusief de Nederlandse betrokkenheid. (documentaitre 2007 n.a.v. 40 jarig bestaan W.A. )
Per februari 2007 is dhr. de Groot erkent als nuttig als Adviseur op gebied van Wereld Eenheid en Vredeseducatie, een honoraire functie in het gebied waar ook dhr. Mahatma Gandhi ooit zijn inbreng heeft vertoond. Zie bijv. ook de tour van dhr. Arun Gandhi die in mei 2009 enige redes heeft kunnen houden - wellicht ter voorbereiding op een groter evenement in 2010.

Bewustzijnsnotie voor Meervoudige Kamerleden van Hogere Beroepen:
De mens heeft zo zijn evolutieproces gekoppeld aan creationisme en intelligent design waardoor het voor planeatire processen als het beheren en beheersen van Waterbedrijven noodzakelijk is geworden om haar organisatie in te bedden in de wereldvisie van het Holisme. Bij het Amsterdamse Waterbedrijf is dit in 1999 en meer nog in 2002 ingezet. Het spreekt voor zich dat dit initiatief ook haar vernieuwende karakter en invloed heeft voor zaken die worden behartigd bij de Raden en haar Raadsleden. Dit is dan ook het boeiende nut om ingeval van zich voordoende kwesties als een voorval, zoals een invalide bezetting van een zitting, het scheppende proces onmiddellijk te aanvaarden als gelegenheid. T.w. een gelegenheid om het eens wat anders te doen als vooraf voorgeschreven en dogmatisch doorgaans onvruchtbaar ; tja ... het betekent dat wij ons allen - en zeker de valide professionals - tot de afronding van het gehele proces impliciet bereid hebben verklaard betrokken te blijven. Uitzonderingen kunnen met degelijke -en op voorhand als kloppende gemarkeerde- motivatie worden gemeld bij de commissie. Dit kan hetzij bij de secretaris, de eerder vermelde wethouder van de hoofdstad, en ook bij de voorzitter - ondergetekende.

motto "ieder mens is de eigen journalist geworden en wie weet ook wel de eigen juridische vertegenwoordiger vanwege voortschrijdende inzichten mede wegens talrijke gepubliceerde processen (uitgevonden wielen)"

toY S'ace

toegift - ter activering van het universum - het ene lied ... een liedje van Tori Amos, waar ik in september in A'dam getuige van mocht zijn wegens een verjaarcadeau van mijn geliefde YaniQ ... - Geniet U even mee , medeingezetene van een bepaald landgebied?

Saturday, September 26, 2009

een vliegreis of toch niet?

Van Harte draag ik deze column op aan mijn gewaardeerde toezichthouder dhr. HAAG Vermeulen, die zich in het openbaar vertoont in vertrouwd gewaad met gezicht erboven.
Ik gun hem dit ook van harte , want hij heeft er voor gestudeerd en weet zich in de plooi te houden die het behoeft: ergo ... hij laat zich niet verleiden een handtekening te zetten onder wat toch nog immer heet ... een vod.

Zo kan een briefje van de raad van beroep worden betiteld indien het een UITSPRAAK betreft. En dit brengt ons op n stukje volksvermaak van ene youp ...

Immers het gaat over een reis met een middel zoals een vliegtuig dit heet te zijn.
Het brengt je gegarandeerd van A naar B en doorgaans ook vice versa indien gewenst.

Zo is de gezagvoerder van een toestel zich ook bewust en hij volgt enige inspectiepunten alvorens hij de reis gaat aannemen en met crew inzetten.

Ites dergelijks gebeurt ook in zo een groot gebouw met baliemedewerkers die naar titels vragen. Vragen zij ook naar oorspronkelijke talenten, of naar democratische verworvenheden? Nee, dat laatste doet men daar niet want dan dien je je niet bij hen te vervoegen - zo heet dit. Alas ... indachtig het feit dat men sedert 2003 aan kwaliteit doet met medeweting van elke mogelijke client ... is dit echter veranderd. Niet dat dit zeer expliciet is gemaakt ... want dat dient de burger te bewerkstelligen met vaardigheden en moed en al wat dies meer zei ... zoals door de AD geopperd: zorgvuldigheid. Tja, hoe stellen wij samen maat aan de zorgvuldigheid ...

Super zorgvuldig (mbt wie / welk type functionaris en op welk suprême moment ... zulle?)

