Saturday, March 26, 2011

Foreign Affairs aka WeirdoBusiness?

het nrc komt via Marc C met een Column inzake het buitenlands beleid.

een commentaar ingediend:

ingeving eerder deze week , blijkt mij te worden ingekopt met:

"Modderen met geheven hoofd. Hoe zou het beter kunnen?"

modderen werd ooit opgepikt door de Engelsen ...
mogelijk bij Will~iam the Silence & Mary Stuart / Steward?

Het woord en begrip "Modern" werd gangbaar ...

Double Dutch?
Triple Dutch?
Quantum Field Initiathor?

Later kreeg je nog Post-Modern Society & Academy

Toch, JPB?

geïnspireerd door de commentaren, volgde:

indachtig de es~say-prijs-vraag “is alles al gezegd?” van winter 90~91
kan het nrc archief mogelijk nog een trilogie ophoesten die voor-spellend was inzake de afloop van democratisch vertoon in een energetische spel van wisselingen waar informatie zou indalen in het lichaam der burgers als wan-informatie (klank “one”-in-formatie; ergo een programma); dit zou worden opgepikt door de apenrots (die ik nu even niet van een label voorzie) in het 3e kwadrant: de mis-informatie als speelbal van de economie (meer zieken, meer dokterij, meer chaos, hogere economische uitslagen) tot in het 4e kwadrant an de wijSsfeer …
vandaar deze week … waar een doop werd gehouden voor een kindje ~ net uit het badwater (voorzichtig koesteren?)
“knowbody” governs

van 21 naar 45 ?

Wat deze auteur & creator gisteren communiceerde was in het kort de getallen 3 en 7.

In terminologie van verschil is het 4 - het getal van het mysterie
( het NU , de 4e musketier , ik , jij , zij & hij ~ ofwel het fenomeen synchroniciteit )

Een ander kan stellen het getal 3+7 => 10 perfectie of digitale communicatie overdrachten / systemen

En weer een ander, een gokker, meldt dat 3 x 7 => 21 maakt en altijd wint!

Waar mensen uit degeprogrammeerde illusie stappen, is het denkbaar dat zij zich afvragen wat het volgende tijdperk voert, aanvoert als een beter perspectief. En het is onvermijdelijk dat dit wederom het kortste gecommuniceerd wordt met getallen, basis voor taal en taal-draaipunten als karakters die het lichaam pulseren in draaiïngen en keer-ringen als keerkringen. En wat steenbok en kreeft samen brengt in Nederlandse Taal is de "K" - de elfde letter. Juist de letter die bij dit lopende jaartal hoort : 2011.

20 en 11 : verschil 9

Precies daar wordt het getal 45 zichTbaar:
 • 4 x 5 => 20
 • 4 + 5 => 9
 • 4 - 5 => -1
 • 5 - 4 => 1
In metafoor heet het dat de 3e dimensie - vaak platgeslagen in 2e dimensie - zich evolueert tot de 4e en daardoor direct naar de 5e dimensie waar alles weer klopt "als het hart".

de plus en min 1 vormen het continuum dat ook Yin & Yang heet en verbindend van aard is.

9 is bekend van het lied "drie maal drie is negen ... ieder zingt zijn eigen lied"
( of - dit kan ook - "fluit zijn eigen deun" )

In een tijd dat de religies in combinatie met wereldbeelden en open communicatie middelen mensen tot een nieuw bewustzijn "trilt" is het buitengewoon en toch ook te voorzien dat wij allen op deze planeet een ander vervoermiddel benodigen.

Dit is voorzien door het ontwerp / de vernieuwing in het tijdglas van 3 met elkaar tokkelende kalender-vernieuwingen die tevens een ander tijdbeeld op doen poppen.

Het andere tijdbeeld kan worden bereikt om in korte tijd de klok van 8 uur te "her-introduceren".
Behoeft wellicht meer uitleg; probeer eens te zien dat dit de drager is van dualiteit / dualitijd?
En daarna zie hoe je met een klok van 3x8 uur overal op aarde tegelijkertijd dezelfde tijd hebt ...
het enige verschil is dat je onderling een andere fase van de dag hebt ...

Tja, uiteindelijk heeft de dag dan in woorden slechts de morgen(incl. morgenstond), de middag en de avond. Vervallen is de nacht - die immers "de nachtwacht" is: de droom en iedere mens zelf - zonder enige vrees.

:Doen?!



als je de clip afkijkt zie je aan het einde WWW staan als VVVVVV ...
3 x Valum Votan ~ code van de juist overleden katalysator tot de nieuwe mensheid

S'ace

Friday, March 25, 2011

integraal management

... schijnt een onderwerp te zijn dat te maken heeft met evolutie van wereldbeelden ...

we spreken daar een kleuren en goede smaken taal zoals ik hier 2 kleuren rood en geel met elkaar kruis - gebruik makend van dit stukje proza dat als kennisgeving is te aanvaarden:
3. ROOD
de rebel. Ik beheers. Het uitbuiten van anderen op een ruwe en harde manier. Autoritair. Uitbuiten van ongeschoolden of slaven. Kenmerken van het management. Wordt gerung door een Topboss en een serie van gevolmachtigden/protege’s. De overtuigingen zijn dat mensen lui zijn en gedwongen moeten worden te werken. De ware leider moet menselijkheid onderdrukken. De harde macho uithangen. Kenmerkend zijn groepen op straat/gangs in de binnenstad: stop and rob. (rebelse jeugd). Sterk leven in het heden zonder gevoel voor consequenties. Ze worden gemotiveerd door helden en veroveringen. Individu staat voorop. Powerrangers . Dit betreft zo’n 20% van de bevolking en 5% van de macht.

