Monday, December 9, 2013

bewustwordingstraject ( II )

"de aap uit de mouw laten komen"

is een ondernemers zinnige sleutel wanneer het ergens om gaat ...

wanneer de genoot in handel en wandel zich verzaakt te vertonen dan gaat de kapitalisatie gewoon door ...

zo is de wet regulerend op de merites zonder al te veel lieden kans te geven ook nog eens mee te doen in het hoofdproces ..

[ men is wel bekend met de kantlijn cultuur ? ]


Wordt een agressieve daad gesteld dan is dit per definitie een uitnodiging tot kalm blijven op de zetel van de gezaghebber, ook wel de hoofdpiloot op de queeste.


  1. eerst tonen we geduld en geven signaal af
  2. dan toont zich de primus interparis (maakt van een dubbeltje een olifant ? oh ja, een verwarring van 2 bekende parabels: draait een kapitaal goed om als een dubbeltje & maakt van muis een olifant)
  3. dan gaat de tikker lopen met 3 slagen voor de boeg
  4. de eerste tikker geeft gelegenheid zich er met dubbele bar (vervreemd kapitaal) bij te schikken inclusief de participerende lering
  5. dit gaat in 5 maanden met tussentijdse groeistuipjes van 4% per naamd
  6. de tweede tikker is wederom een verdubbeling: 4x bar met de groeistuipjes aangelegd ter maning
  7. de derde tikker geeft 8 maal bar aan .. (worden wij wakker?)
  8. de vierde tikker is aangemerkt als "om niet", gratis en voor niets kunt u tot bedoeld vertoon komen met de ander .. als teamwork notie, en voor de verspreiding rondom soortgenoten in vergelijkende situaties - lees B&W teams
  9. ach ja, de laatste periode van 5 maanden is eveneens een dubbeling echter met volgend aanbod op 10:
  10. u kunt de som van fases 1 2 3 voldoen dan wel de parerende fase 4: hiermee is u een vrije keuze aangeboden

dit namens uw genoot en overheidsmanager operationeel water sedert 2001 gegeven de gedane offerandes


navragen gelieve te doen bij dagelijks bestuur Stichting Waternet, zetel van de stagiaire van 2001 - 2013


naast deze client zijn er nog 2 clienten bemiddeld door de vigerende BM, zijnde een deurwaardersbedrijf en haar onverhoeds aangenomen client "de tandarts"e.e.a. met behulp van de collega's te Overijssel & Amsterdam gegeven de code integere dienstverlening