Saturday, January 31, 2009

In de telepathische bewerking van het omzetten van water naar vrede of andersom het in gedacht hebben van wat vrede is laten opkomen in het interne, externe & onvermoede waterdomein (zeg maar gerust : de Graal van het Leven - SamenLeven) worden ook illustraties gedeeld die opkomen in het Nederlandse Taalgebied met artikelen die daar worden gepubliceerd. Niet dat ik die artikelen hier plak edoch ik lever een verwijzing af naar het publicatiegebied.

hier betreft het de woorden geslaakt in een titel : "Transparantie’ als zoethoudertje ..."


De kern in deze beschouwing is naar mijn bevinding "Het stiefzusje van transparantiezucht is de controlestaat.".

In welke familie(soort) bevind zich dit stiefzusje zo vraag ik mij af en bied dit aan ...

De controlestaat biedt immers veel werkplekken, zgn. f.t.e.'s, aan om mensen daar hun boterham te laten verdienen. Daar krijgen zij een salaris van en de gemeente plukt er een beetje vanaf om weer behuizing en grondomzettingen van te genereren.

Het overzicht is niet altijd doorgetrokken. Dit heeft de zgn. fossielen van de toezichthouders - oude rotten in "het vak van Ooit - nogal opgebroken. En vergist u zich niet, zelfs zittende wethouders worden weggetrokken uit de sfeer van toezichthouderij. Je kunt je er beter op voor laten staan dat jij het (hoofd)stedelijke plaatje van bijv. 2050 invult met weer allerlei wichelroedelopers van de logische zijde van de mens.

Dus zeg maar dat de contrôlestaat - ja, hier met een ^ dakje dat ergens naar lijkt te wijzen (of is het de puntmuts/feestneus) - vooral zorgt voor lange files op de weg. En dat is allemaal goed voor de economie - de moter die geen melk behoeft.

Dus contrôlestaat trekt samen op met de economie en de werkplekken en dus het volk dat zich dit laat gebeuren vanwege de mooie woonplekken in doorgaans rijtje en buurten.

En dan hebben we nog de ingenieurs die heel graag het geleerde op school willen toepassen en zich laten inspireren door diep(n)ietskijkers voor onvermoedemogelijkheden en te realiseren hoogstandjes ... N/Z lijn is een prachtig voorbeeld (van hoe het niet moet, maar toch telkens gebeurt het wel) ... en dan heb ik het nog niet over het systeem waarbij schoon water wordt gebruikt voor afvalverwerking.

De oude grootoom van dat stiefzusje kon nog wel eens de vibratie hebben van "de democratie", gekoppeld aan een land ver over zee waar vele europeanen hun paradijs en heiligehout (hollywood) vonden.

fijn weekend, goede overdenking & schone dromen toegewenst ... s'ace


Een toevoeging aan mijn reactie op dat artikel duldt hier ook de vermelding van het feit dat mijn ambtelijke werk(kr)ing zich ook daadwerkelijk relateert aan het fenomeen "transparantie".

Zo mocht ik van een meervoudige kamer vernemen dat een zich transparantie aan ambtenaren opdragende regie toch gemachtigd zou zijn om hun contractanten te ontslaan wanneer zij de transparantie bedrijven binnen de werkkring hen toebemeten.

Welke werkkring is toebemeten aan een ambtenaar in een integrale opstelling met meervoudige actieve lagen aangelegd?

Hier zitten een aantal varianten in die de zin en aanverwante betekenisgeving complex maken - en dat heet al gauw "zweven" of "zwerven". Toch is dat het niet als je de referentiekaart opbouwt en je je er op richt vanwege de studie die je ervan gemaakt hebt ... met de ander.

En die ander kan nu eenmaal geen "fossiel" zijn, al leent iemand zich dan toch wel voor zo een fossiele-job.

Als je daar nu eens naar kijkt, dan merk je dat iemand voreger op zijn werk vaak gepest werd en dat ie dat in zijn latere leven (na de VUT?) nog even goed wil maken met het object dat heet "de samenleving".

Of dit dan ook nog serieus genomen wordt door burgervaders die zich op hun reserves moeten bewegen om te handelen met bijv. sexhuisbazen / psychopaten / roofridders / ... (vult u aan?) - dat valt te bezien. Of beter dat gaan wij (de wakkere medeburger en ik) zien / waarnemen in bijv. de evaluatie van een bewustzijnsoefening.

Heeft u een notie / aanvulling of andere opmerking ... voelt u zich uitgenodigd.

