Sunday, October 24, 2010

oefenstof op het integrale kennisveld

rond jaarwisseling 2000/2001 komt de brochure binnenvallen bij elke werknemer/werkgever -type van de stichting die operationeel waterbeheer incl. menselijk opereren in haar vaandel voert namens haar eigenaren de gemeente A'dam en waterschap AGV: "wat gaat de stichting in 2001 doen?".

de brochure wordt aangeboden namens een directielid die zich mag profileren als de aankomende man/mens.

het integraal management wordt aangekondigd als cultuurveranderend perspectief voor het middenmanagement. gedachte die tevens heerst is dat niemand nog weet wat dit dan inhoudt.

immers, welke cultuur werd er nu afgeschaft?

"pesten op het werk"?

of beter gezegd "paternalistisch machtsvertoon"

10 jaar later kunnen wij samen beter aanwijzen en articuleren wat die oude cultuur was; en ook hoe die oude cultuur in andere thematische werkgebieden de kop opsteekt als "te overwinnen draak met meerder koppen".

Engelstalig dokument dat kan dienen om op het leidende motief voor de nieuwe cultuur vat te krijgen is alom beschikbaar en eventueel in opleidingsvorm aan te leren.

Ikzelf mag u dit aanbevelen als bijna 10 jaar pionierend integraal directeur in informeel/pionierend tenue. Diverse gremia zijn aangesloten op mijn verbindende werk incl. de toezichthoudende onafhankelijke rechter die ik volg in zijn gelegenheidgeving aan actief ambtelijk en functioneel opererend personeel. (Het zou niet eervol zijn koninklijk te adresseren waar dressering wordt genoten als "hippisch concours" incl. sportief vertoon)

toY S'ace aka CdeG

notie:

in de ADAPT cursus wordt het volgende uitgangpunt gehanteerd:
"

INTRODUCTION TO ADAPT

When taking an ocean journey, we need four things: a Map, a set of Voyagers, a Ship, and a Navigator/Captain.  Each of these elements addresses a basic requirement for our journey:
{  MapWhere are we going? 
{  VoyagersWho is going?
{  ShipWhat means will we use to get there?
{  Navigator/CaptainHow will our voyage be guided and orchestrated?
"
In Matrix Taal heet dit resp. Zaad, Ster, Mens, Krijger (integraal: Zon) - in mijn taal:
Het Zaad bevat alle verhoudingen in DNA materiaal ; ergo dit is de MAP - de landkaart;
De Ster is het LeidMotief voor ieder die zijn beste beentje voorzet tijdensw de reis;
De Mens is de gevonden/te vinden wijsheid waar allen winnen; velen door de wijsheid ter harte te nemen; enkelen (vaak een mens, die standvastig blijkt te hebben geopereerd met voering van de "groter man" - voorzittende rechter) door achterstallig financieel onderhoud te verevenen;
De Krijger is degene die de Wijzen op weg helpt naar een volgend cultureel handelingsmotief. Je kunt dit de pionier noemen op het hoogste niveau van evolutie die danst met involutie.
De Zon is het coördinerende bewustzijn van alle deelnemende genoten.

NB2 In Nederland en met name rond de Hoofdstad kennen wij het begrip "de A'rena" -hier uitgebreid met de APOstrophe die ik leen van dhr. Eckart Wintzen met wie ik Holistisch onder- eh... bovenneem  - dat ik aanhaal als relevant koppelend begrip metde studie van ADAPT:
Individual Arenas: 1) Education & Skills-Building, 2) Career & Calling, 3) Finances & Investments, 4) Health & Well-Being, 5) Recreation & Enjoyment. 
Collective Arenas: 6) Relationships & Marriage, 7) Sexuality & Sensuality, 8) Family & Children, 9) Friendships & Community, 10) Society & Culture.

Sccent leg ik op CALLING - nl. Roeping => missie

Thursday, October 21, 2010

"Wat Nederland zoekt is een opener democratie."