"had beter gekund" (alles tussen Super en de Laagste Klasse)

"had niet moeten gebeuren" (de onderklasse; ook bekend bij "onaanraakbaren"/gezalfden)

~~~ concreet

... voegen zich namens "het bestuur" 2 vertegenwoordigers die die titel niet kunnen dragen - en wie stelt dit vast en op welk moment ?

De gezagvoerder vliegt dus niet in een echte kist, edoch acht het geboden middel goed genoeg om er een bewustzijnsoefening te houden.

Tja, roept een "derde" : "wat is er nu eigenlijk niet een bewustzijnsoefening?" ...

Kijk beste derde: "tijdens een bewustzijnsoefening wordt niemand maar dan ook niemand "het kind van enige (te verheffen en te vereffenende) rekening ... immers het is vrij om fouten te maken op de eigen rekening ter ere van het evaluatieproces dat dankbaar is dat die fouten zich thans - in de oefening - voordoen! Ha! dat is prettig voor iedereen die met open gemoed naar de fouten en navenante correctie aanwijzingen kan zien en dit kan beluisteren ter betere handeling en aldus samenlering in volgende situaties.

Ook dit is met name ter harte te nemen voor de professionele lieden die op 26 juni om 10:00 uur zich weten in een uurtje oefenen. Ook het bestuur kan aandringen op voortzetting van het proces zodat uiteindelijk de verantwoordelijke stappen leiden tot de ultieme afronding. Tja, en ook de KP zal hier prijs op stellen - zeker waar mij is ingefluiterd dat de KP en HM worden gegijzeld door administratieve "complottnn", excusez le mot!

Droog oefenen in het Water van HHH222OhOhOh "wat dom(inant)" ...

Wednesday, September 16, 2009

Troon Reden Aar

rond de tweede dinsdag in september (in kweekterm souldaya - kin 2.3.9 - blauwe adelaar) is er veel te doen om de opmaak van de rekening en de vragen die rijzen ... of heet dit reizen van A naar B naar C en Q enzo?

hoe dan ook Willem Middelkoop heeft zo zijn verhaal ...

Wat is Geld en Wat Geldt Waartoe?

so far ...

en toch waar water is is vrede want er is water ... genoeg ... (de Graal)

Cosmic History Chronicle boek 5/7

Bericht: Recent is het 5e boek uitgekomen.

Ideetje:

Woon je in de buurt (NH/Nederland) dan kunnen we ieder persoonlijk op een voordeliger wijze dit boek in handen krijgen.

Voorstel : meld je aan via deze site of een mailtje naar mij, cjdegroot "ed" ziggo nl

Indien er eind oktober 2009 7 of meer gegadigden zijn, "heb je het voor sint in huis".

toY s'ace

met link naar page-artikel

Sunday, September 6, 2009

crop circle crypt

i was surprised by this clip ...... while it somehow intergalactic connected to the revelation of the kweek & dôme frequencies i narrate here on this blog ...

let me give a first expression what i see in this image / constellation:
the compounds in the middle are 3: i label them as 1 3 2:

1 and 2 is as you and me ; every you and me - me and you ...
1 and 2 are also as kweek 1 and kweek 2 ...
they both fuse in kweek 3 , which is the middle one ...

now ... imagine this as true and invite to see the clip again and fuse with its sound ...

what does that do?

namasté & kamuth s'ace

') "KAMUTH" is the sound added to DôME daya - daya 28=0 of each MOON that interconnects with the next to come ...

(deze bijdrage werd per abuis hier geplaatst: zie hier voor de bedoelde plek)

"Knopen doorhakken ...

is weer een ander verhaal."

is zo'n zinnetje dat je kan terug doen schakelen naar je eigen moment van "take off" ... en je vraagt je ook wel eens af ... was er dan een countdown dat daar vooraf ging?

voor hen die dit ook wel eens hebben beleefd (nee ~ niet het gewone werk, kearel!) deel ik dan hier die dag dat ik besloot mijn naam ietwat te veranderen ...

"heet je nu Kees of Cees?" (nee dit is niet 2maal hetzelfde qua klank)

was de geïntereseerde vraag van Ina ~ ook een nieuw democratische opstaand medemens ("vrouwtje" ~ pardon "inspirerend medeburger"!).

(ik was even stomgeslagen en antwoordde: ) "Cees" ...