Thursday, January 29, 2009

weving met mijn medelanders & taalgenoten

hoY jij daar , zeg hoe gaat het met jou en met je plannen?

je kunt ze gerust meedelen op dit instrument(aaltje) ...

of meld even waar jij je taal in samenheng bezigt ?

in deze weving deel ik n typisch water*net gevalletje (door daar even op te klikken)

s´ace

nota bene ...

wist je overigens dat in de nieuwe cultuur , die ik overigens sedert 1985 bedrijf met mijn mede-aarde-bewoners in enig-bewustzijn/verwordingsstadium, klikken een hele andere betekenis heeft gekregen dan in de oude cultuur? je moet daar beslist eens over in dialoog zien te verkeren met publieke genoten in de sffer van waternet.nl ... het gremium waar ambtsdragers als hoofdstedelijke béems en dijkgravenden zich weten in het informatie veld dat hen nog weet te bereiken wegens status van kwaliteit van hun communicatieve functioneel geinstalleerde en installerende veld ...

Overigens ... in de categorie Wist je Dat ...

ome Job ook n EXOvision peecee heeft om met Ahmed te converseren en tegelijkertijd oogcontact te hebben zonder er al te veel bio/brandstoffen aan te spenderen?

Dat heeft hij mede te danken aan ome Art , een alis voor n vrined van mij die de laatste 21 maart overleed, ofwel het ene rijk verwisselde voor het andere rij ... met de toegenegen gedachte dat de overledenen voortleven in de harten van hun medelevenden ...

en ... dat Art deze exoVision-schepping deelt met een levendige hoofdstedelijke ambtenaar die op 11 maart een heugelijk feit viert met vrienden in nederland, europa en de wereld ... nl. hij is dan 5 jaar lang verbanneling van de werkgevende stichting die hem zo eert mede wegens vibraties die meesters in de rechten hem aankleven ... in overigens een proces dat te kenmerken is in bewust gezelschap als een bewustzijnsoefening met impliciet een daaropvolgende evaluatie en daaropvolgend ingelast herstel van alle betrokken velden ...

(net zo makkelijk als impliciet noodwendig)

Wednesday, January 28, 2009

code of conduct

de volgende tekst werd gedeeld met publieke partners op de oude, meer internationale blogspot ...

MELDING - aan de tekst op deze page kunnen geen rechten worden ontleend , noch is het de bedoeling dat iemand zich hier uit professioneel economisch belang zich werk zit te scheppen waar er geen rol is voor deze onderdaan/ burger/ werker / directeur / rechter / koning zolang er niet eerst contact is gezocht met de blogmaster op een pulblieke wijze. Dit in lijn met de normering die ambtenaren in hun dienstbare werk ook hebben in hun reguliere en aangenomen werk met in achtneming van de integere houding (met name sedert maart 2003 vanwege het gezag vanuit royale huize)

VOORTS - is kort na dit bericht een andere koers ingezet met een meer eenduidige node voor het onderwerp dat zich als vanzelve in de wereld heeft geschept, nl. een bewustzijnsoefening met gesprekspartners en een daarbij behorende evaluatie voordat de werkelijke integere communicatiesessie kan plaatshebben met aan het hoofd de gezagvoerder (=client en vliegtuig) en bijgestaan door de 1e piloot (bijv. de voorzitter van een genootschap/kamer die vooral de vrije burgerrol heeft ingenomen met als eervol en te nemen positie de belangen van het individu - in samenspraak met de samenleving / de stichting als rechtspersoon)

GENERIEK UITGANGSPUNT: er is vrede en er is een tafel die alle posities doet neerslaan in gelijke posities tijdens het gesprek ten behoeven van de kwaliteit van de uitkomst en navenant geschreven stuk aan de client - die deze kan gebruiken in gesprek met de relatie / werkgever / opdrachtgever en verantwoordingnemer ... (met impliciet bekende gevolgen wegens oorzakelijke omstandigheden opgevoerd in relevant en bekwaam geacht quantum - hetgeen overigens steeds vaker in de praktijk zou moeten blijken indien jarenlang toezichthouders hun werk niet goed konden doen ...; ergo er is een algehele misstand (2001-2009?) / chaos / kakofonie ?)