... is een oproepende zin in een artikel van Marc Chavannes in de beginperiode van Obama.

Ik stuitte door een kosmische inval op dat artikel in de huidige tijdschaal die mij heeft uitgenodigd om in een stief kwartier te vertellen over de nieuwe wijze van kiezen in wat dan de d'emocratie wordt.

Dit is gepland in het nieuwe land tussen Duitsland en Nederland dat op 23 oktober wordt gevierd.

Een waar kikkerland zou ik durven stellen want het is in wezen een oude sloot waar geen grenspalen in konden worden geslagen. En de natuur droogde de sloot in combinatie met dichtslibbing, zodat het nieuwe land ontstond dat geen kadastrale eigenaar op landgebied kent. Op die manier ontstaan "onbekende gelegenheden" waar mensen moed uit putten om nieuwe hoop in te verzamelen.

Dat is een vorm van anarchistisch vernetwerkt pionieren.

Een kans die benut wordt mede ter inspiratie tot "hen die vast zijn gelopen" in vooropgezette loopgraven.
Immers "elk stelsel" is een loopgraaf die tunnelt tot een gebed zonder end tenzij er ook mollen in de buurt waren die op hun tijd  zie-gaartje smoken ter facilitering van verbeeldend vermogen op dat wat komt.

Waren er al die het stelsel een systeem noemden dan vergisten zij zich in de scherpte van de Nederlandse Taal. Trek nog eens na wat een levend systeem genoemd mag worden: het is dynamisch van aard en onderhoudt zichzelve van nature ... juist! daarom  mag het een systeem genoemd worden.

Dat kon wel eens de pointe zijn van mijn op hande zijnde betoog in het - nu nog virtuele - stief kwartiertje.

Tja, zal het kwartiertje (be)vallen?
Dat kunnen wij later verhalen ...

ToY S'ace

Ter Zijde deze mededeling voor hen die met mij samenleven:
ik ontving gisteren een brief van de Gemeente Amsterdam, Bestuursdienst, Directie Juridische  Zaken
Men verklaart per 18 oktober 2010 een brief van 8 juli 2010 in goede order te hebben ontvangen.
De brief is doorgestuurd naar de Stichting die mij voert als Vaandel van het Cultuurveranderingsproces.
( het is vandaag de dag norm geworden dat iedere burger zijn eigen journalist is ;-) en ook advocaat en politiek tegenwoordiger , toch JPB? )
De brief werd geadresseerd aan een van twee functionarissen vermeld op deze internet-pagina.
Op deze wijze voldoe ik aan de oproep van de AD van de stichting om "de zoektocht naar het ware, het schoone en het goede" levendig te houden voor iedereen die daar een verwikkelings-(lees onderzoeks-)proces koppelt op een ontwikkelingsproces met mogelijke vrucht.
Mijn conclusie is dan ook dat de Secretaris Directeur een functie is die resorteert onder de genoemde Gemeente en die als vaste inhuurkracht (adviseur) is toegevoegd aan zowel de directie als het bestuur.
Ik ga ervan uit dat de ene adviseur de andere adviseur kan vinden op een evenwaardige laag van gesprek en focus op "de ondernemende onderneming" in al haar bewegingen  met inzicht van wat democratie doet en inhoudt. Hiertoe refereer ik op transparante wijze aan  de WUPED en het erfgoed van dhr. Mahatma Gandhi dat zij in de wereld brengt op meerdere wijzen, zoals de methode van telepathie bedrijven, en ook vele symposia houden.
Het doek mag eraf: 2 WUPED adviseurs brachten in mei 2009 dhr. Arun Gandhi naar Nederland en Den Haag (, Utrecht en Amsterdam en de Zeelandroute) ter pioniering van het erfgoed en inspiratie van lieden in het  Haagse Circuit die vervolgens 2 oktober bepaalden tot Mahatma Dag:

"Be the change , you want to see in the World(views)"

"ClaiM en ReClaiM het erfgoed van  de mensen op Aarde (van Goede Wil)"

Tuesday, October 19, 2010

de tijdrekening

Lees ik een boek over "economie voor wereldverbeteraars".

