Tuesday, March 22, 2011

de vrijheid van de buitengeslotene ...

Vandaag de dag worden nuttige sprekers om andere wijzen omgebracht door  "samen*weerders";
met de * van z op het eerste  gezicht maar het kan ook "be" of "ver" zijn ... en dan staat er al iets anders in de vrijheid van de */asteriks die onder shift 8 zit ... (is dit betekenisvol voor zij die de lichaamstaal machtig zijn?)

een commentaar van een van hen (al kan het een contraspion zijn in hun gelederen):
Het is een vreemde gewaarwording @Mieke, ik sluit me van A tot Z aan bij wat je zegt.
De reden dat ik actief blijft bij CoT is dat ik het idee heb dat ik hier relatief veel mensen tref die dit ook aanvoelen. Ieder neemt hierbij z'n/haar eigen stukje van de puzzel in mee.

Een aantal van ons vertalen deze intuïtie naar het gericht zoeken van aanknopingspunten op initiatieven vanuit de overheid om de 'kloof tussen burger en overheid' *) te dichten, meer specifiek hier: de kloof tussen (kleine) innovatie ondernemers en de overheid.

Om de bewegingen die er zijn in positieve zin aan te wenden, is het van belang dat er vanuit de overheid en zeker ook vanuit de burger/ondernemer (sneller als persoon te herkennen dan de anonieme "overheid" of "het bolwerk") ruimte voor vertrouwen op het 'goede van de mens' bestaat.

Een waardige uitwisseling kan enkel plaatsvinden als partijen over en weer ook communiceren om te verbinden. Burgers/ondernemers zijn hierin minder gebonden dat ambtenaren.

Er is recent besloten om deze groep maximaal open te stellen, juist om inclusiviteit te benadrukken. Wat echter lastig blijkt, is om tot een manier van communiceren te komen die beleidsmakers ook daadwerkelijk uitnodigt om in het gesprek te mengen. Zeker wanneer er relatief nieuwe deelnemers komen die een stuk gedeelde historie missen.

Niet modereren zie ik niet werken, dit jaagt resultaatgerichte mensen weg. En... dat is niet alleen hun eigen probleem, dat is iets om net zo goed even bij stil te staan.

*) Zie recente uitspraken van de ombudsman "relatie tussen burger en overheid is waardenloos"
http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2011/relatie-tussen-burger-en-overheid-is-waardenloos

Tja, wie begrijpt in welke context dit is geplaatst?
Dat is even raden of soms opeens vatbaar?

focus:
"Een waardige uitwisseling kan enkel plaatsvinden
als partijen over en weer ook communiceren om te verbinden."

Tja , wanneer dit nu precies dat is wat je doet,
dan is de commentator hier slechts bezig te verkondigen dat een uitgeslotene er niet meer bijhoort omdat zijn overdrachtelijk bericht voor de volle honderd procent bij hem en de "samenbeweerders" is overgekomen. Maar ja, de ware bverbinder erkennen in zijn effect - dat is een typisch probleem van ontbonden deelnemers op een bepaald aspect. welk aspect?

Vandaar dat ik prijsgeeft mijn specifieke opdracht bij de stichting Waternet:
Hoofd Officier Verbindingen
ietwat modern aangegeven met de functie Business Objects Beheerder

en wie een uitleg behoeft zal een vraag stellen, die ik beantwoord vanuit mijn kennis en met mijn taalrijkdom het effectief over te dragen.

22 maart 2011, een bijzondere datum omdat 22/7 gelijk is aan pi (7=3+2+0+1+1)

Cees de Groot

mijn LongCountKin is 220 (KIN is hier een kosmische eenheid)


Yellow Crystal Sun
Green Central Castle of Enchantment
Earth family- Polar      Clan- Fire
I dedicate in order to enlighten
Universalizing life
I seal the matrix of universal fire
With the crystal tone of cooperation
I am guided by the power of free will