Tuesday, October 30, 2012

loon om te werken

Ook X66 is geschrokken.
'Voor mensen met normale inkomens wordt de belastingdruk nu wel heel hoog
en dan loont het niet meer om te werken.
Dat is heel slecht voor de Nederlandse economie',
zei D66-Kamerlid Wouter Koolmees tegen RTL Nieuws.


voor de wakkerwordende doornroosjes onder de lezers ...

het loon om te werken
is in de eerste plaats
opgesloten
ter ontluiking
in
het samenwerken met andere mensen

vandaar
dat je vrijwilligerswerk hebt
het fundament van samenleven

dit is weer anders dan

de liefhebbers of veter-tranen
metm vragenboekjes in Den Haag
ter
opluistering van markten
voor Hollandse Regenten\

en het
meerjarig honorarium
omdat je je hobby uitoefend
als beste terrein
voor je talenT

zo
het moge helder zijn
waar RoodKapje haar mandje mee vulde

Théodoor zong en sprong
als een edelman
met een liedje als programmering van dromenland

"ik kan dansen als een edelman"

hij pafte
en keek in de wolk

Wednesday, October 24, 2012

de verkiezingen - een terugblik met Haring

Meeste mensen hier kennen mij - Cees de Groot - inmiddels van het nieuwe Kiezen (nieuw hier? zie link1 & link2 ) ...

Zo ook Peter den Haring die mij weer eens wist te vinden met zijn analyse van verk'9/2012 ..

hier een korte samenvatting van zijn journalisten & oriëntatie voorwerk (vanuit zijn nieuwsbrief ter bekrachtiging van zijn creatief vermogen):

VERKIEZINGEN VOOR EGOTRIPPPERS
Tot mijn grote spijt lukte het ook deze keer niet om de verwante kleine partijen tot een lijstverbinding te krijgen. De programma's van de Partij voor de Toekomst (8134 stemmen), de SOPN (12.801 stemmen), de Libertarische Partij (4098), de Partij voor Mens en Spirit (18251) en de Partij voor de Dieren ( 178.699), lagen wat idealen betreft zo aardig dicht bij elkaar dat hun gezamenlijke krachten gebundeld hadden moeten worden. De bekende egotrip ... of niemand geleerd had van het pijnlijke fiasco van ... Heel Nederland. Ach, alles wat zichzelf exclusief noemt, roept te zijner tijd uitsluiting over zich af.
De kleine partijen hebben dus 43.284 stemmen weggegooid, waarmee blabklabla (club 500 popijopie taal?)

Aanpak van de PoPiJoPie taal
(als je het kwalificeert dan doe je het zelf ... tenzij ... ") ) 

enkele woorden of frases gevat in beknopttaal


EGOTRIPPPERS
 kan ik persoonlijk goed verdragen als woord met 3 P's
 dit betekent dan :
 dat ik "People Planet Profit" gelijk omturn naar iets dat bij mij beter werkt zoals (bijv.!)
 "Pakal Planet People"
 waarbij ik met Pakal iets vorstelijks als kostelijks bedoel als wat de Tzolkin (maya kalender en kweak ')) communiceert ... Triple HeliX ??


hun gezamenlijke krachten gebundeld
 op 2 & 9 mei 2012 deden zich voorvallen voor die de "kleintjes" had kunnen samenbrengen op  een noemer , nl. "Jeugdig Kiessysteem" ...
De diverse bestuurders als Hanneke Bijl , Lea Manders en Robert Verlinden alsmede de politieke transitieclub van professoren Wijffels en van Egmond (Natuurcollege & Irene) hadden hier hun kans kunnen verstaan ... Maar ja, wat geschiedt er immer wanneer een kabinet net gevallen is ... men holderdeboltelT mee in de kolderieke voorstelling die grotendeels wordt opgepikt door de mediaspinners ... ( Jammer, meneer Anton Teuben! en ook zeer jammer voor de heren Leo Sonneveld, Geert Vousten en mevrouw Cathalijne Zoete )


geleerd van het pijnlijke fiasco
 kijk, het werkelijke fiasco wordt hier wederom gemist door de journalist ... wat een illustratie is van de vermogens en geilheid van de persoon im frage ... (dit moet ik nog eens herformuleren)


te zijner tijd ... (kwinkslag)
 wordt het Jeugdig Kiessysteem in enige vorm geïnstalleerd als "zich lerend en zich articulerend instrument" dat haar basis=fundament vindt in een oud vrouwelijk georiënteerd principe te vinden in de Tzolkin, hèt Vademecum voor de politiek en het volk alsmede enig koningshuis dat generaties mensen op een koers houdt alvorens het telkens weer voorbarig te verliezen ter accommodatie van de herstel-industrie ...

hier wil ik het voor nu bij laten ...
met dank aan de heer den Haring met de voornaam van Peter de Rots (van de Haan die 3maal kraaide, weet u nog?)

 ohme S'ace
( referenties centraal gesteld bij BestuursDienst Amsterdam, de hoofdstad)

") tenzij ... je beslagen ten ijs komt of daar al veel eerder was ... (misschien?) 