Staat er een aardige gedachtespinsel in over werktijd en vrije tijd.
Ik pik die eens op om er eens mee te "spinframen" (of heet dat "ruimtespinnen", Wim?)
"Twee weken op een mooie, verre locatie hebben meer waarde dan twee weken routinematig werken. Realiseer je dat ieder mens recht heeft op veel vrije tijd. 4,5 dag hard werken betekent ook 2,5 dag vrije tijd. Zes weken hard werken betekent ook een week vrij."
Nu ben ik bekend met de uitvinder van de 9daagse week, de kweek of (E) "the kweak" .
Die levert 3x9 dagen plus een extra dag in een reeks van 28; 13 keer per jaar plus weer 1 dag.

Ingebouwd in de kweak zitten 2 extra vrije dagen in 28 dagen uitgaande van 4x5 werkdagen in 4 weken; dit wordt 3x6 werkdagen in 3 kweken en 3x3 + 1 vrijedagen (10 ipv 8); resp. 18 om 10.
Dat laatste kunnen we oprekken als we 4,5 dag hard werken doorzetten naar de berekening in de kweek:
3x5,5 werkdagen en 3x3,5 vrijdagen +1:  resp. 16,5 en 11,5. Is optisch al weer "winst".

Toch is er een adder in de redenering van het geschrift: "2 weken op een mooie, verre locatie hebben meer waarde dan ... Y". En Y is gesteld als "2 weken routinematig werken".
Dat kan ook anders , zoals "2 weken creatief en spannend werken met andere boeiende mensen".

Als je Y anders stelt dan kun je nog eens kijken naar de 2 weken op een geheel andere locatie.
Wat voor mensen, cultuur, verbondenheid, plezier etc. ontmoet je daar wat je thuis niet kunt vinden?
Stel dat je je thuis gelukkiger kan voelen met andere mensen om je heen.
Zou dat niet een geweldige gelukspiraal aanboren voor je welzijn en welbevinden?
Wordt je eigen leefwereld daar door verrijkt?
Zouden andere volkeren jouw wereld aantrekkelijk vinden om te bezoeken?

Om het idee voor de 9daagse week nog maar eens in de etalage te zetten.
3 blogs: 2009-I 2009-II 2010

toY S'ace

Monday, October 18, 2010

binding versus verbinding

... is een schijnbare tegenstelling in zichzelf ...
en is het daarom niet schijn edoch blijk voor de goede verstaander , immers ... (leg ik zo uit)

zo verhandelde ik hedenmiddag met Gijs nog een "de Hand" als een handige Template:

 • de Duim is de Verbinding
 • de 4 vingers zijn resp. de Binding, de Ratio, de Mystiek en de Natuur
Kortweg is dan de Verbinding het Vrouwelijke of Feminine Aspect en is Binding een van de mannelijke en analytisch georienteerde aspecten die de opdracht in zich dragen zich te verbinden tot waardige partner van de Ver-binding of ook wel Veer-Binding.

De Veer is zowel de Pendel-functie van de pont alsmede de lichtvaardige functie die de (ganze/kippe/duiven)veer vertegenwoordigt zodra zij op de wind mee vaart.

