Tuesday, August 31, 2010

Wat is de situatie van de mensen op de wereld?

werd na de vorige aflevering het vervolg ...

immers als Nederland alleen komen wij hier niet uit (, toch?)

ik kreeg een striking consult van het Orakel van Anton Heyboer via LiSE:

Het actieve Orakel werd hexagram nummer 39 (ook een interessant getal!) - Cold feet / moeilijkheden  (en inderdaad "heb ik" ') al n tijdje bijzonder koude voeten ;-)


Met veranderende lijn op 3 leidt dit tot hexagram 08 precies het hexagram waar het nieuwe eigentijds hexagram op uitkomt in de vorige aflevering!

Nu kijken wij naar het Kernhexagram en het nieuwe eigentijdse hexagram
Het Kernhexagram van X39 is X04 - Not Knowing / Verhulling
Het eigentijdse "ITZGUI" geeft VUUR boven DONDER X21 Biting Through / Knagen en Doorbijten


Hier geeft het bevestigde ITZGUI aan dat "het verzet" tegen "de mallemolen" wordt aangejaagd ter omslag van de cultuur.


Dat laatste is nu juist ook de bedoeling van het beleid ingezet in 1999 met daarbij talenten als "een overheidsmanager van het jaar 200x" die ikzelf mocht ont-moeten tijdens het proces.


Dat laatste is vermeld als curiositeit waar het woord transparantie past en passend is gegeven de aangereikte ijkpunten.


S'ace


misschien toch eens boeren bij Sirius


Het geheel op n rijtje:
JIĂN
Cold feet
Obstruction. Harvest: South and West
No harvest: North and East
Harvest: to see great people
Determination
auspicious
The great image says:
There is water on top of the mountain: limping.
The noble one reverses his being to repair the character
 
Stand by
To stand by. Auspicious
The source of oracle consulting with yarrow stalks
Eminent long range determination
No
fault
The border states which are not peaceful will come
The man who comes late:
pitfall
The great image says: On the earth water flows: standing by.
The ancient kings founded innumerable territories,
maintaining close relations with the feudal lords.
 
Méng
Not knowing 
Ignorance, expansion
Not me seeking the young and ignorant
the young and ignorant seeking me
The first oracle-consulting is informing
two or three times: confusing
Confusing and therefore not informing
Harvest: determination
The great image says:
At the foot of the mountain a spring wells up: Ignorance
A noble one nurtures virtue by reliable conduct

SHÌ
Biting through
Biting through, expansion
Harvest: benefit of lawsuit
The great image says: Thunder and lightning: Biting through  The ancient kings made the penalties clear to enforce the law 

') ik heb dit bewust tussen quotes gezet om misverstanden te vermijden: er worden mij nl. moeilijkheden bezorgd door lieden die zich in de taal niet bepaald correct uitdrukken, noch de juiste onderwerpen met mij bespreken op het niveau waar wij een relatie (kunnen) hebben. ergo: de moeilijkheden behoren een ander toe en ik kan hem/haar van dienst zijn wanneer het vruchtvolle moment zich aandiend. Zou er strijd of een aandachtspunt zijn waar de ander mij in betrekt in mijn adviserende rol, dan is het moment daar dat ik onverholen kan spreken. (schrijven kan altijd, dat is nl. het stilzwijgende edoch communicatie processende/verhandelende veld van betrekkingen onderhouden)

Wat is de situatie inzake de kabinetsvorming in Nederland? (1)

Vanwege de specifieke deskundigheid die men van mij vraagt in openbaar Nederland vanwege mijn rol meen ik deze vraag te benaderen vanuit eeuwen- en generatielange wijsheid. (Die mij overigens tevens is aangemeten door dhr. mr. H.A.A.G. Vermeulen in relatie verkerende met de stichting en haar eigenaarsdomeinen)

Aldus kom ik op de site van LiSa die in relatie verkeert met ene Anton Heyboer (spirit?).

Het resultaat wordt mij aangereikt via het gegeven Orakel Nummer 64 - Not Yet Across / Nog Niet Oversteken.
De veranderende lijn op 2 voert naar de mogelijke / geopperde weg van Orakel Nummer 35 - The Gift / Floreren.

Voorts geeft het Orakel op 64 een Kern Hexagram 63 - Already Across / Nu al oversteken
Nieuw is het Orakel van het derde Trigram dat ontstaat op hexagram 64 door beide trigrammen met elkaar te kruisen. Dit geeft AARDE, nl. 3 YIN lijnen, voor 64. 35 geeft WATER.
Dat nieuwe eigentijdse Hexagram duidt op WATER BOVEN AARDE: 8 : STAND BY / Groeperen

Geeft mij 4 situaties te beoordelen:
  • 64 - Not Yet Across / Nog Niet Oversteken
  • 35 - The Gift / Floreren
  • 63 - Already Across / Nu al oversteken
  • 08 - Stand By / Groeperen 
Er zit wat tegenstrijdigheid in eerste oogopslag in de titels van de uitkomsten ...