Immers zo schreef ik mijn naam al jaren en dat verschilde van mijn geboortekaartje "Kees" - dat zelfs een vernoeming was naar mijn hoogst ge(honor)eerde grootpapa Opa Kees B. , zelf geeerd door HM Juliana vanwege de Harmonie die hij 50 jaar op toeterde met de grote blaashoorn. Nee, daar had hij niet van die mooie wratten van gekregen op zn groote handen. Ik meen dat ie op zn 81e overleed en wel op mijn verjaardag - net als opie Bleeker in 1966 (komt zomaar bij me op).

Heb ik iets met TOEVAL ofzo(?)

Bij de stichting met Hoofdstedelijk Water werd dit getransformeerd naar "S'ace" vanwege de internationale verwikkelingen en navenante verwevingen. Immers Engelsen kunnen zo gesignaleerd worden op de betere "uitspraak" van mijn naam ...

Mijn collega's hebben daar zeer eervol en slim op gereageerd en zodoende verkeer ik thans in adviesraden voor de mens of beter "factor mens" op de planeet zoals mijn collega Roelof dit in samenspraak met Wim enthousiasmeert (op curieuse wijze met Job en co gedeeld, meen ik vrijelijk te mogen melden).

Dit was dus een knoopdoorhakking met effect voor de rest van mijn leven ... ofwel even leven, hier zijn, mijn dingetje doen en vrolijk aftaaien ... (als ik het mijn tijd acht weer eens verder te reizen)

Zo leerde ik overigens en passant nog elkele andere knopen door te hakken ...
met mijn wijlen kameraden eckart, claus en "small is beautiful" pim en minder wijlen herman ...

Soms neig ik er ook wel toe een planetarisch of galactisch voortouw te nemen - al kun je je afvragen of mijn huidige medereizigers mij daar op kunnen waarderen voor de wederdienst die daar bij schijnt te passen - tja ... verwachten kun je niets meer in bijnamensenlandje ... toch? dus geef ik af op mijn kweekgebiedje ...

toY s'ace

regenring

... of re-gering of regering of ... bijna beslissing ...

heet het volgens marc chavannes die van het nrc ruimte krijgt om eens wat stevig journalistiek werk te delen met lezers van die krant ... courant van handel en nieuw rotterdamse allure die amsterdam naar de kroon steekt ...

"We moeten er maar aan wennen. Het zal
spannend blijven. Maar niemand regeert echt.
En het is de vraag of een meerderheid in dit land
wel geregeerd wil worden. De kwaliteit van de
Nederlandse democratie is er naar."


als tolerant quootje op dit nrc artikel (daar kunt u toch wel bij?)

of probeer het hier ... bij de column versie

ik ga het eens doorwrocht lezen ... alvorens hier terug te komen met wat repliek ... die ik dan weer doorgeef aan marc ... vanwege onze telepathische overeenkomst ... er aan te werken als volksdiertjes ...

toY tot later s'ace

als 1e psi-menuutje gaf ik deze af ... met winktomar* ( klein beetje sens-uur :)

Het is waar ik heb het artikel nog niet gelezen ... behoudens de eerst regels die doorgaans het hele verhaal reeds duiden ...

vandaar dat ik vooraf deel het gegeven dat de politiek vandaag de dag onder een soort van curatele staat ...

als je dat wilt begrijpen nodig ik je uit eens met je liefje het boekje van erasmus te delen inzake a praise of folly of in gewoon nederlands "de lof der zotheid" ...

en dan ben ik toch zeker on topic met marc ...

immers on topic is ook wel vanuit de bekende mentale constructen voelen en speuren naar wat je beweegt ... om bijv. dit artikel eens lekker op je in te laten inwerken en de eigen mogelijkheden te bezien ...

ik ga daar van genieten ... en dan eens kijken wat er opkomt om hier nader te articuleren ...

uw soldaat èn wachtmeester van O. (mega)
s'ace

Sunday, July 19, 2009

het hartbrein

hoe het brein een deja vu rijk is en het hart een ander ... maar welk?

Bewustmakend nieuws geeft het bericht af:

Hartbrein
Een Amerikaanse cardioloog, Andrew Armour, ontdekte begin jaren negentig dat het hart over een eigen neuraal netwerk beschikt: het hartbrein. Weliswaar is dit een klein brein, maar toch bleek dit hartbrein veel meer informatie naar het grote brein te sturen dan andersom.