Tja, en dan heb je nog veerkrachtigheid ook, van de tijd des oordeels - of de omslag.

~~~

Het was herkenbaar voor Gijs, leek mij toe: hij had de mystieke opdracht aanvaard en kwam prompt in verlegenheid met dat wat zo dominant wenst te heersen in het land van Frau Holle.

Tja, de natuur bracht hem het betere inzicht op de situatie ...

Helaas werd het format van de werkelijkheid eerst nu gewaar om de sturing op het ei-gene te houden bij de kapitein van het schip, de tempel der stoffelijkheid en al haar alchemistische te begrijpen uitwerkingen op de geest der verfijning ...

Toch is er hoop, tja, er is zeker hoop voor hen die luister aanleggen ... (zoals een schip een goede haven aandoet - ook bij noodruft)

toY S'ace

Saturday, October 16, 2010

"zak en lijk heid" ?

je laat je wel inspireren door andere lezers die reflecties delibreren naar aanleiding van de inzegening van de nieuwe ploeg als bezem ...

Wederom een column van Marc Chavannes belicht ... 
zeker-het-vrienden-kabinet-heeft-een-echte-analyse-nodig

met een poëthische repliek:

door "babbel~o'nië" heen kunnen wij de ‘nieuwe zakelijkheid’ in modern Nederlands gewaarworden als de "zak en lijk heid"

de zak - van de bekende Sint, de schijnheiligman die eens per jaar wordt gevierendeeld

en - is een voegwoord dat verbindt: jij en je buur, je medemens en vooral ook medeburger gestimuleerd door de overheidsaanbevelingen

lijk - is een restant van een stoffelijk mens met levende en jeugdige geest

heid - tja, wat is "heid"? Een heidje voor een karweitje - oftewel kwartje ...

Resumé : het kwartje dat is de stuiver , nl. een vierde van 20 eurocent

AH-erlebnis: "je moet wel op de kleintjes letten"

Allemaal L'histoire se repête sentiment van een oude school die gymnasiasme bedreef als dodelijk voor de levende geest

"ik vraag mijn bekomst"

Het is wederom afwachten of dit wordt geplaatst al is het geplaatst en geschiedt ...

Tja, later bleek ik mijn 1e bijdrage niet terug te vinden in het column commentaar; ik besloot er een 2e aan toe te voegen :

Er wordt afgegeven op de eenmanspartij.

Daar is vanuit het groepsgevoel met het decorum van moraliteit het een en ander voor te zeggen. "Diversiteit draagt kwaliteit" is dan het motto.

Vanuit een integriteitsperspectief is er echter een andere wetmatigheid die speelt. Dit kunnen we wiskundig benaderen in een formule.

Immers is Wortel X uit de macht X van Y mensen 1 dan waren alle mensen -ieder Y- 1 op zichzelf en zeker van zich zelf.

Indien X gelijk is aan 1 dan was er maar 1 mens; is die mens integer dan is hij heel en is de wortel 1 uit de macht 1 van die ene Y 1 - EEN - en dus heel integer.

De gemiddelde Y in de hoofd formule met bijv. 12 discipelen of ministers kan nooit gebaseerd zijn op het gemiddelde van "EEN", omdat elke Y verschillend is en nooit groter dan "EEN".

Ergo in een 12tal is er een andere factor bij de formule te zetten die de EENheid doet benaderen in da afkalvende HEELheid van die samenstelling. Dat noemen we de bindende factor die wordt opgeteld (kan die factor ook negatief zijn?) bij het resultaat van het samengestelde geheel. Een synergetische factor die de tijd, ruimte en energie kan samenballen tot een inspiratie voor het volk waar leiding van uit gaat.

So far.

Die ene kan gezien worden als Dictator maar ook als meer positieve rollen zoals "de Nar". Tja, en die kan naar en narrig overkomen en ook een glimlach opwekken.

Tuesday, October 12, 2010

"wat gaan wij in 2001 doen"

was de vraag op n brochure van de "illustere" voorganger van stichting Waternet.

