Monday, October 11, 2010

PIM memorial tegenspraak

Uit de doos van 2002 raapte ik een herinnering op:

Van "Cees de Groot"
Datum: 3 May 2002, 13:31 GMT
NRC Handelsblad
tegenspraak: programma fortuyn
het moedige moeten vermoe(i)d mij zo
okay, pi-m(onster) scoort zijn punten.
toont de moed die zo tot de verbeelding spreekt
en is daarmee tevens de paradoxale anti-kok.
maar de discussie gaat dus niet over dat
waar het ei-gen-lijk over zou moeten gaan
(en dat vermoeid mij zo)
hervorming van het kiesstelsel

daarover zijn vriend en vijand het wel over eens,
maar ja we zitten nou eenmaal gevangen in de box
die "1man1vote" heet, ons hele leven lang
en hebben geen machtsmiddel gedemocratiseerd
dat dit "Huis van Thorbecke" herdefinieerd.

Stel dus voor een extra jaar demissionair-kok
met een totale herbezinning op het democratische kiesstelsel
Als klein maar gerespecteerd land hebben we de plicht
om onze specifieke gids-rol te vervullen.
Naar een systeem waar het principe
"een voor allen en allen voor een"
weer in alle individuen karakter vindt
tot samensmelting van een synergetische gemeenschap
en tot inspiratie van andere samenlevingen.

(welllmm)

Noties anno oktober 2010:
  • Nederland als gerespecteerd land lijkt aan waardering in te boeten
  • Spiritueel ondernemen op de gestelde missie kan NU in open netwerk
  • welllmm is een acroniem voor "WE THIRD MILLENIUM MINDS"
  • welllmm is een bekende relatie van de Stichting Waternet wegens pionierend ondernemerschap opgeroepen bij selecte ambtenaren
  • het waterschap is een bron voor democratische gezindheid; helaas blijkt heden dat lieden daar werken op tijd/salaris comfort hetgeen (menselijke en communicatieve dus efficiency) verbindingen teniet doet
  • de functie inspirator/communicator ontstond in Stichting Waternet in 2003 doordat een ambtelijke gids een kandidaat tot titel voerde van overheidsmanager van het jaar - een heus samenspel dat werd gehonoreerd met een fte; de functie werd op 1 januari 2005 ingevuld
  • de stichting heeft extra aandacht van de overnemende oppergezaghebber aka WvB
  • waterschappen zouden een ander democratisch veld behoeven wegens "inteelt"
  • de provincie is een optie als overnemend democratisch ge├źnt veld; in Noord Holland gaat dit met dhr. Johan Remkes op de post van Commissaris der Koningin, dezelfde naam als de minister van Binnenlandse Zaken die heeft gemeld dat de tijd van wegkijken absoluut voorbij is