Saturday, February 27, 2010

Blijven(d) ?

Moet Nederland Blijven in URuzgan ...

(let op de vibratie in uzgan - soort van Fries voor "Wij Gaan")

is de dialoog die onder het kopje discussie in het nrc wordt gevoerd ...


zoals de situatie is ... lijkt het het beste een inhuurleger te formeren ...

de Nederlandse Politiek trekt haar handen dan af van "amerika" en "haar agressieve cultuur" en bezint zich op een betere wereld, zoals steden als Amsterdam dit hebben opgenomen als in een credo:

"je hebt respect voor degenen die zich inzetten voor een betere wereld"

of dit huurleger (al dan niet falende professionals - naar Zalm's neus) voldoet wordt bepaald door de inhuurder (NAVO?) ; het is immers een markt voor goed-opgeleide vredeswerkers (al dagen ze ook uit?)

toY, uw planetair adviseur voor Wereld Eenheid en Vredes Educatie ... Cees de Groot (ergens in Nederland woonachtig en ook Nederland achtende)
\

Uiteindelijk land de vorser aan bij diepere gronden ... zoals deze zich hedentendage ontvouwen in landen als Haïti en Chili ... nuchter gesteld als waarnemer van wat de natuur doet ... in haar resonantie verkerende (zei Bredero :)

UR staat immers ook voor de tijdsverandering die reeds lang geleden is ingezet, edoch tot heden werd onderdrukt teneinde de druk - net als aarddruk bij earthquakes - te verhogen tot snellere vruchtbaarheid "na t bifurcatiepunt" (ook met ur - vibratie in het woord)

Dus deel ik thans mede aan mijn collega's overheidsmanagers en hun superieuren waar ik mij horizontaal en ook diagonaal mee weet (ambtsdragers van mijn werkgebied, de stichting) dat de publicatie heden is geschiedt ... al blijft het motto van ome Roelof en ome Wim en collaborateurs actief:

"IEDEReen ')
heeft
een zoektocht
naar
het ware
het schoone
het goede"


met de notie dat zoektocht zich ademt met de vindplekken
(=knooppunt van overleg - met de kwaliteit van adequaat + bewust + aanwezig)

avé S'ace (R)

daglink

') noodzie: iedereen is inclusief politici, justici, medici, mediaci, alterici

Monday, February 22, 2010

vrijblijvenT advies aan HM en hofgenoten

Koninklijke Hoogheid,

bij wijze van uitzondering drinkt men wel eens iets bijzonders of - zo in dit geval - geeft een gewoon burger een advies af op modern, technologisch geequipeard medium. Het is ook een medium dat transparantie met zich meedraagt en geen wachtwoord behoeft voor het lezen van de tekst. dit laatste komt wel voor bij intern en vertrouwelijke omgangvormen zo die gevorderd worden door lieden in de rechtspraak. Maar ja, zoals wij - sorry U en ik - kunnen weten is dit het veld van de burgerspraak - ook democratie geheten.

U bent vandaag bezocht door erkende vertegenwoordigers van de democratie vanwege daartoe geeigende vormen van betuiging, zoals kiesrondes en andere vormen. Ik lees van meerdere partijen een voorkeur voor zo snel mogelijke verkiezingen. Dit is een veilige voorkeur voor hen die dit roepen, en vraagt daarom de wijsheid van het moment - ergo het jaar 2010.

Wat is de wijsheid van het jaar 2010 die het Oranjehuis zich weet?

Dit is geen advies, edoch een vraag die oproept het intelligente veld te bezien en te inspecteren.

Daartoe bied ik mij aan.

Hoogachtend, Cees de Groot

Friday, February 19, 2010

wie oh wie krijgt de zwarte Piet?

We schijnen een kabinetscrisis te hebben ...

Er wordt gezocht naar "Iemand" ...

hier de dialoog in het NRC

en hier mijn bijdrage ...

