Monday, October 5, 2009

bezetenheid en wie die predikt

in een artikel in het nrctje wordt een analyse van een estheticus gedeeld met de mensen die zo een krant / courant / vrije nieuwsgaring lezen als klant ; ref. de klant waar de krant de bank is voor "wetenswww'aardigheden", kort frictioneel=cryptisch en scheppende geduid.

Nee, ze zijn bezeten van het idee dat
de beelden van de politiek en de werkelijkheid
zoals die worden afgeschilderd in kranten, op tv
of op internet, niet kloppen.


luidt een zinnetje in het artikel - quote: "Dit is de ingekorte tekst van de lezing die
Schneider afgelopen donderdag hield in de cyclus 'Grenzkonflikte der Demokratie II' in
Den Haag." Het artikel gaat gepaard met de uitnodigende tekst "Elke blik, elk teken, elk bericht getuigt van een samenzwering"

Protocolair ben ik het eens met de genodigden aan de tafel van overleg an afstemming dat wij niet uitgaan van een samenzwering; en wij hebben hier vast wel criteria voor aangelegd wanneer dit onverhoopt toch het geval is (met aangevoerde kenmerken in mineur geïllustreerd)

Tja, het in mineur betekent dat dat geïllustreerde feit wordt overgenomen als waar ; ergo dat feit daar wordt niet aan getwijfeld ; en als eraan getwijfeld wordt twijfelen wij vooraleerst aan die betreffende twijfelaar - die dan een balletje heeft overgenomen en niet opeens verdwijnt met het balletje achter de gordijnen (van die "Doctors van Leeuwen" typjes die in kringen kringelen?).

Ach ja, het Kroonjuweel van het Water dat is vanzelf ook onder de indruk van de paranoia en wat daardoor teweeg gebracht wordt.

Ikzelf wahc op antwoord van Job en zijn waterministertje van t Groene Front. Tja, ik zeg niet alles bij naam want ik respecteer degenen die een baan hebben en ook daadwerkelijk zoeken naar de waarheid die het goede en schoone voorziet van teksten en ontsluiting van paranoïde velden.

Wie doet er mee , en wie is van de partij, en van welke partij?

toY S'ace ~ wachtermeester van het opperbevel; soldaat van Oranje in oorlogstijden op administratief - waarheidzoekend - gebied; en ook de communicerende mensheid, als honorair WUPED adviseur