Wednesday, June 23, 2010

5 partijenkabinet geopperd

de eerdere gedachte een "buitenbeentje" de paarsplus (of violette?) variant leiding te gaan geven in deze bijzondere en buitengewone scharniertijd begint te gloren in de "koppies" van de heren plus dame politici.

tevens verklaar ik de termen bijzonder en buitengewoon:

  1. bijzonder omdat wij de opmaat maken voor de troonswissel in de komende coalitie ... periode gegeven de oorspronkelijke duur van 4 jaar "zitten en regeren".
  2. bijzonder ook vanwege externe studies die worden uitgevoerd op meerdere rechtzaak-dossiers zoals "Lucia de Berk" (ik opper een code naam zoals "Luciferra", zodat de naam van de betrokken en losgelaten persoon wordt bevrijd van al die "smet")
  3. bijzonder mede vanwege de snel gegroeide interesse voor een ander kiesstelsel - met toepassing van de beschikbare nieuwe instrumenten - die zeker veilig zijn als ze elke dag gebruikt worden (net als pinnen en telefoneren)
  1. buitengewoon is deze scharniertijd wegens de internationale bankencrisis die ingeeft dat het nooit meer goed komt ("tussen de oren"?)
  2. de aandacht die multinationals inmiddels voor zichzelf genereren is tevens een teken aan de wand ("the wall") die het ethisch reveil aangekondigt in 1999 bespoedigt
  3. en de euro heeft de Europese landen van zichzelf bewust doen worden - gelijk Nederland zo de Troonrede 2008 dit koninklijk aangeeft
nu nog even wereldkampioen voetbal worden omdat dit de beste promotie is om de arena's alhier eens drastisch op te knappen

toY, S'ace

notie naast de eerder genoemde buitenbeen HW denk ik ook aan FM, een internationale kei; en in het uiterste geval ben ikzelf ook beschikbaar als ik mijn prikbaard mag laten staan zo 't mij beliefd ;-) (al ben ik beter inzetbaar als luis in de p'els van de vernieu-wings)

actueel NOS: "Zakenkabinet - Een democratisch-utopische variant waarin topbestuurders met weinig partijbinding een kabinet vormen, dat welwillend wordt behandeld door het parlement. Zo’n kabinet moet dan per maatregel door overtuigingskracht een meerderheid verwerven. Dit democratische ideaal kan lijden onder het feit dat het gemakkelijker is om tegenstand te mobiliseren dan om dingen te veranderen"

toelichting: de nadelen die hier genoemd zijn gaan niet meer op als er een buitenbeentje aka zakenman ale premier kan worden geïnstalleerd (een extreem geval zou zelf de heer Dirk Scheringa kunnen zijn indien men bereid is de Johan Cruyff methode van lessen in het leven ter harte nemen daadwerkelijk toepast ten aanschouwing van het gehele volk) - inmiddels heb ik 3 profielen geschetst waarbij die van FM het meest verborgen is - al is de afkorting gelijk aan een "golf" op de "raad~i.o.".

Thursday, June 17, 2010

"syn~novate"

geeft een indicatie aan voor de gewenste coalitie
onder haar bedrijfslogo Synnovate

dit zijn de geijkte paden die worden bewandeld ..., zou ik zo willen kwalificeren

is het tijd voor een super-sub? vraag ik mij zo af ... (in de ban van Afrika Zuid)


en is de partij Wilders nu een volwaardige partij aan het worden ... bij voorkeur in de Kamer als Grote Oppositie Partij die zich klaarstoomt "voor het ware werk" onder leiding van haar natuurlijke leider en patriarch?

Tevens zijn de traditionele grote 3 plus multiloog capabelen D66 en GL m.i. aan zet met een coalitie van 4 partijen en een supersub die de internationale bestuurkwaliteiten van het CDA meebrengt inclusief de moed om het nieuwe te aanvaarden als natuurkracht.

Ik ben van mening dat er zo iemand te vragen is in de scharniertijd die wij mensen ervaren en aangaan ...

Dat bank en geld gogme dat talent tevens is toegedicht ... dunkt mij nuchter ;-)


toY S"ace

Friday, June 11, 2010

de ge-skipte koning spreekt

via deze site en ingebouwde clip ...

een afrondende fase die ik aanbeveel aan de partij winnaar en overall winnaar is deze:

It raises some very difficult moral questions, I know, but do we not each one of us carry the same responsibility towards the Earth? It is surely time to ask if we can come to a view that balances the traditional attitude to the sacred nature of life on the one hand with, on the other, those teachings within each of the sacred traditions that urge humankind to keep within the limits of Nature’s benevolence and bounty.