Het betrof een heuse PR campagne om de nieuwe sterke man te promoten.
En dat is gelukt en kreeg beslag op 1 januari 2002. De AD gaf zijn congé aan in een nette brief waar hij aankondigde zijn laatste kerstbericht te schrijven en zijn vertrouwen met zegen gaf aan de uiterst beproefde opvolger, die een tijdje mocht warmdraaien als directeur. Deze tekende de brochure die zich niet eenvoudig laat delen met andern, want iedereen krijgt één exemplaar voor zichzelf en de buitenwacht heeft er niets mee te maken wat "wij" intern met elkaar afstemmen als missie.

Toch gebeurde er iets wezenlijks: wij hebben een cultuurveranderingsproces op gang gebracht. En dat doen wij allen samen, of zoals de orakeltaal aanbeveelt: "wij steken de grote rivier over". En het devies is dat je dat niet alleen doet. Al komt het voor dat men er verkenners op uit stuurt met een pioniersrol. Ergo, als je terugkomt kun jij de meute van raad voorzien. Een heuse slagorde in "oor-logboek-tijd" die een marsroute in zich draagt.

Vandaag de dag zijn er al wat meer burgers die zich bewust zijn geworden van wat er speelt. Dit mede door de notie in de Troonrede 2008: "Nederland wordt bewust", eenkort zinnetje dat er op duidt dat én burgers bewust zijn en zich bewuster worden. En dat laatste is een autonoom zich versnellend proces waar wellicht eind 2012 de eindstreep als wisselaar zich aandient. Al kan het best wat eerder als iedereen meewerkt.

Voorbeeld van zo'n burger toont zich in dit verslag.
Ik heb er een notie aan toegevoegd met als nieuw woord: "de borgsamenleving".

Heeft een samenleving iets te borgen en hoe doen we dat dan op een wijze die zichzelf onderhoudt?

Behoeft dit een systeem met een formule die "beklijft" in de mens zelf?

BeklijFt is een sterk woord dat niet altijd even sympathiek wordt beleefd. En naar mijn inzicht behoeft dit een moderatie: immers "het bekt in je lijf" en doet er dus toe om jezelf te voelen in die dingen waar je er toe doet. Ergo, wanneer dit bij iedereen waardering vindt dan gaan wij de taal weer van een schoonheid voorzien die jezelf meeneemt op reis.

Dus ja, wat gaan wij in 2001 doen en lijken wij in 2010 te boven zijn gekomen?

Wat was concreet die oude cultuur en laten degenen die zich dat lieten welgevallen zich corrigeren tot beter gedrag in een andere cultuursetting?

Daar kunnen wij een artikel aan wijden.
Voorlopig geef ik af met de stelling dat het niet betekende dat een integraal manager zich niet bewust diende te zijn van het democratisch gezag binnen het bedrijf alsmede buiten het bedrijf.

toY Cees

Monday, October 11, 2010

PIM memorial tegenspraak

Uit de doos van 2002 raapte ik een herinnering op:

Van "Cees de Groot"
Datum: 3 May 2002, 13:31 GMT
NRC Handelsblad
tegenspraak: programma fortuyn
het moedige moeten vermoe(i)d mij zo
okay, pi-m(onster) scoort zijn punten.
toont de moed die zo tot de verbeelding spreekt
en is daarmee tevens de paradoxale anti-kok.
maar de discussie gaat dus niet over dat
waar het ei-gen-lijk over zou moeten gaan
(en dat vermoeid mij zo)
hervorming van het kiesstelsel

daarover zijn vriend en vijand het wel over eens,
maar ja we zitten nou eenmaal gevangen in de box
die "1man1vote" heet, ons hele leven lang
en hebben geen machtsmiddel gedemocratiseerd
dat dit "Huis van Thorbecke" herdefinieerd.

Stel dus voor een extra jaar demissionair-kok
met een totale herbezinning op het democratische kiesstelsel
Als klein maar gerespecteerd land hebben we de plicht
om onze specifieke gids-rol te vervullen.
Naar een systeem waar het principe
"een voor allen en allen voor een"
weer in alle individuen karakter vindt
