Thursday, July 29, 2010

is water een recht?

CREDITS AAN  NRC HANDELSBLAD / 29 juli 2010 HoofdPaginaArtikel

Water is een mensenrecht, vinden de Verenigde Naties
Door een onzer redacteuren
Rotterdam, 29 juli. De toegang tot schoonwater en sanitaire voorzieningen is gisterendoor de Verenigde Naties tot mensenrecht bestempeld.Onder de 41 landen die zich van stemming onthielden was ook Nederland, ook al is verbetering van toegang tot drinkwater en hygiëne een van de prioriteiten
van kroonprins Willem-Alexander. De prins is voorzitter van een adviesraad van de Verenigde
Natie die secretaris-generaal Ban Ki-moon over deze problematiek adviseert.In de Algemene Vergadering van de VN in New York stemden gisteren 122 landen voor de nietbindende resolutie. Deze verklaart „het recht op veilig en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen tot mensenrecht dat essentieel is om het recht op leven ten volle te kunnen benutten”.
Bijna 900 miljoen mensen hebben volgens de VN geen veilig drinkwater, 2,6 miljard mensen hebben geen
wc in de buurt. Het waren vooral rijke landen die zich gisteren van stemming onthielden. De Europese Unie
stemde verdeeld. De Nederlandse vertegenwoordiger benadrukte dat Nederland het recht op schoon
water en goede sanitaire voorzieningen erkent, en zich daar ook voor inzet. Maar de resolutie legt „onvoldoende verantwoordelijkheid” bij de regeringen van landen waar de burgers met deze problemen
kampen.” Ook maakte Nederland er bezwaar tegen, net als onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk, dat de resolutie pogingen van de VN-mensenrechtenraad in Genève doorkruist om over dit
onderwerp consensus te bereiken binnen de volkerenorganisatie. Het is niet aan de Algemene Vergadering,
stelt Nederland ten slotte, om rechten uit te roepen. „Dat is niet de manier waarop internationale wet-geving voor mensenrechten tot stand komt.” De resolutie verwijst naar de zogeheten Millenniumdoelen, een aantal concrete doelstellingen waarover de landen va  de VN het in 2000 eens werden. Zo zou het aantal mensen dat geen toegang heeft tot drinkwater in 2015 gehalveerd moeten zijn – een streven dat naar verwachting niet gehaald gaat worden.

~~~ notie van uw integrale directeur die pioniert in het bewustzijnsveld:

water bestaat in 3 vormen die in overvloed aanwezig zijn op aarde: vast (ijs en sneeuw), vloeibaar (zoet en zout water), gas (waterdamp en als fractie van de levensadem)

het is niet helder of met water de 3 vormen allen erkend worden ...

van belang om te weten is dat water een elektrisch vermogen heeft en dat dit vermogen aan de bron ligt van alle communicatie die het levende wezen mens zich machtig is geworden als spiritueel betrokken lid van de mensengemeenschap. ik maak die notie zodat bij de betrokken bestuurders het grenzeloze ofwel grensoverstijgende belang van water als vredesmiddel universeel is gegeven.

ERGO: babelonische marchandering is hier niet gewenst; koninklijk gezien ten strengst afgeraden

Commando: zorg voor helder water in communicatie als wel fysiek aan elke bron van leven ...; en met zorg wordt tevens bedoeld om het slim en efficient met elkaar te organiseren teneinde tot stand en stroming te brengen.

AL AF?

Tuesday, July 27, 2010

hoogbegaafd en familieopstellingen

mensen die mij kennen hebben kennis van het gegeven dat ik op de planeet leef en tevens beschikbaar ben voor advieswerk naast het scheppen van mijn creaties ter aanbieding aan de mensheid en al haar relatietypes.

zo werd ik op de hoogte gesteld van een clubje mensen die `de titel` onderzoeken in een tennisspel van artikelen en uitwisselingen. ik heb mij er gemeld met een ervaring:

Ik werd zojuist "getelefoneerd" over het bestaan van deze site ...
ik las het een en ander en straal in op het begrip familieopstellingen ...

immers wij zijn allemaal een grote familie "op een bolletje" ...

zo kan het verkeren dat je bij een of ander hoog college in een familieopstelling beland ... en dat geven wij een ander label, zoals "hoge raad voor beroep".

trek je niets aan van woorden als hoog en laag behalve bij eb en vloed die er op duiden dat er een proces gaande is van hoog naar laag water of vice versa ... én tussentijds zijn er zogenoemde "freeze" momenten die toch degelijk periodes zijn en onderdeel van een viergang of vierteller: hoogwater - eb - laag water - vloed en dan weer opnieuw hoogwater ...

