Tuesday, October 27, 2009

bank-kieren

Het verdedigingswerk van bankiers met een inkomen van 4maal modaal bruto wordt becommentarieerd en gevraagd door marc chavannes

En bestuursleden van grote stichtingen gelden ook als bankiers voor hun opdrachtgevers veelal uit publieke representatie te verantwoorden op alke dag dat er kamerleden zijn die het in de gaten hebben gekregen én van hun partij de vrije uitloop hebben als scharrel'aar , met alle respect voor de aar want die dient het voedsel. En scharrelen dat doen we allemaal van het volk en weer op een andere wijze sommigen betrokken bij de bankzaakjes (waar ook hele goeie mensen hard werken).

De grootste banken zijn mogelijk gehuld in multinationals en hun opgetuigde netwerken in multiplex fiscaal verbanden die de tijdsfactor verbuigen (op handige wijze in eigen voordeel en werkkapitaal). Dit levert ook bonussen op voor de vervulling van de taak.

Zoals ik een opmerking van een "zaakgelastigde" - lees vrije ondernemer - onder ogen kreeg en hier deel:

„Een terechte kanttekening”, vindt "Andersom" '). „Maar als buitenstaander kun je wat robuuster en scherper de bestaande verhoudingen doorbreken. Je doet de klus en bent daarna weer weg. Daardoor kun je je ook harder en onafhankelijker opstellen.”

Zo komt het bij Overheidsinstellingen voor dat men zich robuust maakt in de missie met de werknemers en figuranten als Andersom inzet bij scheiding met diezelfde werknemers - soms ook ambtenaren in dienst van Grote Steden (Be)leiders.

In de filosofische hoek betekent die bijv. dat men zich als bedrijf uit in Neo-Platonisch Veld met Credo's als "iedereen heeft een zoektocht naar het goede, ware en schoone" aan de ene kant ... en vervolgens huurt men de robuusten in die zich bevinden in het kamp van de Epicuristen , de tuinfilosofen, de dagvlinders, de lieden die geen boodschap hebben aan en met de samenleving ... edoch wel een hakmes op zak hebben als zakmes. Tja, of uiteindelijk rechters met zwaarden deze lieden kan onderscheiden ... dat verhaal laat zich vast binnenkort (?) verhalen met de Kroonprins die tenslotte het volk bevrijdt doordat het volk hem bevrijdt ... een ware verbinding was er altijd al en het is ook goed die dan waar te nemen.

Kenmerk van het Neo-Platonische Veld is dat zij zich niet verhoudt met het Epicuristische Veld - waar lieden als Tandartsen en Uitzendkrachten zich in grotere percentages ophouden naast de grote graaiers. Het Holisme doet opgang in dat Neo-Platonische Veld van nijvere "amateurs" zoals Job Cohen hen bejegend als hij de grote professionals te vriend houdt en vooral "hun klusje" laat afmaken. Ik hoop dat in dat klaren van het klusje niet menig ambtenaar of politicus daar in die communicatie-buis verdwijnt. Dat is wel wat anders dan You-Tube, NZ-tube of Adams-tube ... als didgeridoo ...

groet, s'ace

') naam ietwat gewijzigd wegens bescherming en disclaimend tegenover een zekere vakgroep die ook robuustheid in haar vaandel meedraagt wegens beroepscode (hulptroepen in vele boeken en regels, zeg maar multiplex en zeker geen babbelonië - lees "babbel-alone-ieje" - als uitkomst)
notie: het schijnt dat kringloopwinkels zo goed kringen sluiten dat ze een tekort krijgen aan banken met kieren ... dus oproep aan lieden die hun bank vervangen!

een aanvullend stukje proza op hetzelfde thema:

# s'ace - cees de groot zegt:
(NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)
dinsdag 27 oktober 2009, 22:31 uur

Ik voeg hier nog iets toe aan dhr. van Eeden waar hij – ik quote – stelt: “De lieden die het (private)financiële wereld-systeem onder Greenspan verruïneerd hebben zijn NOOIT bestraft,ze werken nog steeds gewoon door (NL: Bos,Wellink). Behalve dan Madoff, die “genant” werd gevonden (Rinnooy Kan).”

