Tuesday, November 3, 2015

de Rechter onder voorbehoud

6/11 14/028
datum en wraking

een avontuur waar je geen genoeg van krijgt

zo lijkt men er in het rechtsbedrijf me om te gsan

komt die middag de rechter in bedrijfskostuum op de zitting waar hij als burger zijn beroep kan aan tekenen; echter hij komt in toga -
maximaal de collega's bewustmakend van de glazen kooi
Waar ieder bestand kan aan tekenen door kwaliteit van werk

De beste P. laat mij weten dat rechtsbedrijf best complex en moeilijk is , ook voor mij
Uit de sigarendoos volgt de wijsheid
1. het mijn en het dijn
2 wie rijdt er ? jij of ik : de kapitein op het ene schip
3 de bijbelse
4 werken wij samen?

Aldus rest mij die bijbelse notie nu, nl.

;

Sunday, November 1, 2015

Het REchtbedrijf en stijlfiguren

Een waarschuwing, n realiteit en spelfactor

/echter als professional pas op de burgeren gemeende man

is dit reeeel bij zaak Groeninvest

is AFM zelf de  raketmat of toch de participanten?

ik durf mij niet aan de analyse te wagen en dit getyped hebbende is al veel

Bestaat er een RCC , een baas voor de RC?


so far


hengelende

Thursday, September 10, 2015

de burger van 780 kk

maakte zich begin maart bekend bij Opstelten

toen - minister justitie en veiligheid

Zijn opgave enkele dagen later was in kleine kring helder


parallel met MH17 was wereldlijk zo te maken

verschil
MMH17 alias KL3104?
300 reizigers vs 5500 reizigers / participanten / deelnemers / risico nemenden

xxx miljoen verzus 65000000 netto tot 390kk uitkering

dader onbekend vs dader(s) bekend

internationaal vs Nederlands talig voor 90% ?

ruim 1 jaar procesederen vs ''8 jaar marteling'door AFM circuit, de vlucht leider vd NedBank


er is wel meer te melden met
een rechter commissaris commissari aan de knop(p)en


wie wil het weten ???
 

Wednesday, September 9, 2015

IMAGO check

Groeninvest/nl
is een steen des aanstoots voor der derde dinsdag.
Althans zo komt het over met de kennis inzake de GIN20XX  duikvlucht van het vluchtcentrum AFM.

Wie leidt daar de integrale node tov 5500 participanten??

Er is een mandaat gesteld aan een rchter-comminssaris-commissaris.

dat is dezelfde actor als de participant die 20 mei 2014 opstond vanuit bewustzijn.
Ook bewustzijn van de oude ingenieurs cult inzake "geldmakerij"/

Succes aan de President rechtbank die hier haar toezicht houdt.

"alle gekheid op een stokje"
is de kreet van Noord Hollandse Welvaren. 

Wednesday, September 2, 2015

graai cul-turen

snip / focus

tja

http://www.groene.nl/2013/20/uw-5-kost-mij-twaalfduizend-euro

snip / focus

‘Sommigen beantwoorden zo goed aan dit ideaalbeeld dat ze er gestoord van worden’, zei de Vlaamse klinisch psycholoog en schrijver Paul Verhaeghe, auteur van Identiteit, onlangs in een lezing voor het Jungiaans Instituut in Nijmegen. ‘Het grote verhaal dat onze maatschappij tegenwoordig beheerst en onze identiteit vormt gaat als volgt. Mensen zijn competitieve wezens die vooral uit zijn op hun eigen profijt. Als dat maatschappelijk wordt ingekaderd, is dat in ons aller voordeel, want iedereen zal in die competitie zijn uiterste best doen om aan de top te geraken. Dan krijgen we betere producten en een efficiëntere dienstverlening. Het slagen of mislukken van een individu binnen die competitie hangt volledig af van zijn eigen inspanningen. Iedereen is dus zelf verantwoordelijk voor het eigen succes of de eigen mislukking. Levenslang leren is een must, iedereen moet blijven groeien. Immers, de competitie is bikkelhard. Vandaar ook de dwingende noodzaak van functioneringsgesprekken en constante evaluaties, geleid door de onzichtbare hand van een centraal management.’

een zeer aannemelijke regel ..