"de vraag "Wie heeft het kabinet in een crisis gestort?"

kan nu niet worden beantwoord ... en dat is ook de bedoeling van de spindokters in een netwerk van telepathie ...

dit betekent dat er een vertrouwensveld is van geesten die iets beogen dat nauwelijks - zeg maar niet - te communiceren is met de andere mens , zeg maar de goedwillende burger.

je kunt toch moeilijk de goedlachse George Bush als verdachte opvoeren, nietwaar?

tja, reeds daarvoor waren er lieden die nu juist hier op uitwaren en mentale constructies opbouwden in verschillende thematische velden, bijv. de rechtspraak (heet dit babbelonië, edelachtbare(n)) waar ordes - of is dit orden - regeren. En dan heb je ook nog de wetenschap en hun wetenschappers die menen dat je niet aan de poten van een systeem moet zagen.

Tja, dat laatste bevreemdt mij nu zo, want ... het is geen systeem maar een stelsel. Zoals vuil water door een putje moet lopen moet de oorlog (het oor-logboek)door de strot van de burger lopen. En de burger die besmet is gaat het stelsel vervolgens verdedigen als "zijn lot".

Kortom mensen, het kan beter.

Wist u dat informatie hetzelfde is als intelligentie?

Wat? Informatie is een containerbegrip geworden?
Ja natuurlijk ... want je hebt dis-informatie en mis-informatie. En ook remedie , nl. corrigerende informatiestroom ofwel communicatie.

Wij mensen zelf ... kunnen communiceren.

En ... hoe gaat dat in het praathuis?
:-{ blijf de stilte beluisteren, okay?"


toY, uw pionierend integraal directeur in maatschappelijk veld

een tweede reactie - meer adviserend van aard

"de media en de Media"

hebben "het volk" in een crisis gestort en gestrot

.

Daarbij geef ik aan dat er minimaal 2 soorten media zijn, nl. elk mens zelf en elk media-instrument (krant, radio, tv).

Dit is overigens geen aanklacht echter een constatering die slechts nominaal positieve effecten oproept. Met de notie dat nominaal negatief positief maakt vanwege de remedie.

De oproep die ik zou willen doen is dat een nuancerende krant haar vragen op 2 wijzen gaat opvoeren om zodoende 2 kanaalsoorten te genereren. Dit met als doelstelling de verschillende kanalen te kunnen proeven voor de lezer / klant / en de facto middel van bestaan.

...

"Crisis , What Crisis" was overigens een titel van een Popgroep met de -narrige ?- naam "superTramp".

(denk eens 1 T weg?)

...

Lieden als Job Cohen wensen vaak naast het advies een oplossing. Ik adviseer hem eens contact op te nemen met zijn Dijkgraaf. Uit mijn bronnen heb ik vernomen dat deze Heer ergens een RijkMan heeft die deze crisis reeds in 2001 voorzag ... en danst met de wolven.

Thursday, February 18, 2010

Wall Age

tja, The Wall van Pink Ployd heeft toch wel menig een vermaakt ... nietwaar?Heden treedt Jacques Wallage een nieuw pak aan ... in een column / artikel ...

en hier mijn bij-drage ...

geachte heer wallage & beste lezers ...

ik deel u mede dat een politieke partij reeds decennia terug de kwestie "reden van bestaan" aan de orde heeft gesteld; een partij die ook wel het redelijke alternatief verwoordde ...

ach ja, historie en histerie ~ nietwaar oftewel netwaar : immer het ambigue babelonische gevecht tussen de epicuristen en de neo-platonen ...

Wallage heeft een goed en groot punt te pakken dat jaren terug met ene Deetman leek te worden opgepakt ... edoch helaas het was nog niet de tijd om het "code of conduct" ook met de multi-nationalen op te pakken.

Nederland laat zich aan de hand van het "nieuwe gevechtsvlieg-tuig" economisch en comfortabel leiden ... in de wereld van het betere geschut.

of is dit "geschud(T)"

TIJD ~ hoor de bellen rin-kelen en hervorm ons kies-stelsel dat nooit een systeem mocht heten ... omdat een systeem nu eenmall afdwingt wat her beoogt: het werkt voor ieder-een!

groet !