Transformatiekenmerken zijn o.a.
 • Erkenning van de sterfelijkheid
 • Op zoek naar de betekenis en het doel van het leven.
 • Tijdsbesef/toekomstbesef.
 • Meer bewustzijn m.b.t. oorzaak-gevolg denken.
7. GEEL XXXXXXX
systeemdenken. Dit is de eerste vMeme waar een ‘quantumsprong’ plaats vindt in het vermogen om verschillende perspectieven in het leven te kunnen hebben. Mensen worden gemotiveerd door zelf te leren EN zijn georienteerd op de integratie van complexe systemen. Besef dat chaos en verandering vanzelfsprekend zijn. Verandering is een aangenaam onderdeel van de organisatorische processen en van het leven. Men houdt van uitdagingen. Denken wordt gekarakteriseerd door systeemdenken en orientatie hoe delen interacteren om gehelen te creeeren. Unieke talenten en eigenaardigheden worden bezien vanuit de optiek hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan het grotere geheel. Generatie van vele nieuwe ideeen. Ecologische orientatie maar dan op een meer ingetogen, ‘achter de schermen’ manier. GEEL-werkers vind men vaak aan de periferie van een organisatie. (Voorbeelden: chaostheorie, eco-industriele parken). Dit betreft 1% van de wereldbevolking en 5% van de macht. Transformatiekenmerken:
 • Bewustwording van orde in de chaos;
 • Op zoek naar nieuwe leidende principes;
 • Mondiale problemen duiken op wanneer technologie iedereen aan elkaar verbindt, en;
 • Spiritualiteit terug in de natuurwetenschappen

  versus de RODE kenmerken

  • Erkenning van de sterfelijkheid
  • Op zoek naar de betekenis en het doel van het leven.
  • Tijdsbesef/toekomstbesef.
  • Meer bewustzijn m.b.t. oorzaak-gevolg denken.


  Hoe werkt dit nu in een file waar de ROOD gefaseerden de GEEL gefaseerden blok-keren in hun talen~ten (10 voor taal en trivium en articulatie!?)

  Hoe is de AD immer de gebeten hond die opkomt voor de achtergestelden en dardoor in wezen niet leidt maar LIJDT?

  Hoe helpen we de 2 met elkaar vredig en eeuwig rollebollende Wim en Roelof (als labels voor acteurs in een gezelschapspel? of heuse transitieoefening naar een troonswissel?)

  Tja er zijn ook tussenkleuren tussen 3 en 7 en we hebben ook 2 kleuren erna:

  TURQUOISE en RED CORAL ... zo heeft  Clare Graves dit nagelaten aan de Mensheid.

  De Mensheid is niet per sé een clubje academici en vooral cultural creatives , toch?

  Anyway, ik opteer als erkend hervormer bij stichting Waternet, waterschep AGV en grote stedepartner Amsterdam naar de term Co~COREALISTEN ...

  2 x Co erkent 2 percepties van de individuele en collctieve missie, toch?

  so far , S'ace
  ( integraal directeur stichting Waternet i.o. )

  zie ook "jeugdig kiezen"

Thursday, March 24, 2011

Valum Votan overleden

Vol Leegte en Ontvankelijkheid deel ik meede dat een uniek en manmoedig mens is overleden.

te vroeg voor allerlei superlatieven verwijs ik u naar

deze pagina die meer informatie zal schenken

alsmede de homesite van José Arguelles op LawofTime / Wet van Tijd

en meer sites zoals deze die bovenaanstond in de pers in reality-sandwich

uw recencent, S'ace



Voorts sluit ik mij verslagen voor zolang het duurt aan bij dit bericht:

24 januari, 1939, 6:10 a.m – 23 maart, 2011, 6:10 a.m
kin 11 - kin 89
Afgelopen woensdag, op de dag van het loslaten Rode Spectrale Maan, kin 89,
heeft onze grote inspirator,
vader van de 13 Manen Kalender, profeet en heel veel meer,
José Argüelles onze planeet verlaten.
Na een kort ziekbed is hij in vrede vertrokken.
De boodschap die hij aan ons allen wilde nalaten is
dat de verantwoordelijkheid nu ligt
bij de mensen die de boodschap hebben gehoord.
Er is zo veel werk dat nog gedaan moet worden.
Hij zegt tegen alle kin: "ALLES IS PERFECT.
Heb iedereen lief, haat niemand, god zegent iedereen."
José zal nu vanaf de andere kant werken aan het sluiten van de cyclus.
Vrijdag 19.00 uur a.s. ofwel, kin 91, dag 19 Solaire Maan,
wordt opgeroepen om wereldwijd te synchroniseren
uit liefde voor José/Votan
Stuur hem je liefde, licht en zegeningen
om zijn spirituele pad te vervolgen aan de andere kant
en visualiseer de Regenboogbrug en het 'Terugkeer van het Licht'.
(Regenboogbrugmeditatie: kijk hier)

Zaterdag 26 maart, kin 92, Gele magnetische Mens, tijdens de Mayadag in het Mirror center,
zullen we samen stilstaan bij het vertrek van José.
Zonder hem zou er helemaal geen 'Maya' dag zijn geweest.
Tijdens de opening houden we een ceremonie ter ere van José.
Voel je welkom te komen en met ons José te herdenken
en om de komende transformatie, die José zo lief is, te vieren.
Hieronder vindt je informatie over het programma van de dag.

In liefde,
In lak'ech
Nicole en Sylvia
} credits aan hen, vanuit noosphere 0'22 {

Wednesday, March 23, 2011

De Helende Kracht in Kristal Helder Water

een bericht dat ik van harte doorgeef aan de wereld

hoewel het bericht met wat negatieve klanken is omhuld,
kan de ontvanger het  nominaal ontvangen ...

in formule :             | vibratie |

De vibratie wordt door de ontvanger nominaal gemaakt en dan binnengelaten ...