Eerst even over de stijl van dhr. Alexander Rinnooy Kan die ik onderscheid qua stijl van een lid van het Olympische – sportieve – comité: Madoff behoeft geen predicaat “genant” van een heer als de voorzitter van de SER – het is onnodig voor deze heer zich zo uit te laten over de vrije ondernemer Madoff die een spannend leven leed – al zijn wij ons niet bewust van zijn motieven.

Eerstens gaat het vanzelf over de het wereldsysteem dat gewoon democratie heet. Immers dhr. Bos zal rustig opstaan en beweren dat hij de beste optie van het volk was (en is?) om financieel beheerder te spelen met zijn gezicht erbij. En dan heeft hij altijd een punt want de democratie functioneert niet omdat dit nooit de bedoeling is geweest.

Uh?

Tja, we werden buitengewoon slim/sluw opgezadeld met een sigaar uit eigen doos …

Sigaar?

Tja, u heeft gelijk: dit moet ik even uitleggen dat waren grove stukken tabak in tabaksblatt, eh … -blad die je aan een kant in je mond stak en vervolgens aan de andere zijde in vuur en vlam zette ter bewie?roking van het lichaam met aangekoppelde geest – soms bij een spel biljarten …

so far … de aantekening – waar ik dus talloze directieleden als uitvoerders van bankaire bestuurders toevoeg aan het bos wellinken.

toY cees

12 jaar - niet - zonder zorgen

"nieten is een werkwoord; niet jij of niet ik?"

frits abrahams column gaat over de verruiming van 65 naar 67 jarige leeftijdsgrens voor mensen later geboren dan 31 december 1954 ...

ik keek nog even naar het gezin waar ik uit voortkwam - zelf een 55'er :
de oudste is van 53 en mag stoppen op 65 maar ... heeft ook al geen militaire dienst gedaan wegens een tijdelijk overkoombaar akefietjs ...

ikzelf heb de majesteit gediend en blijf dit ook doen mede wegens het appèl dat de KP op mij doet vanwege het pioniers werk inhet water en het bewustzijnsveld (zijn er al collega's die daar iets mee hebben/kunnen? zij kunnen/dienen zich melden!)

de derde uit het gezin van 4 heeft ook gediend in het verdedigende apparaat.

de vierde is nimmer opgeroepen, wellicht was er toen geen dienstplicht meer.

Resumé: een enkele ontspringt elke dans, en vertoont verder ook geen discipline op de momenten die van het hogere belang zijn - bijv. familie-eenheid. tevens schittert de beste man, broer ook, op het egïstische vlak met mijn collega "de dikke deur" genoemd in de wandelgangen (denk maar aan pipo en de circusdirecteur)

Een ander is helemaal de weg kwijt mede vanwege soaps en een minder gelukkige omgeving voor de betere gesprekstof en navenante ontwikkeling.

De laatste is - hoop vol - aan het wakker worden edoch laat op het laatste moment wel verstek gaan tot het moment dat hij zichzelf als "souldaad" een besluit vormt dat er toe doet.

Wat mij betreft opper ik aan de politici of beter aan de wetenscheppers van dit land - die binnenkort het laveloze schip laten voor wat het is - het idee om dan het (67 - 18 =) 49e jarige werkbestaan op te tuigen met een per saldo minderurige werkmaan.

Een Werkmaan? Wat is dat dan?

Tja, op zijn breedst is de huidige werkmaan van 28dagen - 4 weken van 7 dagen - 4x5x8 uur werken voor "de baas". Dit maakt 160 uren á uurloon = maansalaris ...
(de verborgen 13e maan heb je dus altijd al zelf verdiend, of wordt je heimelijk onthouden :: vanwege oversluising naar de bonus van "de dikke deurenkliek" )

Wat is dan de nieuwe "Werk13Maan"?