Mensen zijn competitieve wezens die vooral uit zijn op hun eigen profijt.

dit hoeft niet zo te zijn gegeven bijv. altruistisch ingestelde katalysatoren

zijn die van enig/essentieel belang voor de saamleef ???

we vragen het aan Alex van Groningen,
de bekende financiële coach in Amsterdam / Amstelveen
en zijn buurman van de logistieke software
die globaal wordt ingezet ..
Richard Haeger
beuiden gesupport door ome Cees Kingma van de IBM
(mede ontwikkelaar internet)

immers
wanneer specialisten hun specialiteit "privaat" inzetten
dan verdwijnt het vertrouwen van ondeling goed buurtschap met buurtschep zoals ter plekke van pakweg 2004 - 2012 
waarbij de burgmees zelf ingrijpt om de goede feminine krachten met voortuur voor het kinderspul te doorklieven met "hoogkunde"

het laatste woord is er niet over gezegd

de brand in 2007 bij K. is des te meer een symtoom van aanval
een aanval op de grensrechter in burgerzwembroekje

Monday, August 31, 2015

waar is onze S'ace?? III

vorige week verhuisd naar eerdelaan 45 te Zwolle kamer 2.232

een tijdelijk adres voor zeg 3 maanden internist


verdel vindt u mij op [kweakayn]

De Nationala VOGEL als krachtdier in Nederland

ik las zojjuist de kracht dieren in D,GB,F resp.
arend, roodborts, haan

Welke vogel is dit in Nederland ?

De Valk?
de Valkuil?
de Valkkuil ?

mijmerde mijn dwaalgeest

Huismus kan ook
bijv. met de huismuts als chief vrede

kandidaten?
uuit mijn koker dan:

de sperwer
het strandlopertje
de zwarte specht
de groene specht , de lacher
zeearend is ook vrij ..

noem uw keuze in het commentaar veld ?

Wednesday, August 12, 2015

waar is onze S'ace? (II)

Op 6 juli treft hij politie ..
er zou een geparkeerde fiets zijn geraaakt :
hup : rijvewijs invorderen door Politie - afgeleid door wat in dossier staa vermeld door ???
niet geverifieerd door de burger zelf - hij vertrouwt op zichzelf\

Later is hij toch snachts even gaan rijden om de accu op te liften ; raakte leeg
Rechtstreeks in de fuik van de politie
Aha : 2e overtreding .. ach man - was even logische oplossing omdat rijbewijs na 2 weken zou worden teruggegeven cvolgens de aanzeggende agent .. \
maar dat verhaal klopt weer niet : rijbewijs gaat naar utrecht
vervolgens in Zutphe opvragen - nu 6 weken verder ?

I|nmiddels geholpen in Z'huis Harderwijk aan voetwond ..
Opgelopen in reisje voor mw. Bakker - de hulpbehoevende namens de kakofoon v C Kingma & co

en die verkeert in confusie met ome Alex vd finaciele cursussen met rechtskundige dame

Welnu, verbindt \U zich allen en bestrijdt de Ger- man 2004-2011|+2012

Genoeg financiers daar aan de goudkust van Castricum met Toon Mans aan het stuur, toch?


avé S'ace R
 

Monday, July 20, 2015

Waar is onze Cees ?

ref. een tijdje terug

nu orgelt S'ace inmiddels de nieuwe kalender die bijv. de Grieken in no time zover krijgt als de ijslanders het presteerden .. Echter wie waagt een andere wereld ..
(het is mijn liefje niet te ontzeggen dat zij waagt - hetgeen ik wel waardeer - en the morning after zone acht ik ook aantrekkelijk saam te bezien - wat ik dan doe : verificatie & correctie/rectificatie)


zo gaat vandaar hier op het levende verkwikkende electriek (service station)

getal 20 duidt op de |ZON , en draagt in zich de STER 8 - infinity & most deep connecton one person created such as Woman VEGA & Man ARCTURUS

ARCTURUS is ook de connectie naar de God Silvanus
he knows the limits and practices it leisure

Mostly Silvanus guides the time matrices on a work or a process managd ..

PERK PAAL PUNT  ...  the Dutch say to order the workers ..

Is it still valid nowadays or did som deamon pop in our livinh society , my friends Yitzhaq & Woolfson put on the hope site .. cyberarchitecting 'the same as usual' or understanding the rifines shaping the peoples mindsets into the better perspective ..

