Monday, December 5, 2011

aangenamer politiek

is het artikel van Frans dat ene ThéO mijdoorgaf ...

ik had het al eens gelezen en achtte het nu mogelijk mijn visie en noties er in mee te geven.

bood het aan op de site, hier van de Transitie Vrijstaat

een loffelijk streven dat mijn steun verdient, zeg maar ... :-))

hier mijn bijdrage waarvan ik niet kan zien of de moderator het verdraagt:

om op de slotzin van Frans te resoneren : de praktijk is de toetssteen van al het handelen ...

waar komt het woord handel vandaan? vroeg YaniQ gisteren ...
ik zeg van hand en de maat EL: ergo et is een typische Nederlandse Vindding die de olieboeren goed van pas kwam ...

maar goe, nu even beknopt op je stuk wat non-zinnigs schrijven omdat dit mij zoveel vreugde verschaft ...

ik copieer je a-politiek benadering en voeg toe met signaal }{ - dialoog

DE AANGENAMERE POLITIEKE BENADERING 

1. streeft naar het doel om de macht die ligt bij de politieke partijen, weer terug te geven aan de bevolking.
}{ de bevolking als entiteit of partner kan niet bestaan, hetgeen 1 als niet haalbaar bestempelt.
}{ wat is nodig om van een 17 miljoen of eu-breed 500 miljoen mensen of globaalbreed 7 miljard mensen een werkende eenheid te maken? met als notie dat leren, vrijwilligerswerk en lullepotten ook soorten van werk zijn die een loon/beloning/honorarium/ruil verdragen.
2. richt zich eerst op het welzijn van hen, die in armoede en onder zware omstandigheden leven, en tevens op het welzijn van de gehele bevolking.
}{ het eerste wat zich richt is altijd iets in "de handelende mens", die een gesprek met zichzelf energetisch omzet in daadkracht
3. doet al het mogelijke om de maatschappij te veranderen door middel van haar diensten op basis van waarheid, geweldloosheid en onbaatzuchtigheid.
}{ mooi! met dien verstande dat het soms beter is te doen door te laten en elkaar spheelruimte te gunnen
4. brengt vertrouwen bij plattelands- en stadsgemeenschappen voor wat betreft hun vermogen voor gedecentraliseerd zelfbestuur.
}{ vertrouwen is een kernbegrip dat zit beweergt in het membraan waardoor er in wezen geen kern meer noodzakelijk is. hetgeen beeldspraak is voor een bestuur waar lieden kunnen zitten die volkomen honorair bijdragen aan de samenleving - het draaiende wiel.
5. beschouwt de krachten in de mens in het bijzonder de geestelijke krachten als belangrijke instrumenten.
}{ geestelijke krachten zijn vooral instrumentaal; hieronder valt de intelligentie die zich buiten de mens bevindt als leermeester en netwerkende gids.
6. houdt rekening met de ethiek van het eigen land en de nationale opleving op de lange termijn.
}{ kanttekening: wat komt eerst ? eerst een galactische opleving en vervolgens een co-ethisch perspectief overeenkomen? (nb. naties zijn een artefact/kunstgreep van monopolisten en dictatoriale bewinden incl. koninkrijken)
7. beschouwt de burgerparticipatie en het verstand van de bevolking als kernstrategieën.
}{ mnotie: verstand van "de bevolking" is een membraanstrategie; het membraan staat voor een generatie-gedoseerde techniek dat het systeem tot niet ter discussie staande werking maakt (ergo het is een systeem en geen stelsel - lees elitefilterzakje)
8. ziet de bevolking als het ware als één familie.
}{ tja, één gezin als hoeksteen voor elk buurland met alle mogelijke burenb als wedergaande verzameling medemensen.
9. beschouwt het leven van het individu en het openbare leven als twee zijden van de zelfde medaille.
}{ de medaille heeft 3 zijden : ergo er is een zijde waar de munt op rolt! :-))
10. verwerpt alle daden en acties, die nadelig zijn voor de bevolking.
}{ ik hoor de politieman in 2007 zeggen: "er moet weel werk blijven!" (ondertoon: niet alle problemen oplossen)
}{ wij moeten "werking" anders definiëren en dat gezamelijk overeenkomen als zinnig paradigma
11. stimuleert de open dialoog in alle situaties.
}{ ...
12. maakt de volledige bewustwording op geestelijk gebied van iedere individu en van de gehele gemeenschap tot doel.
}{ "onbewust co-creatief bekwaam" als ideaal voor een samenleving dat onderling recht regelt en ordetaken verdeelt: kan ook prima in een andere definitie voor de week, zoals de week van 9 dagen een prima 3 3 3 verhouding tussen liefde leven werk mogelijk maakt ... (als grofmatig patroon)

 ~~~

in een onderhoud ontwikkelde ik vandaag het diepere inzicht op de noodzaak voor een andere kalender, zoals reeds jaren wordt gepropageerd door de 13MOON beweging ...
(dit ging even in de wereldtaalkunst "engels")
there is a vision on things as “conscious cocreation”

in goes in four steps like this:
* unconsciously incompetent
* consciously incompetent
* consciously competent
* unconsciously competent
which exemplifies the meaning for the better ground pulsing calendar:
“unconscious competent cocreation”
pretty weird, aye?

(ergo deze visie garandeert dat iedereen als vanzelf meedoet met de werkende wereld, incluis de vakmatigen die per definitie op het borgingslevel 3 zitten van "consciously competent" incluis rechters en politici betere stijl)

Sunday, November 20, 2011

"Ten Have gelooft in Cruijff/ Van Gaal"

kopt de Telegraaf heute ...

als fervente voetbalfan dien je je in te houden er iets van te melden ...
als hervormer en teletransiteur kun je ergens in je speelveld wel wat delibreren,
daar ben je immers op gekend: dat je je kop uitsteekt op die enkele momenten ...

ik moet sterk denken aan een tip/methode van de bekende Herman Wijffels ...
"organiseer je eigen oppositie"

is dit ook aan de hand met de Occupy beweging, vroeg ik mij zo af ...
worden alle langere paden doordesemt van strategische knooppunten die sturing geven?

inzake de AJAX casus geldt dan dat iedere topmanager zelf al een beleidskeuze heeft gemaakt ...
waar hij niet aan toegeeft wanneer er een ander in beeld komt ...

hoor ik ome Johan bij P&W zeggen dat hij niet houdt van intelligentie maar wel van informatie ...

Snappen wij dit?

Informatie betekent immers dat je als sportman georganiseerd een match ingaat ...
Waar blijft dan de onbevangenheid?
De uitdaging van de coach op het veld om die individueel actief te houden voor het moment suprême

Ik moet opeens denken aan Sven Kramer die een buitenbaan mist ...
Lekker je rondjes draaien en dan gecoached worden voor iemand met een ingeving die afleidt van je eigen focus en concentratie ...

Gevolg - genoegzaam bekend ... en dan nog de latere blessure (los van het faalmoment?)

~~~

Ergo het verandermanagement motief van Ten Have is bij mij wel aanwezig en herkenbaar ...

Hoeveel wordt gedaan aan schoning bij "graagpraters"?

Een bericht gaf aan dat Commissaris Davids een aansprekend betoog hield ...
kun je je indenken dat juist hij een professionele boodschap hield waar hij Johan en Louis verbindt?

(is het denkbaar dat Johan zich herpakt op een liefde motief voor zijn club en en passant zijn gevolg meeneemt in de TRANSITIE?)

Friday, November 18, 2011

hoezo Donner "vieze voorzitter" ?

het is tevens aan royaal waterbeheer om de dossiers en kennis van ene Ad van Rooij te bezien ...

zo vertelt de geachte heer vanuit een Benelux land zijn verhaal in vier etappesmede aangeboden aan mijn collega's van stichting Waternet en de gefuseerde partners AGV, gemeente Amsterdam en WLA ...

het eerst watercyclusbedrijf inclusief de factor mens

uw dien'aar
Cees de Groot

meervoudige medezeggenschapper sedert 2000 t/m 2012
in het zicht van de voorzitter CRvB den Heer mr H.A.A.G. Vermeulen

(neefje van Piet Bleeker, veiligheidsdienst prinselijk paar 1966 op huwelijksreis)

"je dient elkaar aan te spreken zonder aanziens des persoons" ')

') dit kan met en zonder aanzien van de persoon qua spraak; kan niet zonder luister van die persoon wil er sprake zijn van communicatie ")