Kijk, hier combineert zich het werken met het leren en leven en tevens samenleven.
Hoe?
Eerstens doordat je 13 manen per jaar hebt en dus een echte 13e maan salaris ...
(al kan dit ook van minder belang zijn den de andere/volgende)

Voorts stelt een herijking van de week voor dat de week 9 dagen bevat ... Dit is schrikken voor hen die dan denken dat zij 1 dag langer in de week moeten werken ...
Hen geruststellend vertel ik dan dat ze een dag langer moeten werken in de kweek en die bevat ook een rustdag meer (verhouding 1:1 ofwel 50/50).
(zal dit de gemoederen kunnen gaan interesseren)
Dus 3x6x8=144 uur voor een maanloon is 16 uur minder ... werken

Dan komt de crux : 3x3x24 uur weekendtijd tegenover 4x2x24 uur ... levert 24 uur extra op ... plus nog eens een 24 uurs bonus wegens de 28e dag - de verbindende "vuur" dag van de samenleving in de trant van "vier de wereld" ipv. andere "iconen" ofwel met alle "ikonen erin meegenomen" ...

Hoe is dit te verantwoorden?

Welnu, is de heersende denkwijze: door de langere weekenden rijgen families zich weer aaneen in een vredigheidslievende samenleving "wars van scheidende en rijdende rechters" ...

Verder wordt alle invoer een aanvulling gewaardeerd door de kosmos en haar dienaren en die narren ook ... ;-)) s'ace

Monday, October 26, 2009

hoe democratisch is de stichting waternet?

afgelopen december gaf ik mij op gepaste wijze via de secretaris van Waternet wegens omstandigheden en gevoeligheden bij hem / het bestuur bekend ... op bij de nieuwe ondernemingsraad ...

ik heb thans geen bericht ontvangen van de heer die zich ook wel leent - naar mijn laatste informatie - aan de functie algemeen directeur sedert 1 jan 2002 (toen heette de stichting nog DWR) ... de toezichthouder is op de hoogte gesteld van de integriteit die is aangewend.

actueel is het onderwerp in De Balie - ik verleen hier publicitaire dienst aan ... wegens mijn democratisch vermogen aangewend - waar ik overigens sedert maart 2001 op gepaste wijze wordt erkend als pionierend directeur / collega van dezelfde stichting ...

Inderdaad kunnen formeel aangestelde directeur geen OR-lid worden, en zij dienen zich met die procedure niet te bemoeien - anders dan ons collega die in algemene hoek "regeert" zich illustreert sedert jan 2006 ... Ik heb thans nog geen zicht op haar herstel (het is een meisje! ook "het haasje" in populaire bewoording - excusez aan de meelezende rijdende rechter in zich storend breinenbrij)

