Thursday, May 13, 2010

TAAL barrière ... SL'echten

De gurutaal is te karakteriseren als een doorgaande Nederlands-Engelse spraakverwarring.

Stel ik - beleefd in een Hollandse WereldTaal die inclusief van aard(e) is en handelsbetrekkingen activeert en onderhoud.

Lokaal is het van belang om een ieder er bij te houden en het Nederlands (en Fries en ...) met elkaar te blijven onderhouden en soms ook te verordonneren (bijv. in rechtskringen).

Interlokaal is het wenselijk een gemeenschappeljke taal voor handen te hebben (buiten de lichaamstaal).

En de vertaalsector kataliseert de beide talen waar de Nederlandsetaal niet de voertaal is.

Notie: wist u dat de klanken in de taal verband houden met de inwendige functies en talenten binnen de mens?


En nu verder ...?

Hoe koppelen wij planetarie evolutionaire ontwikkelingssprongen op de mens die leeft in lokale, interlokale incl. internationale betrekkingen , die taalbarrières in zich dragen?


Tja, en wie ben ik -"de sprekert"- dan om hier een rol (toe te eigenen en) te vervullen?

Ik ben S'ace en wordt in Nederlands Register geïdentificeerd door Cornelis Jacobus de Groot. Ik werk sedert 1998 bij de stichting van het operationele water incl. voorbeeldfuncties op het bewustzijnsgebied met name op het deelvlak: "Hoe gaan wij met elkaar om?" en "Zo gaan wij met elkaar om!"

Per december 2004 fungeer ik als voorzitter (=creatieve factor) van de werkgroep Né~anders~talers van het Chaosforum. Dit fungeren doe ik vanwege de kennelijke wensen vooral autonoom en holonoom, met een nadruk op de laatste term die in Nederland minder bekend is en daarom vernieuwend van aard. Die ontwikkeling wordt mede gegrond in de kennelijke prestatie een niet-intelligent wezen (naar eigen zeggen) tot overheidsmanager van het jaar 2003 te gidsen. Met reacties van de persoon ("niet intelligent" en toch ingenieur) zelf als energiepuls vanuit de wetmatigheid "oorzaak en gevolg".

Tevens ben ik rondom 1991 betrokken bij de innovaties die dhr. E.J. Wintzen via het bedrijf BSO/Origin in de wereld en media schept via zakelijke kringen en vooral ook door zijn lichaam en geest als narrenmedia te verweven. Die bedoelingen liegen er niet om: "wij dienen Babbelonië te slechten" en dit gebeurt mede door jaarverslagen te produceren die door kinderen (grotendeels) zijn geschreven. (GA~AF!)

Concreet: “Only if one sincerely wants to free more than anything else will we have access to the spiritual heart within us that will alone have the power to recognize the Guru Principle as nothing more than the call of one’s own True Self. If that is not the case, the Guru Principle will be seen for what it is but from the perspective of the ego, which means—it will be seen as our worst enemy. —Andrew Cohen. In Defense of the Guru Principle

Waar ik de lezers hier als Engelse Taal machtig dan werp ik op dat onze ergste vijand wordt gezien, gespot en ontmaskerd ...

voor het moment ...
toY S'ace