") het protocol 1999 "pesten op het werk" dient te worden opgevat als "stoppen met elkaar te pesten op het werk; respecteer elkaar voor het werk dat je te doen hebt" - dit mede gevoegd aan journalist/hoofdredacteur dhr. Folkert Jensma, publiek onderzoeker op informatieverstrekking aan het volk

postclaimer e.e.a. onverlet de oproep van Hare Majesteit tot burgermoed, Kerst 2010

mnotie
persoonlijk ontmoette ik Ad in oktober 2010 in Eurostaete

actuele berichtgeving / ontwikkeling

') dhr. Remkes is bekend als minister Binnenlandse Zaken t/m 2007 met de gezag sprekende uitspraak : "de tijd van wegkijken is absoluut voorbij" ")
") de tijd van wegkijken was reeds voorbij verklaard in 1999 met het nieuw ethisch reveil, zoals bij Waternet (voorheen DWR) met de voorbeeldgevende notie in "pesten op het werk" (komisch? gezien meer een bevel tot het tegenovergestelde dan wat bedoeld werd en leidraad voor heren F&K directieleden in "close harmony")

Friday, October 28, 2011

Rechtsdeurwaarder Benutten

Wat betreft het donker en het licht ..., beste Theo

dit is wat Frans nu meemaakt net als zovelen ...

wanneer je met het licht bezig bent dan weet het donker je te vinden ...

zo het verhaal van de tandarts en zijn rechtsdeurwaarder LAVG:
kom ik op controle in sept2008
ik heb een noodkroon op mijn voortand die ik binnen 2 weken zou moeten vervangen
die is geplaatst in Duitsland in maart ... ergo > 150 dagen eerder
en de kroon bevalt mij goed; hoeft niet vervangen

begint men mij onder invloed te manipuleren ...
wat ik door heb ...
ik maak geen ruzie ... met de assistent die reinigt

kom bij de tandarts met eerst een röntgenfoto onder een nieuw apparaat
laat de tandarts mij de foto zien
die ik niet kan lezen
heeft hij gevraagd of ik daar een opleiding voor heb?
hij begint een verhaal over de kaakchirurg wegens een opkomend probleem
(de wereld vergaat of zo?)
maar hij kan ook een brug bouwen en de kroon en passant vervangen

(razendsnel beslis ik; wat is mijn positie; wat is het spel?)

ik ben geduldig ...
en besef mijn positie als ambtenaar op een missie in het cultuurveranderingsproces
(blijkt overigens een cultuurshock of totale cultuurschuif)

Na enige behandelsessie is alles gefixed ...
Mijn stelling: de specialist vangt molest aan op aangeven van de ondernemende technisch geörienteerde man

De rekeningen komen binnen ...

Ik betaal nog niet eens de helft en dan stop ik met betalen ...
De man maant mij telefonisch na een half jaar ...
Hij oefent zijn bekende druk uit en is halsstarrig ...

Later komt een gerechtsdeurwaarder ...
met enveloppen die ik niet open ...
karakter: dreigend en niet aannemelijk voor mij op mijn missie ...

enkele maanden terug wordt een bankrekening geblokkeerd ...
ik kan reclameren van de bank maar doe dat niet ...
(de bank is geen partij)

2 zaterdagen terug krijg ik een gewone envelop van de rechtsdeurwaarders uit Groningen
(opleidingscentrum voor psychopaten, volgens mij)

gisteren is een brief uitgegaan naar zowel de rechtsdeurwaarder als de tandarts ...
De tandarts gevraagd de geïnde bedragen terug te storten op mijn rekening
verder gemeld de zaak in handen te laten van de gerechtsdeurwaarders die hij vertrouwd.
(hij moet zelf hun werk betalen)
De deal is fair: de molest aanbrengende specialist is zelf degene die het kan opknappen.
Ik heb de specialist bedankt voor dat opknapwerk wat zich tot nu goed houd.
Ik beschouw de brug als een portaal naar de nieuwe tijd / samenleving.
Hij wordt nu en dan benut voor kauwwerk ter latere voeding van mijn lichaam.

ik heb mijn werk als liefhebberij gebezigd, ergo vraag geen vergoeding.

Heb wel gemeld dat het geheel onder toezicht staat van de heer mr HAAG Vermeulen te Utrecht bij de CRvB die integere ambtenaren beschermt op hun missie orde te scheppen op het werk. Het werk is samenleven en ook tandartsen zijn in de basis mensen die het goed voor hebben met de ander.
De ondernemer is er een als zovele anderen in de graaicultuur


je mag mijn verhaal delen , het is naturel en puur ...

S'ace
best uurder

Monday, October 3, 2011

je NEK uitsteken voor de EindRechter - de Wijze Consul

auteur hier zit in de missie "stageproces van de nieuwe Koning".
dit besef werd hem reeds in 1985 heder toen hij 2 fenominale gebeurtenissen met elkaar kon verbinden mede gegeven door enkele katalyserende ontnuchteringen op het levenspad (waarover in volgende arti-kelen transparantie zoals bevolen door het commando)

het artikel wordt geinitieerd door notabene Folkert Jensma, een vroeger hoofdredacteur van het NRC, de nuancerende journalistiek, zeg maar. Folkert legde eens (2003) de bijl aan een operationeel watergenootschap in Amsterdam dat dient als een sociale werkplaats gecombineerd aan een ingenieurssyndicaat, of iets wat er voor doorgaat, zeg maar.

 hier het artikel van Folkert 

Niemand steekt zijn nek uit voor de rechtspraak

cees de groot zegt: (NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld) wat we wel eens vergeten is dat we een enorm legioen aan rechters hebben en die heten ambtenaren …
soms heten ze rijksambtenaren , die hebben een gouden randje boven hun hoofd zweven of laten weven (en daar ligt een verschil van onderscheidende importantie voor waar het de interpretatie van de client op uitspraak betreft)
een voorbeeld
een ambtenaar -Q- is geconsulteerd door de CRvB, de Raad van State voor de Ambtenaar / burgerrechter in spé.
Q heeft zich beschikbaar gesteld de opdoemende vragen te beantwoorden. Echter er werden hem geen antwoorden (meer) gesteld.
Helaas zaten er aan de partij van het collectief – de goegemeente uit enig democratisch ziftinstrument – geen relevante lieden. Een gegeven dat de ambtenaar als voerende minirechter bij de grotere rechter er toe deed besluiten het theaterstuk als een bewustzijnsoefening te bestempelen.
Toch meende de logistieke afdeling van de rechters – immers een Meervoudige Kamer – (de Rechtspraak namens Staatssecretaris en Minister van Justitie en zij namens een regering met mandaatbevoegdheden) een aangetekende brief te bezorgen bij de client. (Oogt heet netjes en is zeker correct te kwalificeren)
Maar ja, er zijn 2 doorslaggevende kenmerken naast de snuggere noties van de voerman Q:
* het briefje van de logistieke regeerafdeling bevat de titel “U I T S P R A A K” ; en dit is niet gelijk aan “Uitspraak”:
immers het is een blufwoord dat de bewuste burger en zeker ambtenaar kan begrijpen als “een poging af te haken”. Zoiets komt ook voor bij opzichtige enveloppen met het woord LOTERIJ of U HEEFT EEN PRIJS GEWONNEN.
Ergo Hoe kwalificeert u zelf dergelijke poststukken die in uw gleuf zijn doorgedrongen?
* kenmerk 2 is een simpele taalkwestie: “get.” is volgens Van Dale op te vatten in 2 geheel verschillende duidingen, nl. 1. getekend en 2. getuige
AHA Bartjes: wanneer er geen handtekening staat dan betreft het dus GETUIGE. Betekent dat de rechter getuige is geworden van het verhaal van de client. En dit betekent dat de ambtenaar/werknemer in zijn gelijk wordt gesteld. Verdere procedures in Europa of andere echelons zijn overbodig. De knikkers kunnen in het kuiltje dat tijdens het proces is ontstaan door allerlei sociale gevolgen die de hele mens mag ondervinden door “de wegkijkers”.
Al AaaF\
Tja, of het artikel door de etiquette commissie komt dat weet je nooit , er wordt immers niet over gecommuniceerd zodat je je artikel wat kunt afzwakken ofzo.
Reden te meer om het op een blog  als deze te plaatsen.

tot uw dienst, uw soldaat / wachtmeester / generaal / spion 

Monday, September 26, 2011

de "andere Tinus"


key item ?

ingewikkelde vraagstukken

maar ook "vooral de jongeren" ...