Mijn eerste ingeving is dat het nieuwe orakel het beste advies voor het volk in zich meedraagt: iedereen dient stand-by te staan en wordt opgeroepen te groeperen met alle andere mensen - immers wij worden in de vraagstelling betrokken op het land Nederland.

Daar kan ook reeds de crux zitten die door het Orakel wordt begrepen, zoals bijv. het feit dat wij niet meer een land zijn edoch wij zijn een wereld waar wij een inclusief deel van zijn.

Eerste ingeving volgend geeft dan in om een andere vraag te stellen aan het Orakel.

Wat is de situatie van de mensen op de wereld?
(wordt behandeld in volgend artikel)

S'ace

Verzameling van de orakel teksten 64, 35, 63, 08:

WÈI JÌ
Not yet across
Not yet across, expansion
The little fox crosses over when the water is drying up
It wets its tail
No ground for harvest

The great image says:
Fire above water: not yet across
The noble one is cautious when differentiating things so that each finds its place

JÌN
The Gift
Advance
The marquis of Kang benefits of a gift of horses to breed a multitude, mating them three times a day
The great image says:
Brightness comes up above the earth, advance
The noble one displays his bright character himself

JÍ JÌ
Already across
Already across: expansion
Small harvest: determination
At the beginning
auspicious, at the end chaos
The great image says:
Water above fire, already across
The noble one takes thought of misfortune and guards against it

Stand by
To stand by. Auspicious
The source of oracle consulting with yarrow stalks
Eminent long range determination
No
fault
The border states which are not peaceful will come
The man who comes late:
pitfall
The great image says:
On the earth water flows: standing by.
The ancient kings founded innumerable territories,
maintaining close relations with the feudal lords.

Monday, August 30, 2010

Bank Kieren

De Marc-rechtse eenheid geeft Water; het verkwikte mij tot een commentaar:
Zoals de situatie nu wordt geschetst in woorden en zinnen; ook volzinnen ... riep het bij mij de vraag op waarom "het nieuwe kiesparadigma" zo ingrijpend werd veranderd in het voorstel dat via een mens in winter 1991 ontluikte in een essay aan NRC Handelsblad in de (prijs!)vraag "Is alles al gezegd?".

Zo'n 10 jaar rijpte het prompte verhaal - een trilogie - tot een presentatie tijdens de Treaty of Noordwijk aan Zee op 2 december 2000. De titel verscheen buiten mijn zinnen om als "Generation Binding". Later werd eerst Matrix toegevoegd en later werd dat woord vervangen door S'ilence.

Crux in het verhaal is dat de oudere zich leert tot wijsheid waaronder het loslaten van de macht in het besef dat dit de enige weg is waarop de jongere het leert om het leven te leiden vanuit elke medemens die je betrekt.

Crux daar is nu juist het integratie thema dat te voorschijn komt uit de zin "Nederland wordt bewust" - troonrede 2008.

Hoe bewust zijn de Nederlanders - zich! - inmiddels geworden in de rol die zij zelf vervullen in gezin, in de lokale sfeer, de regio, het land en de wereld?

Is daar een maat te stellen en zijn bankkieren überhaupt te stoppen ?

Ondernemen kent als vragend perspectief het bovennemende ofwel "vanbovenafaannemelijke".

toY

het woord Meer in de Meerderheid ... verbind ik met hetzelfde woord in MijMeere ...

Dit werd immers helverwege deze maand vertoond op het strand bij Bakkum: Mijmere aan Zee met als ondertitel "Rond Ontmoeten".

Het gaf deze foto:
(eerst nu ik deze foto actief plaatste,
brak mijn gemoed in het besef
dat
ik deze gele kleuren
zelf mocht aanbrengen
- van Jeroen)

Sunday, August 29, 2010

Hoe wordt Wilders benut?

... is een lokvraag naar een andere ...
(immers wie beheerst Geert? ... in dat geval ter benutting)
"Hoe laat Wilders zich bedienen ?"
zou al een betere vraag kunnen zijn, al vraag ik u lezer ook uw hulp ter versteviging van de grrep van het volk op zich(t)zelf ...

onderhoudend kan hier zijn de visie van ene David Icke die werkt aan een immens grote "job" ...is deel 4 van een interview dat in het begin ingaat op de vraag van angst en dus beveiligingsagenten ... en de energetische impact op het wezen van de persoon die bewaakt wordt ...