Het nominaal maken kan gevisualiseerd worden door:

"de Steen uit het Water laten komen met Onbekende/Universele/Eigen Bestemming"

Ik geef mede in dit bericht  door een nieuwe blog
vanwege de geboorte  van een boekenserie via 1/9

Tuesday, March 22, 2011

de vrijheid van de buitengeslotene ...

Vandaag de dag worden nuttige sprekers om andere wijzen omgebracht door  "samen*weerders";
met de * van z op het eerste  gezicht maar het kan ook "be" of "ver" zijn ... en dan staat er al iets anders in de vrijheid van de */asteriks die onder shift 8 zit ... (is dit betekenisvol voor zij die de lichaamstaal machtig zijn?)

een commentaar van een van hen (al kan het een contraspion zijn in hun gelederen):
Het is een vreemde gewaarwording @Mieke, ik sluit me van A tot Z aan bij wat je zegt.
De reden dat ik actief blijft bij CoT is dat ik het idee heb dat ik hier relatief veel mensen tref die dit ook aanvoelen. Ieder neemt hierbij z'n/haar eigen stukje van de puzzel in mee.

Een aantal van ons vertalen deze intuïtie naar het gericht zoeken van aanknopingspunten op initiatieven vanuit de overheid om de 'kloof tussen burger en overheid' *) te dichten, meer specifiek hier: de kloof tussen (kleine) innovatie ondernemers en de overheid.

Om de bewegingen die er zijn in positieve zin aan te wenden, is het van belang dat er vanuit de overheid en zeker ook vanuit de burger/ondernemer (sneller als persoon te herkennen dan de anonieme "overheid" of "het bolwerk") ruimte voor vertrouwen op het 'goede van de mens' bestaat.

Een waardige uitwisseling kan enkel plaatsvinden als partijen over en weer ook communiceren om te verbinden. Burgers/ondernemers zijn hierin minder gebonden dat ambtenaren.

Er is recent besloten om deze groep maximaal open te stellen, juist om inclusiviteit te benadrukken. Wat echter lastig blijkt, is om tot een manier van communiceren te komen die beleidsmakers ook daadwerkelijk uitnodigt om in het gesprek te mengen. Zeker wanneer er relatief nieuwe deelnemers komen die een stuk gedeelde historie missen.

Niet modereren zie ik niet werken, dit jaagt resultaatgerichte mensen weg. En... dat is niet alleen hun eigen probleem, dat is iets om net zo goed even bij stil te staan.

*) Zie recente uitspraken van de ombudsman "relatie tussen burger en overheid is waardenloos"
http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2011/relatie-tussen-burger-en-overheid-is-waardenloos

Tja, wie begrijpt in welke context dit is geplaatst?
Dat is even raden of soms opeens vatbaar?

focus:
"Een waardige uitwisseling kan enkel plaatsvinden
als partijen over en weer ook communiceren om te verbinden."

Tja , wanneer dit nu precies dat is wat je doet,
dan is de commentator hier slechts bezig te verkondigen dat een uitgeslotene er niet meer bijhoort omdat zijn overdrachtelijk bericht voor de volle honderd procent bij hem en de "samenbeweerders" is overgekomen. Maar ja, de ware bverbinder erkennen in zijn effect - dat is een typisch probleem van ontbonden deelnemers op een bepaald aspect. welk aspect?

Vandaar dat ik prijsgeeft mijn specifieke opdracht bij de stichting Waternet:
Hoofd Officier Verbindingen
ietwat modern aangegeven met de functie Business Objects Beheerder

en wie een uitleg behoeft zal een vraag stellen, die ik beantwoord vanuit mijn kennis en met mijn taalrijkdom het effectief over te dragen.

22 maart 2011, een bijzondere datum omdat 22/7 gelijk is aan pi (7=3+2+0+1+1)

Cees de Groot

mijn LongCountKin is 220 (KIN is hier een kosmische eenheid)


Yellow Crystal Sun
Green Central Castle of Enchantment
Earth family- Polar      Clan- Fire
I dedicate in order to enlighten
Universalizing life
I seal the matrix of universal fire
With the crystal tone of cooperation
I am guided by the power of free will

bonus wordt "bon! us"

de publieke opinie doet er toe bij de commerciële instantie die ook wel een bank heet.

Marc Chavannes is een onderdeel van de burgers die bijdrage in het omturnen van "oud vertoon".
En zijn lezers die mede de toon zetten.


Hier een verslag van de columnist na de herstelactie van kennelijk genezende professionals.

En mijn bijdrage vanuit de rol die ik in 2001 in formatie op mij mocht weten:

"wetgeving ... die zegt dat banken zolang zij staatssteun genieten geen bonussen mogen uitkeren."

is in de praktijk reeds ingezet door overheidsbedrijven die in de Waterschapssector werken. Heet dit voorbeeldpraktijk? En hoe worden de goede voorbeelden voor het voetlicht gebracht in het Nederland met een regering. En regeren was en is gewenst iets te zijn met vooruitzien.

Zo zijn er bijvoorbeeld formules voorzien wanneer een politiek aangesteld functionaris faalt. Is het al denkbaar dat iemand een keer volledig de plank mis slaat (ten koste van een ander?) dan kan er nog een zegening volgen in de zin van "eens maar nooit weer". Doen er zich herhalingen voor; tja , dan heeft de geachte verhandelaar toch geen publieke schandpoaal nodig gezien de kwaliteiten waarop hij op de payroll staat. Dan dreigt de kwalificatie "poetsneus" én blaam voor het collectief / het merk / het blazoen op de ware intentie die men nu juist boven bezorgt.