tot samensmelting van een synergetische gemeenschap
en tot inspiratie van andere samenlevingen.

(welllmm)

Noties anno oktober 2010:
 • Nederland als gerespecteerd land lijkt aan waardering in te boeten
 • Spiritueel ondernemen op de gestelde missie kan NU in open netwerk
 • welllmm is een acroniem voor "WE THIRD MILLENIUM MINDS"
 • welllmm is een bekende relatie van de Stichting Waternet wegens pionierend ondernemerschap opgeroepen bij selecte ambtenaren
 • het waterschap is een bron voor democratische gezindheid; helaas blijkt heden dat lieden daar werken op tijd/salaris comfort hetgeen (menselijke en communicatieve dus efficiency) verbindingen teniet doet
 • de functie inspirator/communicator ontstond in Stichting Waternet in 2003 doordat een ambtelijke gids een kandidaat tot titel voerde van overheidsmanager van het jaar - een heus samenspel dat werd gehonoreerd met een fte; de functie werd op 1 januari 2005 ingevuld
 • de stichting heeft extra aandacht van de overnemende oppergezaghebber aka WvB
 • waterschappen zouden een ander democratisch veld behoeven wegens "inteelt"
 • de provincie is een optie als overnemend democratisch geënt veld; in Noord Holland gaat dit met dhr. Johan Remkes op de post van Commissaris der Koningin, dezelfde naam als de minister van Binnenlandse Zaken die heeft gemeld dat de tijd van wegkijken absoluut voorbij is

Saturday, October 9, 2010

spinnen

... is een favoriet geluid geproduceerd door onze kat.

Deze keer ook het favoriete dier bij Marc Chavannes van het NRC.

Hier de aangeboden bijdrage:


Wat R.Panhuyzen meldt inzake de havens is de kunst van het boekhouden op de Hollandse Marge van de Bouwsector van Eelco & Co. Wat je bouwt en of het rendeert daar gaat het allang niet meer over (de bedoeling van het gebouw), het gaat om de leuze van oud-staatsman Kok, de vakbondsleider, “bouwen, bouwen, bouwen”. De man had op financiën gezeten en ging toen de scepter zwaaien. En wit wat banken waarderen als “goudklompjes”. Of het staatstenen zijn, snelwegen, tunnels, watergemalen, dijken en sluizen of havens maakt in wezen niet uit: het wordt vastgelegd in de administratie en er wordt op afgeschreven. Soms wordt er ook hergewaardeerd (dat is pas geld-ver-dienen).
De spin komt terug in diversiteit zoals de spindoctor, de spinmaster, het spinmodel de spinschildpad. Verbeeldend zijn ook het spinnewiel (Mahatma Gandhi), het spinnehuis (voor vrouwen en ex-kabinetsleden), het spinvrije koophuis en niet te vergeten spinoza: “U zult spinoza heten” wordt wel gemaskeerd door “U zult spinazie eten”.

“The SphinX”
 spin on/off knop

toY S'ace

Friday, October 8, 2010

Rechter is te Volgen

aandacht wordt gegeven aan het proces W. uit V.
ook in het NRC met de oud hoofdredacteur Volkert Jensma in een artikel

Repelsteeltje geeft af met

Als voorzitter van de werkgroep néanderstalers van het Nederlandse ChaosForum speel ik een creatieve rol in het ontmaskeren van de onderstroom in de Nederlandse Taal.

Als zodanig prijs in Nederland rijk met de uitverkorene voor de erkenning in "I-Thou" dialogen zoals hedentendage Mevr. von Lippe Biesterfeld -ooit Ireentje in crisistijd- de Martin Buber Plaquette mocht ontvangen.

Hier relevant gemaakt door het woord ZWIJG op te rekken tot ZIJWIJG of haar gronding in ZIJTWIJG - de zijtak van een andere tak. Hoe krachtig de bomentaal is vindt haar weerklank in het woord "bomen" zelf. De hartstaal bezigen en soms in zoektochten uitweiden om via de hartstocht weer in de ademtocht te landen.