Ladies and gentlemen, you have endured all this with patience and fortitude. You have also given a very good impression of listening to my own personal thoughts on the perspective opened up by Islamic teaching. I have wanted to convey them to you because it always moves me to be reminded that, from the perspective of traditional Islamic teaching, the destruction of the Earth is represented as the destruction of a prayerful being.
waar ik nog even een quick en machine vertaling bij zet ter gerief waar het nodigt:

Het stelt sommige zeer moeilijke morele vragen, ik, maar kennen dragen wij elke één van ons niet de zelfde verantwoordelijkheid naar de Aarde? Het is zeker tijd om te vragen of kunnen wij aan een mening komen die de traditionele houding tegenover de heilige aard van het leven enerzijds met, anderzijds, die onderwijs binnen elk van de heilige tradities in evenwicht brengt die mensdom om binnen de grenzen van de welwillendheid en de gulle gift van de Aard aansporen te houden.
Dames en de heren, hebben u dit alles met geduld en standvastigheid verdragen. U hebt ook een zeer goede indruk van het luisteren aan mijn eigen persoonlijke gedachten op het perspectief gegeven dat door het Islamitische onderwijs wordt opengesteld. Ik heb hen aan u willen vervoeren omdat men me altijd beweegt om eraan te herinneren dat, vanuit het perspectief van het traditionele Islamitische onderwijs, de vernietiging van de Aarde als vernietiging van het biedzame zijn wordt vertegenwoordigd.
 Dus EU-Mark en NL-Geert ... veert op en weet wat er (niet) te doen is ... (of Toch)

van harte ondersteunend wie het betere wil ...
S"ace

"... ik ga naar 't enge bos" Bor the Wolf

Wednesday, June 9, 2010

DERDE call/ROEP ... NA 72.x %

tja ... beste mensen "too close too call" neigt naar het brevet van on/vermogen van de pensioengenieters in spanje, portugal en turkye ?

ook harde werkers in het verre oosten en amerika doen hun duit in het zaktje ...

Floridaanse Toestanden ... herinneren ons aan de FLORIJNEN ...

wie schuift wie naar voren als te promoveren pion of te offeren kwaliteit?

mijn duit, thans:

EIN FREMDKÖRPER leidt een KA'binet van "paarden" - om in schaaktermen te blijven en "springen" -


Een man als Professor Herman Wijffels als Leider in Pivotale Tijden?

WHY NOT?

iik droom naar andere tijden die de generaties verbroederen ...

link mijn engelstalige site "onverveerd" ...

2e tussentijds bericht op de dag van de Kreeft 69

Gezien de eerste tussentijdse indicaties lijken een paarse,  violette en turquoise variant mogelijk:

paars: 31+31+10 behoeft gedoogsteun
violet: 31+31+15/16 geeft een meerderheid voor VVD PvdA SP
turquoise: 31+31+11 behoeft gedoogsteun

Voor de premierstrijd kan "wispelturig" mevrouw Neelie Smit Kroese een rol kunnen gaan spelen ...
Immers nu Mark niet echt de grootste is behoeft de VVD "een kanon" of liever "canon".

regenboogformatie met 4 partijen kan ook maar behoeft m.i. een burgemeester als Job Cohen.
"mijn burgemeester" met leerervaringen opgedaan en toepasselijk verwoord(ende).


Later meer ... wellicht

~~~


kijk eens hoe kleuren met elkaar communiceren op deze wiki ...

tussentijds bericht op 9/6 of 6/9 - de dag van de KreeFT

kijkt u eens mee hoe de jongeren enthousiast zijn om mee te doen aan ...
hun eigen toekomst !
immers wij lenen van de toekomst om onze eigen behoeftes te "erledigen" in  dat wat heet
de schuldeneconomie- ook wel "de ekonemie" geheten voor met name minder gelovige types ...
die overigens wel gelovig kunnen zijn in andere "methodes".

ns even kijken naar de cijfers en genoemde partijen:
PVV30 - VVD28 - PvdA25 - D6614 - SP12 - CDA6 - GL? - CU? - XXX?
115 van de 150 zetels geadresseerd; minus 8 voor de piratenpartij! 27 zetels zoek!

ook de basisscholen konden stemmen en daar zijn PvdA en GL grootste, resp. 24, 22


De analyse geurt Geert op de middelbare scholen ... men wil verandering op het pluche?
Of is de boodschap dat men het hele kiessysteem op de schop wil ...
Dit ingegeven door de technologie op gebied van communiceren met elkaar en de wijze van omgang met elkaar die qualitate qua inhoudt dat er meer transparantie is en ... dus behoefte aan kristal helder opereren met mensen, zaken en bijzaken.

Van harte link ik hier door naar de Nederlandstalige pagina op een Democratie OmZettende Gedachte ... in lijn van alle doorgezette (ont)wikkelingen in de laatste 10 jaar mede in de missie die de Stichting Waternet en al haar dienaren zich stelt tijdens de operationele uitvoeringen.

Meer doorzettende acties via stappen volgen "Vanzelf" ~ dus ... u weet wat u te doen staat (, T'och?)

fijne UITslag toegewenst ... en oplossing daarvan!
S'ace

Tuesday, June 8, 2010

Wat stem jij? vroeg Ome Adri ...

welnu Ome A3,
om'dat ik voorstander ben van een budget d'emocratie
stem ik vanuit het gegeven dat "ik" in mijn fase van leven
80 punten te verdelen heb ondr 9 lieden die zich inspannen (ALS PAARDEN)
DUS
40 punten op MENS
10 punten op D66
5 punten op Men(i)S
5 punten op D66
5 ..
5 ..
5 ..
3 ..
2 .. op HEEL NEderland (en de rest van de wereld)

dit als bekentenis op de wereld die wij leven ...
immers ver-ander-ring is waar het om gaat tijdens het "leren leven met den Ander"

uGH
S'ace