Friday, June 11, 2010

de ge-skipte koning spreekt

via deze site en ingebouwde clip ...

een afrondende fase die ik aanbeveel aan de partij winnaar en overall winnaar is deze:

It raises some very difficult moral questions, I know, but do we not each one of us carry the same responsibility towards the Earth? It is surely time to ask if we can come to a view that balances the traditional attitude to the sacred nature of life on the one hand with, on the other, those teachings within each of the sacred traditions that urge humankind to keep within the limits of Nature’s benevolence and bounty.

Ladies and gentlemen, you have endured all this with patience and fortitude. You have also given a very good impression of listening to my own personal thoughts on the perspective opened up by Islamic teaching. I have wanted to convey them to you because it always moves me to be reminded that, from the perspective of traditional Islamic teaching, the destruction of the Earth is represented as the destruction of a prayerful being.
waar ik nog even een quick en machine vertaling bij zet ter gerief waar het nodigt:

Het stelt sommige zeer moeilijke morele vragen, ik, maar kennen dragen wij elke één van ons niet de zelfde verantwoordelijkheid naar de Aarde? Het is zeker tijd om te vragen of kunnen wij aan een mening komen die de traditionele houding tegenover de heilige aard van het leven enerzijds met, anderzijds, die onderwijs binnen elk van de heilige tradities in evenwicht brengt die mensdom om binnen de grenzen van de welwillendheid en de gulle gift van de Aard aansporen te houden.
Dames en de heren, hebben u dit alles met geduld en standvastigheid verdragen. U hebt ook een zeer goede indruk van het luisteren aan mijn eigen persoonlijke gedachten op het perspectief gegeven dat door het Islamitische onderwijs wordt opengesteld. Ik heb hen aan u willen vervoeren omdat men me altijd beweegt om eraan te herinneren dat, vanuit het perspectief van het traditionele Islamitische onderwijs, de vernietiging van de Aarde als vernietiging van het biedzame zijn wordt vertegenwoordigd.
 Dus EU-Mark en NL-Geert ... veert op en weet wat er (niet) te doen is ... (of Toch)

van harte ondersteunend wie het betere wil ...
S"ace

"... ik ga naar 't enge bos" Bor the Wolf