Saturday, January 24, 2009

ark ~ januari 24 ~ 2009 :: 9 x 9 = 81 (9)

tja , beste lezers en abonnee's ...

hoewel dez blog hoofdzakelijk in het nederlands gesteld is ...

vraagt de actualiteit / tijd om een multi-linguistisch intermezzo ...

er is nl. een geboorte te melden die ons allen aangaat ...

even in het duits vanwege het respect voor de vader des kroonprins:

KIN 81 - Roter Elektrischer Drache

Die schöpferischen Urkräfte aus meiner Quelle sind heute mein Antrieb, um den Umformungsprozeß voranzutreiben und Neues in Gang zu setzen.


en dan door naar de ark ... (in het Engels ... AngloSaksische Taaldomein)

tot uw dienst ...

uw beste dienstverlener van de stichting Waternet '2009
vanuit integer denken
in noosferische laag van het "hooghe"

vette ;-)

nrc - m chavannes - vandaag

beste marc, lezers van je artikelen en je werkgever NRC,

graar voldoe ik aan jullie gezamenlijke retoriekmissie deze om te zetten tot de kwaliteit die wij beogen ...

dit (be)vestigt de verbintenis die wij vanuit onderdanigheid in een koninkrijk aanwenden op het moment dat het ons volk billijkt dit ook te doen ...

dit los van de bedoelingen die wij immer hebben gehad met het instellen van zetels ter beschikking gesteld hebbende aan lieden die hiertoe (meest) geschikt zouden zijn op die momenten die zich zo voordeden ...

edoch, het instrument dat wij hiertoe hadden ingezet was al zo'n 20 jaar inet geschikt meer in het tijdsgewricht dat wij pulseerden met onze bedoelingen. Of het nu Deetman was, of ene HAFMO met D66 of al eerder schrijvers als Multatuli, Hermans, Reve of Mulisch ... (zul zelf even aan me uw favoriet?) ... dat doet er in wezen niet toe (we kunnen nog eens een wedstrijdje medieren op LLink ofzo)

In ieder geval (recht/krom)vaardigt e.e.a. onze openheid tesaam:

(ik ga cursief even in op Marc's artikel)

Stel dat velen in Nederland snakken naar nieuwe vormen van inspiratie en verantwoording, hoe zou dat kunnen?

1. Geleidelijk maakt dit land van zwijgers en mopperaars zich een iets meer verbale cultuur eigen. Alleen al door de blootstelling aan Angelsaksische welsprekendheid en de veelheid aan tv-praaturen groeit het aantal mensen dat de publieke zaak helder kan bespreken. Met alle ongeschreven regels van charismagebruik. Retorica is spannend en nuttig. Oefenen op school. Beoefenen in het parlement en op het plein.

je zou ipv "zwijgers en mopperaars" ook kunnen labellen / aanzetten met "wakkeren", "geestigen" , "genuanceerden".

Hetgeen mij doet afvragen, wie adresseer je en zijn dat degenene die je dan hiermee bereikt of ... blijven we rondtollen in dezelfde retoriek-trommel van enige cement-
molen?

Ach, ja ... ik prikkel mijn eigen schedel die in resonantie verkeert ~ en dat is zeker niet verkeerd (babbelonië ont-mas(s)-kerende)


2. Publieke functionarissen moeten zichtbaarder verantwoording afleggen. Daarbij hoort ook een nieuwe trots en transparantie in hun aanwijzing of verkiezing. Angst voor de mediademocratie moet nu maar eens plaats maken voor gekozen burgemeesters, wethouders en provinciebestuurders die kunnen uitleggen waar zij voor staan. Hun installatie moet niet in het geniep van de bestuurskamer maar in een openbare vergadering plaatsvinden, buiten bij mooi weer.

Kijk dit heb ik recent ook al eens bepleit (overigens meer aanhoudende vanaf 1999 intern bij het hoofdstedelijke water-gezelschapspel) in een ander artikel van marc

En vergist u zich niet , de ambtsdragers van gemeente(s) en waterschap zijn geïnformeerd in de orde die zij behoeven na de Schipholramp (evaluatie door jonkheer P. van Vollenhoven)

En de media-democratie zal voorlopig niet geholpen zijn door de "kiezersdemocratie" die Marc voorstaan in de lijn van Demopcraten 1966 :: ergo, laten we wel wezen Marc ... er is toch weer ruim 40 jaar water door de rijn gestroomd ter RheinigunG ;-) (Erasmusiaans gesteld)

tip 3rd millenium mass educational decision method

3. Logisch sluitstuk is toch de verkiezing van de minister-president. Tegenwerpingen over ons stelsel met coalitieverplichtingen overtuigen steeds minder. Het vertrouwen van de bevolking wiebelt niet voor niets mee met de crisis. Mensen zijn niet gek. Zij zien dat de premier in Europa een grotere broek moet aantrekken dan hij van thuis meekrijgt. Ook in landen met een sterkte minister-president worden dagelijks compromissen gesloten; daar is de MP gedwongen uit te leggen waarom en hoe.