Te snel wordt m.i. de weg van het wantrouwen ("one-trouwen") bewandeld door besluitvaardige lieden. Besliskundigheid voor te besluiten kon wel eens het devies zijn. Althans ik veins te hopen dat Mark I dit devies overneemt in het spoor het volk te dienen.

toY
 Verwijzing ook naar dit gravende artikel ... 

tja de sp(h)eeltaal bewandelende met one-trouwen maakt een mogelijke herkomst van het veer-trouwen voelbaar. Slechts alleen gaande of gezet zijnde kan de mens het mystieke pad aanvaarden waar geen raad meer is - slechts overgave bewerkstelligt een overgang in "de natuur in de loop der dingen". Juist daar in die natuur -de zoektocht gedaan hebbende en losgelaten- komt iets op dat het antwoord op de eerdere inspanning beloont - een kwartslag anders van perceptie en opeens zie je de formule die teruggekoppeld wordt via mystie - via ratio tot vredelievend veld van verbinding. Veer-bindingskracht te noemen als je het hele proces beziet.

Martin Buber plaquette naar Mevrouw von Lippe Biesterfeld

Een heuglijke dag voor een persoon die zich bij naam inzet voor de Vrede: "Irene".

Je zult die taak op je gelegd zijn, zeg!

En door alles heen daar behoorlijk in slagen omdat je de wijshid van de Natuur hebt weten te doorgronden. Tja, laat de mensen maar potsierlijk lachen wanneer jij je oor te luisteren legt aan een boom. Of je hele lichaam als oor, dat kan ook.


Hier een artikel speciaal in het duits vanwege het feit dat Martin in Wenen geboren werd.

"Dies impliziert: den ANDEREN zu sehen, ihn zu hören, ihm zu antworten, ihn zu verantworten… "

Dat behoeft geen uitleg aan de bestuursleden en bestuurders van de stichting die mijzelf zo op een missie heeft gezet. Al kun je je afvragen of zij mijn eigen missie extra glans gaven vanuit kosmische impuls.

En wat was dan die missie ?

Tja, dat wist ikzelf in den beginne ook niet al had dit met 2 gebeurtenissen te maken die rechtstreeks met de natuur te maken hadden:
 • het ervaren van het kraken van gletsjerijs in mei 1985 aan een Noorse Fjord
 • het lopen van de Kongsvej in de Dovrefjell

  Die 2 gebeurtenissen samen kwamen samen in de 3e - de missie - nl. "oor-logboek" ;
  het is een vorm van oorlog die in boekhoudkundige stelsels wordt bedreven, ook wel "bankieren".
  Een ander woord hiervoor is het huishoudboekje - het boek waarin wordt huisgehouden.

  En wat heeft dit met Martin Buber of zelf Irene te maken?
  Tja, in het kort kwam mijn pad via Lucknow India tot Steve Engelking, een heuse Brit met Amerikaanse wortels in Duitsland. En deze Steve werd teammate in de 12 discipelen van de WUPED.
  Steve is trustee van Hugh & Helena Schonfield. Tevens heeft hij vele jaren les gegeven op een Waldorf school (Rudolf Steiner). Organiseert jaarlijks weekenden te HeiligKreutzTal (lees iets verder inzake "The Netherlands. A periphery?") met ILBS oa. in het erfgoed van ... Martin Buber. Ikzelf mocht dit met Janneke in 2008 meebeleven waar hij de 5 leiderstypes van Buber duidde: Patriarch - Gids - Rechter - Koning - Profeet.
  Nuttig was ook zijn aanwijzing voor het 6e type, nl. de Priester. CRUX: Hij gaf aan te waken voor de AF-leider. In hedendaagse tijd is dat "de manager", een betaalde baan in enige belang van de inhuurder.

  Dit laatste is naar mijn inzicht filosofisch te duiden in het verschil tussen de epicurist en de neo-platonist. De epicurist is degene die de tuincultuur nastreeft en de neo-platonist zegt "het duin is mijn tuin". Ergo de laatste aanvaardt de opdracht van "de zoektocht naar het ware, het schoone, het goede" binnen de hartstocht en de ademtocht als drie-eenheid; en de eerste blijft "een aap met een gouden ring die is als een lelijk ding".