Vervolgvraag zou kunnen zijn hoe dit is verwerkt in protocols die bijv. het koninklijk volk bewaakt ...

"ter meerdere eer en glorie van wie ?"

(daartoe zijn de eerdere delen van het "Praagse Lente" interview volgbaar gezet ...)

toY S'ace

Saturday, August 28, 2010

orakelbevraging geoffreerd

Marc s'tuurt mee in tellek't(onon) I en II ... ;-)
in de kwestie die aanhangig is
laaf ik mij aan de bevraging van het "Orakel van BakkumBeach"

dit werd mede ingegeven door 2 nummers hier, nl. 37 en de voorliggende 49 ...

37 vibreert 10, +4 en -4 en ook 21 (black jack)

49 vibreert 13, +5 en -5 en ook 36 (numeriek 9, ook -3, +3 en 18)

de orakel bevraging werd ingebed in 2 NooSferische Allocaties , dit alles wordt verslag gedaan buiten het domein van de vigerende krijgsheer alhier

alles ter kennisgeving aan het volk en haar ridders alsmede hoflieden in transitie verkerende ...

toY
Geschiedenis wordt geschreven ... door de situatie die zich aandiend ... onderschreven door de navigerende(n)

all af
S'ace

Bolon Ik in Moon13 NooDigm

Friday, August 27, 2010

Speciaal voor Aaltje

die voor Burgemeester speelt in een Noord Hollands Dorp

deel ik een dokument van Arun Gandhi die haar dorpsgenoot verblijde met een bezoek in 2009 ...
op Hemelvaartdag nog wel met de kosmische toon van Wedergeboorte

verder deel ik dit in de suggestie van mijn relationele genoot Roelof die voorhoudt dat iedereen een zoektocht heeft naar de graal ... die ook wel de drieeenheidsgedachte van waarheid, goedheid en schoonheid meedraagt ...

Poëthen weten dat schoonheid niet anders dan de waarheid is ... en de administratie oefent zich om dat goed voor den dag te brengen ... via het voetlicht ...

of de huidige jeugd dit nog begrijpt is niet helder , al kan het zijn dat steeds meer kinderttjes het sneller gaan begrijpen dat de jeugd staat voor de deugd van de heldere geest (kracht)

en dan is die weer gerelateerd aan een frisse appelklier - eh pijnappelklier (pijn is fijn!) die de hypofyse aanstuurt en die weer de schildklier - die het immuunsysteem verzorgt en voorzorgt ...

en dan te bedenken dat het derde oog flitst ...

HA ... de aal is een glad diertje dat glibbert door de handen van ... de vissersvrouwe

toY ! S'ace

Mede omdat Aaltje  in 2007 de sprookjes op 't strand waardeerde en feestelijk opende ...
een verhaaltje dat haar toekomt

LASTIG

Kent u dat?

"U bent lastig!"

Tja, dat kan vanzelf zo zijn, echter vooral niet als je samen voortbeweegt in een schitterende beweging.

Kijk, je kunt wel stellen dat "Gek lastig is", met dien verstande dat je dan ook beziet voor wie het lastig is. "Voor de hulpvragende" zou je kunnen stellen. En dan geldt tevens dat de hulpvragende niet altijd degene is die wordt aangeboden zich als hulpvragende te gedragen in "dogmatisch gemoed".

In dat onderhavige geval is de hulpvragende vooral degene die de ander in verlegenheid stelt.

Tja, hebben we dit op ons netvlies samen gezien in de liefdevolle acceptatie van wat werk betekent?
Ha,, dan hebben zij samen iets geleerd en zijn wij in feite verandert!

ToY, S'ace ~ patriarch van de functie inspirator/communicator in openbaar veld van Nederland NV/BV

wachtwoord?   b a l l g a m e (zonder spaties)

in een hoofdstedelijke stichting wordt een initiator van een klachtenprocedure betiteld/gedefinieerd als "klager". In staat van bewustzijn komende kan men zich ook voorstellen dat de klager in wezen de contraklager is omdat de werkelijke klager zich in een maskerade heeft gedragen (bijv. de algemene directeur indien hij zamen optrekt met de ex-partner van een collega -evt. politiek bejegende- in openbaare verband).