Op grond van de informatie van het hartbrein worden in de hersenen allerlei biochemische en elektrische reacties in gang gezet: de bloeddruk, de ademhaling en de aanmaak van stresshormonen bijvoorbeeld. Kortom, in tegenstelling tot wat we vaak denken, namelijk dat onze hersenen alles controleren, ligt de werkelijke basis veel dieper: in ons hart.


Als pionierend directeur van de stichting Waternet heb ik de eer dit gebied sedert 2004 te verkennen via het project met Fundamental en Chaosforumgenoten Jan en Hans in een startende onderneming Mental Fitness Company ...

Ikzelf breng in de specifieke bedrijfsproblematiek en geestesziekten die heerseen in het ernstig van de mens vervreemde stichtingswerk , o.a. in relatie met het besturende gedeelte van dit democratisch ingebedde geheel.

Werkende weg ontdek ik dat mensen veel vertrouwen hechten in de nieuuwe technologie edoch vergeten lijken dat wij die technologie ingebed hebben in ons instrumentarium dat wij vroeger wel benaderden met de term tempel - ergo je eigen systematiek gegeven door vader en moeder, ofwel moeder natuur - wie anders???.

Edoch wie is er geinteresseerd in iets dat geen markt kent al is de ervaringsmarkt immer onder ons ... veelal de niet met rekeningen ge-outilleerde markt waar mensen zich met elkaar realiseren.

DE NEUREEBAH

is bijv. een meditatie-techniek die mensen individueel en groepsgewijs kunnen hanteren om het lichaam te reinigen en hernieuwd te orienteren op de kosmos - het niewe / elke nieuwe dag en haar specifieke bericht ...

Kortweg NEU, REE en BAH zijn 3 klanken van veel meer die 3 energiegebieden raken en verleiden (via een gracieuze lichaamsbeweging) tot herkenning ... Een soort van pianostemmerij waar het lichaam zelf de piano is ... Hmmm , kan toch handig zijn wanneer je die kennis weer tot je neemt en en passant praktiseert.

Zelf placht ik dit toe te passen op mooie plekken en momenten die in same met mijn lifje passeer en dan en passant "eer". Dan waan ik mij wel een hier-o-phant of beter ... een hieroplant - iemand die een nieuw zaadje in zichzelve ontkiemt ...

En vanzelf wil ik dit graag kenbaar maken aan ieder die er toe openstaat.

toY S'ace

Saturday, July 11, 2009

visionaire Troonrede

Volgens de nieuwe opzet van de 3e dinsdag in september is er een andere wijze van rede-voering op til. Dit wordt in dialoog gezet door Marc Chavannes, redacteur van het nrc: Prinsjesdag om na te praten?

Ik meen er goed aan te doen de volgende bijdrage daar aan te dragen (en zie toe hoe de plaatsing ervan volgt):

beste Marc, de voorgestelde wijziging luidt:

"De Troonrede moet (dan) niet meer een opsomming van beleid zijn, maar een visionair verhaal over wat er aan de hand is in de samenleving."

Hierop kan ik als pionierend directeur van de stichting Waternet persoonlijk op reageren waardoor de klassificatie die ik geef van/aan mijn werking in de samenleving kan vervallen voor de lezer die daar in tranparantie wel over geïnformeerd mag zijn. (en ik geef toe dat ik e.e.a. eenvoudiger zou kunnen formuleren wanneer ik de luizen in de pels meer duld als tijdsvergende wezens die te ignoreren zijn)

Wat is het geval? In mijn pionierend burgerschap in enig tijdgewricht tussen pim en theo onderneem ik een dialoog die ook het karakter heeft van een volksreferendum echter dan in een stichtelijke baar van een Hoofdstedelijke Watersectie - die ik hier even niet identificeer.

Wat is de dialoogvorm? En hoe is deze gelanceerd?

De dialoog wordt in wezen gelanceerd door de overheidsmanager in spé van het betreffende kalenderjaar bij de vraag : "Moeten wij nog doorgaan met het verstrekken van kerstpakketten?"

Deze uitnodiging wordt opgepakt met het ambtenaren initiatief "zullen wij met elkaar een nieuw kerstverhaal schrijven?"

De dialoogvorm vind in de eerst 3 aanzetten de vorm van het alfabet. Dit wil zeggen dat topic-items 4 t/m 26 zich ordenen met de beginletters D t/m Z. En elke medewerker is uitgenodigd om een bijdrage te leveren.

Uiteindelijk wordt de betreffende ambtenaar na enkele maanden ONTSLAG AANGEZEGD.