Je schrijft mensen zijn niet gek; al worden ze het wel als het zo doorgaat met de groei van de dementielijsten en ingezette dienstverleners ... (waar is de regie? waar blijven de intelligente woordvoerders - doe nog niet afgeschoten/neergesabeld/geïgnoreerd worden)

Hoop gloort ... , ook met dit artikel vanzelf - of meer niet vanzelf want wij -wakkeren- moeten samenwerken en ons niet afhankelijk laten zijn van de reeds georganiseerden (incl. het rechtswezen - op de goeie/vaklieden na)


4. Als verkiezingen de meest directe uitdrukking van de volkswil zijn, dan moeten ze overtuigen. De laatste verkiezingen in Nederland, die voor de waterschappen, waren een aanfluiting. Politieke partijen liepen onwennig op kaplaarzen, de stembiljetten waren amateuristisch, de opkomst was miniem. Waarom niet geëxperimenteerd met het bundelen van verkiezingen: Europese en gemeenteraden op één dag. Dan wennen we vast eraan om voor meer functies en kwesties te stemmen. De opkomst is waarschijnlijk hoger als er meer te kiezen valt.

Voor dat wij weer opnieuw kiezen dient het maatschappelijkbrede nieuwe kies instrument te worden voorgekookt - en wel voor 1 juni dient er op hoog nivo helderheid te zijn over deze leidsmissie van de VOERMAN. Ergo, ertoedoende lieden staat als 1 man achter de spirituele leider, de "aardsman".

5. Zonder Nederlands Oranjegeluk overhoop te halen en het staatshoofd te kiezen (waar hier en daar in de wereld mee wordt geëxperimenteerd), zou bij voldoende draagvlak voor de nieuwe vorst gedacht kunnen worden aan een meer publieke intronisatie. Een grote plechtigheid op de Dam, het Malieveld, de Hoge Veluwe. Of het strand, daar hebben de Oranjes ervaring mee. Feest moet het zijn.

Mooi woord, intronisatie ...; Weet je, Marc ... doe dit op de pas opgespoten eilandsgordel INDONESIË bij DUBAI ... - immers je moet als zee(r)welvarend volk groot denken - niet bekrompen hier op de Lüneburgerheide van Nederland "Duisn en Den Bosch" - tenzij je het dolle dinsdag doet ... want dan is het ook carnaval ("the caraval is OVER")

Bedenk eens out of the (bekrompen journaille?) box aan het veilige intronisatie feest te dubai waar allerlei prinsen en elitairen toch al wonen en zich presenteren op het typisch Hollandse Dorp - indonesie - met multatuli sentimenten overwonnen naar een betere mensheid ? De politieagenten in nederland kunnnen dan ook gewoon hun werk blijven doen en hoeven zich niet te beroepen op compensatiedagen en vervroegde vut-uittredingen (echt iets voor de leerende overheid die zich al enige tijd afvraagt hoe zij nu ooit leerzaam kan worden / en wanneer dit in te zetten - NU~directement-aal)


6. Bij nieuwe verhoudingen, waarin meer verantwoordelijkheid wordt afgelegd, hoort ook het opnieuw vaststellen wat publieke taken zijn. Eerst zuchtten we onder bureaucratische- en poldertraagheid, nu onder de gevolgen van kritiekloze vermarkting. Andere omstandigheden vragen om een andere afweging, een nieuw evenwicht.

ja, mooi geformuleerd ;-)

7. Het is niet voor niets dat de Grote Opbouwwerker in het Witte Huis begon met meer openheid af te kondigen. Hij wil dat zijn regering werkelijk van en voor de mensen werkt. Hij lijkt koppig genoeg om daaraan vast te houden. Het aardige is dat daar in de Nederlandse verhoudingen geen ingewikkelde wijziging van de Grondwet en andere wetten voor nodig is. Regeren zonder het volk gaat altijd maar een eindje, daarna wordt het naar. Stel, je hebt een paar jaar geleden politieke steun aan een oorlog gegeven die werd ondernomen door je grote sponsor, en men wil weten waarom ook al weer, dan zou je gewoon kunnen zeggen: hier zijn de spullen. Of, we werken vanzelfsprekend mee aan een onderzoek dat het parlement wil instellen. Het is maar een voorbeeld.