toch dien je dit niet als 2 dezelfde procesgangen te zien ... omdat ze een andere "attractor hebben" ofwel drijfveer(kracht).

verschil van drijfveerkracht wordt ook wel opgesloten in woorden of zelfs afkortingen.

het gaat er dan om dat je in de juiste kracht met elkaar afstemt.
hier geldt eenvoudig weg dat verwisseling van draadjes kortsluiting levert - principe in de electriciteit (en schrikreacties).

Waarom nu de Raad voor Beroep?

Deze instantie is een college van rechters / meesters in Meervoudig Kamer verband die de Rechtspraak opvoert en logistiek in enige kwaliteit begeleid waar bijzondere burgers als ambtenaren worden geijkt met hun werkgever die veelal politiek geënthousiasmeerd is ... en de familieopstelling eindigt in "majeure mineur" met "get." gevolgd door titel en naam ...

Fijn dat Hans Bodde geen Jargon nodig heeft ... en ik hoop dat hij aansluit in de notie dat onnodig ambigue taalgebruik jargon "is".

Crux: "get."duidt op hetzij "getekend" of "getuige"

En voor de goede verstaander (motto "elke burger kent de wet") is de tweede duiding hier een zgn "dooddoener" voor de ontvanger van een aangeboden tekst van "de rechtspraak" omdat "de genoemde titel" er fysiek en daarom aangenomen mentaal bij was.

2e Crux: een onderschrijving met de woorden "get." zonder handtekeing duidt op de betekenis "getuige" - nu toch weer niet een dooddoener vanwege nu juist de we en gedragscodes.

hoog of laag begaafd ? of toch maar buitengewoon begaafd?

Ik zie veel leeftijdsgenoten en ook wel ouderen die het kindniveau/proces niet zijn ontstegen - en dat stemt hoopvol, toch?

Ik hoop op zich dat men mijn inzicht kan waarderen en zie daar verder hoe het "iets brengt". Dan doe ik er bij gelegneheid hier verslag van ter transparantie in ons wisselveld.

toY Cees (toongegeven als S'ace)

Thursday, July 22, 2010

Lubbers Missie nader geduid ...

De taalkeuze van journalist Marc Chavannes is blijk gevend van schittering in wie-denkt-dat-er-een-logische-coalitie-is-droomt-of-bluft-of-allebei

En naar mijn inzicht is het tevens blijk gevend aan iets dat ons land -te?- lang heeft gedomineerd: Amsterdamse Bluf (werd EUROPESE, AMERIKAANSE en WERELD Bluf - tot de WALLSTREET correctie van ... OBAMA'rama ;-)

Lezers zijn gewend aan mijn wending om hier eens wat verfijn(D)s op te melden, zo ook hier (al dient Marc mijn ingediende vrijgave nog te beoordelen voor zijn publicatie in eigen nettiquette incl. die van de NRC - de krant met NUance als SLIJPsteen voor de Geest):
@3 “Nieuwe verkiezingen meneer Lubbers, nieuwe verkiezingen”
is een aardig opstapje naar
mij (@13?) n visie …
“nieuw kiessysteem, meneer Lubbers & Wijffels & Kroonprinselijk Paar: nieuw kiessyteem naar de tanden des tijdsgeest”
Onder de bekende Maurice heb ik daartoe wat gedachtes aangedragen die grondstof kunnen vormen in de “parlementaire enQuente & nettiQuette”:
http://maurice.ooip.nl/2010/04/02/doe-mee-naar-een-moderne-democratie/ onder “sace28″
Ik draag hier – tevens als openbaar integraal manager’01 – aan de planetaire wijzigingen op het thema “correctie van menselijke amplitude”. Dat laatste gaat via een herstel naar de dynamische 13 manenkalender van 13×28 dagen per jaarcyclus + 1 dag …
Tevens wordt de week opgerekt naar 9 dagen: 3×9 dagen per maan(D) + 1 dag …
De klok zetten we op 1 klok voor alle landen en sectoren … echter de klok gaat 3maal rond per dag: 3×8 uren
Daar is bij gelegenheid een verhaal aan te geven dat Inspireert en doet Communiceren waar lek mens telt en 1 Vat is …
De LINK naar een pionerende site vertelt meer …
 Een avontuur in de tijd is bijv. hier:

vanuit het huidige systeem ...

SYDNEY 04:06
TOKIO 03:06
HONG KONG 02:06
NEW DEHLI 23:36
MOSKOU 22:06
PARIJS 20:06
LONDEN 19:06
NEW YORK 14:06
LOSANGELES 11:06

naar het nieuwe ...