Dit als een weergave van een visionair in Nederlands Burgerschap die ondertussen ook a) een brandaanslag overleeft b) geïnstalleerd is als adviseur van de wereldeenheid en vredeseducatie c) in mei 2009 dhr. Arun Gandhi rondleidde op spreekbeurten in Utrecht, Den Haag en Amsterdam d) in 1991 een nieuwe dispensatie schreef voor het houden van verkiezingen (ergo: niet meer "slechts" wegwijzen met het vingertje)

Ik vertel hier wel bij dat ik persoonlijk in relatie ben met de hoofdstedelijke ambtenaar en planetair (Obama-fähig) adviseur.

Groet, Cees
soldaat van de KP; wachtmeester van HM


Relevant kan het nog zijn hier een notie van wijlen Heer Claus van Amsberg aan toe te voegen: "het ijkpunt van handelen bevindt zich aan de bron"

Dit laatste kan in de praktijk worden geschaard aan het optreden van elke directeur van enig collectief in enige bedoeling; ik noem gemakshalve bankdirecteuren en ook rechtbank magistraten; ook stchtingsbestuurderen zijn hier welkome personen.

In dit verband quote ik ook een snede uit een regeringsrapport:
"De huidige crisis heeft namelijk aangetoond dat kwetsbaarheden in deze ene specifieke sector verstrekkende gevolgen kan hebben voor de rest van de economie. Om de centrale positie van financiële instellingen beter te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk om verkeerde prikkels en ontwikkelingen uit het verleden aan te pakken."


Immers ... elke stichting van zekere grootte is te beschouwen als een bank met haar eigen kwetsbaarheden (en kwestiebaarheden ook!). En het woord kwetsbaar is in voortdurende relatie met de persoon die zich leent aan een bestuurdersrol: "je dient je kwestbaar op te stellen". En dit adagium leg ik op transparante wijze ook voor aan bestuurders van enig stichtingsbestuur zoals bijv. weer in het water en onder toezicht van de inspecteur genaamd de zich oefenende koning in spé , den heer W.A. van Oranje Nassau ; elders bekend als Willem van Buren. En ... van de Prins weet ik geen ... (vult u dit aan?).

uw "narretje",
S'ace

Wednesday, July 1, 2009

water begrijpen

deze clip/serie kwam op mijn pad :(kijk via tube voor de verdere edities in de serie)

Mijn eigen visie?

Water is de accu van ons lichaam ... alle cellen zijn er van vergeven ... vol van ...
Je kun zeggen het is onze eigen nucleaire transmitter die omgevingsveilig is ...
(al ga ik dan uit van het goede in de mens ...)

Kijk eens naar de formule van water:


En zie de structuur: ieder molecuul heeft richting ; is als een pijl ...
edoch elke richting gaat het molecuul op (want het is geen pijl edoch een element met magnetisme)

Ergo : de mens is een waterdrager ... en wordt er door voortgedreven ...

toY S'ace

Thursday, June 11, 2009

GandhiTour - Protocol & Initiatie

Protocol

In Initiatie staat een artikel dat aangeeft dat in Nederland de uitvindingen van "grondpersoneel" worden gejat door hiërarchisch hogeren. Dit is door mij ook geconstateerd in het waterbedrijf dat mijn talenten en zintuigen zo hoog honoreerd met het ziende oog van Wim en Roelof en ook wel Maarten en Job. Kijk dat heb je nu als je bepaalde of nader te duiden manifestaties van een ambtenaar HOOG OPNEEMT in de situaties die het betreft. Voorstel, laten wij de onderhogen niet meer tussenvoegen bij de HOGEN zoals u en ikzelve, geachte mede-HOGE. Vanzelf geldt voor mij dat ik in andere spelen mij wel ophoudt met wie dan ook ( ik begin op Martien Toonders Bommel te lijken :) of is het toch Joost (die het Weten Mag? of Draait).

Problematisch voor hedendaagse "correcten" (zij die georganiseerd zeggen dat zij ieder op zich functioneren) is dat de situaties die het betreft wel op de video en op de computer staan edoch dat hier weer allerlei stuurmiddelen en situaties zich voordoen om het feitelijk handelen in de orde die het behoeft ... er niet meer van komt. Dit heet psychologisch toeleiden') edoch uit zich collectief in psychologisch afleiden ... en is op zich wel logisch maar dan weer niet in de orde die het behoeft vanwege de gevorste functionaliteit. Dus? Gewoon Doen.