Het Witte Huis in REGENBOOG kleuren schilderen zou al heel wat soldaten aan t front schelen ...

8. Een hernieuwde wil tot vanzelfsprekende verantwoording kan in slepende zaken zoals de aanleg van grote infrastructurele werken, OV chip- en gezondheidszorgsystemen, helpen tijdig de reële feiten beschikbaar te hebben. Dan blijkt dat de overheid, die veel deskundigheid heeft geprivatiseerd, vaak afgaat op rapporten van private consultants die ook maar wat roepen. Openheid kan een therapie zijn die leidt tot een zelfbewuster en krachtiger openbaar bestuur.

Zo'n therapeut zal niet helpen; hij heeft zo zijn eigen strijd en vult zijn zak als nooit te voor ... Eerst een cursus her-neder-igheid volbrengen met 3 certificaten ~ studie van het juiste materiaal op internet met een faciliterende leeswijzer scheelt ook files in den lande ... Het mes gaat aan alle kanten snijden in het vet dat er om schreeuwt ...

Wat Nederland zoekt is een opener democratie. Misschien biedt Obama’s integer populisme een weg. Zijn variant is aantrekkelijker dan die van Fortuyn.

"ik" zou niet de meest intelligente en daartoe impliciet aangewezen medelander & cosmopolitan (bivid) zijn als ik er niet een plaatje bij zet :

Wednesday, January 21, 2009

Definitie "Volwassenheid"

LS. in een integraal rapport betreffende het welvaren van de aan het water gerelateerde stichting worden Definities van begrippen opgenomen ...

Hier volgt de tekst in het rapport, die tevens oproept samen met medelanders, zeg maar burgers met burgerzin, de Definitie inhoud te geven.

Volwassenheid “Je zegt wat je doet, en je doet wat je zegt” of ook “je verantwoordelijkheid nemen”

Het begrip wordt ook geduid middels het woord "maturiteit", een synoniem.

Een tegengestelde beweging van wat met volwassenheid wordt beoogt is te vinden in het begrip “onwetendheid”. Dit begrip is tevens te relateren aan een duiding van die beweging, nl. “ignoratie”. Deze laatste term wordt ook in de aandacht gezet door diverse bestuurders, waaronder de minister van binnenlandse zaken: “De tijd van wegkijken is absoluut voorbij”.
Andere illustraties van bestuurders zijn:
De heer H. Wijffels : “grote slagen links om worden afgewisseld met grote slagen rechtsom” ~ te raden is dat hij duidt op Grote Woorden en Geen Daden of zelfs Wandaden (met neigingen van misdaad en corruptie)
De minister-president J.P. Balkenende, bekend van zijn inzet tot besef van Normen en Waarden, medio 2008: “bij het nemen van beslissingen is het te achten jezelf mee te nemen” (iets dergelijks, met als notie: “zet je handtekening en verbind je ermee”)
Het zal duidelijk zijn dat dit rapport geen maatschappijbreed beeld hier verschaft. Een dialoog hierover is wel in te zetten en daarom wordt dit item op de blogsite gezet.


Acht u zich, en acht u zich uitgenodigd ...

;-{

Goede voornemens voor wereldburgers

op het artikel in de nrc formuleer ik de volgende notie:
Hoewel Louise Fresco zich verontschuldigt voor haar moralistische lijstje, ben ik van mening dat zij dit niet behoeft te doen. Immers het past bij de tijdsfeer van een jaarwisseling je op deze manier te tonen. Het lijkt wel alsof zo'n plechtig voornemen gelijkend is op de inauguratie van de president van een land.

Echter - gaat het nog wel om landen, of gaat het om "wereldburgers" en wie leidt hen?

Ik opper het gebied van de ethiek in samenhang met de integriteit en het gelijkheidsbeginsel met elkaar te verbinden door de afstemming met de ander - de omgeving - mogelijk te maken en aan te gaan waar de gelegenheden zich voordoen.

De 2 punten die mijn bijzondere aandacht treffen zijn punt 5 en 6, resp. de parlementaire democratie en het (voortschrijdende) onderscheidingsvermogen.

Dat laatste woord zou ik voorstellen te veranderen tot het onderscheidende vermogen. Hiermee maak ik het meer tot een werkwoord dan tot een "ziekelijke hebbelijkheid" om alles in vakjes te stoppen en het niet meer te herschikken.