Integenstelling tot bovenstaande kan een zich kwetsbaar opstellend, aan de betere samenleving werkende, ambtenaar met gedoogsteun van ambtsdrager(s( en -integere-medewerkers/collega's zich als ondernemingsraadslid melden al hoeft dat weer niet als je buitengewoon lid bent sedert een bepaald moment/zich voordoend geval of feit. Ergo, van omstandigheden wordt gebruikt gemaakt de situatie met lering scherpende voor een steeds grote wordende de menigte ... alle functionarissen er in meenemende wegens hun beroepseer (ook).

~~~

Hoe democratisch ben jij?Di 28 oktober, 20.30 uur

toegang gratis, reserveren verplicht‘Wouter Bos is een draaikont en de Tweede Kamer een kakelend kippenhok met een paar schreeuwerige haantjes.’ Het vertrouwen in de politiek lijkt op een dieptepunt, de kiezer is de laatste jaren flink op drift.Maar democratie is meer dan alleen de politiek. Hoe democratisch zijn we eigenlijk zelf? Hoe democratisch zijn onze scholen, woningbouwcorporaties, buurtverenigingen en organisaties als de ANWB? En hoe democratisch gaan wij met elkaar om op het werk of in privé-situaties?Samen met onder andere bestuurskundige Roel in ’t Veld en Herman van Gunsteren, emeritus hoogleraar in de politieke filosofie, gaan we op zoek naar onze eigen democratische ‘roots’. Met onder andere de enige echte D.Q.-test!De telefonische reserveerlijn is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur t/m 18.00 uur op telefoonnummer 020-5535100.
Kijk voor mee informatie over dit programma op de website van De Balie


groet ~ en doe goeie dingen voor de wereld die je ook eet en drinkt !
S'ace

hier gedeeld met tuning the future ...

disclaimer: waar de stichting Waternet zich inmiddels heeft verbeterd in lerend overheids veld is zij thand te prijzen in het bericht dat hier gepaard aan gaat. Tenslotte is de Kroonprins hier graag een boegbeeld naast (inter)nationaal inspecteur met navenant honorarium en carriereprofiel (bijv. koning van een koninkrijk, al laat ik dat graag over aan HM en de hofhouding en vol vanzelf).
De stichting is graag pionier op voorbeeldgevend terrein- zeker waar met zich dienstbaar acht aan amsterdam en waterschapsgebied en ingezetenen. Ieder functionaris laat zich graag aanspreken op de verantwoordelijkheid en loopt er niet van weg; sterker nog men neemt initatief bij excalaties e.e.a. in (water)vrede te verenigen met zicht op de wederdienst van de (enige) levensgenoot.
Voor elke functionaris geldt een polsstok in het gebied waar men iets te doen heeft, cq. valide kan opereren als "professional"; in het onderhavige geval met de integrale directeur is dat > 3 miljoen euro als onderlijn ... (DB/AB/??)

journalist & niemand

iedereen is tegenwoordig journalist als hij of zij zich meldt per blogspot ...

eens?

vrij burger in vrij land?

aanspreekbaar in integraal veld van amateurs (zonder professionals)?

dan ben u ook betrokken burger en wellicht wereldburger in een fractaal van de aarde onder koninklijk vaandel der Nederlanden uitbesteed door de wereld gemeenschap onder die deelverantwoordelijkheid, toch?

bij de goede antwoorden op de vragen, bent u geslaagd en kunt vrij door met kennisname van uw recencent alhier ... (=bilaterale overeenkomst)

zo heeft een relatie van mij met de naam marc een boek geschreven en ik link het slechts met de bedoeling dat u de aanbeveling kunt controleren - zodat ik het wiel van dat verhaal niet nog eens behoef te herhalen. Het genot van de techniet in gesprek, zeg maar. En ... precies in de bedoeling van de communicatie chef van de onderhavige en ook bovenbazige stichting - lees representanten van die stichting in enig stichtingsbesef - hetgeen zich kan scheiden van de missie/bedoeling vanuit enige persoonlijke invulling ervan.