Wie zich er toe leent om zo bijv. een koninklijk werkend bedrijf tot dwaallicht te drijven en broeiend pluche negeert kan attentie krijgen van het plan'ethisch bewustzijnsveld dat mede door HM wordt onderschreven in bijv. Troonrede 2008 en al haar prestaties ten behoeve van het volk. En mede als voorbeeld voor haar opvolger die een schone overdracht is toegewenst.

Ik zend deze even door aan de AD en de SD van de stichting die mij begeleid in een afrondende missie met dhr mr H. A. A. G. Vermeulen als toezichthouder op de (be)schikking die is voorzien in wederkerig bekende formules. Alles zonder emotie ~ puur zakelijk en ietwat publiek.

uw correspondent
Cees de Groot

integraal directeur stichting DWR/Waternet sedert 1 april 2001
tevens planetair actief WUPED advisor bij CMS, Lucknow, India
inspirator / communicator als facet talent binnen de pioniersfunctie in overheidsvelden

Sunday, March 20, 2011

honorarium

in de discussie aangehaald in de vorige topic ...

meende uw correspondent er goed aan te doen het volgende te noteren in de vrije ruimte:

overigens in de breedte van de discussie/topic
geldt m.i. dat er een groot verschil is tussen werknemers en werkgevers “die een salaris verdienen”.
Werkgevers zijn op contractbasis ingehuurd en verdienen een honorarium.
Daarnaast geldt voor deze posities dat zij honoraire posities bekleden en daar heb je tegelijkertijd het schimmenspel waar weinigen weten hoe de rand aan de hoed zit …
Des te minder dat weten des te minder lieden die hen kunnen beoordelen die het juist aanpakken – een “voordeel” voor wie/wat voor soort “makelaars”?
Door samen een focus te krijgen in korte zijd gaat er zich een soort van synchroniciteit ontwikkelen die nodig is voor een ware omslag in de illustratie die de mens op de planeet doet meten aan zijn bedoeling en schittering als spiegel op de kosmisch vrije soort.


voor mensen die dit net snappen is er immer de mogelijkheid een goede vraag te stellen alvorens andere acties te delibreren ...

(typisch tipje?)

toY S'ace aka Cees de Groot / Goudsblom / Gildemeyer / Bleeker / Pronk

Saturday, March 19, 2011

Klim'maat blindheid

vond ik wel een vrije associatie op Marc's column-titel in het NRCeetje

Het gaat bij het communiceren niet zozeer om de CODE alswel om de DECODE.

dit is net als bij spionage bekend onder het kopje CONTRA-SPIONAGE

Bij het politieke werk gaat het erom dat de REGERING de TWEEDE KAMER in de maling neemt zoals bij rechters het devies geldt : u moet uw klanten MIShagen omdat zij elkaar kennelijk MIShagen.

Het oude Liedje : beweeg je onder dieven als een ouwe dief.

Dit gaat overigens nog het beste als je een "lekker wief" bent; al laten geëmancipeerd veinsende LAdies zich dit niet aanporaten vanwege de directe decodering die zich al onttoverend voordoet ...

Zo houd iedereen elkaar gevangen in iets dat sedert 1999 (en plaatselijk eerder) de kakafonie of kakofonie.

Waterdrager Kruize ') en overheidsmanager van het jaar na de CEO van de belastingdienst, die even later werd ontmaskeerd als pop of marionette van grijpgrage belastinginspecteurs en tafelgenoten, doet zijn best om de waterschappen nog een tijdje te laten voortmodderen in eigen democratisch gevest. Inzet van Provinciale Verkiezingen of toch Eerste Kamer vul-scenario? Wie is er over geïnformeerd en wil het nog weten - ook?

U bent gesig=na=leerd - met de D van de Jeugdige Democratie
(elkaar sms'ende - twitterende - rugzakhoppend sprinkhanen die de wereld aan hun voor bij zien gaan)

') De voor wordt getrokken door ijspeerden ter bezaaiing van vruchtbare gronden

Roelof is een heuse ingenieur die voldoet aan de statuten van de stichting Waternet om te kunnen fungeren als CEO of Algemeen Directeur; De algemeen directeur wordt geacht te schoppen tegen de bal waar zijn meerdere en contra-directeur integraal directeur i.o. Q zich ophoudt ter bewustwording van Roelof en Wim over hun daden in het afgelopen tijdperk van ontmas-kering van het technocratich tijdperk dat reeds in 1999 tot "geweest" was verklaard via een ludiek protocol mnet de illustere titel "Pesten op 't Werk". (pssst) Wat wil het geval, iemand was een boekje opgevallen met die titel van ene Bob van de Meer - een commercieel getinte titel om kopers te verleiden. Dat werknemers op de werkvloer van de Hoofdstedelijke stichting de titel als commando gingen opvatten konden de lichten in de leiding van de hoofdstad, hun waterschap en hun fusiebedrijf nog niet bedenken:

"alle wielen in de lucht"

en wie dit aan de KP verhaalt krijgt op zn neus of *likker

toY S'ace

een tweede bijdrage volgde op een notie van nummer 28 en ook in lijn met ene Tejo Moerings inzake investeren en levenskunsterarij (de bijdrage moet nog worden beoordeeld op plaatsing)

@28 ... Ruben ...

ik proefde je bericht in "die niet willen dat mensen al op hun 60e doodgaan aan het roken (want daaraan valt zo weinig te verdienen) maar dat mensen tot hun 95e blijven doorkwijlen in een verzorgingstehuis, op 20 pillen per dag. Kassa!"