Waternet en Waternetwerk zijn core gedachtegoed van de inspirator/communicator van 2001, toen de functie nog niet formeel was gezien nog in een fte omgezet ...

ach ja, ter ontsluiting van het ingewikkelde vraagstuk: het was pionierswerk zie de wiki

dit werd dan ook gecommuniceerd met dhr. H. A. A. G. Vermeulen die zich ook leent aan professionele rollen bij de CRvB te Utrecht ...
(V. leent zich niet voor criminele  of incriminerende organisaties, dus dit is uitgesloten na de activiteiten op 26 juni 2008; zo nuchter is het)

Het heel menszijn was immer hoger ingeschaald dan het werk voor enig betalend gezelschap of zelfs natie, de waterstaat aan laag land.

tot uw Dienst,
S'ace

n.b.
Mijn collega Roelof kan altijd ff langskomen voor advies om vraagstukken snedig te harmoniseren
Cees

Tuesday, September 20, 2011

"Tinus"

[ niet als monument ~ wel als een moment en }her{innering ;-) S'ace ]

met zijn geboortedatum 20 september 1922 polste ik het orakel qua droomkaste op KIN025:


Red Crystal Serpent
Red Eastern Castle of Turning
Earth family- Polar      Clan- Blood

I dedicate in order to survive
Universalizing instinct
I seal the store of life force
With the crystal tone of cooperation
I am guided by the power of navigation

De LongCount site gaf haar KIN215 af met Eagle 7 - Resonante Aderlaar.

De 2e zoon van Tinus liet zoch zo verleiden een sommatie te maken van de twee KIN 025 en 215.
Opvallend kan zijn dat hij in de DroomKaste op KIN022 zijn geboorte leefde; opvallend omdat hij in dezelfde golf van de Tovenaar zit, nl. KIN014 - de leider van 13 opeenvolende ZEGELS t/m 026 - Kosmische WereldPoort - die voorafgaat aan de golf van de HAND, de AVATAR - gegeven de serie boeken Cosmic History Chronicle, afgeleverd in 2011 door Stephanie South - zeer geholpen en zelf geïnitieerd door Valum Votam, José Arguelles.

Noteer nog even een van de laatste berichten van dr. Arguelles (APPENDIX Time, Synchronicity & Calendar Change):
"It's not a Biosperic Crisis, but a Noospheric Emergency - envisioning the Regeneration of Planet Earth"

ERGO - de sommatie voor Tinus
025 + 215 => 240 => Ritmische Zon => Enlightened One pulsing Balance
Het zgn. wavespell van de KweakSpell KIN 240 is -wederom- Adelaar => The Seer (de ziener)

Frappant is de optelling bij de Zoon: 022 + 220 => 242 ; wederom in hetzelfde WaveSpell, nl. Adelaar.
Solaire Wind staat voor het archetype van de Hoge Priesteres , zegel 2 in de recente geschriften.

....

Ten slotte een berekening van de Kosmische Nummering gegeven CHC VII - page 90.
MARTINUS JOHANNES DE GROOT
resp.
13 1 100 140 9 20 160 120 => 520+23 => 23 ... planetarie nacht
10 40 8 1 20 20 5 140 => 234 ,,, kosmische tovenaar
4 5 7 100 40 40 140 => 336 => 76 ... spectrale krijger
totaal => 333 => 73 ... galactische hemelwandelaar / orbiter

Conclusie ... laat het eens rondtollen in de fantasie van "de innocent"?

aard appel handelaar (gestorven 1978 te Bremerhaven, Duitsland)


"bewust" in Troonrede - t/m 2011

gegeven een uitnodiging van het NRC, heden 20 september ( geboortedag van myDaddy '),
een opsomming van het zoekargument "bewust" in de opeenvolgende jaren:

S'ace - voorzitter NéAndersThalers Werkgroep ChaosForum (december 2004)
Het idee is dat wij Neederlanders ieder individueel bewust worden van het woordgebruik in combi-natie met de betekenis van het begrip bewust dat mede voorkomt in samengestelde woorden zoals doelbewust en bewustzijn. Door compilatie draagt er toe bij dat iedere lezer bij zichzelf te rade gaat voor waar het de eigen inzet betreft én ... waar het beter/anders/minder/meer kan .. Sterkte  gedurende het proces .. S'

1959
Zij is zich daarbij ten volle ervan bewust dat in de nieuwe rechtsorde, die in het Statuut voor het Koninkrijk gestaite heeft verkregen, de onderlinge eerbiediging van het eigen wezen van de landen voorop staat.
-
‌ De Regering acht het bewust verminderen van bestaande en het tegengaan van verdere centralisatie in het bestuursapparaat van het hoogste belang, ...
-
In het bewustzijn van de grote waarde die radio en televisie in stijgende mate kunnen hebben ...
-
‌ vele en gevarieerde belangen moeten worden overwogen en behartigd, worden verlicht door het diepe bewustzijn van het voorrecht, dat Regering en Staten-Generaal ten dienste van het welzijn van ons volk in vrijheid werkzaam zijn.
1960
De Regering is zich de moeilijkheden bewust van hen, die onder de nog heersende woningwood lijden.
1961
Zij beseft, dat dit doel slechts kan worden bereikt, indien ieder, op welke plaats ook gesteld, hier bewust aan bijdraagt.
1963
‌ In deze tijd van dynamische ontwikkeling groei het bewustzijn van onderlinge afhankelijkheid en neemt ook het verlangen naar samenwerking toe.
-
In dit bewustzijn en in dit verlangen vindt het streven naar vereniging van de vrije Europese landen zijn uitgangspunt. 
-
Daarnaast acht zij ook voor de volwassenen - een doelbewuste bevordering harerzijds van de sport, evenals van alle andere vormen van actieve vrijetijdsbesteding, een taak van groot gewicht. 
1965
Al deze voorzieningen worden mede uit een oogpunt van ruimtclijke ordening gecoördineerd in een doelbewust beleid, dat zowel op wetgevend als op bestuurlijk gebied grote aandacht vraagt. 
-
De Regering is er zich van bewust, dat onze levensbelangen onverbrekelijk verbonden zijn met de wereldsituatie.
-
Het is noodzakelijk, dat ook de loonontwikkeling een bijdrage levert tot het herstel van het economische evenwicht. De Regering is zich ervan bewust, dat deze ontwikkeling niet uitsluitend bepaald wordt door de groei van de arbeidsproduktiviteit.
1970
De groei van de welvaart zal in toenemende mate moeten worden gericht op verbetering van de omgeving waarin wij leven. Velen zijn zich in dit Europese Natuurbeschermingsjaar meer bewust gcworden van het belang van de bescherming en het behoud van natuurterreinen en van de noodzaak verontreiniging van lucht, water en bodem tegen te gaan.
1973
In een nota die U in de loop van de zitting zal worden aangeboden, zal met name aandacht worden besteed aan het afremmen van de bewapeningswedloop en het doeibewust verminderen van de rol van kernwapens. 
1975
De regering is zich bewust van de problemen verbonden aan de financiering van het wederom toenemende begrotingstekort. 
1978
De regering vertrouwt erop dat we, in het bewustzijn daarvan, bereid zullen blijven ons te gedragen in overeenstemming ook met die verantwoordelijkheid. 
1983
Het kabinet is zich bewust dat sommige daarvan burgers en groepen van burgers zeer pijnlijk treffen door achteruitgang van inkomen, door grote veranderingen in werk- en leefomstandigheden,
-
Dit zijn welbewuste prioriteiten. Wij moeten ons dat bij bezuinigingen elders wel realiseren. 
1985
Naast het beheer van ons land gebiedt het belang van onze cultuur, bij ombuigingen kunsten, musea en monumentenzorg bewust te ontzien. 
1986
‌ Intussen blijft het een zware opgave de overheidsfinancidn op verantwoorde wijze in evenwicht te brengen; temeer omdat de regering zich bij de vermindering van de uitgaven en verhoging van de inkomsten bewust grenzen oplegt, zodat in 1987 de burger in het algemeen, ten minste op koopkrachtbehoud en in de meeste gevallen op koopkrachtverbetering kan rekenen.
-
 De regering is zich bewust van de grote verandering die zich de komende jaren zal voltrekken in de leeftijdsopbouw van de bevolking. Er komen meer bejaarden en vooral meer hoogbejaarden. 
1987
 Regelgeving dient aan te sluiten bij het rechtsbewustzijn van brede lagen van de bevolking; zij behoort goed uitvoerbaar te zijn.
1988
Met het beschikbaar stellen van deze bedragen gaat de regering bewust veel verder dan in het regeerakkoord in negentien zesentachtig was voorzien.
-
Nu er door het herstel weer enige mogelijkheid is financieel verder te gaan dan bij het regeerakkoord was voorzien, wil de regering bewust meer investeren in mens en land. 
1989
Onze wereld wordt zich steeds duidelijker bewust van gemeenschappelijke zorgen; het grensoverschrijdende en vaak wereldomspannende karakter van het milieuvraagstuk is daarvan een voorbeeld. 
1990
De regering is zich bewust van de gevaren die aan deze missie verbonden zijn.
1991
Alleen zo is het mogelijk de bij het regeerakkoord bewust gekozen prioriteiten te blijven realiseren. 
1992
Zo wil de regering bevorderen dat er bewust keuzen worden gemaakt in de gezondheidszorg.
-
Het bewust kiezen vraagt ook om inhoudelijke verdieping van het publieke debat over ethische vraagstukken in de zorg. 
1994
De regering is zich ervan bewust dat haar voornemens gevoelige aanpassingen bevatten.
1997
Doelstellingen daarbij zijn het goedkoper maken van arbeid, het vergroten van de economische dynamiek en het stimuleren van milieubewust gedrag.
2002
Een nieuw elan in het Europees bewustzijn van burgers is gewenst. Nederland zal het voorzitterschap van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en van de Raad van Europa volgend jaar, en vervolgens van de Europese Unie benutten om burgers actief te informeren en hen bij dit debat te betrekken.
-
Daarom is het nodig dat zij zich bewust zijn van hún verantwoordelijkheden.
2006
De regering is zich ervan bewust dat dit zorgvuldigheid vereist bij het indienen van de begroting voor 2007.
2008
Nederland kan zelfbewust en met vertrouwen inspelen op de hoge eisen die momenteel aan ons worden gesteld.
-
Met de maatregelen die de regering zich voorneemt voor 2009 wil zij het zelfbewustzijn van ons land vergroten en de fundamenten van onze economie en onze samenleving versterken.
2009
De regering spreekt de hoop uit dat iedereen zich daarvan bewust is en ernaar wil handelen. 
2010
Sociale samenhang werd in de Nederlandse samenleving vaak als vanzelfsprekend beschouwd.
De afgelopen jaren zijn wij ons er echter van bewust geworden dat dit niet zo is.\

