Wednesday, May 19, 2010

D'oor(B)raak

crisistijd alom wordt enerzijds onderkend in het woord "oor-logboek" vanwege het feit dat daar de informatie genoteerd staat die basis is voor het feitenmateriaal ter bespreking in de evaluatie van de achterliggende "volbrachte" missie. Bijv. de missie van dhr. drs. Balkenende (I-II-III-IV) of van de hofhouding van H.M. Koningin Beatrix, die overigens op het punt staat de Troon schoon/geschoond op te leveren.

Anderzijnds vragen crises om doorbraken of in ieder geval een doorbraak in het collectieve gremium waar een ieder qualitate qua mee gedient is op het gebied van "geregeerd worden". "DoorRaak" klinkt bij mij zelf wat positiever dan het woord "DoorBraak". Al ligt dit wellicht aan een ervaring die ik mocht meemaken met dhr. Ralph Pagano, die daar een boekje over schreef.

Actueel acht ik de doorbraak gemeld door kandidaat 40 op de lijst van Mens en Spirit, een nieuwe politiek(e partij) aan het firmament. Hier de oproep die mijn postbus bereikte en waar ik met gereserveerd enthousiasme gehoor aan geef:
Oproep
>
> Nu of nooit: spiritualiteit van het hart in de Tweede Kamer…
>
>
>
>
> Bij de komende verkiezingen van 9 juni voor de Tweede Kamer doet dit jaar ook de spirituele Partij voor Mens en Spirit mee. Deze partij pleit voor een politiek vanuit het hart, en wil onder andere opkomen voor een ander onderwijs, voor alternatieve geneeskunde en voor een menselijke(r) zorg.
>
> De Partij voor Mens en Spirit vroeg mij (Hans Stolp) als lijstduwer voor deze partij. Een lijstduwer is iemand die niet zelf de politiek in gaat, maar die probeert zoveel mogelijk aandacht te vragen voor de partij en stemmen te werven. Ik heb dat aanbod aanvaard en sta dan ook, zoals dat voor lijstduwers de gewoonte is, op de laatste (de 40e) plaats van lijst 14: de Partij voor Mens en Spirit.
>
>
>
> De lijstaanvoerder van lijst 14 (ofwel de nr. 1 van deze lijst) is Lea Manders, een bijzondere vrouw: zie haar foto op de website van de partij, www.mensenspirit.nl
>
>
>
> Het moet toch mogelijk zijn dat voor het eerst een vertegenwoordigster vanuit de spirituele wereld haar intrede doet in ons Parlement. Dat zou een nieuwe en belangrijke stap zijn in de verdere uitgroei van de spirituele beweging!
> Iemand vroeg mij, waarom ik eigenlijk koos voor de Partij voor Mens en Spirit voor de komende verkiezingen. Er werd meteen bij gezegd dat mijn antwoord kort moest zijn... Daarom heb ik het zo geformuleerd:
>
> De spirituele beweging heeft zich nu zo ver ontwikkeld dat zij op de drempel staat van een nieuwe tijd: nu zal zij op alle terreinen van het leven voor omvormingen gaan zorgen. Zo zal zij niet alleen de biologische en biologisch-dynamische landbouw ondersteunen, maar ook de alternatieve gezondheidszorg ondersteunen en mogelijk maken. Ze zal niet alleen een andere vorm van onderwijs gaan ontwikkelen, waarin centraal staat wat het kind nodig heeft om zich te kunnen ontplooien tot een warm, open en liefdevol mens, maar ook een andere rechtspraak, waarin vergelding meer en meer plaats gaat maken voor vergeving. Bovendien zal zij een andere, universele religie gaan ontwikkelen en mogelijk maken: die van het innerlijke weten en het hart.
>
> Om dit alles te kunnen realiseren, is het belangrijk ook de politiek serieus te nemen om daar gehoor te vinden. Voor het eerst lijkt het mogelijk dat een spirituele politieke partij nu ook daadwerkelijk zijn intrede zal maken in ons parlement om daar te werken aan de zo noodzakelijke transformatie van onze samenleving. Daarom steun ik de Partij voor Mens en Spirit van harte! Doet u mee?
>
>
>
> Als jullie mee willen helpen bij deze poging om ook in de politiek aandacht te vragen voor spiritualiteit, zouden jullie dan de komende weken dit bericht zoveel mogelijk door willen geven aan bekenden en vriendinnen/vrienden? Samen sterk!!!
>
>
>
> Hans Stolp Partij voor Mens en Spirit, lijst 14

Ten slotte meldt ik dat ik het getal 14 nog ken van een begenadigde voetballer die dat nummer op zijn rug droeg. Tevens is het getal gegeven door 1 duim en 4 vingers in de ontvangende linker en gevende rechterhand.

toY S'ace