De uitvindingen van mij persoonlijk (en er zijn vele anderen) zijn dan ook genoeglijk geregistreerd door erkende functionarissen en expern deskundig personeel. Dat je vindingen dan ook uitgebreid in de etalage worden gezet door de naar beroemdheid solliciterende overheidsmanger in spé van het transparante collectief ... tja ... dat verhoogt het plezier - een van de kwaliteitscriteria die wij nastreven. Samen, elkaar meenemen op reis of je nu gewoon ingenieur bent of je bent planetair adviseur in spé ... we blijven mekaar ondersteunen waar nodig en spreken elkaar aan waar correcties aan de orde zijn (vanwege disorde, of nog noodzakelijker misorde). De chaos die begrepen wordt ... die leidt: de ONE-orde (voor anti-engelentaligen: wanorde - schijnt een carnavalest begrip te zijn geworden met maskers).


Initiatie


in de voorbereidingsfase van de tour trof mij een artikel -aangenamer bewustworden- dat deze lijst weergaf:

KENMERKEN VAN DE HUIDIGE MAATSCHAPPIJ
1. Gebrek aan zelfbewustheid, gevoel van eigen waarde en zelfvertrouwen.
2. Het blindelings volgen van de materiële waarden.
3. Laat graag rijkdom en macht op de voorgrond treden en laat onwaarheid, geweld en zelfzuchtigheid toe.
4. Laat toe, dat instituten de nadruk leggen op hun rechten en voeren en gebruiken concurrentiestrijd om machtig te worden. De voornaamste maatschappelijke katalysatoren zijn de kapitalistische economie, -daar waar het geld alleen telt en alles naar teruggeleid wordt,- de bureaucratie en de machtspolitiek.
5. Resulteert in een opeenstapeling van menselijke ziekten en kwaden. De maatschappij is en wordt uiteen gescheurd door ras, kaste, godsdienst en politieke partijbelangen.
6. De economische bronnen worden misbruikt en het werkloosheidsprobleem is groter geworden.
7. De economie is een erfenis van het koloniale tijdperk, een economie gestoeld op de productie van commerciële goederen en het import-export systeem. Buitenlandse leningen creëren het neokolonialisme. De armere landen komen in de macht van de
rijkere landen.
8. De mensen zijn raderen van zeer grote lichamen en grootschalige concerns met het
doel om het kapitaal en de macht van deze lichamen en concerns te vergroten. Er vindt uitbuiting van arbeidskrachten plaats, er is corruptie en er wordt milieuvervuiling op grote schaal aangetroffen.
9. De dorpen worden overheerst door de steden. Er is een grote trek naar de steden, waar de moraal, de waarden en normen degenereren en de maatschappelijke spanningen hand over hand toenemen.
10. Er is een toename van het strafrecht, de macht om te straffen en de staatsmacht, die zich met het strafrecht in stand houdt. Er is een afname van geestelijke krachten in de maatschappij en de invloed van de bevolking. De bestuurders en regeerders worden machtiger en de invloed van de bevolking neemt af.


ik vraag mij af hoeveel mensen dit in zijn geheel kunnen lezen ...
en dan komen zij wel tot hier en lezen zij wat ik hier schrijf ? (vaag teken)

Kwestie is dan: nodigt een lijst van 10 punten uit om dit af te ronden en hoe beviel de toon van het bericht? was het leuk / plezierig?
oh ja, zeker ... het is informatief en ik beaam vele noties mee ...
(wat doe ik dan met mijzelf en met mijn creatief = scheppende vermogen , met mijn eigen wil ... als ik mijn tijd hier aan besteed? zomaar een vraag en dan plop ik het ook nog op mijn blogsite ... nou moet ik toch wel eens wat moois gaan brengen want wie leest mij nog - mee? U!)

CONCREET? tja, deze initiatie kan mij zomaar prikkelen om een beentje voor te zetten ...

van P naar R

???

P is een staand Persoon

en R?

is de P die een beentje voor heeft gezet ;-))

Aldus kwam ik in het lijvige artikel op:

Het midden pad bestaat zoals eerder al aangestipt uit:
• een juiste kijk: een juist inzicht
• zich de juiste gedachten vormen
• op de juiste manier spreken en communiceren
• op de juiste wijze handelen
• een juiste leefomgeving