2011 ~heden
Goed onderwijs is cruciaal voor de kracht van onze samenleving. De regering is zich ervan bewust dat hier voor de overheid een kerntaak ligt.
-
De regering is zich zeer bewust van het open karakter van de Nederlandse economie. De toenemende internationale verwevenheid tussen mensen en landen en de verschuivingen in de mondiale verhoudingen vragen om een actieve opstelling in de wereld.

aldus opgemaakt te KennemerLand,
CJ de Groot
Adviseur WereldEenheid & VredesEducatie
integraal directeur i.o. St. Waternet, Amsterdam

') mijn vader werd gedoopt onder de naam Martinus Johannes de Groot te Warmenhuizen, Noord Holland
"Tinus" werd geboren op 20 september 1922
Een orakelende matrix gaf hierop terug: Red Crystal Serpent (zie hier verder)

Thursday, June 2, 2011

van deze missie "aanvaard" naar "bevestigd" naar "te honoreren"

Meldt de auteur aan de zijkant de aanvaarding van de missie in 1985 ...
zijn er op hoofd-scharnierpunten wetenswaardigheden nader te verklaren ... op jaar-intervallen
1981 - 1985 - 1991 - 2002 - 2007 - 2011
daartussen bevinden zich bijzaken zoals het gesprek met mr H.A.A.G. Vermeulen - de 100% te volgen heer in dienst van zichzelf en opgeroepen als wijs man door de Centrale Raad voor Beroep op 26 juni 2008
(een bijzaak omdat hij dit zelf zo beoordeelt; ergo volgbaar voor de client en zijn wederpartij de stichting, en dus de gemeentesecretaris dhr. Gerritsen en zijn op-volger dhr. de Jong)

1981

geeft een impuls op het wezen Q - onze avonturier - tijdens zijn bezoek aan Teotihuacan, Mexico
Toevallig kwam de vakantie aan dat land tot stand wegens een KAL-plane dat werd neergeschoten door de Russen (wat heeft dat nu met de missie te maken? tja, dat begrijpt Niemand)
Q wordt bevangen door het ion van Kukulkan, tevens Quetzalcoatl
Nuttig te weten dat Q zowel DS022 alsmede LC220 op zn streepjescode heeft staan (242?)

1985

geeft de ervaring op de KONGSVEJ - OSLO Trondheim - gecombineerd met de krakende gletsjer ...
Oeroud vast water wordt weer vloeibaar ... is de "groote boodschap" aan Chief Q; en wat later verlaat Q het Koninklijke LM gebied; ofwel de verzekerde carriere voor een Groter Avon-tuur

1991

biedt op de golven van Eckart J. Wintzen en zijn Besognes een schrijversschepping op NRC's EssayWedStrijd "Is alles Al Gezegd", geïnspireerd door Fukuyama's "Einde van de Geschiedenis"
Een trilogie als signaal voor TRITSZINNIG pivoteren ...

2002
geeft een perfecte toets bij de management assessment: twee echte 10'en voor de 2 academische testen;
in de woorden van ome Roelof perfect voor de staat van onvermogen van de stichting en haar bestuurders en directiepiloten om ... de zaak weer vlot te trekken naar de wensen van royaal aangetrokken stage-lopers (o.a. voor koningschap en het betere smoelenwerk voor de natie, en wat het nog wil zijn ...)

2007
de vraag van 2 miljard mensen tot 18 jaar uit de wereld die mensen erkent, bereikt Q
Hij meldt dit aan de prmius interparis van de ondernemende partners ...
"kan naar mijn mening goed gecombineerd worden met huidige werkdruk en loopbaan"
De PI beantwoord dit vlekkeloos, nl. door te zwijgen in alle talen ...; aannemelijk

2011
Q wendt zich tot formeel hoogste baas voor formele positie mede in relatie met informeel honorair vertoon.
Die hoogste baas is in het domein van de burgemeester Eberhard van der Laan dhr. de Jong, gemeentesecretaris en volgbaar functionaris in het toezicht van dhr. Vermeulen, opererend als voorzitter van een Meervoudige Kamer, die door het ministerie van Justitie logistiek wordt gevoerd in het kwaliteitscircuit dat sedert 2003 actief is. Ergo, er is slechts een uitleg mogelijk van zich manifesterend schriftelijk vertoon

(waar gaat het over, en stel uw vraag - ergo overkom uw schroom?)

U I T S P R A A K

is een niet volgbare uitdrukking van 9 karakters omdat het een bluf-uitdrukking is die iets suggereert wat er niet kan zijn nl. een "uitspraak", en dit wordt bijv. aangetoond door het feit dat er geen handtekening is van de opgevoerde getuigen, zoals de griffier en de voorzitter der MK met hun in het land geregistreerde duiding voor familienaam en voornamen ... (doorgaans per 1e letter aangegeven zoals bij "HAAG").

ERGO
de missie werd aanvaard in 2001 door een aanwezige directeur in januari, meervoudig bevestigd door een collega directielid (de AD Wim, verenigd met Q in MHA-verband met o.a. Roel Kremer, de voorzitter) in maart. Later volgden nog enige bevestigingen, zij het dat de waarnemer de kwinkslagen laat als kwinken.
In 2011 wordt de missie overgedragen aan het democratisch appèl via de gemeentesecretaris van de hoofdstad - de trots van vrije ondernemerswereld, incl. ondernemingsschap ~ zeg maar moraal en morus.

Dit laatste geeft de status "te honoreren" drie jaar na de gelegenheid die ziich voordeed aan het bestuur zich nader te verklaren in de missie "koningschep" - opmaat voor koningschap.

Verzoeke tot bevrijding ...
van uw dienaar Q
en u zelve als voerend "paradigma"

Tuesday, May 17, 2011

imagine - regeren is vooruitzien = voor-tuur op na-tuur

http://www.youtube.com/watch?v=nP8U4XGt6J0&feature=iv&annotation_id=annotation_385052
\
biedt een platvorm om diverse kwesties uit recent verleden uit te meten op haar bedoeling

de intentie ...

die ook stichting Waternat voert en voedt met haar pionierende dierecteur in enige status

~

met dank aan Johan voor de manifestatie die hij illustreert ...

sommige mensen waren sensitiet en streg-zinnig bezig om die voorbereiding voor allen te treffen

hulde ... ook aan Maxima die vandaag 40 wordt ...
S'\ace

adviseur voor wereldeenheid en vredeSeducatie
voor en namens 2 miljard wezens die een goede toekomst toekomt ...
ook met U (curves)

Tuesday, April 26, 2011

Stellopers

even kort Marc hier ...
 1. cees de groot zegt:
  (NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)
  wie schrijft die blijft (?) heet het oude gezegde
  waar waar is dat het gesproken woord en slechts het gesproken woord de mens verder draagt met den ander …
  dit als inleiding op dit fragment “Het drastisch verhogen van de proceskosten beperkt het recht van gewone mensen op toegang tot de rechter.” dat binnen de context van een artikel is geplaatst met Ivo O. als spil – stopperspil zeg maar.
  Waar je kunt zeggen dat het recht op toegang wordt ontzegd kun je het ook over een andere boeg gooien dan het recht, nl. over de boeg van de democratie – het hoge goed uit de toverhoed van de tijdgeest.
  En democratie gaat meer over de plicht van de burgerman om zijn burgermoed te tonen op het moment su[prême dat hem immer is geboden vanuit overlevingsmotief. Er is geen rechter noch regeling noch mediacreationistisch apparaat/veld dat je belet jezelf te tonen met als gevest-orde het kroonprinselijk adagium. En als het al wel zo zou zijn volgens dit slijpsteen bewerkende courant of vrij zich hechtende burger dan kan dit volgen in deze artikel reeks – uitnodigend gesteld of voor hen die dit liever hebben verplichtend gesteld ter verlevendiging van het volkse vermaak.
  papier is geduldig en pa grote pier ook ;-)
ook een orakelend verzoek aan de noosfeer:

2011/04/25/kin-122-white-overtone-wind-codes-dali-22-the-end-of-the-planetary-spirit-warriors-cube-journey/

met een cropcircle/graancirkel formatie als bevraging voor wie het (nog) mogelijk acht ...

dag 22 in de dreamspell is overgens gelijk met de 4e dag in de 3e kweak ... (9 daagse week)
Die 4e dag is dit jaar -rode boventoon maan- gelijk aan WINDdaya ...
Het jaar staat in het teken van het zuiverende water ... zoutig zeewater?

