Thursday, July 29, 2010

is water een recht?

CREDITS AAN  NRC HANDELSBLAD / 29 juli 2010 HoofdPaginaArtikel

Water is een mensenrecht, vinden de Verenigde Naties
Door een onzer redacteuren
Rotterdam, 29 juli. De toegang tot schoonwater en sanitaire voorzieningen is gisterendoor de Verenigde Naties tot mensenrecht bestempeld.Onder de 41 landen die zich van stemming onthielden was ook Nederland, ook al is verbetering van toegang tot drinkwater en hygiëne een van de prioriteiten
van kroonprins Willem-Alexander. De prins is voorzitter van een adviesraad van de Verenigde
Natie die secretaris-generaal Ban Ki-moon over deze problematiek adviseert.In de Algemene Vergadering van de VN in New York stemden gisteren 122 landen voor de nietbindende resolutie. Deze verklaart „het recht op veilig en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen tot mensenrecht dat essentieel is om het recht op leven ten volle te kunnen benutten”.
Bijna 900 miljoen mensen hebben volgens de VN geen veilig drinkwater, 2,6 miljard mensen hebben geen
wc in de buurt. Het waren vooral rijke landen die zich gisteren van stemming onthielden. De Europese Unie
stemde verdeeld. De Nederlandse vertegenwoordiger benadrukte dat Nederland het recht op schoon
water en goede sanitaire voorzieningen erkent, en zich daar ook voor inzet. Maar de resolutie legt „onvoldoende verantwoordelijkheid” bij de regeringen van landen waar de burgers met deze problemen
kampen.” Ook maakte Nederland er bezwaar tegen, net als onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk, dat de resolutie pogingen van de VN-mensenrechtenraad in Genève doorkruist om over dit
onderwerp consensus te bereiken binnen de volkerenorganisatie. Het is niet aan de Algemene Vergadering,
stelt Nederland ten slotte, om rechten uit te roepen. „Dat is niet de manier waarop internationale wet-geving voor mensenrechten tot stand komt.” De resolutie verwijst naar de zogeheten Millenniumdoelen, een aantal concrete doelstellingen waarover de landen va  de VN het in 2000 eens werden. Zo zou het aantal mensen dat geen toegang heeft tot drinkwater in 2015 gehalveerd moeten zijn – een streven dat naar verwachting niet gehaald gaat worden.

~~~ notie van uw integrale directeur die pioniert in het bewustzijnsveld:

water bestaat in 3 vormen die in overvloed aanwezig zijn op aarde: vast (ijs en sneeuw), vloeibaar (zoet en zout water), gas (waterdamp en als fractie van de levensadem)

het is niet helder of met water de 3 vormen allen erkend worden ...

van belang om te weten is dat water een elektrisch vermogen heeft en dat dit vermogen aan de bron ligt van alle communicatie die het levende wezen mens zich machtig is geworden als spiritueel betrokken lid van de mensengemeenschap. ik maak die notie zodat bij de betrokken bestuurders het grenzeloze ofwel grensoverstijgende belang van water als vredesmiddel universeel is gegeven.

ERGO: babelonische marchandering is hier niet gewenst; koninklijk gezien ten strengst afgeraden

Commando: zorg voor helder water in communicatie als wel fysiek aan elke bron van leven ...; en met zorg wordt tevens bedoeld om het slim en efficient met elkaar te organiseren teneinde tot stand en stroming te brengen.

AL AF?