Cees de Groot, pionerend directeur stichting Waternet (2001)
aka integraal directeur i.o.
tevens Buitengewoon OR lid, lid GO en Gewaardeerd Bestuurslid NVM
honorair planetair adviseur WUED :: World Unity & Eduation Development
participant inzake vreedzame samenleving
publicist inzake TIJDGEEST ontdekkingen
OOGappèl van Job Cohen en mede-bestuurders van de Hoofdstad der Nederlanden
inspirator/communicator van Pim Fortuyn (2001) en gehonoreerd door stichting WATERNET
partiziepant ODE conferentie "naar een wereld waar iedereen telt (Schumacher - small is beautifool)"
deelnemer "JEST as a way of THINKING" ~ zomer 1991 - AM*DAM - AS~University

ps.
na new age tijd voor wall age ;-)

Sunday, February 14, 2010

Mjn Moeder ...

... heeft mij 8 februari jl. gevraagd om het eens op te schrijven ...

dit is wat men noemt : het aan het papier / de wereld toevertrouwen ...

tja, dat is een fijne opdracht, zeg ...

(en dan?)

~~~

toY en fijne familiaire O'lympische Spelen toegewenscht
;-)>~~~

wij zullen het overstijgen (of is 't overste eigenen? ):

Wednesday, February 10, 2010

De waanzinfactor!

reeds enige jaren , zeg maar dit aflopende decenium beschouw ik zelf als "de millenum bug" ... van het 2e millenium die nog even doorsloeg wegens ego-maniakale types enstijlfigu-ren/-ranten omdat de leiding zich zelf niet meer wist te ... / kon herstellen en dit maar zo liet ... (want het betaalde immers best wel goed, comforterende voor de eigen economie en -nemie - ook, ja)

Als Orakel Ontwikkelaar van de Amsterdamse Kroonjuweel in OhOhOhperationeel Waterbedrijf bepaal je natuurlijk zelf wel wanneer het Orakel zich ontvouwt en ook ZICHT ontvouwd ...

Tja, de zoektocht naar het ware , het schoone en het goede betrachtend met wie daar ook zintuigen op heeft ontwaakt.

Mijn onderzoeksveld werd op natuurlijke wijze in contact gebracht met de origin site van UCS - United Community of Sprits Daar speel ik met Bruce, Fred en Dogon en anderen die "weinig blad voor de mond nemen" en zich spiritueel meegeven ...

Uiteindelijk weet je dat daar iets moois uit voorkomt, en er zullen meerdere lieden aansluiten in de nieuwe/ontluikende geest van het schepsel / wezen mens.

Dogon schreef weer eens een bijzonder stuk dat ik hier Nederlands (vervormd) weergeef
in deze link.

Vazzelf staat een ieder vrij - ook in belang van het volk en haar toekomst - er over te praten in dit digitale praathuis ...

Op de site UCS kunt u het engelstalige origineel vinden incl. aansluitende teksten in de geest van "M-addness".

"Soms moet je er iets afdoen voor je er weer wat bijvoegt"

toY S'ace

Thursday, February 4, 2010

kroonjuwelen

De Commissie De Wit laat politicus opdraven in de schoolbank.

We hebben het actueel over onze minister van Financiën en tevens plaatsvervangend premier van ons land, de rechtstaat Nederland onder de paraplu / parasol van Hare Majesteit en het Koninkrijk der Nederlanden.

Als lid van het volk zoals elkeen, en in het bijzonder als hooggewaardeerd adviseur mag ondergetekende zich uitlaten over kwesties die het verstand beroeren tot heel helder zicht op wat zich voltrekt. Focus hier op deze uitspraak:

"De raad van bestuur onder leiding van Groenink heeft een „heel mooi Hollands kroonjuweel” laten verworden tot een bank die „niet meer op eigen benen kon staan”."


Tja, welke KroonJuwelen hebben we nog meer geïdentificeerd in ons land ...
En welke zijn er nog aan te wijzen?

Wil de politiek en met name het Ministerie van Economische Zaken dit voor ons op een rijtje krijgen? (Dank!)

Zelf breng ik aan de Stichting Waternet te Amsterdam die mede operationeel uitvoerende is voor het waterschap AGV en het oude Waterleidingbedrijf RWA (?).