Anecdote is mijn persoonlijke bemoeienis met "is alles al gezegd" een oproep van het nrc - de relatie van marc en mij - in winter 1990/1991 beantwoord met een trilogie ... . En deze trilogie bereikt enkele lieden die ook een ansichtkaart retour zenden aan hun speler in een essaywedstrijd.

Crux(hify) hier de aka presentatie van de auteur: Mr. & Mrs. Knowbody ...
klinkt als Niemand en draagt in zich "het weten", mag dat? Ja, dat mag ...

Dus inderdaad "Niemand" regeert ... of bedoelde men "reAHgeert"?

uw recensent en relatie tijdens het leven en in de liefde met momenten van leegheid ... S'ace

Saturday, October 24, 2009

burgermeester

... is als een roeping.

Vorig jaar werd een afspraak bij mijn burgemeester afgezegd: een familietijding had haar genoopt de agenda te schrappen wegens prioriteitstelling. Later hoorde ik dat haar man zich had verhangen. Wat de ware reden ook was, het zal een hard gelag zijn geweest voor de vakvrouwe. "Mijn zegen heeft zij ..." zou ik kunnen zeggen, maar ik zeg het niet ... want ik ben niet bevoegd zo een daad te verrichten ... tja, ik kan troost bieden, geen uitkomst. Al zou het een uitkomst geweest kunnen zijn - zonder verdere afvraging voor wie. Nieuwsgierigheid bedwingen is een heel ding ...

Toch een artikel op mijn blog, omdat ik de schrijfsels van Marc waardeer en graag van enig historisch besef voorzie met actuele notie van geschied te schrijven.

tja, wie wil er nog burgemeester worden ...

iets dergelijks als een soort van psi-energetische voorbode (boeggolf die voor het schip uitgaat) geldt een melding bij de vereniging MHA - dit zijn verenigde midden en hogere kader kaderleden voor de ambtenaren in Amsterdam in 2005: er zijn geen werknemers meer die zich beschikbaar stellen voor hun vertegenwoordiging.

Bij gelegenheid kan ik het verenigingsbestuur verder van dienst zijn om zorgvuldiger informatie te verschaffen. En informatie is in wezen hetzelfde als intelligentie. En voor intelligentie behoef je niet te studeren. Tenzij afstuderen - hetzelfde als afleren - daar toch wel bij hoort. Naar mijn mening is er geen boterbiefje voor vereist en behoef je er ook niet voor te sparen - immers iedereen weet dat deze nacht 1 uur langer duurt en nog enkele minuten erbij dan de vorige nacht (cultuurverschijnsel met een achterliggend idee - iets met ritme verstoring en gezondheidsproblemen).

Naar mijn mening kan het zo zijn dat midden en hogere kaderleden van de hoofdstad uitzijn op interessante projecten zodat de werkvoorraad niet uitholt. Ach ja, je kunt ook veel langer doen over de projecten die niet meer zijn terug te draaien - dat weet elke bouwvakker. En ja, ook het destructief behandelen van begeleidende automatiseringsprojecten (incl. goed vakmanschap in dat hoog te waarderen gebied) helpt om met de vinger te wijzen naar waar het probleem op een sticker staat geschreven door de administratie.

De administratie dat werd vroeger met het oor opgenomen en in een logboek geschreven - de rekenmeesters op de Dam bestaan erdoor ...: het oorlogsboek.

Misschien beter dit het Luister-aanleggende-boek te noemen of Luisster : iets met een zeer hoofd, of met een warme pels (broeifluwelen fateuille kan ook).

groet, s'ace


Ik moet hier wellicht nog even gewag maken van het feit dat ik als overheidsambtenaar van de hoofdstad impliciet ben uitgenoodigd de nieuwe tijd van internet en intranet en mailverkeer en dergelijke te begeleiden. Dit doe ik als pionier op het hogere niveau dan de zittende directieleden vanaf 2001; al ben ik op zeker moment het zicht wat kwijtgeraakt doordat ik veelal buiten de zaak mijn werk verricht op uitdrukkelijk verzoek van collega directieleden en het bestuur in hun vaart. Tja, de bestuursleden kan ik het in quotaformatie niet kwalijk nemen dat het zich hun op het reilen en zeilen wordt ontnomen. Dat dit ook het zich ontneemt op de inspectieplegende KroonPrins dat acht ik een gevaar voor het koninkrijk.