SYDNEY 05:06
TOKIO 05:06
HONG KONG 05:06
NEW DEHLI 05:06
MOSKOU 05:06
PARIJS 05:06
LONDEN 05:06
NEW YORK 05:06
LOSANGELES 05:06

huh ... en waar is het nu avond morgen middag ?

tja dat is een kwestie van lokaal besluit hoe men dat dagdeel duidt met bijv. AM MM PM:

SYDNEY 05:06 AM
TOKIO 05:06 AM
HONG KONG 05:06 AM
NEW DEHLI 05:06 PM
MOSKOU 05:06 PM
PARIJS 05:06 PM
LONDEN 05:06 PM
NEW YORK 05:06 MM
LOSANGELES 05:06 MM

Dit als een orientatie op HEEL de WERELD zonder - al te veel - onderscheid ...

Hoe ervaart U dit, Lezer ?

mede zeggen schap / schep (ping!)

Er verschijnenvandaag de dag meerdere lieden - amateurs en professionals - die artikelen journalistiek vrijgeven op het internet in een blog-vorm. Ik werd via een zoek opdracht gelanceerd op de P P P pareltjes van ene Dick Termond:
MZ-Samen: De parels van participatie en het restaurant dat z'n Michelinster inleverde

Ik moest terugdenken aan de oude TV-serie van Pipo de Clown en het duo Snuf en Snuitje - waar Snuf (Rudi Falkenhage) zo heerlijk kon stotteren vanwege de pracht en schittering der "gejatte" pareltjes.
Je werd als kind a.h.w. meegezogen in het aloude paradigma van ene Piet Hein wiens daden zo groot waren.

Het is een verwijzing naar de "oude cultuur" , die wij per 1999 hebben aangezegd die te hebben verlaten ... althans in watermanagement en parallelle overheidscultuur. Nu nog even leren hoe wij dan met elkar de samenleving sturing geven via het ruilmiddel geld of enig ander stuurinstrument.

Ik kan als betrokken ambtenaar in hoofdstedelijk verband niet veel anders doen dat mijn st'eentje bij te dragen. Niet zozeer onder het excuustruus-dogma van "wat moet je anders" , maar meer ingegeven door de kosmische instraling die zich vanuit mijn tempel gewaar wordt wegens resonantie - zeg maar zelf-expressie. Dit wordt zeker door mijn directionele collega's bij de stichting gewaardeerd, dat behoeft geen krans (op mijn graf).

Ingediend commentaar op de blog -ter illustratie van de informatiemaatschappij (=de nieuwe cultuur)-:
Per 2001 pioniert een ambtenaar bij een stichting de functie inspirator/communicator gecombineert met een meervoudige rol in de medezeggenschap.

De directie wordt per direct geïnspireerd hetgeen de boel een beetje opschudt.

In 2003 wordt de Algemeen Directeur symbolisch geëerd in de landelijke titel van Overmanager van het Jaar (ondanks/dankzij een dijkbreuk en profileringskansen).

In januari 2005 is de eerst FTE gehonoreerd waarbij een inspirator/communicator organisatorisch is geïnstalleerd.

De pionierende ambtenaar geldt dan allang als een in-formeel pionerend directeur en verdient -sedert 2001- in die betrokkenheid een horizontaal verevenend honorarium.

Dit als een korte notie hoe het (U?) kan vergaan.
Inmiddels is de bevoegde en als zodanig geïnstrueerde  functionaris bij de stichting gevraagd de regelgeving ter harte te nemen. De toezichthoudende rechter alsmede de "baas van alle hoofdstedelijke ambtenaren" (dit is de gemeentesecretaris, toch?) zijn tevens betrokken in de berichtgeving waar een separate brief met parameters is overhandigd ter kortsluiting en bespoediging van de afronding (=transactie).

In beginsel is er geen repercussie - indien er iemand is die meent dat een interrupt op de gang van zaken gepleegd moet worden wegens koninklijke bijsturing op "het geheel", dan kan hij of zij zich melden.

avé! Cees

notie: de vigerende (oud-) secretaris der hoofdstedelijke gemeente (Eric Gerritsen) laat weten:
"iedere ambtenaar dient zich zo duur mogelijk te verkopen"

Wednesday, July 21, 2010

water en crop (circles)

van Nederland Waterland via Nederland "BijZonderland" naar Nederland Kennisland
als inclusief deel van de wereld vol mensen en kansen
kan gerealiseerd worden in het absolute NU ...