• zich op de juiste manier inspannen
• de juiste geestesgesteldheid
• zich op de juiste manier concentreren


En dit zal mijn collega Roelof goed doen voor waar het woord juist zo vaak terugkomt en resoneert op "de juiste man op de juiste plek". En zeker ook van toepassing op zijn 1e integrale collega directeur - in pionierende status (postmoderne apartheid) en vooralsnog in Crediteuren Status op de Administratieve Lijsten in het Publieke Bedrijf sedert maart 2001. Hier is het nuttig te vermelden dat de stichting reeds vele jaren geen goedgekeurde begroting heeft geleverd én dat de burgemeester dit financiële systematiekje uitbesteedt aan de Chinezen op fanfare aldaar. (Hoe wordt dit gecommuniceerd zodat Job daar juist overkomt?)

juist ... s'ace

#notie
P = 16e karakter in het alfabet; bividex') levert 11
R = 18e karakter in het alfabet; bividex levert 9

R is dus een zeer harmonische Letter : immers 18/9=2 (samen zien = hoor us)

') psychologisch betekent dat de presentie van een individu in de tijd is gezet ; veelal afgezet in een project (stuk zonder de persoonlijke bevestiging van wat er staat/wordt opgelepeld)
") bivid-décode(x) = A-M=Z-N=1-13 (conversie tabel)

Thursday, June 4, 2009

Arun Gandhi Tour - Evaluatie Verantwoording

Deze Blog is een onderdeel van een inbedding van onderdelen (het grotere verhaal).

De gehanteerde schrijfwijze bevat tekstdelen gemarkeerd met haken: [...] ; dit is wat men veelal noemt "ambtelijke taal" - voor de vertrouwde lezer is dit overbodige "ballast" - al kan het voor de doorgewinterde lezer weer amusant zijn het op de vlucht mee te nemen als onderhoudend. Voor de juridische geledingen onder het lezerspubliek kan het een aanbeveling inhouden zich ter harte te nemen in de competitieve hechtingen die men zich wel veroorloofd zonder dat daar - nu juist aangegeven in de haakdelen - reden toe is. Kromredeneringen worden geacht te zijn uitgesloten vanwege het protocol dat de schrijver zich verbindt aan een vakbekwaam credo zich integer te verhandelen (ref. Kroonprins en Bestuurlijke richtlijn maart 2003).

}} Verantwoording

vanuit het vakgebied -zoals elke Nederlander wordt aangespoord een werking te hebben en bekwaam wordt bejegend- telt (en geldt) de auteur en aanbieder, tevens mens en burger, in deze betrekking van schrijver en lezer als een Amsterdams Ambtenaar in dienst van de stichting Waternet [- mede vanwege niet aangenomen offertes uit enige hoek met bedoelingen aan enige(n) bron(nen)].
tevens heeft de Ambtenaar een politieke en vertegenwoordigende rol zich aangemeten per februari 2001 waar hij zich voegt aan het verzoek van verenigingsgenoten van de vereniging MHA, een deelnemer aan het vakbondsgezelschap van de CMHF.
deze relationele betrekking die diensten verleent aan de directie en het bestuur van de stichting Waternet is duurzaam van karakter en levert diverse kwaliteitsproducten aan het collectief, ergo aan het publiek (de sameleving), onverlet kwesties die buiten de verantwoordelijkheid van deze speler om zich verhandelen in het werkveld.

Buitengewoon leven zich de gebeurtenissen waarbij deze speler geconfronteerd wordt met verhandelingen van andere bronnen (mensen/burgers/ambtenaren/overheidsdienaren/bestuurders/meester-rechters/ambtsdragers en wat dies meer zij) en zo kan het zijn dat de speler meermaals op een missie wordt gestuurd die 24 uur diensttijd omvat en die meerdere dagen / weken / maanden / jaren beslaat. Dit alles in een werkveld dat tevens functioneringsgesprekken en honoreringen en carriere/loopbaan-veranderingen met zich meedraagt [en navenante correcties die -soms impliciet van karakter- zijn toegezegd].

lees en leer en leefplezier toegewenst tijdens onze uitwisseling,
Cees de Groot
planetair adviseur

(tot 26 juni 2009 aan wijziging onderhevig)

deze verantwoordende tekst is mede aangeboden vanuit de taakstelling "implementatie ondernemings kwaliteitssysteem" vallende onder de pioniersfunctie Integraal Directeur per 9 maart 2001