Als er iemand is die interesse heeft voor de feiten, dan ga ik het merken. De dienstdoende wethouder water en een toezichthoudende ambtenarenrechter acht ik op hun absolute kwaliteiten de afronding met verantwoorde/oprechte waardewisselingen te verhandelen.

Tja, wie wordt de burgermeester met uitzicht van een inkomen - lees honorarium - van 2/3/4 maal modaal ?

Advies: geen auto van de zaak, wel een vouwfiets. Internet vaardigheden zijn een pré, gelijk zelfkennis.

toY

Friday, October 23, 2009

AF "lakman"

Een NRC artikel gelezen te hebben (inzake de lessen van Wognum, so far) verleidt mij wel eens tot een repliek in tekst aangeboden aan de recensent ... die zelf bepaalt wat "er door komt". "wat doorgedraait wordt" en mogelijk "wat op de reserveplank van eigen archief" komt.

Dit heet nl. eigen verantwoordelijkheid in de steeds engere en wellicht uiteindelijk oprechte samenleving (niet te verwarren met de gemeenschap).

Hier mijn bijdrage:


nuttig is de bijdrage van M. van Rossum waar ik korth.halve inga op "Tot ‘beeldvormingsjournalistiek’ & ‘emotieTV’."

ik meld in dit kader dat de wereld er dan ook anders uitziet sedert de MASLOW pyramide is geëvolueerd naar een ander stadium - en wel vanuit Nederland met een gekoppeld bewustzijn zoals aangekondigd in de Troonrede 2008 ("Nederland wordt bewust")

Eerstens werd veelal de Maslow pyramide beschouwd als een trappetje dat je vanaf beneden diende te belopen - hetgeen hersteld wordt tot Maslows bedoelng ervan nl. een radiaal besef tussen bijv. de "fysiologische" met 1 gelabelde trede en de 5e de "bewustzijn" trede die met 5 wordt gelabeld. ergo: het gezonde verstand wordt daar altijd direct gekoppeld aan het fysiologische aspect.

Tweedens wordt opeens het fysische aspect verschoven naar trapje 2 omdat de adem van ieder wereldburger meetelt als puls op al het nieuwe in de wereld ...

Kijk daar hadden al die formats in de mediawereld even geen rekening meegehouden toen ze collectie naar "de beurs" ("k'loten") gingen ...

Met burgertaal gelardeerd (aangeboden) ... uw "lakman"


E.e.a. mede als vervolg op "laten wij samen eens het nieuwe kerstverhaal maken" bij de hoofdstedelijke stichting "DWR" (inmiddels wereldwijd bekend onder het kopje "Waternet").

Het kerstverhaal schrijft zich doorgaans zelf en vermoedelijk in korter tijdsbestek dan het eerdere voor waar aangenomen verhaal ...

Verhaald worden, zal er zeker ... te weten , dunkt mij ~ S'ace

Saturday, October 17, 2009

Democratie Siert Burgers

is ook zo een eenvoudige poethische vertaling voor het actuele 3 letterbegrip DSB

en ook weer gratis reclame onder het motto het maakt niet uit hoe er over je "geluld wordt" maar wel dat er over je "geluld wordt" - doe ik er aan mee ~ inderdaad een crux(ifix);-)

om het noodverband van dirk S' nog een optie mee te geven zou ook de reclame van het Alkmaar Victorie Stad embleem aan de A9 het "BankenEllendeStadium" kunnen heten met een fette knipoog naar de "eerste" (=-premier) die dit zo leidt in scharniertijd ...

ChiQue Democratisch Appèl weet vast waar het in de ongeschreven lettertjes om gaat en hoe er een lijn is te medieren op Esthetisch - Ethisch - VertrouwenWekkend terrein als een 3-eenheid - bekend van het kruis dat eindigt met AMEN = ik geloof (in mijn mogelijkheden het goed te doen ... met de ander communicerende)

Uiteindelijk wil Nederland bij de Wereld horen en er een woordje in meespreken ~ eventueel na een periode van zenderstilte ...