') de notie "ballgame" is op diverse wijzes gerelateerd aan de missie die in deze tijd (dit jaar?!) wordt gecommuniceerd tot medieerbaar en leidend motief

Wednesday, August 25, 2010

33 - verbindingsgetal

ik las een leuke brief op het bewustmakende nieuwskanaal in Nederland

het prikkelde mij om in mijn openbarende functie als pionierend verbindingsofficier in dienst van het opperbevel een notie af te geven die verband heeft met snel naderende verandering op de wereld waar Nederland graag een inclusief onderdeel wil zijn.

Kortheidshalve deel ik dan een pastatekst - mede omdat ik te lui ben om telkens dezelfde letter en woordenreeksen aan te slaan (mijn duivelse oorkussen):


hallo T., hier S'aceBase ;-)
ik heb iets te melden als blijk van medeleven op de perceptie geleverd via het getal 33.
het is een mooi BIRD-getal ofwel ook BIRTH-getal en daarom zo mooi dat je dat koppelt in je verhaal! S'chitterend!
Ik geniet daar intens van;-)
wat heb ik te melden als vrijgave van het idee wat het BIRD/BIRTH/vogeltje inhoudt, het volgende:
bezie het getal als het middelste getal in een serie van 9 getallen ...
levert de reeks 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ...
de buitenste 2 zijn "de tipping points" en de andere 3 zijn de vleugels en stellen een drieeenheid voor. Zo stellen de 2 tipping points met het midden ook een drieeenheid voor, echter in breder verband ...
kortheidshalve verbindt het getal 33 zich dus met 29 en 37, 2 hele mooie bijzondere getallen. En wel hierom - weer kortheidshalve al moet ik daarna snel stoppen want mijn thee wordt koud ;-)
29 vibreert -7, +7, 18 en 11 (2+9)
(dat is een "open"ing die je van de wereld afbeweegt waar je het even toestaat)
29 staat voor "de nieuwe dag", omdat 28 staat voor een maancyclus (13x28 dagen in een jaarcyclus)
37 staat voor het priemgetal dat aan de basis staat van 9 "drieeenheden":
111 222 333 444 555 666 777 888 999
omdat 3x37 111 is ...; het is een ultiem verbindingsgetal voor de vereniging van alle zielen / wezens / beesten
toY! ~alvast een fijne verjaardag toegewesnt met het idee dat elke dag je lichtje branden mag
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~H2O::Water Net
S'ace - cees de groot / bakkum / holland
* www.cmseducation.org/wuped/advisors.htm
* integralewatervrede.blogspot.com/
* kweaking.blogspot.com/
De laatst aangegeven link is een verwijzing naar "de ilog" waar de 9 daagse week - kweak - wordt geïnitieerd teneinde het te implementeren op aarde. Dit laatste is analoog aan eerdere slimme en effectieve manifestaties bij de club waar ik mijn professionele en pionierende werk mag verrichten.

So Far So Good
toY, S'ace ~ in een van zijn diverse rollen (integraal directeur en voorzitter van diverse gremia)

nb. in deze sfeer werd de volgende clip ontvangen in een soort van synchroniciteit:

Tuesday, August 24, 2010

de dissident, die de dirigent speelt ...

is een titel die zich schaart aan het gezegde "het is de dissonant, die de muziek maakt" ...

of MU ziek wordt is inmiddels geen vraag meer waard gezien het gezicht van ene DONNER'wetter in nieuwsbladen ... Mogelijk hebben wij te maken met volgzame bestuurders die kijken wat het wiel doet op elke hobbel die te nemen is in steeds minder geplaveid straatwerk ...

Kortom, De VrijzinnigePRO heeft een nieuw programma waar Maarten hem Rost ...

ik gaf er een klaroenstoot in mee, omdat ik het niet kon laten ... (vergeef mij, Bea?)

Het aardige van het woord GeSchieDeNis ligt wellicht in de benadering met de klemtoon …
Nog meer humor wordt geprikkeld door er het woord “leraar” aan toe te voegen en mijn schoonvader weet waar’om het gaat …
Het nut van schoonvaders ligt hem meer in het werkwoord schonen dan de kwaliteit van handelen bedoeld met het schoon dat volgt op waar, goed en … schoon …
Er zijn overigens vele kandidaat schoonvaders die zich aan mijn adres pleiten … al weet ik niet of dit pleit voor het autonome gedrag van hun appèlerende dochters …
Wellicht is het woord Appèl nog het meest besteed aan de geschiedenisleerraren – in een nieuwe spelling voorgelegd.
Een Dissident , die wordt gehoord … en ge-oormerkt

Voor de Omroep VPRO opper ik de naamswijziging V~PRO-beer ...
die satire is op de macht-S-greep van de PRO-beren - een nuttige verwijzing naar de AMA-teurs van Cohen en de Falende PRO-fashionals van Zalm, DonnerWetter en TaalGenoten ...

toY S'ace

motto: "straatwerk is ook liefde voor elke fietser die hijgt ..."