Misschien is het nog ernstiger als die mensen na hun 60e jaar zonder na te denken nog blijven meedoen in het circuit dat die negorij op de been houdt ... de regeerders van die ellende?

Ik kan je wellicht blijmaken met de gedachte dat in een nieuw kiessysteem die de jeugdige democratie faciliteerd er een soort van ideaal ligt op het landelijke circuit dat opvoed en certificeert tot volwassen burger bij je 49e ...

Wat dit betekent?
Dat je vanaf dat moment 5 lagen van complexiteit hebt doorlopen en overwonnen als actief burger binnen de democratische bedoeling. En - schrik niet - dat je dan niet meer hoeft te stemmen omdat je dan volledig vertrouwt op het biologische biotoopje dat je als wandelende en surfende en bellende mens jezelf hebt verovert ...

Zoals ene Mulisch (niet altijd volgbaar zoals genialen onnavolgbaar horen te zijn) als zei: als je 12 mensen aan je bindt die je meezien in je bedoeling dan reikt dat tot voldoening ... als daarbij 3 jongeren zitten van diverse generaties dan is dat al een prachtig resultaat dat je iedereen gunt ...

Het reikt doordat je je bereid hebt verklaard tijdens het deelnemen ...

~~~

In het lokale circuit ben je eerst na je 56e gecertificeert of zoveel eerder als dat jij het jezelf toestaat.

Dat laatste betekent dan dat je of kandidaat bent en geen budget meer hebt tot afstemmen of dat je helemaal vertrouwd op jouw vertrouwensveld en niet meer stemt omdat je het al doet in het telepathisch overwonnen veld (geen behoefte meer aan tussenpersonen)

Friday, March 18, 2011

getal 4 - het mysterie?

ik las nog eens Abraxas

zip

One is the beginning, the god-sun.
Two is Eros; for he bindeth twain together and outspreadeth himself in brightness.
Three is the Tree of Life, for it filleth space with bodily forms.
Four is the devil, for he openeth all that is closed.

~~~ en vergeleek dit met het volgende :
 1. invoer / initiatie
 2. opslag / geheugen
 3. proces / formulering
 4. uitvoer / uitkomst
De uitvoer is dodelijk ~ maar voor wie, beste collectieve partners?

Dodelijk is een ander begrip voor gelegenheidgeving aan verder leven ...
geschikt in samenleven heet dit ... bij de gemeente en haar fusiepartner alsmede bij de stagiaire / KP

kun je al duiden "met zn allen tegen een"
of toch maar "een voor allen; allen voor een"

zullen we dit op het laatste houden geachte heren Jaap Kelderman, Roelof Kruize & Wim Faber?

wie is de 4e musketier hier?

eens vragen bij Maarten of Johan de Bondt?

is er iemand groter dan "de grote man", de voorzitter MK als burger bekend onder HAAG Vermeulen, wijs man? Die ik volgen kan, toch?

economische parameter is dat 2% maandrente op >10KK euri tegenwoordig op te vangen is door 4% maandrente op n ander kapitaal van gelijke som ...

2% is de gebruikelijke rente op consumptief krediet
(aanbod 1 % lijkt afgeslagen; limiet integraalvergelijking is gepasseerd, toch?)

discutabel is het percentage op consumptief op een vorm van kannibalisme ...
dit snapt Jaap het beste; al mag een ander hem rustig overtreffen in aanwezigheid - kan blijken.

groet, uw collega "ome" Cees

Wednesday, March 16, 2011

"de steen uit de vijver" (blijven houden ...)

het idee van deze ervaring
is dat er een steen in de vijver
(vijf ~R of 5R)
is gegooid ...

en de vijver is elke mens zelf
die zich schoon houdt van elke
geworpen steen

ergo
het is de kunst om elke steen
linea recta uit de vijver te zien

door de kringen
die zich nog maal gesproken
verwijden
zich te laten verengen
tot het inslagpunt
waar de steen
de vijver
-het lichaam-
verlaat
met onbekende bestemming

