Friday, March 25, 2011

integraal management

... schijnt een onderwerp te zijn dat te maken heeft met evolutie van wereldbeelden ...

we spreken daar een kleuren en goede smaken taal zoals ik hier 2 kleuren rood en geel met elkaar kruis - gebruik makend van dit stukje proza dat als kennisgeving is te aanvaarden:
3. ROOD
de rebel. Ik beheers. Het uitbuiten van anderen op een ruwe en harde manier. Autoritair. Uitbuiten van ongeschoolden of slaven. Kenmerken van het management. Wordt gerung door een Topboss en een serie van gevolmachtigden/protege’s. De overtuigingen zijn dat mensen lui zijn en gedwongen moeten worden te werken. De ware leider moet menselijkheid onderdrukken. De harde macho uithangen. Kenmerkend zijn groepen op straat/gangs in de binnenstad: stop and rob. (rebelse jeugd). Sterk leven in het heden zonder gevoel voor consequenties. Ze worden gemotiveerd door helden en veroveringen. Individu staat voorop. Powerrangers . Dit betreft zo’n 20% van de bevolking en 5% van de macht.

Transformatiekenmerken zijn o.a.
 • Erkenning van de sterfelijkheid
 • Op zoek naar de betekenis en het doel van het leven.
 • Tijdsbesef/toekomstbesef.
 • Meer bewustzijn m.b.t. oorzaak-gevolg denken.
7. GEEL XXXXXXX
systeemdenken. Dit is de eerste vMeme waar een ‘quantumsprong’ plaats vindt in het vermogen om verschillende perspectieven in het leven te kunnen hebben. Mensen worden gemotiveerd door zelf te leren EN zijn georienteerd op de integratie van complexe systemen. Besef dat chaos en verandering vanzelfsprekend zijn. Verandering is een aangenaam onderdeel van de organisatorische processen en van het leven. Men houdt van uitdagingen. Denken wordt gekarakteriseerd door systeemdenken en orientatie hoe delen interacteren om gehelen te creeeren. Unieke talenten en eigenaardigheden worden bezien vanuit de optiek hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan het grotere geheel. Generatie van vele nieuwe ideeen. Ecologische orientatie maar dan op een meer ingetogen, ‘achter de schermen’ manier. GEEL-werkers vind men vaak aan de periferie van een organisatie. (Voorbeelden: chaostheorie, eco-industriele parken). Dit betreft 1% van de wereldbevolking en 5% van de macht. Transformatiekenmerken:
 • Bewustwording van orde in de chaos;
 • Op zoek naar nieuwe leidende principes;
 • Mondiale problemen duiken op wanneer technologie iedereen aan elkaar verbindt, en;
 • Spiritualiteit terug in de natuurwetenschappen

  versus de RODE kenmerken

  • Erkenning van de sterfelijkheid
  • Op zoek naar de betekenis en het doel van het leven.
  • Tijdsbesef/toekomstbesef.
  • Meer bewustzijn m.b.t. oorzaak-gevolg denken.


  Hoe werkt dit nu in een file waar de ROOD gefaseerden de GEEL gefaseerden blok-keren in hun talen~ten (10 voor taal en trivium en articulatie!?)

  Hoe is de AD immer de gebeten hond die opkomt voor de achtergestelden en dardoor in wezen niet leidt maar LIJDT?

  Hoe helpen we de 2 met elkaar vredig en eeuwig rollebollende Wim en Roelof (als labels voor acteurs in een gezelschapspel? of heuse transitieoefening naar een troonswissel?)

  Tja er zijn ook tussenkleuren tussen 3 en 7 en we hebben ook 2 kleuren erna:

  TURQUOISE en RED CORAL ... zo heeft  Clare Graves dit nagelaten aan de Mensheid.

  De Mensheid is niet per sé een clubje academici en vooral cultural creatives , toch?

  Anyway, ik opteer als erkend hervormer bij stichting Waternet, waterschep AGV en grote stedepartner Amsterdam naar de term Co~COREALISTEN ...

  2 x Co erkent 2 percepties van de individuele en collctieve missie, toch?

  so far , S'ace
  ( integraal directeur stichting Waternet i.o. )

  zie ook "jeugdig kiezen"