Om de punten 5 en 6 voor het gezamelijke optrekken - de samenleving/lering/werken - te bevorderen, stel ik voor af te stappen van het zgn. "one-man-one-vote" systeem. Immers, deze "symbolieke wijze" van één leider kiezen ... is niet van deze tijd.

Mijn voorstel / alternatief is in de gedachte om iedereen een budget te geven van 20 punten en deze te verdelen naar 3 of meer kandidaten.

Voor de meeste mensen zal deze gedachte nieuw zijn, al is het bijv. wel bekend in de vorm van de huishoudportemonnaie en het rondkomen ermee: bijv. je hebt 20 euro en kunt 3 of meer producten kiezen uit het schap. Analoog hieraan kan men een team samenstellen waar een persoonlijke coalitie van politieke medesprekers worden gekoppeld. De persoon behoudt daardoor veel meer de eigen integriteit en "levert deze niet in" bij "de held", cq. de ene afdoener voor alle "problemen". Vanzelf behoeft dit enig voorstellingsvermogen om dit mee te zien, en ik roep mensen daartoe op dit met mij mee te zien.

Dit voorstel van mij sluit overigens aan bij de gedachtes van ene Plato die reeds verkondigde dat de geometrie de ziel herbergt. Uitgaande van deze bewering als een wijsheid die te volgen is, zal het best zo kunnen zijn dat een politieke keuzevorming met geometrische functies dit in de praktijk ook zo zal doen. Slechts het " doen" zelf, kan het aantonen.

S'ace,
integraal directeur in het thema water / hoofdstedelijk ambtenaar

Tuesday, January 20, 2009

"Wat wil Cees nu eigenlijk?"

... is een vraag die te pas en te onpas gesteld wordt op momenten dat het moment nog niet daar is die vraag te stellen ...

immers, alles dat tot vrucht wil verworden geniet een tijdspanne als rijpingsproces met de energie die geleidelijk instroomt. het kan wel eens geforceerd worden, maar wie wil er nu zo graag in een zure appel bijten?

Adam? of de firma Apple? of de Beatles met hun label Apple?

Of bijv. een ambitieus menswezen die zich graag bewijst ... met in het oog houdende de normen en randvoorwaarden die wij mensen elkaar weten ~ en ook weten voor te houden "als een rijpe appel, of als een appèl" ...

U begrijpt waar wij zijn en het is vandaag een soort van een wereldfeestdag want ~ het machtigste land ter wereld heeft opnieuw een kans zichzelf machtig te worden ;-)

vandaag ook dat ik thans graag hier kond doe van deze suggestie, een ode aan het alternatief.

ik besef overigens dat ik mijn collega's dien in te lichten inzake deze blog, dus dat zal ik meteen even doen.
Hier zijn dan via 3 personen alle lagen van interne neurale eenheid meegenomen : medewerkers, directie en bestuur.

groet en bezie de kans volger te zijn van deze blog ...
S'ace

adviseur wereld eenheid en vredeseducatie
integraal directeur i.o. van een hoofdstedelijke stichting die met en aan het water werkt

i.v.m. een ervaring van een vriend op United Community of Spirits refererende aan de uitkomst van impulsen die reeds enige jaren terug werden ingezet, deel ik deze (Engelstalige) notie:

"Thanks for sharing your heart-felt aspirations on Barack Obama's inauguration. There is so much of energy all around that can be experienced and carried forward in life. I also went to watch two Barak Obama's documentaries arranged by a local study group in Toroto. It was a dinner, movie and group interaction event. What a marvellous experience. It was simply wonderful. I thought I will share three clear pointers from his new book "Winning Business Lessons of the Obama Campaign" as follows:

1. Be Cool: He kept keep his cool, stayed focused on the main issues, and remained constantly on message.

2. Be Social :He created a nationwide community by using the social technologies of the Internet, including blogs, texting, and viral videos.

3.Be the Change: He became the change he was offering and thus persuaded Americans that he could lead the nation to a new kind of politics and government.

Of course, as we know his rising up from fear to hope/love (audacity of hope)and his many other authentic/conscious moves (as opposed to conventional hard political stuff)have brought the world to a fresh new start. I see it as the beginning of a new global era.