Wednesday, April 20, 2011

aftelling ~ countdown

Bevreemdend genoeg was ik gisteren naar een lezing waar ene Larouche opriep ') tot het  binnen een week afzetten van ene Obama in de US en het aanleggen van spoorwegen in Afrika, een Engelse Kolonie.

Dit als opmaat om aandacht  te scheppen  voor een artikel van mijn "co-co-creator" Marc Chavannes bekend als journalist en columnschrijver bij het NRCeetje, de slijpsteen voor de geest.

hier het artikel
stel-dat-iedereen-ging-doen-waar-hijzij-voor-is-aangesteld
 1. cees de groot zegt:
  (NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)
  “iedereen is een ander perspectief dan -een ieder-”
  en dit is duidelijk te maken in een countdown perspectief III II I – in een Romeinse notatie of *** ** * in een andersoortige infrastructuur (matrix waarin zich systemische rondgangen voordoen met vooraf-ontworpen zekerheden wegens het afgedwongen patroon binnen het aanvaarde systeem)
  zo is “drie maal drie is negen” behalve een opmaat van een lied ook een heelheid -van 9- in de rondgang binnen de matrix van de eenheid, het getal 10 ofwel het decimale stelsel. Analoog telt hetzelfde voor 2 binnen 3, 3 binnen 4 en eerstens ook 1 binnen 2 (non-duaal binnen duaal).
  doorgaans behoeft dit nog een meer tot de concrete werkelijkheid verhaalde anecdôte , dus bet volgende in de countdown:
  III
  iedereen heeft een zoektocht naar het ware, het schoone en het goede (I II III)
  II
  sommigen hebben een vinding binnen het ware, het schoone en het juiste
  (ergo III is qua perspectief gewisseld van het emotionele naar het esthetische rijk van beschouwen)
  I
  een ieder heeft een schikking in het ware het schoone en het verenigbare
  (ergo III is qua perspectief gewisseld naar het ethische rijk van samenleven)
  II is het terrein van de media en de alerte journalisten waar zich overigens menigeen aan heeft toegevoegd sedert het internet en eigentijds fora tijdperk
  I is van oudsher het terrein van de rechter, de wijze en daarenboven de koning – metafoor voor … (Kunnen we dat nog beweren?)

  ~~~ als Orakel van Ken-nemer-land of Kenne-mer-land kan ik niet om de tijdstempel henen:

  13:39

  immers het artikel geeft illustratie aan het lied 3x3=9 ieder zingt zijn eigen lied ...

  1 dat is de bron van leven - in elk een - een ieder
  3:3 is als 3 gedeeld door 3 en dat is weer enen / 1
  9 is het resultaat van de complementaire bewerking 3x3 = 9

  tevens geeft deze tijdstempel het volgende serendipitieuze fenomeen weer:

  13 is het getal van de maan en toont zich in verschillende formatie als hier  9:1:3
  (tja een boude bewering of nu juist een geniale voorzet:)
  immers 9 is het getal voor de individuele uitkomst van een zinvol leven ...
  daartoe besta je : "om je bek open te doen op het moment suprême" :D emoscreatie!
  het is het  getal voor de 9-daagse week - de kweek of kweak

  3 is dan de oefening voor het volk - het collectief: Liefde - Leven - Leegte
1 vind je terug in de getallen 10, 19, 28, 37 etc. al zijn deze eerste 5 voldoende ... om te kennen in combinatie met het getal 9, dan ...

het gaat om heelheid van 9 - het individu en eenheid van de planeet ... alle mensen

toYo, S'ace

') overigens is het verlinken van Larouche geen oordeel nog bevestiging voor zijn gedachtengoed; het is goed om de geluiden op de planeet te bezien ... en samen tot beelden af te stemmen - dat wel, mits niet gedoemd tot "wan-intentie"

Friday, April 1, 2011

superlatief inzake José Arguelles

Eerder gaf ik in het Zorgeloze Nederland uiting inzake het overlijden van Valum Votan.

Het is de 4D verschijning geweest van José Arguelles.

Overal op de wereld poppen Galactisch Getinte getuigenissen op over persoonlijke ervaringen met de kunsten die José op de wereld schiep zonder er iets voor terug te vragen ...

een typische meestereigenschap waar ikzelf niet aan kan tippen ...

Ik las een vergelijking met de oude Meester Pythagoras uit de Griekse Gouden Eeuw:

http://www.lawoftime.org/pythagoras-of-our-time.html

} aanbevolen, (dus) voor wie begrijpt dat Galactische Federatie Integriteit (her)schept {

Ondertussen ben ik nog eens in de Arkturus Probe gedoken; een in het Duits geschreven verslag van José.

Of het iets betekent voor het NU?
Ik persoonlijk vermoed van wel ...

toY S'ace

Saturday, March 26, 2011

Foreign Affairs aka WeirdoBusiness?

het nrc komt via Marc C met een Column inzake het buitenlands beleid.

een commentaar ingediend:

ingeving eerder deze week , blijkt mij te worden ingekopt met:

"Modderen met geheven hoofd. Hoe zou het beter kunnen?"

modderen werd ooit opgepikt door de Engelsen ...
mogelijk bij Will~iam the Silence & Mary Stuart / Steward?

Het woord en begrip "Modern" werd gangbaar ...

Double Dutch?
Triple Dutch?
Quantum Field Initiathor?

Later kreeg je nog Post-Modern Society & Academy

Toch, JPB?

geïnspireerd door de commentaren, volgde:

indachtig de es~say-prijs-vraag “is alles al gezegd?” van winter 90~91
kan het nrc archief mogelijk nog een trilogie ophoesten die voor-spellend was inzake de afloop van democratisch vertoon in een energetische spel van wisselingen waar informatie zou indalen in het lichaam der burgers als wan-informatie (klank “one”-in-formatie; ergo een programma); dit zou worden opgepikt door de apenrots (die ik nu even niet van een label voorzie) in het 3e kwadrant: de mis-informatie als speelbal van de economie (meer zieken, meer dokterij, meer chaos, hogere economische uitslagen) tot in het 4e kwadrant an de wijSsfeer …
vandaar deze week … waar een doop werd gehouden voor een kindje ~ net uit het badwater (voorzichtig koesteren?)
“knowbody” governs

van 21 naar 45 ?

Wat deze auteur & creator gisteren communiceerde was in het kort de getallen 3 en 7.

In terminologie van verschil is het 4 - het getal van het mysterie
( het NU , de 4e musketier , ik , jij , zij & hij ~ ofwel het fenomeen synchroniciteit )

Een ander kan stellen het getal 3+7 => 10 perfectie of digitale communicatie overdrachten / systemen

En weer een ander, een gokker, meldt dat 3 x 7 => 21 maakt en altijd wint!

Waar mensen uit degeprogrammeerde illusie stappen, is het denkbaar dat zij zich afvragen wat het volgende tijdperk voert, aanvoert als een beter perspectief. En het is onvermijdelijk dat dit wederom het kortste gecommuniceerd wordt met getallen, basis voor taal en taal-draaipunten als karakters die het lichaam pulseren in draaiïngen en keer-ringen als keerkringen. En wat steenbok en kreeft samen brengt in Nederlandse Taal is de "K" - de elfde letter. Juist de letter die bij dit lopende jaartal hoort : 2011.

20 en 11 : verschil 9

Precies daar wordt het getal 45 zichTbaar:
 • 4 x 5 => 20
 • 4 + 5 => 9
 • 4 - 5 => -1
 • 5 - 4 => 1
In metafoor heet het dat de 3e dimensie - vaak platgeslagen in 2e dimensie - zich evolueert tot de 4e en daardoor direct naar de 5e dimensie waar alles weer klopt "als het hart".

de plus en min 1 vormen het continuum dat ook Yin & Yang heet en verbindend van aard is.

9 is bekend van het lied "drie maal drie is negen ... ieder zingt zijn eigen lied"
( of - dit kan ook - "fluit zijn eigen deun" )

In een tijd dat de religies in combinatie met wereldbeelden en open communicatie middelen mensen tot een nieuw bewustzijn "trilt" is het buitengewoon en toch ook te voorzien dat wij allen op deze planeet een ander vervoermiddel benodigen.

Dit is voorzien door het ontwerp / de vernieuwing in het tijdglas van 3 met elkaar tokkelende kalender-vernieuwingen die tevens een ander tijdbeeld op doen poppen.

Het andere tijdbeeld kan worden bereikt om in korte tijd de klok van 8 uur te "her-introduceren".
Behoeft wellicht meer uitleg; probeer eens te zien dat dit de drager is van dualiteit / dualitijd?
En daarna zie hoe je met een klok van 3x8 uur overal op aarde tegelijkertijd dezelfde tijd hebt ...
het enige verschil is dat je onderling een andere fase van de dag hebt ...

Tja, uiteindelijk heeft de dag dan in woorden slechts de morgen(incl. morgenstond), de middag en de avond. Vervallen is de nacht - die immers "de nachtwacht" is: de droom en iedere mens zelf - zonder enige vrees.

:Doen?!als je de clip afkijkt zie je aan het einde WWW staan als VVVVVV ...
3 x Valum Votan ~ code van de juist overleden katalysator tot de nieuwe mensheid

S'ace

Friday, March 25, 2011

integraal management

... schijnt een onderwerp te zijn dat te maken heeft met evolutie van wereldbeelden ...

we spreken daar een kleuren en goede smaken taal zoals ik hier 2 kleuren rood en geel met elkaar kruis - gebruik makend van dit stukje proza dat als kennisgeving is te aanvaarden:
3. ROOD
de rebel. Ik beheers. Het uitbuiten van anderen op een ruwe en harde manier. Autoritair. Uitbuiten van ongeschoolden of slaven. Kenmerken van het management. Wordt gerung door een Topboss en een serie van gevolmachtigden/protege’s. De overtuigingen zijn dat mensen lui zijn en gedwongen moeten worden te werken. De ware leider moet menselijkheid onderdrukken. De harde macho uithangen. Kenmerkend zijn groepen op straat/gangs in de binnenstad: stop and rob. (rebelse jeugd). Sterk leven in het heden zonder gevoel voor consequenties. Ze worden gemotiveerd door helden en veroveringen. Individu staat voorop. Powerrangers . Dit betreft zo’n 20% van de bevolking en 5% van de macht.

Transformatiekenmerken zijn o.a.
 • Erkenning van de sterfelijkheid
 • Op zoek naar de betekenis en het doel van het leven.
 • Tijdsbesef/toekomstbesef.
 • Meer bewustzijn m.b.t. oorzaak-gevolg denken.
7. GEEL XXXXXXX
systeemdenken. Dit is de eerste vMeme waar een ‘quantumsprong’ plaats vindt in het vermogen om verschillende perspectieven in het leven te kunnen hebben. Mensen worden gemotiveerd door zelf te leren EN zijn georienteerd op de integratie van complexe systemen. Besef dat chaos en verandering vanzelfsprekend zijn. Verandering is een aangenaam onderdeel van de organisatorische processen en van het leven. Men houdt van uitdagingen. Denken wordt gekarakteriseerd door systeemdenken en orientatie hoe delen interacteren om gehelen te creeeren. Unieke talenten en eigenaardigheden worden bezien vanuit de optiek hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan het grotere geheel. Generatie van vele nieuwe ideeen. Ecologische orientatie maar dan op een meer ingetogen, ‘achter de schermen’ manier. GEEL-werkers vind men vaak aan de periferie van een organisatie. (Voorbeelden: chaostheorie, eco-industriele parken). Dit betreft 1% van de wereldbevolking en 5% van de macht. Transformatiekenmerken:
 • Bewustwording van orde in de chaos;
 • Op zoek naar nieuwe leidende principes;
 • Mondiale problemen duiken op wanneer technologie iedereen aan elkaar verbindt, en;
 • Spiritualiteit terug in de natuurwetenschappen

  versus de RODE kenmerken

  • Erkenning van de sterfelijkheid
  • Op zoek naar de betekenis en het doel van het leven.
  • Tijdsbesef/toekomstbesef.
  • Meer bewustzijn m.b.t. oorzaak-gevolg denken.


  Hoe werkt dit nu in een file waar de ROOD gefaseerden de GEEL gefaseerden blok-keren in hun talen~ten (10 voor taal en trivium en articulatie!?)

  Hoe is de AD immer de gebeten hond die opkomt voor de achtergestelden en dardoor in wezen niet leidt maar LIJDT?

  Hoe helpen we de 2 met elkaar vredig en eeuwig rollebollende Wim en Roelof (als labels voor acteurs in een gezelschapspel? of heuse transitieoefening naar een troonswissel?)

  Tja er zijn ook tussenkleuren tussen 3 en 7 en we hebben ook 2 kleuren erna:

  TURQUOISE en RED CORAL ... zo heeft  Clare Graves dit nagelaten aan de Mensheid.

  De Mensheid is niet per sé een clubje academici en vooral cultural creatives , toch?

  Anyway, ik opteer als erkend hervormer bij stichting Waternet, waterschep AGV en grote stedepartner Amsterdam naar de term Co~COREALISTEN ...

  2 x Co erkent 2 percepties van de individuele en collctieve missie, toch?

  so far , S'ace
  ( integraal directeur stichting Waternet i.o. )

  zie ook "jeugdig kiezen"

Thursday, March 24, 2011

Valum Votan overleden

Vol Leegte en Ontvankelijkheid deel ik meede dat een uniek en manmoedig mens is overleden.

te vroeg voor allerlei superlatieven verwijs ik u naar

deze pagina die meer informatie zal schenken

alsmede de homesite van José Arguelles op LawofTime / Wet van Tijd

en meer sites zoals deze die bovenaanstond in de pers in reality-sandwich

uw recencent, S'aceVoorts sluit ik mij verslagen voor zolang het duurt aan bij dit bericht:

24 januari, 1939, 6:10 a.m – 23 maart, 2011, 6:10 a.m
kin 11 - kin 89
Afgelopen woensdag, op de dag van het loslaten Rode Spectrale Maan, kin 89,
heeft onze grote inspirator,
vader van de 13 Manen Kalender, profeet en heel veel meer,
José Argüelles onze planeet verlaten.
Na een kort ziekbed is hij in vrede vertrokken.
De boodschap die hij aan ons allen wilde nalaten is
dat de verantwoordelijkheid nu ligt
bij de mensen die de boodschap hebben gehoord.
Er is zo veel werk dat nog gedaan moet worden.
Hij zegt tegen alle kin: "ALLES IS PERFECT.
Heb iedereen lief, haat niemand, god zegent iedereen."
José zal nu vanaf de andere kant werken aan het sluiten van de cyclus.
Vrijdag 19.00 uur a.s. ofwel, kin 91, dag 19 Solaire Maan,
wordt opgeroepen om wereldwijd te synchroniseren
uit liefde voor José/Votan
Stuur hem je liefde, licht en zegeningen
om zijn spirituele pad te vervolgen aan de andere kant
en visualiseer de Regenboogbrug en het 'Terugkeer van het Licht'.
(Regenboogbrugmeditatie: kijk hier)

Zaterdag 26 maart, kin 92, Gele magnetische Mens, tijdens de Mayadag in het Mirror center,
zullen we samen stilstaan bij het vertrek van José.
Zonder hem zou er helemaal geen 'Maya' dag zijn geweest.
Tijdens de opening houden we een ceremonie ter ere van José.
Voel je welkom te komen en met ons José te herdenken
en om de komende transformatie, die José zo lief is, te vieren.
Hieronder vindt je informatie over het programma van de dag.

In liefde,
In lak'ech
Nicole en Sylvia
} credits aan hen, vanuit noosphere 0'22 {

Wednesday, March 23, 2011

De Helende Kracht in Kristal Helder Water

een bericht dat ik van harte doorgeef aan de wereld

hoewel het bericht met wat negatieve klanken is omhuld,
kan de ontvanger het  nominaal ontvangen ...

in formule :             | vibratie |

De vibratie wordt door de ontvanger nominaal gemaakt en dan binnengelaten ...

Het nominaal maken kan gevisualiseerd worden door:

"de Steen uit het Water laten komen met Onbekende/Universele/Eigen Bestemming"

Ik geef mede in dit bericht  door een nieuwe blog
vanwege de geboorte  van een boekenserie via 1/9

Tuesday, March 22, 2011

de vrijheid van de buitengeslotene ...

Vandaag de dag worden nuttige sprekers om andere wijzen omgebracht door  "samen*weerders";
met de * van z op het eerste  gezicht maar het kan ook "be" of "ver" zijn ... en dan staat er al iets anders in de vrijheid van de */asteriks die onder shift 8 zit ... (is dit betekenisvol voor zij die de lichaamstaal machtig zijn?)

een commentaar van een van hen (al kan het een contraspion zijn in hun gelederen):
Het is een vreemde gewaarwording @Mieke, ik sluit me van A tot Z aan bij wat je zegt.
De reden dat ik actief blijft bij CoT is dat ik het idee heb dat ik hier relatief veel mensen tref die dit ook aanvoelen. Ieder neemt hierbij z'n/haar eigen stukje van de puzzel in mee.

Een aantal van ons vertalen deze intuïtie naar het gericht zoeken van aanknopingspunten op initiatieven vanuit de overheid om de 'kloof tussen burger en overheid' *) te dichten, meer specifiek hier: de kloof tussen (kleine) innovatie ondernemers en de overheid.

Om de bewegingen die er zijn in positieve zin aan te wenden, is het van belang dat er vanuit de overheid en zeker ook vanuit de burger/ondernemer (sneller als persoon te herkennen dan de anonieme "overheid" of "het bolwerk") ruimte voor vertrouwen op het 'goede van de mens' bestaat.

Een waardige uitwisseling kan enkel plaatsvinden als partijen over en weer ook communiceren om te verbinden. Burgers/ondernemers zijn hierin minder gebonden dat ambtenaren.

Er is recent besloten om deze groep maximaal open te stellen, juist om inclusiviteit te benadrukken. Wat echter lastig blijkt, is om tot een manier van communiceren te komen die beleidsmakers ook daadwerkelijk uitnodigt om in het gesprek te mengen. Zeker wanneer er relatief nieuwe deelnemers komen die een stuk gedeelde historie missen.

Niet modereren zie ik niet werken, dit jaagt resultaatgerichte mensen weg. En... dat is niet alleen hun eigen probleem, dat is iets om net zo goed even bij stil te staan.

*) Zie recente uitspraken van de ombudsman "relatie tussen burger en overheid is waardenloos"
http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2011/relatie-tussen-burger-en-overheid-is-waardenloos

Tja, wie begrijpt in welke context dit is geplaatst?
Dat is even raden of soms opeens vatbaar?

focus:
"Een waardige uitwisseling kan enkel plaatsvinden
als partijen over en weer ook communiceren om te verbinden."

Tja , wanneer dit nu precies dat is wat je doet,