De stichting beweegt zich graag ondernemend in de waterwereld. Formeel dient zij zich aan als een Europese Partij in 2001 ; al is aan te nemen dat zij zich reeds eerder op die markt begeeft met aangeboden expertise. Deze strategie is ook volgbaar in meer wereldwijde activiteiten. Met het oogmerk de Hollandse Kennis in de wereld nuttig aan te wenden ... mede ten faveure van vele mensen die een afhankelijkheid kennen van water"partijen".

Logisch ook dat de stichting sedert 2001 een integraal directeur kent of beter kan kennen die zich aldoende -wegens presentie en alertheid- heeft vertoond en vertoont op het gebied van het bewustzijn en de stevig doorzettende bewustwording. Met acte de presence van koninklijke vertegenwoordigers in het land India in 2007 en daarna ook in het cultuurrijke Mexico in 2009. In 2008 vermelding van het teken "Nederland wordt bewust" in de Troonrede.

Leidmotiv?

"het ijkpunt bevindt zich aan de bron" credo van de Heer Claus von Amsberg (+2002).

"Hoe moet je hier nu mee omgaan", geachte adviseur?

vragen sommigen zich af edoch, zij weten mij maar niet te vinden achter de schouders van Roelof en Wim, twee stevige maten - aparte maten wellicht?

so far :: the moment
S"ace

Wednesday, February 3, 2010

beroepsverbod

De RechtStaat ... van welk LAND, welk VOLK ?

Het NRC heeft een column inzake beroepverbod ...

Dhr Bos beweert dat de Nederlandse bevolking de beste regering heeft die zij kan hebben, wegens het feit dat zij daar zitten. Dus niet zeuren, weet wie er regeert ...

Crux is dat deze boude bewering ook een stelsel-kapstok kent die onderzocht kan worden op bruikbaarheid en ... / qualitate qua / op de zinvolheid van het verkozen systeem. Immers ... een systeem is een systeem omdat het afdwingt wat het beoogt.

Voor de regeing is dit ... het kiesstelsel / mechanisme en iets meer met label Thorbecke. (Mooie naam omdat Thor daar onderdeel van uitmaakt en ... lekker "bekt")

Mijn Conclusie: het kies-systeem deugt niet en daardoor is er geen verbinding gelegd tudden kiezer en gekozene ... ergo populisme viert de hoogtij = mediagenieke spiegel van tijl den uil ...

Er is ook een ander systeem denkbaar en uitvoerbaar met de "state of the art" van de technologie / vaardigheid.
Zullen we dat dan maar invoeren, zsm.

De laatste lezer bekrachtigende: De rechtstaat is reeds diep in haar hart aangetast en wordt bezeten door onder-mijners in contreien van de toe-zicht-ont-houders ...

;-)

misschien goed om een dokumentaire te televisioneren inzake de "kristalnacht" en de "beeldensthor...m"

(ook op mijn ont-nuchterende blog)


wat ik mij afvraag ... ook aan mijn vereniging het MHA ... is
ben ik nu beroepsgekoppeld wegens vakuitoefening of/en ben ik een bestuurder omdat ik op politieke gronden wordt bejegend door directieleden waaronder een politiek benoemde burgerman?

achteraf heeft vanzelf iedereen gelijk ...

Tja, als ik al geen vakman ben ,... dan ben ik een geestelijke ...

Hebben we nog meer smaken?

tja, dat is de derde of beter 4e weg: ik ben de tijdgeest!

hoe is dit nu te klassificeren , geacht gremium ?

welnu de zaak is eenvoudig voor hen die de geschiedenis van de mensheid ter harte (kunnen) nemen. Ik vraag u een percentage van 3 klasses:

A zij die de geschiedenis vd mens ter harte nemen
B zij die dit ter harte kunnen nemen edoch niet doen
C zij die de geschiedenis niet ter harte (kunnen ) nemen

Nog meer groepen zonder aanziens des groeps?

D de tijdgeest die de komende geschiedenis bepaalt vanwege volgbaarheid - indien opgevolgd vanzelf want/ergo anders is er slechts een herhaling van eerdere (zich niet lerende) cycli ...

toY S"ace