I thought if we can individually as well as collectively keep focused just on the above three pointers we can effectively utilize the "Power of Change" in moving forward in all our walks of life; physically, emotionally, intellectually and spiritually. Thus we can first individually look within: what is that we want to change that is not working for us. Similarly, what is that we wish to add that we don't have at this time. Just this simple realization could be a great starting point towards the realization of the freedom-awareness-joyfulness inherent in our intrinsic nature. Of course the collective change can also start at the same time.......just thinking aloud and flowing with the magical wave of this intrinsic nature reflecting in Barak Obama we love and adore.

God bless all of us..the humanity as a whole; here, there and everywhere. God bless Barak Obama and his family!

Aren't we fortunate to watch and move with this authentic divine flow of energy! Isn't this the great wonder that we all are experiencing individually and collectively! Isn't this the right time to count our lucky stars!

In gratefulness for this fantastic Divine offering.....we are celebrating.....and celebrating.

Love you all of you........Ram"

Monday, January 19, 2009

toeval of samenloop?

In 2003 wordt de vigerende algemeen directeur van de nederlandse hoofdstedelijke stichting gekandidateerd voor de competitie / het spel "overheidsmanager van het jaar 2003".

Wellicht in een kop aan kop race wordt uiteindelijk deze kandidaat verkozen tot de eretitel.

Wat is nu het item waarop een verband te trekken is?

Aanloop hier naartoe is het gegeven dat een erkend topambtenaar "dG" per januari/februari/maart 2001 ervaring heeft in het gebied waar overheid en technologie elkaar kruisen en voortbrengen. Dit is concreet samen te vatten in 3 knooppunten die (integraal) bij elkaar genomen een verhaal initiëren, cq. in het bewustzijn brengen:

dG opereert in het veld van dhr. E.J. Wintzen, ondernemer met het bedrijf BSO/Origin in de jaren rondom 1991 en hij voert media-geniek in het oogspringende campagnes met leuzes als "een opperhoofd pak je niet zijn veren af" ; tevens voert dG met EJW gesprekken in het kader van de "stagnerende kwaliteit in democratisch veld en aangestuurde gremia" ; ook heeft dG sedert 1991 een nieuwe democratisch instrument ontwikkeld dat ten dienste staat voor "volwassen volk" (lees: "yes, we can"). ')
Men ontmoet elkaar op gelegenheden als de Treaty of Noordwijk aan Zee - alternatief economische modelontwikkeling met als leidraad Schumachers "Small is Beautiful" ; overigens geboortegrond - dan december 2000 - voor de vibratie "Generation Binding" en "Moed Moet" - de Veerstichting te Leiden.
De heer Wintzen, mede bestuurder in tal van gremia, o.a. ING Bank, overleed 21 maart 2008 te Frankrijk. "Klein binnen het Groot"

dG heeft in die fase als natuurlijke spirit of meer gankelijk inspirator/communicator de heer Wintzen betrokken in de missie die hij in 1985 aanving vanuit een roeping (begrip vanuit de natuurlijke, impliciete en uitnodigende orde).

En hoe zit het nu ... ? met betrekking tot water en vrede ...

Welnu, dG wordt telkens weer door de wereld zelf uitgnodigd zich ergens te leven, zoals in de gemeenteraad van Heemskerk periode 1990-1994, zoals in OR en GO verband bij de stichting 2000 - heden en als honorair adviseur bij de grootste school ter wereld, die - naar eigen zeggen - zo'n 2 miljard mensen faciliteert tussen 6 en 18 jaar. Dit met inbegrip van voerende beleidsspraak van vigerende Nederlandse Voerlui betekent dat praktisch de gehele wereldbevolking wordt geleid mede middels de inzet van de WUPED, een team van internationaal verspreide liefhebbers en voortbrengers van vrede in spraak en handelen. Wellicht is er enige nuance aan te brengen al is dit op voorhand te bepleiten als zeer volgbaar en noodwendig in het economische dilemma dat de wereld "bij voortduring" teistert.

Aldus zijn de vigerende Algemeen Directeur en dG samenwerkende, samenlerende en samenlevende; en met hen de verenigingsgenoot in verenigd opzicht, dhr. F. - voorzitter van het dagelijks bestuur der stichting.

Mocht het onverhoops zo zijn dat deze heren iets samen te overkomen hebben, dan zijn de opgevoerde noties bijdragend tot de vruchtvolle bekomst / bevalling.

