Thursday, May 20, 2010

"een pond lood zwaarder is dan een kilo veren"

is de vergelijking die mijn medemens Peter van Kan slaakt in zijn betoog omtrent een dialoog/discussie/dispuut/... (<= menuutje voor het keuzewoord) inzake een "experiment"/ervaring/aanvaring/... met het bestuur van MenS aka Mens en Spirit, partij nummer 14 op de komende kieslijst. Hier is de verhandeling die Peter publiceert via zijn nieuwsbrief.

Nu is het zo dat ik de betrokkenen allen redelijk ken juist vanwege die initiatiefvolle daad van Jan Roelofs om SPI - Spiritueel Politiek Initiatief - te initiëren met ongeveer 65+1 mede-mensen. En ... mocht deelnemen in prille bestuursbijeenkomsten op een altaar8ig zoldertje ergens in het oosten van het land van mij uit gekoerst. Peter leerde ik beter kennen met zijn gitaar in 't Gooi rondom 24 uur. Ook Lea en Arend zijn mij welbekend, ook wegens ECOnemische Verkenningen omgeving 3bergen.

En ... Peter belde mij eens hoe het nu was om met Arun Gandhi - ja heus: de 5e kleinzoon van de bekende Mahatma - door Duitsland, Nederland en België te koersen incl. de Zeeuwse Kust met de wereldberoemde Hollandse Waterwerken (code DELTAPLAN) in zijn Radio-programma.

Tja ... laat ik kort ingaan op de zin "een pond lood zwaarder is dan een kilo veren":

dat hangt ervan af hoe de WIND staat!

Immers het volume van een kilo veren kan gigantisch sijn en een behoorlijke kracht aan BEAUFORT ontwikkelen die vele malen 1 kilo trekgewicht (omhoog) LICHTER maakt op aarde (de 2e? 3e? 4e? dimensie).

Aldus hoop ik Peter, Jan, Lea, Arend en ook mijn vriend uit Rotje knor Theo te verlichten en beluchten ...

toY S'ace

in vrede van wereld-pagina~om~slag?