Wat is daar voor nodig?

Sta eens open voor wat hier -in het Engels- wordt gecommuniceerd?
(neemt 20 minuten aandacht in beslag; reserveer eventueel voor later!)

Vragen die oppoppen:

  • Wat is de meerledige bedoeling van het spel "De Zoektocht naar de Graal"?
  • Wat is de diepere betekenis die ligt achter de code H2O?
  • Is het toeval dat deze notie verschijnt op WaterVrede?
  • Is Vrede gekoppeld aan Rede en het V-teken?
  • Wist u dat U V W in het Hebreeuws door slechts 1 karakter worden vertegenwoordigt?
  • ( is dat nu het geheim van het alfabet via tekens 21 22 23? - koppiekrauwww )
Uw Integraal Directeur in staat van OntBinding ter HerBinding
Cees de Groot
Stichting Waternet

(... en tik uw notie/vraag gerust in op de blog, toch?)

Friday, July 16, 2010

on/gevraagd advies inzake ver-kiezen

In deze blog met als thema en verbinding - vrede en water - maak ik hier gebruik van een opzetje dat mij bereikte vanuit MenS - Mens en Spirit. Dit is een nieuwe partij waar de vervroegde verkiezingen een jaar te vroeg voor kwamen om zich in het media geweld en meditatieve geweldige voldoende zichtbaar en toetsbaar te maken voor de burgers in Nederland, GidsLand.

In tekst heet het:
A) Partij voor Mens en Spirit is daarom voorstander van een geheel nieuwe manier van kiezen.
B) De kiezer zou, naast die ene stem van nu, ook moeten kunnen stemmen per onderwerp op een partij.

Mijn Advies in de aanname die het verdient bij de ontvanger is deze:

A) DOEN                     B) NIET DOEN (niet in trappen)

A) motiveer ik mee met de partijbonzen die thans een nieuw kabinet smeden of alle vorige kabinetten afbreken tot aan de grond: GROND NUL (naar "Ground Zero" in New York voorheen "Nieuw Amsterdam")
Voorts vermeld ik dat ik in 1990 reeds gevangen zat in dat tijdvergende en pijnlijke dilemma - immers ik werkte overdag aan de meest snel groeiende bedrijfstak zijnde informatica en in de vrije tijd in de minst groei willende bedrijfstak zijnde de ambtenarij - sorry "het paternalisme". En ik bedacht er in mijn "cel" iets op, nl. een trilogie met het oog op wat nu "staat te gebeuren/geschieden".
Dit is verder leesbaar op - engelstalig - globalgeniusvoter en - nederlandstalig - koerst men op deze link.

Kortheidshalve: Thorbecke heeft zijn klus geklaard; een nieuwe klus wacht ons.

B) Politiek is mensenwerk en dient niet te landen in "statistiek". Dat laatste neigt immers als iedereen zich gaan bemoeien met nu juist dat wat even rust nodig heeft in transformerend klimaat.
Wat rust nodig heeft hoeft niet per sé te landen in "slechts stilte" ; hiermee beoog ik te stellen dat het okay is om in allerlei fora met elkaar an gedachte te wisselen over thema's en daar een concluderende advies uit te destilleren. Dat is constructief en in een vertrouwen opbouwende sfeer (ga ik dan vanuit) neigt uiteindelijk een zekere mate van intelligentie tussen de middelen, de bemiddelaars en "het kind" om het slim en effectief te doen met behoud van burgerzin (als het even kan).

Ik adviseer om de partijen zoals zij nu bestaan en benut worden te laten opgaan in dergelijke fora : iedere partij een forum en zo het dat wil meerdere fora (per thema / district / "scheidingscriterium" ).

Daarnaast promoot ik een meer leerzame (insctructieve) medemenselijke weg waar kandidaten zich op persoonlijke (is qualitate qua ook algemene of integraal geschoeide) titel met het begrip heelheid samen met eenheid in verscheidenheid als vaandel. En ieder vogeltje is zoals het gebekt is - immers waar het vandaan komt - met wederkerig respect voor elk'ander. Zie de links vrijgegeven in A)


Afsluitend kan ik u ook doorverwijzen naar een opzet van de welbekende Maurice - hier.

MenS is hier te lezen voor haar recente nieuwsbrief.


Bij gelegenheid en navenante afstemming ben ik beschikbaar nader te doceren inzake "het kosmisch nieuwe": Generation Binding S'ilence. Peilers van Spiritualiteit zijn daar Authenticiteit, Transparantie en Communicatie(bereidheid).