S'ace forsaw another voting system for democracies ..
First breakthroughs are pending

binnenkort mee over de otwikkelingen - while Cees retires his whirlwind in some other styled human

(mayor once reflected the sopas in the city - while hoping for a sagacity town)

Tuesday, May 12, 2015

persbericht in de sfeer van Kantelen

Preclaimer Episode I
dit bericht is de weergave van een poging tot transparantie met de overheden en een vooruitgeschoven ambtenaar in de ParticipatieSaamLeef.U moet hier als burger niet alleen denken of veinzen dat de ParticipatieWet alles rond HET WERKWOORD PARTICIPEREN regelt of reguleert.
Als voorbeeld hanteert de [ Koninklijk aangesne dienaar des volks] het Zogenoemde BewustWordingsTraject van Het IntegraalDirectoraaDT. Met wat creatief gericht Oeken,  kan men dit vinden op internet.Internet kent ook Nederlanders die daar aan werkten en ik mag best de naam noemen van Cees Kingma, die ook schrijvee is van boekjes over het Zaans Erfgoed. Ook S'ace mag genoemd worden als schrijver/producer van  een boekje, nl. "een jeugdig kiessysteem". Of bijv. Bouke verbonden aan Brugmedia als directeur genoemd mag worden in episode IImet familienaam zoals Cees K. Betwijfel ik.Natuurlijk wordt ieder tijdig de kans gegeven s.acegr@gmail.com te signaleren o de persoonlijke gewenstheid. De personen genoemd hebben allen een offerte gehad tot 'afkoop' van een heikel feit in de relatie.Zie verder preclaimer in episode II


De ordentelijke motieven deze site te nutten voor KantelingsProjecten is voorzien door stichting Waternet in periodefebruar maart april 2001 bij Waternet junior. Op 1 mei 2001 wat IntegraalDirectoraaDT een feit en een staatsgeheim dat ongegrond bleek en lichtelijk overdreven in de heersende regentensfeer van o.a. arthur, de bvd'er die zich van een nasjer voorzag via Oltmans.

Deze aandrage heeft voldoende draagkracht bij Gemeente Zwoole, Gemeente Amsterdam en gemeente Castricum. De laatste gemeente is de eerste gemeente die via de burgemeester een BWT volbrengt - zo zegt de WIJSHEID YANIQ, een mevrouw de Uil.


Het bericht dat transparantie wenst

Werd binnen afgelopen 9 uur geplaatst op de 3 nodes van de eerste burgers.
Een credo / lijfspreuk die de alltime bestuurder hanteert?
"EEN BESTUURDER STELT ZICH KWETSBAAR OP"
bijvoorbeeld

"hij doet dit ook op nacht 19 op 20 augustus 2007 wanneer een buurman (visser) roept:

"Kees! Kees! Kees! Wakker worden... Er is BRAND"
S'ace zegt tegen YaniQ (koosnaam gegeven aan Janneke B.)
"ik heet geen Kees"

YaniQ stelt dan dan het woord BRAND belangrijker is dan KEES.CruX

 in de CASUS met Bouke Brugmedia & Dimence & ex-huisarts Cees en huisarts YaniQ & Agent Laurens C. (onafhankelijk dienaar te Zwolle) kunt U gaan meemaken dat
ZELFZICHT is heilig boven MOEDER

 notie de Moeder rol kent 3 fases:

 1: 9 maanden plus 1e jaar geldt als BABY
 2: 3 JAREN 2-4 GELDEN ALS MADONNA : MOEDER en Kind
 3: 9 jaren 5-13 Gelden als : Kindertuin (germaans Kindergarten)

