Sunday, May 30, 2010

UR gen TI e

aandacht gezet door Marc Chavannes met de verkiezingsmarkt als WALLstreet patroon voor de (pers)leiding en het fenomeen URGENTIE

mijn aandrage:

“UR gen TI e” draagt in zich markante geluiden met klanken die klinken … immers (rekening houdend met de behoefte aan helderheid):

UR is als de eb en vloed (een lineair perspectief) dat rondgaat (als in een klokhuis) met laag en hoog water en ook een echo (luister aangelegd) kent in de tijdklok van 2 maal eb en vloed per cyclus (25 uur). En dit treft ook het menselijk lichaam dat vaak beperkt wordt tot een lineaire beperking van man/vrouw, goed/kwaad, teveel/tegoed etc.

GEN gaan over het universele talent dat gegeven is. Men spreekt van POTENTIEEL dat KIN-ethisch wenst te worden door de kansen die worden geboden in overvloed. DNA-manipulatie is een gebod aan U-zelve en de “ei-leiders” lopen er mediageniek mee henen ter facilitering van de logistiek van media-vulvakkers en vulvakers – de vakkundigen niet te na gesproken – vanzelf.

TI is de zevende toon in de klankkast van 8 – het octaaf. Een fase overstijgende klank naar de volgende DO die het octaaf completeerd.

e – elektriciteit … voer voor denkstof vanuit dat wat gezien wordt … met de sixth sense van overleving – met mekaar / elkeen / een ieder er bij betrokken – ook Willem Alexander Maximaal ;-)

Daar hebben wij het nog niet over gehad: de volgende regeerperiode toont het noodzakelijke resultaat van inspectiewerk van de zich tonende koning Willem VI , of kiezen wij – als verenigend volk – voor “ALLESANDERS I” …

mijn zegen heb je, sorry, heeft U (turnturnturn).

~~~

Meer van belang nog dan de TroonWissel kan zijn de aansluiting van de Nederlanders op het Bewustzijnsveld, voorzichtig aangedragen in de Troonrede 2008: “Nederland wordt Bewust”.

Dit laatste kan wat nader geduid worden met – voorstel – : “Iedere Nederlander wordt zich bewust van wat integraal samenleven betekent in een wereld die haar grenzen heeft opgeheven ter meerdere eer en glorie van … (tja: vul zelf even in)”

(grootmeester &) uw tijdgeestgenoot

"mag het iets je meer zijn?"

okay , een link naar de Nederlandse Tak van een VISIE geschreven eind 2004.

toY S'ace