stenen dienen
om een huis
te bouwen

of  een kade

~~~
als notie dit

een maan van 28 dagen bestaat uit 3 kweken van 9 dagen
en door die tijd henen lossen jij  en ik, wij tweeën, samen iets op
3+2 is  5 en R is het 9e karakter vanaf Z=1
5x9=45 (9)
4x5=20 ZON
9=MAAN



en AARDE dan?
AARDE is 17 (8)
maar ook 8+9 waar 8 AARDE voorstelt en 9 de MAAN
8x9=72 (9)
(3+5)x9=72
3 kweken per MAAN
en 5 is elke hand van  1 duim en 4 vingers
passen individueel perfect op elkaar
en ook links ontvangende
en rechts doorgevende

}}}*{{{

Thursday, March 10, 2011

de Beerput

is in wezen - bij nader inzien - een slangenkuil die eindigt op uil - een wijs vogeltje  dat geruischloos muisjes vangt zeker als ie jongen heeft voortgebracht in het nestje met partner

zo weet dit gegeven zich te mengen met Ali Baba en de 40 rovers, Of een bende van 40 baardapen?


Hoe is dit nu door de tijd henen te begrijpen tot verstandige raad?

Een oinboom voor hen die het in wezen veroorzaakten en persoonlijke redenen kunnen opvoeren die hen ontlast van alle verantwoording ... Eeen mooi cultureel programme in de lijn van :

"Wanneer je goede naam wordt aangevallen via een bericht, dan hoef je  je daar niet aan mee te geven"

De aanwendende notie van een directeur in openbaar bedrijf  die zich in een wedstrijd bevindt inzake de landtitel "Overheidsmanager van het Jaar 2003". Dit in  navolging  van een dergelijk type in 2002 namens de Belastingdienst, die begon te desintegreren wegens afwezigheid in de leiding en  persleidingen ook.

Tip van Claus:
"het ijkpunt bevindt zich aan de bron"
Te begrijpen als wanneer je fout hebt gehandeld heb je je goede naam daar in meegegeven tot je het helder verontschuldigt tot "eens maar nooit meer" met compensatieruimtes aan "eventuele meemensen" waar je je ter dege bewust van bent. Bij  wijze van spreken door hier en daar je  naam te zuiveren en een bloemetje aan te bieden. Liefst niet op iemands graf wat voorbarig met een levend lijk in de kaste projecterend werd geadministreerd op de relevante hoofdburelen van rekenmeester e.d.

Nee, van rouwelijkse bejegeningen kun  je niet spreken wanneer geduld genoegzaam is toegepast.

En de Beerput wordt  geïnspecteerd door stagepersoneel die ook wel wordt gezien bij Omaanse Sultans.

Het is maar dat het volk van de missie weet en er acht op kan slaan
(eventueel met oud-MP Dries "Tour de France" van'Acht)

ToY Cees

nb. de N8 van van 8 , of toch van VERder misHAGEN, de Nieuwe Tijds Ei Leider ofr toch Y-Leader (bedorven wijn in opgepoetste lorren?)

Wednesday, March 9, 2011

2012 - The Revolution Has Begun

Lectori Salutem; Lezer wees gegroet,

je mag ook op 2/3 beginnen als je de voorgeschiedenis van mijn kaalslag niet wilt aanschouwen(den) ;-)



gekregen op 3/9-2011 in engelse notatie ; ergo 9 maart 20elf Z'elf

in vriendscheppelijk veld
S'ace

ALARM BEL inzake AARDE VITALITEIT


ik meen het woord ALARM hier te kunnen plaatsen na het lezen van dit artikel


The 'ROOT' or core of oUR Earth is exhibiting unusual pressure.
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2011/03/08/lithospheric-fracturing-being-reported-across-the-globe/   This article discusses fracturing of our Earth  at multiple locations."Unexplained surface deformation of the planet should in itself alarm us especially when most of the events erupted with no reported accompanying episodes of seismic activity.  Lithospheric fracturing of the planet’s crust is another sign terrestrial tensile integrity is degrading."

Ik moet deze notie koppelen aan het onderzoeksgegeven dat mij recent bereikte inzake de Zeelandramp 1953 en ook de  WILNIS dijkbezwijking in 2003 (gebied AGV - Amstel Gooi & Vechtstreek)

Immers daar worden soortgelijke beelden gewaar als hier boven wanneer het drama zich heeft voltrekt.

OPLOSSINGSRICHTING
De heren en dames INGENIEURS worden verzocht  wakker te worden uit hun betweten vanuit schoolse dwangneuroses en economische  principes die abject werden ingebed!
Die gaan gepaard met abjecte gevechten  van lieden die zich op een apenrots wanen.
Een type voorzitter MHA/Amsterdam mag al jaren roepen "wij zijn de apentijd  voorbij" en de Algemeen Directeur Operationeel Waterbedrijf mag roepen "je  moet elkaar aanspreken zonder aanziens des persoons" ... mijn observatie stelt dat men op het moment van vruchtzicht wijkt en vervalt in het oude  "gepest" en dat is ondermijning van het kwalitatief betere product (dijk of dijkbeheer).

In de aanbieding heb ik dan ook een heuse dijkkundige die behalve zicht op de oorzaak ook een voorstel heeft voor drastische ingrepen op bestaand koninklijk erfgoed inclusief het kennisdomein.

ergo WERK aan de WINKEL / WIN-KEEL ;-)

Geen getreur om oud-falen ; opstropen die mouwen en kappen met Haagse mauwen ...

En graag koppige psychopaten en sociopathen ontmaskeren en de laan uitsturen ...
terug naar af met inlevering van PSU en bonussen en extra afkoop sommen ...
(recht  door zxee ... behoeft geen juriste(-n-rij) vanuit het mij verleende gezag
(drager - hebber - voerder) - met noties bij de Bestuursdienst Amsterdam en Directie AGV incl. Dijkgraaf.

uw adviseur en bewoestzijnspiloot, S'ace
integraal directeur i.o. bij stichting  Waternet
i.o. staat bij organisaties voor "in oprichting" en is bij een persoon op te  vatten als de pioniersfunctie die impliciet kon worden verstaan bij zekere gedragingen - lees overdrachtelijke aanbiedingen

tevens  is i.o. een integraal motief dat fases van culturele overgangen beschrijft (dr Clare Graves, Spiral Dynamics) - hier een tabel die een poging doet het in Nederlandse Taal te vatten:


Sunday, March 6, 2011

olie op 't water?