dan is de commentator hier slechts bezig te verkondigen dat een uitgeslotene er niet meer bijhoort omdat zijn overdrachtelijk bericht voor de volle honderd procent bij hem en de "samenbeweerders" is overgekomen. Maar ja, de ware bverbinder erkennen in zijn effect - dat is een typisch probleem van ontbonden deelnemers op een bepaald aspect. welk aspect?

Vandaar dat ik prijsgeeft mijn specifieke opdracht bij de stichting Waternet:
Hoofd Officier Verbindingen
ietwat modern aangegeven met de functie Business Objects Beheerder

en wie een uitleg behoeft zal een vraag stellen, die ik beantwoord vanuit mijn kennis en met mijn taalrijkdom het effectief over te dragen.

22 maart 2011, een bijzondere datum omdat 22/7 gelijk is aan pi (7=3+2+0+1+1)

Cees de Groot

mijn LongCountKin is 220 (KIN is hier een kosmische eenheid)


Yellow Crystal Sun
Green Central Castle of Enchantment
Earth family- Polar      Clan- Fire
I dedicate in order to enlighten
Universalizing life
I seal the matrix of universal fire
With the crystal tone of cooperation
I am guided by the power of free will

bonus wordt "bon! us"

de publieke opinie doet er toe bij de commerciële instantie die ook wel een bank heet.

Marc Chavannes is een onderdeel van de burgers die bijdrage in het omturnen van "oud vertoon".
En zijn lezers die mede de toon zetten.


Hier een verslag van de columnist na de herstelactie van kennelijk genezende professionals.

En mijn bijdrage vanuit de rol die ik in 2001 in formatie op mij mocht weten:

"wetgeving ... die zegt dat banken zolang zij staatssteun genieten geen bonussen mogen uitkeren."

is in de praktijk reeds ingezet door overheidsbedrijven die in de Waterschapssector werken. Heet dit voorbeeldpraktijk? En hoe worden de goede voorbeelden voor het voetlicht gebracht in het Nederland met een regering. En regeren was en is gewenst iets te zijn met vooruitzien.

Zo zijn er bijvoorbeeld formules voorzien wanneer een politiek aangesteld functionaris faalt. Is het al denkbaar dat iemand een keer volledig de plank mis slaat (ten koste van een ander?) dan kan er nog een zegening volgen in de zin van "eens maar nooit weer". Doen er zich herhalingen voor; tja , dan heeft de geachte verhandelaar toch geen publieke schandpoaal nodig gezien de kwaliteiten waarop hij op de payroll staat. Dan dreigt de kwalificatie "poetsneus" én blaam voor het collectief / het merk / het blazoen op de ware intentie die men nu juist boven bezorgt.

Wie zich er toe leent om zo bijv. een koninklijk werkend bedrijf tot dwaallicht te drijven en broeiend pluche negeert kan attentie krijgen van het plan'ethisch bewustzijnsveld dat mede door HM wordt onderschreven in bijv. Troonrede 2008 en al haar prestaties ten behoeve van het volk. En mede als voorbeeld voor haar opvolger die een schone overdracht is toegewenst.

Ik zend deze even door aan de AD en de SD van de stichting die mij begeleid in een afrondende missie met dhr mr H. A. A. G. Vermeulen als toezichthouder op de (be)schikking die is voorzien in wederkerig bekende formules. Alles zonder emotie ~ puur zakelijk en ietwat publiek.

uw correspondent
Cees de Groot

integraal directeur stichting DWR/Waternet sedert 1 april 2001
tevens planetair actief WUPED advisor bij CMS, Lucknow, India
inspirator / communicator als facet talent binnen de pioniersfunctie in overheidsvelden

Sunday, March 20, 2011

honorarium

in de discussie aangehaald in de vorige topic ...

meende uw correspondent er goed aan te doen het volgende te noteren in de vrije ruimte:

overigens in de breedte van de discussie/topic
geldt m.i. dat er een groot verschil is tussen werknemers en werkgevers “die een salaris verdienen”.
Werkgevers zijn op contractbasis ingehuurd en verdienen een honorarium.
Daarnaast geldt voor deze posities dat zij honoraire posities bekleden en daar heb je tegelijkertijd het schimmenspel waar weinigen weten hoe de rand aan de hoed zit …
Des te minder dat weten des te minder lieden die hen kunnen beoordelen die het juist aanpakken – een “voordeel” voor wie/wat voor soort “makelaars”?
Door samen een focus te krijgen in korte zijd gaat er zich een soort van synchroniciteit ontwikkelen die nodig is voor een ware omslag in de illustratie die de mens op de planeet doet meten aan zijn bedoeling en schittering als spiegel op de kosmisch vrije soort.


voor mensen die dit net snappen is er immer de mogelijkheid een goede vraag te stellen alvorens andere acties te delibreren ...

(typisch tipje?)

toY S'ace aka Cees de Groot / Goudsblom / Gildemeyer / Bleeker / Pronk

Saturday, March 19, 2011

Klim'maat blindheid

vond ik wel een vrije associatie op Marc's column-titel in het NRCeetje

Het gaat bij het communiceren niet zozeer om de CODE alswel om de DECODE.

dit is net als bij spionage bekend onder het kopje CONTRA-SPIONAGE

Bij het politieke werk gaat het erom dat de REGERING de TWEEDE KAMER in de maling neemt zoals bij rechters het devies geldt : u moet uw klanten MIShagen omdat zij elkaar kennelijk MIShagen.

Het oude Liedje : beweeg je onder dieven als een ouwe dief.

Dit gaat overigens nog het beste als je een "lekker wief" bent; al laten geëmancipeerd veinsende LAdies zich dit niet aanporaten vanwege de directe decodering die zich al onttoverend voordoet ...

Zo houd iedereen elkaar gevangen in iets dat sedert 1999 (en plaatselijk eerder) de kakafonie of kakofonie.

Waterdrager Kruize ') en overheidsmanager van het jaar na de CEO van de belastingdienst, die even later werd ontmaskeerd als pop of marionette van grijpgrage belastinginspecteurs en tafelgenoten, doet zijn best om de waterschappen nog een tijdje te laten voortmodderen in eigen democratisch gevest. Inzet van Provinciale Verkiezingen of toch Eerste Kamer vul-scenario? Wie is er over geïnformeerd en wil het nog weten - ook?

U bent gesig=na=leerd - met de D van de Jeugdige Democratie
(elkaar sms'ende - twitterende - rugzakhoppend sprinkhanen die de wereld aan hun voor bij zien gaan)

') De voor wordt getrokken door ijspeerden ter bezaaiing van vruchtbare gronden

Roelof is een heuse ingenieur die voldoet aan de statuten van de stichting Waternet om te kunnen fungeren als CEO of Algemeen Directeur; De algemeen directeur wordt geacht te schoppen tegen de bal waar zijn meerdere en contra-directeur integraal directeur i.o. Q zich ophoudt ter bewustwording van Roelof en Wim over hun daden in het afgelopen tijdperk van ontmas-kering van het technocratich tijdperk dat reeds in 1999 tot "geweest" was verklaard via een ludiek protocol mnet de illustere titel "Pesten op 't Werk". (pssst) Wat wil het geval, iemand was een boekje opgevallen met die titel van ene Bob van de Meer - een commercieel getinte titel om kopers te verleiden. Dat werknemers op de werkvloer van de Hoofdstedelijke stichting de titel als commando gingen opvatten konden de lichten in de leiding van de hoofdstad, hun waterschap en hun fusiebedrijf nog niet bedenken:

"alle wielen in de lucht"

en wie dit aan de KP verhaalt krijgt op zn neus of *likker

toY S'ace

een tweede bijdrage volgde op een notie van nummer 28 en ook in lijn met ene Tejo Moerings inzake investeren en levenskunsterarij (de bijdrage moet nog worden beoordeeld op plaatsing)

@28 ... Ruben ...

ik proefde je bericht in "die niet willen dat mensen al op hun 60e doodgaan aan het roken (want daaraan valt zo weinig te verdienen) maar dat mensen tot hun 95e blijven doorkwijlen in een verzorgingstehuis, op 20 pillen per dag. Kassa!"

Misschien is het nog ernstiger als die mensen na hun 60e jaar zonder na te denken nog blijven meedoen in het circuit dat die negorij op de been houdt ... de regeerders van die ellende?

Ik kan je wellicht blijmaken met de gedachte dat in een nieuw kiessysteem die de jeugdige democratie faciliteerd er een soort van ideaal ligt op het landelijke circuit dat opvoed en certificeert tot volwassen burger bij je 49e ...

Wat dit betekent?
Dat je vanaf dat moment 5 lagen van complexiteit hebt doorlopen en overwonnen als actief burger binnen de democratische bedoeling. En - schrik niet - dat je dan niet meer hoeft te stemmen omdat je dan volledig vertrouwt op het biologische biotoopje dat je als wandelende en surfende en bellende mens jezelf hebt verovert ...

Zoals ene Mulisch (niet altijd volgbaar zoals genialen onnavolgbaar horen te zijn) als zei: als je 12 mensen aan je bindt die je meezien in je bedoeling dan reikt dat tot voldoening ... als daarbij 3 jongeren zitten van diverse generaties dan is dat al een prachtig resultaat dat je iedereen gunt ...

Het reikt doordat je je bereid hebt verklaard tijdens het deelnemen ...

