Tuesday, May 4, 2010

13e LUSTRUM 4/5 mei

in mijn dromen popte een bericht op dat mij deed intypen en verzenden:

----- Original Message -----
From: MenS S'ace
To: wereldwaternet@getcolourful.nl
Cc: St. Waternet
Sent: Tuesday, May 04, 2010 6:13 PM
Subject: WUPED betrokkenheid


geachte Wereldwaternet medeleden,

onze wereld van water heeft alles te maken met de wereldvrede.
immers waar iedereen te drinken heeft vormen zich gedachten:
in de zin van "wie zijn wij mensen?" en "wat hebben wij hier te doen?" en meer vragen zoals "hoe doen wij het samen?" ...

al deze vragen doen zich ook voor bij de toekomstige generatie tussen 5 en 18 jaar zoals die zich vertegenwoordigd kunnen weten door de City Montessaori School te Lucknow, India.

En ... sedert februari 2007 heeft de stichting Waternet daar een heuse voet aan de deur (er tussen past niet sedert de ethische code 1999).

hier heeft u een aansluiting via een link:
http://www.cmseducation.org/wuped/advisors.htm
(worldunity & peace education)

Get Colourful ... wordt mede begeleid door zogeheten "shift-partners" zoals het Integral Institute te Boulder, Colorado, Verenigde Staten. Dat instituut laat zich in Nederland vertegenwoordigen door CHE - Centrum voor Human Emergence.
Het is de "Klaar on te Wenden" notie afgegeven door dhr. H. Wijffels en genoten.

Waar de "Golf" wordt geteisterd door "Olie" tart de "Oliedomheid" de landende geesten.

Ikzelve, uw genoot en ondernemende landgenoot voel de essentie van 4 mei en daaropvolgende van 5 mei - een lustrum in 2010: het 13e lustrum!

Laten wij ons diep verenigd weten in onze wortel - het water én de aarde én de lucht - het vuur van ons diepere verlangen.

Fijne bevrijding toegewenst ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~H2O::Water Net
S'ace - cees de groot / bakkum / holland
* www.cmseducation.org/wuped/advisors.htm
* integralewatervrede.blogspot.com/