http://www.nu.nl/onrust-midden-oosten/2462004/diner-met-sultan-erg-dom-van-beatrix.html

meldt de mening van Geert W. inzake de actie ...

is dit per definitie fout dan ?


ik - persoonlijk - meen dat dit een goede daad kan zijn ter verbetering van het verkrijgen van inzichten bij mensen die daar een beslissing kunnen nemen en vaardigen die een betere democratie bespoedigt te aanvaarden door het volk en haar begeleiders.

vergeet niet dat juist HM bekend is met het werk van haar zus Irene ...

zomaar n losse opmerking, die plaatselijk en divers genoten kan worden

toY C'ees

wat is een sultan?

adel siert het volk


Saturday, March 5, 2011

Waterschaps nieuws en dijken-economie

ter transparantie aan collega's en openbarend gemoed ...


onderstaande werd aangeboden aan dit artikel ...
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/274120/Nederlandse-dijken-gebouwd-rond-New-Orleans.htm

of het geplaatst is - is de vraag ... wegens machine taal ;-)
L.S.

minder bekend is de rol die t hoofdstedelijke publieke en koninklijke bedrijf stichting Waternet werkt aan de dijken en de kwaliteit van dijken. En de kwaliteit van al haar andere instrumenten en mentaliteit voor waar het de menskracht betreft.

Het bedrijf werd kortgeleden uitgenodigd kennis te nemen van de uiteindelijke onderzoeksresultaten voor waar het zowel de Zeeland ramp in 1953 was alsmede de oorzaak voor de meer recente WILNIS ramp.

De belangstelling van de stichtingsdirectie laat nog op zich wachten al heeft haar pionierende oppositie het innovatieve aspect aangemeld. Mogelijk hebben Provinciale Verkiezingen hier een rol gespeeld en zelfs ook de aanstaande 1e Kamer "verkiezing".

Immers blijven de waterschappen zelfstandig en - om het zo maar helder te duiden - dictatoriaal qua bewindvoering? Of kunnen de ingenieurs inmiddels amdere disciplines zoals informatici en bewustzijnswerkers (Graal-kenners ipv -ridders?) verdragen en te woord staan in nuchter beraad?

Of journalisten komende weken een ontnuchterende rol gaan spelen is tevens een vraag, die mij doet beseffen dat ene Pim Fortuyn ooit columnist was bij dit mediabedrijf.

toY, een wachtmeester der royale gevesten

notie
het schijnt zo te zijn dat de Nieuwe Economie een einde maakt aan eeuwig rondzingend "gezever" wat het volk niet verder doordraagt door de tijd henen die de evolutie respecteert.

Inspireren en In-Binden ...

 1. s'ace - cees de groot zegt:
  Gezien een bericht op tele-tekst viel mij in de gedachte “Bij de Marine moet je Zijn” en direct daarop 2 motten in mn Ouwe Jas …
  Ik ga die jas weer eens opzoeken en aantrekken – en het leven in die jas waarderen als heerlijke bloedzuigetjes die mij verkwikken.
  Inspiratie is net zoiets als “Groeipijn is fijn” en “Leukjeuk is MeukLeuk” ~ als je het ziet volgens de voetbalprofeet … dan snap je het (door de ervaring en evenaring).
  En ja, de excuustruuscultuur hebben wij bij het operationele waterbedrijf in groot stedelijke gebied Mokum reeds in 1999 afgelegd via het protocol “Pesten op het Werk”.
  Het is tevens waar dat dit geen gelukkige titel was die werd begrepen op de werkvloer … immers het was de titel van een boekje van Bob van der Meer die commercieel getint was ter verkoop in de schappen van boekenballen. Niet een soort van commando voor werklieden in de watersector die ook het bewustzijnsveld opent en onderhoud (de Graal die je zoekt binnen jezelf).
  Wie weet er op de bedrijfsvloer of in de 2e Kamer of een willekeurig B&W team wat er bedoeld wordt met een protocol.
  Is het dan toch een “pro to call”?
  Of is “de col” altijd een categorie hoger dan men kan bestijgen met de hollandse fiets? Want ja, wie vraagt er voor een oplossing in een eco-nemische kakafonie van baantjesdelerij?
  Communicatie kent tal van middelen tijd en ruimte en energetische overdrachten te realiseren. Doe u mee?

s'ace - cees de groot zegt:
(NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)
ik roep op in appèl de notie van Ralph dieper op ons te laten inwerken:
“Ik beweer dat minder ambtenaren en minder bestuurders juist bijdraagt aan betere service, meer efficiency en accountability bij overheden en instellingen.”
Een kernwoord in de zin is het woord “JUIST”.
Immers het gaat dan niet meer om het gevecht in de kakafonie van Goed en Fout of Echt of Slecht; het gaat om JUIST HANDELEN gegeven de SITUATIE die wordt geïnformeerd met Informatie die een bedding verkrijgt in “de matrix” van het uiterst diepe (1e Kamer) , het uiterst hoge (2e Kamer) en de bewegende noties aan de ene kant en de andere kant ofwel het stroomgebied van diep naar hoog “water” en het stroomgebied van hoog naar diep “water”. En vervang water door iets wat u zelf gewaar wordt – waar ik tip de begrippen “bewustzijn”, “besef” en “onderling verhouden”.
JUIST handelen wordt vrij geacht van emotionele “onhebbelijkheden”.
Zoals Links en Rechts artefacten zijn om de meer lage journalisten te bedienen van een lijntje “snuiven” of “snoeven”.
En ee laaghartige journalist bevindt zich vaak in hoog-hartig veld waar de bitterballen op schalen rondgaan – zoals ook ene Sonneveld eens parafraseerde als de “krokettenverkoper”.
Ach ja, de Humor moet blijven en boven op de Agenda staan, zoals HM de stire verdraagt en ook verderdraagt dan waar het had kunnen ophouden.

 1. s'ace - cees de groot zegt:
  (NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)
  ik honoreer de ingenieur in het lezersveld dat aan- en inhaakt:
  “Zelfs de grootste partij is een kleintje. Versplintering alom.
  Maar het ergste is dat we het goede gevoel voor verhoudingen kwijt zijn. Niemand kent zijn plaats meer.
  Wie de kunst van het ‘verbinden’ en het ‘helen’ verstaat heeft de toekomst.”