26 miljard voor het oprapen ... (?)

HM heeft inmiddels 3 informateurs op het matje geroepen om de tand des tijds te trekken ...
  • Tjeenk Willink
  • Lubbers
  • Opstelten
Hmmm ... spreekt hier een zin uit een toeval?

Tjeenk Willink: Lubbers op Stelten?

Wie heeft HM nu eigenlijk op het matje geroepen?
En ... wat voor type Eigentijds GeneratieBewust Bestuurder (met enige kansen op ervaringvergaring) ?

ikzelf laat deze vragen nog even rusten op het internet ...
al las ik vanmorgen nog het Orakel "Groot Vergaren" ...

Wellicht op meerdere vragen van toepassing met de notie aan elk wezen de juiste op te laten poppen ...

Groet! S'ace

nb. tja , de titel slaat op het groot vergaren door 26.000 bestuurders in dit land die allen gemiddeld (na korte en node afstemming in groote redelijkheid) 1 miljoen per bron ophoesten tot een totale som van 26 miljard euro.

nb2. het getal 26000 is eerder in zw(anenz)ang geweest met het aantal weg te zenden alloch-tonen; ik meen op aangeven van dhr. Job (Werk!) Cohen (lid van het steunfonds "red de Anne Frankboom"?)

Thursday, August 5, 2010

re-petitie en koning's zet

Van den Heer Lubbers kan veel gezegd worden omdat hij zich weet in vertegenwoordigende zin van het volk en zijn eigen drang daarin woordvoerder te zijn en dat en passant te oefenen ...

Zo herinner ik mijn zijn gelijke stelling inzake het doorgeven van de planeet aan volgende generaties aan iemand als de heer Wijffels (ook CDA gezind) rond het bezoek van de Dalia Lama aan Nederland recent in 2009.

In een illustratie van zijn leiderschap vertoont hij zich heden met een NRC bericht ... , dat wellicht ook elders simultaan oppopt als openbarende verslaggeving.

Nuttige slag/zin: ~ Dat is „een repetitie die ik de majesteit niet aan wilde doen." ~

A Wat is dan een herhaling van zetten, per definitie?
B En ... is de herhaling van zetten niet op een andere wijze van toepassing op het hele verhaal?

A
Een uitstapje naar het edele spel van schaken op een bord van 64 velden geeft :
remise door eeuwig schaak en pat .
De PAT-stelling geeft aan dat het Koningsstuk geen zet meer kan doen: hij kan zichzelf niet schaak zetten omdat dit immers verlies geeft. Gezichtsverlies en Spelverlies ... ofwel verlies van (het recht op) de Troon.

De situatie "herhaling van zetten" treedt pas op wanneer dezelfde stelling 3 maal op tafel verschijnt ....
Ergo, je kunt zonder enig "verwijt" gerust 2-maal dezelfde stelling op tafel krijgen met het initiatief aan de leider om "iets nieuws te verzinnen" ...

Kortom, de heer Lubbers is voorbarig door H.M. een onderzoek te doen op het gemoed van alle betrokken partijen om het anders te doen dan "zo we het gewend zijn" in enig protocolair program (hopelijk niet zoiets als hypnose - hetgeen oproept tot opstand zoals beeldenstorm)

PLUSje wat mij betreft voor de oefening die "de 3" voorhouden aan "de vrijheidsridders".

B. ... is de herhaling van zetten niet op een andere wijze van toepassing op het hele verhaal?


(die vraag beantwoord ik nu niet; ik geef enkele overwegingen)

* ik lees een boek over het geheim van de shaman. het verhaalt over het balspel waar de balkern het hoofd is van de "decapitated head leaders creation".
* ergo de conclusie kan slechts zijn dat de leider in iedere speler zelf verborgen zit en tijdens het spel zich gaat illustreren - of niet
* mijn visie op 2 kabinetten paars en 4 kabinetten CDA rechts/links is dat zij zich gaan schikken naar een meerderheid met medeneming van het eigen aureool
* credo: "goede wijn behoeft geen krans" & "goede wijn draag een eerlijke prijs"
* een integer bestuurder kan slechts Besluiten Vaardigen bij Toegepast Besliskundig Vermogen
* wanneer een noodzaak zich aandient verdient dit bijzondere aandacht; indien zich nog slechts noodzaken aandienen op enig -telkens hetzelfde- niveau ... dan helpt niets meer
** (laatste omstandigheid gelijkt op in A behandelde stellingen)


so far :: th momen
avé s'ace