~~~

In het lokale circuit ben je eerst na je 56e gecertificeert of zoveel eerder als dat jij het jezelf toestaat.

Dat laatste betekent dan dat je of kandidaat bent en geen budget meer hebt tot afstemmen of dat je helemaal vertrouwd op jouw vertrouwensveld en niet meer stemt omdat je het al doet in het telepathisch overwonnen veld (geen behoefte meer aan tussenpersonen)

Friday, March 18, 2011

getal 4 - het mysterie?

ik las nog eens Abraxas

zip

One is the beginning, the god-sun.
Two is Eros; for he bindeth twain together and outspreadeth himself in brightness.
Three is the Tree of Life, for it filleth space with bodily forms.
Four is the devil, for he openeth all that is closed.

~~~ en vergeleek dit met het volgende :
 1. invoer / initiatie
 2. opslag / geheugen
 3. proces / formulering
 4. uitvoer / uitkomst
De uitvoer is dodelijk ~ maar voor wie, beste collectieve partners?

Dodelijk is een ander begrip voor gelegenheidgeving aan verder leven ...
geschikt in samenleven heet dit ... bij de gemeente en haar fusiepartner alsmede bij de stagiaire / KP

kun je al duiden "met zn allen tegen een"
of toch maar "een voor allen; allen voor een"

zullen we dit op het laatste houden geachte heren Jaap Kelderman, Roelof Kruize & Wim Faber?

wie is de 4e musketier hier?

eens vragen bij Maarten of Johan de Bondt?

is er iemand groter dan "de grote man", de voorzitter MK als burger bekend onder HAAG Vermeulen, wijs man? Die ik volgen kan, toch?

economische parameter is dat 2% maandrente op >10KK euri tegenwoordig op te vangen is door 4% maandrente op n ander kapitaal van gelijke som ...

2% is de gebruikelijke rente op consumptief krediet
(aanbod 1 % lijkt afgeslagen; limiet integraalvergelijking is gepasseerd, toch?)

discutabel is het percentage op consumptief op een vorm van kannibalisme ...
dit snapt Jaap het beste; al mag een ander hem rustig overtreffen in aanwezigheid - kan blijken.

groet, uw collega "ome" Cees

Wednesday, March 16, 2011

"de steen uit de vijver" (blijven houden ...)

het idee van deze ervaring
is dat er een steen in de vijver
(vijf ~R of 5R)
is gegooid ...

en de vijver is elke mens zelf
die zich schoon houdt van elke
geworpen steen

ergo
het is de kunst om elke steen
linea recta uit de vijver te zien

door de kringen
die zich nog maal gesproken
verwijden
zich te laten verengen
tot het inslagpunt
waar de steen
de vijver
-het lichaam-
verlaat
met onbekende bestemming

stenen dienen
om een huis
te bouwen

of  een kade

~~~
als notie dit

een maan van 28 dagen bestaat uit 3 kweken van 9 dagen
en door die tijd henen lossen jij  en ik, wij tweeën, samen iets op
3+2 is  5 en R is het 9e karakter vanaf Z=1
5x9=45 (9)
4x5=20 ZON
9=MAANen AARDE dan?
AARDE is 17 (8)
maar ook 8+9 waar 8 AARDE voorstelt en 9 de MAAN
8x9=72 (9)
(3+5)x9=72
3 kweken per MAAN
en 5 is elke hand van  1 duim en 4 vingers
passen individueel perfect op elkaar
en ook links ontvangende
en rechts doorgevende

}}}*{{{

Thursday, March 10, 2011

de Beerput

is in wezen - bij nader inzien - een slangenkuil die eindigt op uil - een wijs vogeltje  dat geruischloos muisjes vangt zeker als ie jongen heeft voortgebracht in het nestje met partner

zo weet dit gegeven zich te mengen met Ali Baba en de 40 rovers, Of een bende van 40 baardapen?


Hoe is dit nu door de tijd henen te begrijpen tot verstandige raad?

Een oinboom voor hen die het in wezen veroorzaakten en persoonlijke redenen kunnen opvoeren die hen ontlast van alle verantwoording ... Eeen mooi cultureel programme in de lijn van :

"Wanneer je goede naam wordt aangevallen via een bericht, dan hoef je  je daar niet aan mee te geven"

De aanwendende notie van een directeur in openbaar bedrijf  die zich in een wedstrijd bevindt inzake de landtitel "Overheidsmanager van het Jaar 2003". Dit in  navolging  van een dergelijk type in 2002 namens de Belastingdienst, die begon te desintegreren wegens afwezigheid in de leiding en  persleidingen ook.

Tip van Claus:
"het ijkpunt bevindt zich aan de bron"
Te begrijpen als wanneer je fout hebt gehandeld heb je je goede naam daar in meegegeven tot je het helder verontschuldigt tot "eens maar nooit meer" met compensatieruimtes aan "eventuele meemensen" waar je je ter dege bewust van bent. Bij  wijze van spreken door hier en daar je  naam te zuiveren en een bloemetje aan te bieden. Liefst niet op iemands graf wat voorbarig met een levend lijk in de kaste projecterend werd geadministreerd op de relevante hoofdburelen van rekenmeester e.d.

Nee, van rouwelijkse bejegeningen kun  je niet spreken wanneer geduld genoegzaam is toegepast.

En de Beerput wordt  geïnspecteerd door stagepersoneel die ook wel wordt gezien bij Omaanse Sultans.

Het is maar dat het volk van de missie weet en er acht op kan slaan
(eventueel met oud-MP Dries "Tour de France" van'Acht)

ToY Cees

nb. de N8 van van 8 , of toch van VERder misHAGEN, de Nieuwe Tijds Ei Leider ofr toch Y-Leader (bedorven wijn in opgepoetste lorren?)