toY in T'ooiTijd en "11 November is de Dag ..." (ref. een st. Maarten liedje)
S'ace ~ uw mistpiloot in bange dagen van de KaElEm - regelKring 0 aka de KringSpier ...
(niet te verwarren overigens met de Groote Pier uit oudere Fryske Tijden)

Wednesday, October 14, 2009

V'rede Stadion aan de A9

Ik las net een column in het zogeheten sufferdje - een provinciaal blad.

Het heeft als kop "de DSB-poort" en geeft naar mijn inzicht af met de smaak ven een journalist die de opdracht heeft het volk te vermaken.

En ... bij de lezers hier is verondersteld te weten dat "vermaken" meerdere betekenissen in zich draagt. Met hulde aan de journalist/columnist bij wie wij de goede votie vooronderstellen dan de minder smaakvolle notie ...

Desalniettemin en vooral positief gestemd geïnspireerd en doorgeseind naar de titel van dit stukje, nl. een suggestie voor de nieuwe naam aan de A9 bij Alkmaar, de stad waar de victorie begon en ... wat mij betreft weer begint ...

V'rede Stadion aan de A9


(en voor de lezer die Dirk attendeert ') op dit stukje : een taart naar keuze beloofd!)

Tja, Dirk heeft effe geen mazzel en is een prima stukje tooi op menig prikker ...
Wat mij betreft "lekker doorschaatsen, Dirk" , immers je kunt als algemeen directeur niet alle details zelf doorkneden met de kwaliteit die je oprecht beoogt. Dit herken ik ook bij mijn collega's bij de stichting Waternet en de toezichthouders en inspecteurs ervan. Je kunt niet alle touwtjes zelf in handen houden zei mijn inspirator Eckart Wintzxen al , en Leo van de Burgh sprka dit bij AZ ook in de mentale oortjes: "Een Goed Paard is nog geen goede Ruiter" ; dit wordt geparafraseert op de huidige trainer: "Een Goed Kalf is nog geen goede Koeman" , toch? eens? anders? (William: tell me)

Overigens blijkt deze datum overeentekomen met de dag van de Bastille - volgens een oude tijdgeestcode ;-)

Men spreekt planetair zelfs van een OMEGA PUNT ... (zal ik de beloofde taart zo dopen?)

toYtijd = tooitijd , "tooi" S'ace

') uw recencent is een bekende bij de familie van der Ben / Molenaar; zeg maar een oude getrouwe ingewijde van Alkmaar'54, de Vissers, Tijms en Arie "Kachel" (ook Nygaard enzo)

Monday, October 5, 2009

"Niemand regeert"

mooi toeval in deze scharniertijd ...

Marc de journalist met wie ik wel meer spoor ... komt ook door op bewustzijnskanaal

het toeval dat niet bestaat edoch zich wel manifesteert op momenten die je niet altijd direct omarmt edoch die wel omarmbaar zijn ... wil dat ik Niemand ben ...

althans zo wil het stichtelijke DWR/Waternet van mijn dierbare collega's in directioneel en bestuurlijk verband mij doen geloven met een meute van meesters in de rechten in haar achter en wisselwerk zak ... waar het opperbevel navigeert op haar souldaden als soldaten in een derde wereldoorlog ... zoals je zo labngzamerhand het door Koot & Bie genoemde hof van houders, portefeuillehouders, mag bejegenen volgens mijn toezichthouder meester HAAG Vermeulen (die je in meervoudig kamerveband moet bejegenen met de titel meester)

Ach ja ... naast meesters heb je grootmeesters en die bevinden zich doorgaans onder het volk in cognito al kun je ze wecht wel herkennen aan geur en aura en andere zachte, weke, krachten die oh zo krachtig en machtig zijn ook in turbotijd.

Het goedkoper werken uit zich bijvoorbeeld in het uitkopen van ambtenaren die wel goed en professioneel werken , maar ja de amateurs van job cohen en andere blindvinken - of heet dit struisvogelgebroed? - baggeren voort op ego-maniakale (bezeten van ego, esthetisch verantwoord bejag en broodnijd?) overheidsmanagers die desnoods op de golven van Amsterdamse - hoofdstedelijke - bluf & stuff (gom=wegbezintuigerij).