Tuesday, April 7, 2015

een driehoek s verhouding geert met geerkr8

de facto werd in 2014 de driehoeksclub opgericht onverlet responsief vermogen

 • werkgever : de burgemeester van Amsterdam, tevens lid van wereldwaternet , een ideele stichting opgrond van presentie in dubbelsymposium CMS school te Lucknow, India : enting op Mahatma energie : Gandhi , eerste helft 20e eeuw
 • volonte generaal vertegenwoordigd door president der CRvB die generaal pardon afgeeft middels zijn voorzitters der meervoudige kamer - zoals mr Vermeulen op 26 juni 2008 te Ut' recht
 • handelingsrechter de rechtbank OostBrabant in optima forma mw Christa Wiertz; o.a. leiding gevend aan rc Poelman, rc de Koning en mr Vermeulen (een griffier) in de casus van eigenaar Doctors van Leeuwen cum suis te Amsterdam, XXX (1 6 13)
de driehoek verleent gratie aan
 1. de gemandateerde namens Ida Vader, moeder van Jan en Co Goudsblom - vrouw van Arie Goudsblom te Heerhugowaard - met een mysterie rond haar dood
 2. de vertrouwenspersoon van Jan Goudsblom, opgenomen in de Carnegie Hall of Courage wegens verdiensten door 5 volwassenen incl. een ongeboren kind te redden in 1946 uit het Winschoterdiep 
 3. de 100 procent medeproducent in onderneming Groeninvest, gehoorde en beluisterde door mr de Koning (passende famlienaam!) in wraking 14/028 die inhoudelijk als doofpot is verklaard op de gemanifesteerde wijze : de schoen passen op 15 januari 2015 bij de President
 4. Naijlend was het tardief dat de rc zichzelf neemt op 6 maart 2015 incl. brief aan min. J die kort erna aftrad zonder rouwelijks omzien naar GIN (correct gedrag Ivo & Fred)
 5. Im Frage blijft gedrag buro ND dat een nieuwe minister afleverde
 6. Het fonds Biotoop Dankh Robinea werd hiertoe op 1 oktober gesticht met de bestuurssecretaris XXX , die zich nader verklaard bij Merel (die van wanten weet, en ook van autisten benadering)
 7. de tweede kroning op 30 april 2015, kort na het volksfeest en bachanaal
 8. een tekst op derde dinsdag september, maand 7 en 9 ;-)
 9. de derde kroning op 30 april 2015, die 9 ringen olympisch vuur beklinkt op 3 kroonparels
 10.  
toegevoegd naar onvermogend vrije wille bevragend aan agent Laurens 29/4
kop of munt?

A. Mevr 8031 73 meldde zicn en U hoordd haar geweeklaag?
B. u stelde haar de vraag of zij echt  niet werd binnengelaten?

inspecteur Clous'eau stelt vast A. Speelde dexkakafokn en B. De juiste toedracht

Con' clouseau
heel mei kosten hoog gekwakkficeerd dienaar op een houtje bijten van wispelturig vrouwsgemoed - doelende de noet aannemelijke mariinettenpop van meedere marionettenselers  waar Danja zich aan voegde de plannen van Alec doorkruisende met moeders rokken schim
Driehoek Danja - Jan2 - Miek de wijszus

Heerlijk triootje; de 4e. Burgemeestef Antoine Mans net uit de dans met Rietveld, ooit klant bij opstartend attent-Qi voor een prachtig boeket bloemen.q
vrouwe Fortuyna in de Margriet of Libelle : beroemd en opslag!

Zij verslaan samen het mannen trio Kees de voorzitter, Alec de allesregelaar & het wethoudersteam 2010-12

Dat laatste keert bij bmwissel Aaltje - Antoine met BertjeBigCity

aldus
integraal directoraaDT der  Nederlanden zich verenigend met de aardlings elders

(klaar om te wenden van de oude kalender ..., gedoog steun van Eckart Joachim Wintzen
& Jose Arguelles - aka Valum Votan and the Mayan Factor)


Noties
 • ad, 1 Jan werd altruistisch ingesteld investeerder en mede directeur imn het transport bedrijf van firma de Waard, later DE Waard Transport - helaas in de sfeer van [quasi Weber] - een familiebedrjf in de zin van "Maffiatest Ondermijnen" (Silvioso Diseases
 • ad.2 "God die niet bestaat" voor Mart en Arjan, strafte onmiddellijk met de lijdenswegen van Jan de Waard en Co Goudsblom, hoewel de laatste een heiligend pad was ter ontluiking van Jans - haar broer - ware intentie met de mensen / mensheid [LIEFDE in TAO] analoog aan ontwikkelingen bij DWR de vorganger van Waternet, moeder voor WorldWaternet op basis van pionierswerk, mede gekoppeld op Wijffels cs zijn CHE - oppositie voeren als peiler op de boog van de Opdracht - het achten - het rentmeesterschap op ons gegeven gronden met elementairen & constellaties