  De oude cultuur en de beoogde cultuur in een oogopslag verwoord en voelbaar gemaakt.

  Grappig ook dat Irene in 2009 werd benaderd om Arun Gandhi te ontmoeten op een hooizolder in Bunnik. Het liep allemaal wat anders en het lijkt alsof alles door de voorzienigheid toch op zn pootjes terecht komt. Arun werd in december 2008 door Steve uitgenodigd en kwam ... en Steve polste Cees of er belangstelling was in Nederland om Arun's boodschap omtrent non-violence / vredelievendheid te horen. Het is allemaal geschied op een wonderlijke golf van liefde met dank aan Martin/Aardbron. En ook aan de host Gieszen op de hooizolder, vanzellov.

  Tja, hoe Aardbron en Martin Buber samen kwamen ...

  toY S'ace

  ') "oor-logboek" is een term die het luister aanleggen bij de ander beoogt waar te maken in het schoone eindproduct van de samenleving, het goede dat mensen elkaar veroorloven te wisselwerken

  Wednesday, October 6, 2010

  een korte notie ~ fluister aanleggend naar wie het waardeert

  vandaag de dag pulseren 2 processen het burgerlijke verstand dat nog altijd boven het gezicht gaat ...
  alhoewel sommigen het gezicht geven als tronie van narremans.

  het ene proces betreft de samensmelting tot een regeringsploeg ...
  en de andere de martelgang van het botte mes

  inzake de laatste overkwam mij de gedachte dat GW een ware intendant van het redelijk alternatief D66 naast zich heeft aangenomen om hem het zwijgrecht te gunnen ...

  toch heb ik na enkele bespiegelingen besloten dat dit niet zo is.
  een er van was de gedachte dat de heer Bram een kind is van de vader Max.
  daarin besloten ligt een heel verhaal.

  so far ...
  S'ace

  zou Rita Veerdonk terugkomen in Mark One?
  het zou best kunnen dat ze net zo beschikbaar is als een oud burgerman uit Maastricht die van Leers trekt ;-)

  Friday, October 1, 2010

  SpeelBal

  De VVD prominent Gijs de Vries laat van zich(T) horen en lezers geven hun commentaar ...

  zo acht ik het redelijk een dame van een ant(i)woord te voorzien:

  @Marian Jongejans,

  tja Marian Robbie Oudkerk geldt als huisarts en toonde zich in de politiek, niet slechts vanaf pluch(i)es maar deed hoogstpersoonlijk aan onderzoek en ontwikkeling ...

  wat mij betreft is dat laatste de enige betrouwbare weg om contact te onderhouden met mensen op alle lagen van de bevolking ...

  dat Marian dat nou weer beoordeelt als onkies acht ik onkies en ik roep mevr. Jongejans om de Jonge Jeugdige Geestigheid te hervinden ter actualisatie van wat samenleven nu zo leerzaam maakt ...

  toY S'ace (de naam van mijn speelbal)

  Lezers schatten in dat mijn stukje niet wordt geplaatst al is het bij deze wel geuit in ons stille informatiekleed  - en je weet maar nooit hoe een redactie haar Vrijheid benut ...

  toY

  V&V => tussen U&U en W&W

  Vrijheid en Vertrouwen Verhouden zich tot elkaar indien

  Vrijheid & VerantWoordelijkheidZin Zich Tonen

  Welllicht inspiratiebron voor een kabinet in spé ...

  U & U in de U-bocht van de PW, waar de VV zich heeft gefuseerd tot W, het Wilde en Ongetemde der Natuur niet te verWarren met Gebleekte HaarDos en JugendStill

  "Politieke Waarheid" verhoudt zich met "Persoonlijke Wil" het Goed te Doen

  om maar wat te mijmeren in het land dat "WegWezen!" promoot vanwege de trand van de elite om hier niet te zijn en het land vanuit Pied á Terre te besturen al twitterend op de BaHaMa's, CuraCAO en de Ka'naarische EIlanden ... (hoe krachtig , prachtig , machtig onze NederWietTaal: ook ACHTEND)

  H'OOGachtend, uw opperstalmeester vanuit deWijn & Zijn ~ Kelder

  ;-) 8 S'miles High