Nee de burger weet wel beter en creeert zijn "pied a terre" , een wit voetje op de aarde waar hij zich los waant van het koninkrijk: dat is het koninkrijk met als koningin menig page die even langskomt "voor n bakkie leut".

Is het doenlijk dat wij de roofridders aanspreken en vorsen hun roofgoederen - vanuit welk paradigma dan ook - te doen inleveren? Mogen zij een voorstel doen hoe zij in het reine komen met wat wij plachten te noemen "het koninkrijk en het elementaire water: de vrede?"

ANEKEDôTE:

Tushar Gandhi - great grandson - verhaalde vrijdag in den Haag - de mooiste stad van Nederland volgens de dienstdoende wethouder, die een mooie mantra mooi voordroeg - over een bezoek van Martin Luther King aan een Museumpje over Mahatma Gandhi.

Martin eiste een verblijf aan het bureau van Mahatma - en het werd geregeld - iedereen de deur/tempel uit: hier gebeurt iets wezenlijks ... En Martin nam plaats aan het bureau (eau=water) en communiceerde intens met Mahatma('s ziel).
Het museum ging dicht bij sluitingstijd en Martin eiste de nacht daar te verblijven ... 2 nachten zelf ... . De derde dag verliet hij het bureau en de tempel met de woorden "ik heb met Mahatma gewoond" ... De rest van dat verhaal is te weten te komen door o.a. het woord mars te gebruiken. En de Verenigde Staten ... ook ...

Je zal maar Niemand zijn ...

(Nelson Mandela had ovrigens ook iets met Mahatma op een eiland en een huis met tralies)

toY ~~~~ laat het water stromen en de geest uit den flesch
S'ace :: ook Bolon Ik in ander GeloofsPatroon

bezetenheid en wie die predikt

in een artikel in het nrctje wordt een analyse van een estheticus gedeeld met de mensen die zo een krant / courant / vrije nieuwsgaring lezen als klant ; ref. de klant waar de krant de bank is voor "wetenswww'aardigheden", kort frictioneel=cryptisch en scheppende geduid.

Nee, ze zijn bezeten van het idee dat
de beelden van de politiek en de werkelijkheid
zoals die worden afgeschilderd in kranten, op tv
of op internet, niet kloppen.


luidt een zinnetje in het artikel - quote: "Dit is de ingekorte tekst van de lezing die
Schneider afgelopen donderdag hield in de cyclus 'Grenzkonflikte der Demokratie II' in
Den Haag." Het artikel gaat gepaard met de uitnodigende tekst "Elke blik, elk teken, elk bericht getuigt van een samenzwering"

Protocolair ben ik het eens met de genodigden aan de tafel van overleg an afstemming dat wij niet uitgaan van een samenzwering; en wij hebben hier vast wel criteria voor aangelegd wanneer dit onverhoopt toch het geval is (met aangevoerde kenmerken in mineur geïllustreerd)

Tja, het in mineur betekent dat dat geïllustreerde feit wordt overgenomen als waar ; ergo dat feit daar wordt niet aan getwijfeld ; en als eraan getwijfeld wordt twijfelen wij vooraleerst aan die betreffende twijfelaar - die dan een balletje heeft overgenomen en niet opeens verdwijnt met het balletje achter de gordijnen (van die "Doctors van Leeuwen" typjes die in kringen kringelen?).

Ach ja, het Kroonjuweel van het Water dat is vanzelf ook onder de indruk van de paranoia en wat daardoor teweeg gebracht wordt.

Ikzelf wahc op antwoord van Job en zijn waterministertje van t Groene Front. Tja, ik zeg niet alles bij naam want ik respecteer degenen die een baan hebben en ook daadwerkelijk zoeken naar de waarheid die het goede en schoone voorziet van teksten en ontsluiting van paranoïde velden.

Wie doet er mee , en wie is van de partij, en van welke partij?

toY S'ace ~ wachtermeester van het opperbevel; soldaat van Oranje in oorlogstijden op administratief - waarheidzoekend - gebied; en ook de communicerende mensheid, als honorair WUPED adviseur