Tuesday, October 27, 2009

12 jaar - niet - zonder zorgen

"nieten is een werkwoord; niet jij of niet ik?"

frits abrahams column gaat over de verruiming van 65 naar 67 jarige leeftijdsgrens voor mensen later geboren dan 31 december 1954 ...

ik keek nog even naar het gezin waar ik uit voortkwam - zelf een 55'er :
de oudste is van 53 en mag stoppen op 65 maar ... heeft ook al geen militaire dienst gedaan wegens een tijdelijk overkoombaar akefietjs ...

ikzelf heb de majesteit gediend en blijf dit ook doen mede wegens het appèl dat de KP op mij doet vanwege het pioniers werk inhet water en het bewustzijnsveld (zijn er al collega's die daar iets mee hebben/kunnen? zij kunnen/dienen zich melden!)

de derde uit het gezin van 4 heeft ook gediend in het verdedigende apparaat.

de vierde is nimmer opgeroepen, wellicht was er toen geen dienstplicht meer.

Resumé: een enkele ontspringt elke dans, en vertoont verder ook geen discipline op de momenten die van het hogere belang zijn - bijv. familie-eenheid. tevens schittert de beste man, broer ook, op het egïstische vlak met mijn collega "de dikke deur" genoemd in de wandelgangen (denk maar aan pipo en de circusdirecteur)

Een ander is helemaal de weg kwijt mede vanwege soaps en een minder gelukkige omgeving voor de betere gesprekstof en navenante ontwikkeling.

De laatste is - hoop vol - aan het wakker worden edoch laat op het laatste moment wel verstek gaan tot het moment dat hij zichzelf als "souldaad" een besluit vormt dat er toe doet.

Wat mij betreft opper ik aan de politici of beter aan de wetenscheppers van dit land - die binnenkort het laveloze schip laten voor wat het is - het idee om dan het (67 - 18 =) 49e jarige werkbestaan op te tuigen met een per saldo minderurige werkmaan.

Een Werkmaan? Wat is dat dan?

Tja, op zijn breedst is de huidige werkmaan van 28dagen - 4 weken van 7 dagen - 4x5x8 uur werken voor "de baas". Dit maakt 160 uren á uurloon = maansalaris ...
(de verborgen 13e maan heb je dus altijd al zelf verdiend, of wordt je heimelijk onthouden :: vanwege oversluising naar de bonus van "de dikke deurenkliek" )

Wat is dan de nieuwe "Werk13Maan"?

Kijk, hier combineert zich het werken met het leren en leven en tevens samenleven.
Hoe?
Eerstens doordat je 13 manen per jaar hebt en dus een echte 13e maan salaris ...
(al kan dit ook van minder belang zijn den de andere/volgende)

Voorts stelt een herijking van de week voor dat de week 9 dagen bevat ... Dit is schrikken voor hen die dan denken dat zij 1 dag langer in de week moeten werken ...
Hen geruststellend vertel ik dan dat ze een dag langer moeten werken in de kweek en die bevat ook een rustdag meer (verhouding 1:1 ofwel 50/50).
(zal dit de gemoederen kunnen gaan interesseren)
Dus 3x6x8=144 uur voor een maanloon is 16 uur minder ... werken

Dan komt de crux : 3x3x24 uur weekendtijd tegenover 4x2x24 uur ... levert 24 uur extra op ... plus nog eens een 24 uurs bonus wegens de 28e dag - de verbindende "vuur" dag van de samenleving in de trant van "vier de wereld" ipv. andere "iconen" ofwel met alle "ikonen erin meegenomen" ...

Hoe is dit te verantwoorden?

Welnu, is de heersende denkwijze: door de langere weekenden rijgen families zich weer aaneen in een vredigheidslievende samenleving "wars van scheidende en rijdende rechters" ...

Verder wordt alle invoer een aanvulling gewaardeerd door de kosmos en haar dienaren en die narren ook ... ;-)) s'ace