Cees de Groot

Thursday, July 15, 2010

MeestTurende Burger

Onder het motto "Iedereen heeft een zoektocht naar het Ware , het Schoone en het Goede" wordt met Iedereen wellicht Ieder-Een bedoeld.


Ben je in die sfeer doende en in de missie dan heb je de zoektocht aanvaardt door te doen wat je hebt te doen en daarmee het zoeken te staken voor waar je gestuurd wordt in het doen - namelijk je missie.

Voor hen die tijdens het doen in de missie geldt wellicht dat zij zijn gaan turen ...

Tja, daar heb je nu iets wat je dan consumentengedrag kan gaan noemen.

Kent u dat ... Consumentengedrag naast Producentengedrag naast Bestuurdersgedrag naast Huismensgedrag?

Zijn hier meer varianten nodig of kunnen we het daar bij laten?

Zou het een aanvaardbaar idee kunnen zijn in het algemeen de integaal meest turende burger te (ver)kiezen?
Naast het idee dat wij per categorie "de beste" kiezen?

Ik stel voor dat de algemeen meest turende burger niet per sé de beste is in 1 categorie , okay?

dank voor uw aandacht
Cees

notie: Wie weet heeft B&W van de Hoofdstad een trekker in de aanbieding voor dit project?

(ik weet van een projectleider met de naam "Pim" ;-) of was 't toch "Wim" of "Job"?

Saturday, July 10, 2010

bank-kieren

Er is een rapport Scheltema uitgekomen met een analyse / evaluatie van de gebeurtenissen rondom het ondernemen van de heer D. S. uit Wognum/Spanbroek.

Dit leidt tot een artikel van de journalist Marc Chavannes in het NRC.

Met interesse lees ik ook de zich mengende burgers met hun noties ... hetgeen tot een aandrage leidt:
A. Oppenheim sluit af met "wie bewaakt de bewakers?"

Ik heb hier een geste op.

(even voorstellen? ik ben sedert 2001 pionierend directeur bij een overheidsinstelling. ik geef dit functioneel klank door de titel integraal directeur i.o. waar i.o. niet staat voor "in oprichting" zoals bij een zaak: het staat voor "in oprichting" waar het elke burger en ook ambtenaar om gaat. ik doe ook meerdere rollen )

degene die toezichthouder is van nature is elke mens en ook elke burger ongeacht de mentale constructies die de goegemeente (voor ons) reeds heeft ingesteld. vaak geldt dat de vigerende infrastructuur en vormgeving werd bedacht in andere tijden met andere (achterliggende) bedoelingen.

bedenk tevens dat wij in 1999 een nieuwe leidende koers hebben geïmplementeerd in de internationale samenleving waar wij graag een inclusief deel van wensen te zijn. dit geldt met name voor hen die handelsbetrekkingen als voorwaarde voor hun werkzaamheden enthousiasmeren.

het is waar dat wij formeel toezichthouders benoemen; het is ook waar dat wij allen -ieder in zijn zicht- informeel toezichthouder zijn. het is daar waar het credo ""fatsoen moet je doen" bek-lijft.

helaas is het de praktijk dat in deftig rechtscircuit het bek-lijven niet in de kwaliteit wordt beluisterd die het verdient. toch, gaat het uiteindelijk heel goed als je de voorgelegde teksten in de context van het geheel heel laat. Voorbeeld?

de Rechtspraak is een bedrijf dat een logistieke functie vervult ten behoeve van rechtspraak tussen overheid en haar dienaar. zij bemiddelt de rechters die zich in een democratische bedoelde meervoudige kamer presenteren met 1 voorzitter / heel/wijs mens.

wanneer de Rechtspraak een aangetekende brief stuurt met een "uitspraak" en de brief is voorzien van de tekst "get." met functionarissen zoals een voorzitter van de MK en een griffier ... dan (LET OP) communiceert de logistieke partij (minister/staatssecretaris) met "get." "getuigend".

Conclusie is dan dat het niet gaat om de variant "getekend".

Voor de aangeschreven gezagdrager betekent een dergelijk bericht dat de zaak geseponeerd is door de toezichthoudende rechter. Hetgeen de ambtenaar vrijstelt om de zaak te beklinken met de aangestelde functionaris (secretaris-directeur).

Vraag is of de overheidspartij dit laatste transparant mededeelt in openbare lering. Wat denkt u, medeburger?
Ik vraag mij overigens af of de nieuwe toezichthouder zich ook onder het schrijvende publiek bevindt.
Hoe denkt de meesturende burger daar over?

toY S'ace