Tuesday, June 8, 2010

Wat stem jij? vroeg Ome Adri ...

welnu Ome A3,
om'dat ik voorstander ben van een budget d'emocratie
stem ik vanuit het gegeven dat "ik" in mijn fase van leven
80 punten te verdelen heb ondr 9 lieden die zich inspannen (ALS PAARDEN)
DUS
40 punten op MENS
10 punten op D66
5 punten op Men(i)S
5 punten op D66
5 ..
5 ..
5 ..
3 ..
2 .. op HEEL NEderland (en de rest van de wereld)

dit als bekentenis op de wereld die wij leven ...
immers ver-ander-ring is waar het om gaat tijdens het "leren leven met den Ander"

uGH
S'ace