Friday, October 8, 2010

Rechter is te Volgen

aandacht wordt gegeven aan het proces W. uit V.
ook in het NRC met de oud hoofdredacteur Volkert Jensma in een artikel

Repelsteeltje geeft af met

Als voorzitter van de werkgroep néanderstalers van het Nederlandse ChaosForum speel ik een creatieve rol in het ontmaskeren van de onderstroom in de Nederlandse Taal.

Als zodanig prijs in Nederland rijk met de uitverkorene voor de erkenning in "I-Thou" dialogen zoals hedentendage Mevr. von Lippe Biesterfeld -ooit Ireentje in crisistijd- de Martin Buber Plaquette mocht ontvangen.

Hier relevant gemaakt door het woord ZWIJG op te rekken tot ZIJWIJG of haar gronding in ZIJTWIJG - de zijtak van een andere tak. Hoe krachtig de bomentaal is vindt haar weerklank in het woord "bomen" zelf. De hartstaal bezigen en soms in zoektochten uitweiden om via de hartstocht weer in de ademtocht te landen.

Te snel wordt m.i. de weg van het wantrouwen ("one-trouwen") bewandeld door besluitvaardige lieden. Besliskundigheid voor te besluiten kon wel eens het devies zijn. Althans ik veins te hopen dat Mark I dit devies overneemt in het spoor het volk te dienen.

toY
 Verwijzing ook naar dit gravende artikel ... 

tja de sp(h)eeltaal bewandelende met one-trouwen maakt een mogelijke herkomst van het veer-trouwen voelbaar. Slechts alleen gaande of gezet zijnde kan de mens het mystieke pad aanvaarden waar geen raad meer is - slechts overgave bewerkstelligt een overgang in "de natuur in de loop der dingen". Juist daar in die natuur -de zoektocht gedaan hebbende en losgelaten- komt iets op dat het antwoord op de eerdere inspanning beloont - een kwartslag anders van perceptie en opeens zie je de formule die teruggekoppeld wordt via mystie - via ratio tot vredelievend veld van verbinding. Veer-bindingskracht te noemen als je het hele proces beziet.