  (BeVreemDend dat de ir zijn titel meevoert op de commentaarsectie, al is het zeker vergeeflijk omdat hij het kennelijk nodig heeft; neemt u en de uwen voor mij de titel “grootmeester” aan in horizontaal veld?)
  * Het is waar dat zelfs de Grootste Partij een kleintje is …
  Een naam hoeven we daar niet aan te geven – nu is het de ene en dan weer een andere …
  * Gevoel voor verhoudingen kwijt zijn – is vanuit mijn perspectief als waterschapper vooral debet aan de insteek die ingenieurs vermomt in directiepakken zich toestaan “de samenleving” te verkopen aan de gek die er iets voor over heeft … wat hen kan afkopen tot in een Dubai-casino.
  Waar de Ratio wordt geplaatst in het harde lichaamsdeel is de logica kennelijk verdrongen door dat wat in het middenrif de gulden snede aansnijdt … Ra als de zonnegod; TI als de hoogste toon net boven het hoofd en Aaaah als de Hartklank die zuiver een piano of lichaam stemt …
  (very basic you know; and fundamentally democratic qua intention)
  * wie de levenskunst verstaat heeft geen toekomst; echter is dat wie hem toepast de toekomst bedwingt als een vechter den stier (Nibiru? the Bullseye?)
  ach ja, een beetje Engels verdraagt men hier wel …
  Het zou de voertaal in O’man als Omen kunnen zijn …
  Een sultan en een koningin is per saldo en rationeel bezien goed mogelijk een vrucht voort te brengen …
  AL*AF?

3 aandragen op de column van Marc C. in het NRCeetje hier op het net

Toevallig in mijn niche of nis van nuttig aanwenden ...

toch?
toY Cees









  Wednesday, March 2, 2011

  De allure van Toxische Leiders ...

  Als veel lezer en co-creerende maat van Fred  Meagher op United Community of Spirits is het mij een voorrecht zijn multi-nationale analyses weer te geven in de Nederlandse Taal. Net als andere lezers kan ikzelf commentaar indienen op zijn tekst - die ikzelf heb geredigeerd op leesbaar Nederlands na een machine-voorstel - soms met suggesties tussn aanhalingstekens:
  "De Allure van Toxische Leiders, waarom volgen we destructieve bazen en corrupte politici, en hoe we kunnen overleven zij 'door Jean Lipman-Blumen; roept een aantal interessante vragen op. De theorie dat sociopaten en schizofrenen de geschiedenis hebben gejongleerd heeft weinig lucht gekregen; vergeleken met goederen en het kwade sjamanen gevecht door de tijd, wat kan deze waarneming onthullen? Een goede sjamaan / schizofreen ("hoogbewuste") genereert verhalen en ideeën die gelijkheid en initiatief meebrengen om de overvloed ("het gulle vermogen") van de stam te bevorderen. Een boze sjamaan / sociopaat genereert verhalen en ideeën die hem en zijn makkers verheffen boven hun volgelingen om hun overvloed te bevorderen; de stam woont op de kruimels en zijn opgeleid om dit te verwachten en omhelzen. Wat wij als Geschiedenis ervaren is het heen en weer trekken op dit spectrum van begrip en motivatie. Wat Economie wordt genoemd heeft zich ontwikkeld als een mechanisme om overvloed in de naties te bevorderen. Hoe kan de Aarde en alle haar soorten profiteren van Economie; de digitale / numerieke / synchroniserende evolutie van de ecologie?
  Een ecologisch systeem is minstens zo complex als een industriële samenleving, goede sjamanen maken zich zorgen voor haar met de hoogste prioriteit, omdat dit duidt hoe overvloed bewaard is gebleven in de menselijkheid zelf. Als geletterd beheer verspreid door verovering en bekering, de boekhouding en het beheer van geld vervangen jaarlijkse verschuivingen in natuurlijke producten het smeermiddel van het genereren van overvloed. Dit geheime ambacht van priesters en astrologen beschermd door het leger en de Koning zijn nu de economen en Hoge Priesters van Financiën (in Nederland volgens ene Zalm -ex-minister Financien en huidig hoogste baas van de "staatsbank" AMRO bank- de falende professionals). Het genereren van overvloed slechts voor een paar heeft de neiging om wat ongereguleerde kapitalisme produceert, wat de Amerikaanse grondwet werd uitgevonden om te voorkomen. Een grote middenklasse is van essentieel belang voor een goede werking van een moderne industriële samenleving. Goedwillende sjamanen proberen een set van maatschappelijke krachten na te streven in de richting van een kenniseconomie en het Gemenebest zijn tegen door diepgewortelde krachten van geconcentreerde rijkdom van de huidige factoren in de begroting impasse in Washington DC. Misschien dat deze jongens gewoon niet gek genoeg zijn als echte schizofrene sjamanen (lees hoogbegaafden of beter begaafde professionals / regeerders / rentmeesters ?), misschien daarom dat de psychopaten en verwante sociopaten  winnen?
  Een grote, goed opgeleid en geïnformeerd middenklasse is de beste garantie van een billijke verdeling van de Commonwealth. Worden de bezuinigingen op onderwijs nu geplaagd op een belangrijk punt in de asociale roof van de hele planeet? Als mensen zijn zo slecht geïnformeerd dat zelfs deze vraag onbegrijpelijk is; de goede sjamanen hebben een hoop werk te doen om ook het juiste onderwerp aan te snijden.
  Kan Economie houden op de sombere wetenschap en uitgegroeid tot de vreugdevolle een? Als schizofrenen stoppen met alchemie en worden gekruisigd door psychiaters (hobbyisten naar egomaniakale fenomenen?). We zullen weten wat de macht aan hun verhalen kan hebben. Tot dan hebben we alleen de psychopaten om te kiezen als leiders, en de afnemende spiraal van armoede en onwetendheid verslikt zich in de Aarde.
  Misschien ben ik niet zo gek als ze zouden zo graag geloven?
  Een schat aan ideeën.
  Fred M.

  ik sein dit bericht terug aan Fred in "u naait me steeds" - vette ;-)