~

aldus opgemaakt op maandag 20 januari 2009, te bakkum

') notie: Het instrument is voortgaand ontwikkeld met medeneming van de ervaringen in het betreffende neurale veld, de democratie - stuurmiddel van en in het volk - alle ingezetenen van Nederland die de status volwassen genieten volgens een bepaalde staffel.
Tevens kan vermeld worden dat er in de tussenliggende periode vanaf 1991 talloze aanvallen vanuit enige (obscure?) hoek zijn gepleegd die niet in ratio zijn met de waarden die wij hoog houden.

opening

deze blogspot is speciaal en uitsluitend bedoeld voor afstemming met burgers en gekoppelde professionals en stuurlieden met betrekking tot een rapportage inclusief een integrale bewustzijnsoefening.

de doelstelling zoals geformuleerd in het bedoelde rapport (vrij te stellen op gezag van gezagdragers - met amsterdams peil en stijl-datum 1 april 2009)

Doelstelling

Inleidende
Bij de door de stichting – lees operationele regie in chaordiek veld impliciet gesteund door tactisch en strategische leiding – opgevoerde referentie voor medewerkers – inclusief alle overheidsmanagementgeledingen – behoort ook de = veelal als bureaucratisch gemarkeerde groepering van = de Rechtspraak en haar afdeling van de Centrale Raad van Beroep.
Uit hoofde van karakter en naar aard van het voeren van interne communicatie in georkestreerde kwaliteitsvoering is het voor de diverse leden onnodig zich te wenden tot dit juridische orgaan. Dit wordt mede ingegeven door de kwaliteitsslag die de stichting in de jaren 1998 – 2000 maakt onder leiding van een (zich en inzicht) pulserend directeur. Dit krijgt haar beslag in een handzaam boekje dat ieder werkend lid bereikt, nl. “Wat gaat de stichting in 2001 Doen”.

Hoofdspelers in het thema Water in het Speelveld
In de jaren 90 is de stichting DWR ontstaan. Een operationeel samenwerkingsorgaan van de Gemeente Amsterdam en het waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek. De stichting is vanuit de basisopvatting gegrond op de taken van de Gemeente Amsterdam op het gebied van Riolering en de taken van het Waterschap AGV op gebied van Waterbeheer en Waterzuivering voor het afgebakende gebied. Naast deze kernmissie is er een grond ontstaan om de specialistische kennis op ondernemende wijze in te zetten in Europa en vervolgens – in de globaliseringgolf – in de Wereld.
Vanaf de periode 2002 wordt vanwege kennelijke redenen samenwerking gezocht met een branchegenoot, hetgeen in januari 2006 leidt tot de oprichting van de stichting Waternet, rechtsopvolger van de stichting DWR en het Gemeentelijk Waterbedrijf Amsterdam. Het fusiebedrijf afficheert zich als “het eerste cyclische waterbedrijf op de wereld”.
Hoofdspelers vanuit democratische ordening zijn de betreffende ambtsdragers van de hoofdstedelijke gemeente Amsterdam en het Waterschap AGV. Tevens is het een gegeven dat de Kroonprins der Nederlanden zich als internationaal (inclusief nationaal) voorman van het thema opwerpt, inclusief een inspectiefunctie.

Concreet & Centraal
In de impliciete opdracht aan de bestuurders en operationele uitvoerders van de opdrachten en projecten, waaronder pilots –ergo, pionierende missies – ter verkenning van de ondernemende vermogens in relatie met het zich ontwikkelende werkveld, inclusief de zich voordoende dynamiek der technologische voortschrijding en het voortschrijdend inzicht hierop.
Alle medewerkers genieten hier het vertrouwen van de beide ambtsdragers.
Wat is echter het geval in de praktijk der processen – vanuit de bewustzijnsnotie die de regie hier opvoert en meedeelt?
Er is sprake/zicht op muiterij/inwendige uitholling … van het vigerende gezag.
Hetgeen grond is voor het schrijven en opvoeren van dit rapport dat gronden en redenaties bevat die het geheel vatbaar maken voor het begrip dat (alle, nader) hierop betrokken bestuurders, wellicht gekoppeld op de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden. Immers, wat doorgaans niet gezegd behoeft te worden wegens de impliciete kennis ervan, wordt in relatie met de zich voordoende feiten opgeroepen (zich) uit te drukken, namelijk: “Adel verplicht”.

Opgeroepen Taakstelling
“Nederland wordt bewust” is een spreuk in de Troonrede 2008 en impliceert dat “Nederlanders zich bewust worden en individueel (kunnen) zijn in samenhang met hun aangewezen ambtsdragers en door hen gevoerde stuurlui.
Hen allen in samenspraak brengen en doen resulteren in vrede is een opdracht te vervullen en na te komen.