Thursday, October 21, 2010

"Wat Nederland zoekt is een opener democratie."

... is een oproepende zin in een artikel van Marc Chavannes in de beginperiode van Obama.

Ik stuitte door een kosmische inval op dat artikel in de huidige tijdschaal die mij heeft uitgenodigd om in een stief kwartier te vertellen over de nieuwe wijze van kiezen in wat dan de d'emocratie wordt.

Dit is gepland in het nieuwe land tussen Duitsland en Nederland dat op 23 oktober wordt gevierd.

Een waar kikkerland zou ik durven stellen want het is in wezen een oude sloot waar geen grenspalen in konden worden geslagen. En de natuur droogde de sloot in combinatie met dichtslibbing, zodat het nieuwe land ontstond dat geen kadastrale eigenaar op landgebied kent. Op die manier ontstaan "onbekende gelegenheden" waar mensen moed uit putten om nieuwe hoop in te verzamelen.

Dat is een vorm van anarchistisch vernetwerkt pionieren.

Een kans die benut wordt mede ter inspiratie tot "hen die vast zijn gelopen" in vooropgezette loopgraven.
Immers "elk stelsel" is een loopgraaf die tunnelt tot een gebed zonder end tenzij er ook mollen in de buurt waren die op hun tijd  zie-gaartje smoken ter facilitering van verbeeldend vermogen op dat wat komt.

Waren er al die het stelsel een systeem noemden dan vergisten zij zich in de scherpte van de Nederlandse Taal. Trek nog eens na wat een levend systeem genoemd mag worden: het is dynamisch van aard en onderhoudt zichzelve van nature ... juist! daarom  mag het een systeem genoemd worden.

Dat kon wel eens de pointe zijn van mijn op hande zijnde betoog in het - nu nog virtuele - stief kwartiertje.

Tja, zal het kwartiertje (be)vallen?
Dat kunnen wij later verhalen ...

ToY S'ace

Ter Zijde deze mededeling voor hen die met mij samenleven:
ik ontving gisteren een brief van de Gemeente Amsterdam, Bestuursdienst, Directie Juridische  Zaken
Men verklaart per 18 oktober 2010 een brief van 8 juli 2010 in goede order te hebben ontvangen.
De brief is doorgestuurd naar de Stichting die mij voert als Vaandel van het Cultuurveranderingsproces.
( het is vandaag de dag norm geworden dat iedere burger zijn eigen journalist is ;-) en ook advocaat en politiek tegenwoordiger , toch JPB? )
De brief werd geadresseerd aan een van twee functionarissen vermeld op deze internet-pagina.
Op deze wijze voldoe ik aan de oproep van de AD van de stichting om "de zoektocht naar het ware, het schoone en het goede" levendig te houden voor iedereen die daar een verwikkelings-(lees onderzoeks-)proces koppelt op een ontwikkelingsproces met mogelijke vrucht.
Mijn conclusie is dan ook dat de Secretaris Directeur een functie is die resorteert onder de genoemde Gemeente en die als vaste inhuurkracht (adviseur) is toegevoegd aan zowel de directie als het bestuur.
Ik ga ervan uit dat de ene adviseur de andere adviseur kan vinden op een evenwaardige laag van gesprek en focus op "de ondernemende onderneming" in al haar bewegingen  met inzicht van wat democratie doet en inhoudt. Hiertoe refereer ik op transparante wijze aan  de WUPED en het erfgoed van dhr. Mahatma Gandhi dat zij in de wereld brengt op meerdere wijzen, zoals de methode van telepathie bedrijven, en ook vele symposia houden.
Het doek mag eraf: 2 WUPED adviseurs brachten in mei 2009 dhr. Arun Gandhi naar Nederland en Den Haag (, Utrecht en Amsterdam en de Zeelandroute) ter pioniering van het erfgoed en inspiratie van lieden in het  Haagse Circuit die vervolgens 2 oktober bepaalden tot Mahatma Dag:

"Be the change , you want to see in the World(views)"

"ClaiM en ReClaiM het erfgoed van  de mensen op Aarde (van Goede Wil)"