') kweak staat voor een andere tijd-indeling ter accomodatie van de spanningsboog
   ook wel 9991 ipv 7777 ter indicatie van de 28 dagen in een maan 

bewustwordingstraject - ref. Gen 1.28

zie ook het vigerende bewustwordingstraject in de en passant gestelde missie

enkele motto's als gedachte kader ... in countdown sequentie:

III - "wij gaan niets uit de weg ..."

II - "wat niet kan is nog niet geschiedt; en wat niet kan geschieden wordt ter reparatie aangeboden ter plekke binnen puissante tijdstrekking op het moment van aanbod"

I - [ volgt wellicht later, evt. na enig tumult ]

opties:
"wij zijn allemaal mensen en impliciet waterdrager: communicerende wezens"


THEMA - alhier (een uitstapje naar Genesis wegens zich voordoende afvraging)


In principe is de christelijke houding bevestigd. Genesis 1
Vers 28.
Citaat: ' en God gezegend mensen, en zeide tot hen: ' weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u!
Vult de gehele aarde, en neem die ze eigendom!
Ik beveel u aan vis in de Zee, de vogels in de Lucht, en de dieren die leven op de Aarde,
en zeg u hun voorzorg aan.    Einde citaat.
28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!  
bewustzijnsnotie : heerschappij is wellicht Heerschappij en tevens H'Eerschappij ')
OPVATTING
De methode van interpretatie van een tekst of - zoals hier - een aanwending is niet voor een uitleg te vangen, zo beweert de alom bekend Bartjes, een Art-man ofwel  [ Kunstenaar / Kunstenmaker / Kunstf'luisteraar / ... ].

De menu optie in 3 keuzes geeft immer de keuze naar de vierde uitdrukking, nl. de keuze van degene die zich de beHeersing laat welgevallen tot verhandeling , incl. geheugenplaatsing.
De drie keuzes zijn standaard van drie verschillende vormtypes, nl. spiraal / liefde , pad / leven , druppel / keuze / actueel.
NB de drie vormtypes vind men terug in de maan van 3 weken van 9 dagen die de vormen 3 maal weeft per "kweak" (totaal 9 wevingen per maan van 27 dagen)


UITLEG

Is er wat voor te zeggen dat de bron van Genesis een Tijdspanne kon besturen met haar goede raad aan de mensenscharen?
Dan is de duur van de ? Tijdspanne relevant te schatten / bepalen.
Kortom de poging van culturen om 21122012 daar te plaatsen is vandaag de dag zeer wel aan te houden als correct ; immers men was destijds nog niet gevangen in elkaar vangende oxymoronen die feitelijk de omslagtijd eerder plaatsten dan de mensen hem aannemen als "te manifesteren".

Vanuit het leven van uw scribent bezien ligt die datum vast in het jaar 1981 wegens enkele zeer markante toevalligheden die het leven drastisch beïnvloeden tot een ware missie. Die is aangenomen te "beHeersen" met wie daar ook toe voelt ...

(Wanneer begonnen de bijtjes en hommels zich anders te gedragen? Wanneer de walvissen en dolfijnen? Wanneer andere indicaties ter markering van "een ommekeer"?)


COM-Clusio

Genesis loopt af en vraagt een hernieuwd paradigma dat leidend het voortouw voert ...

( een overigens bekend thema met doorgaans drie strengen touw ... )

dit zijn als de 3 vormen / bioritmes die samen weven

toYo S'ace

')
H'Eerschappij
gemakshalve refereer ik hier aan het boekje "een jeugdig kiessysteem" dat overigens 9 delen beslaat ... Vooralsnog plaatst S'ace de 7 delen 3-9/9 in de beweeglijke noösfeer waar alle mensen hun betere gedachtes kunnen plaatsen (d.w.z. dit geschiedt vanzelf omdat het universeel houdbare gedachtes zijn)
") Van Monade tot Nomade ( Wil'fred Bastiani )
is vanuit mijn capsule gezien een soort levensverhaal van "een gehangene" - in Tarot "the Hanged Man" en in tijdscharnier 2012/2013 "the Hanged Men" (incl. Woomen!)
In Nederlandse taal waar men mag/moet! ont-babelen kun je de tweede duiding in dfe titel hier meelezen als : "van Mon Aid tot No Made" ...
Dit is dan op te pakken met trivitaal aanleggende mentaliteit als "van mijn Hulp naar Niet gemaakt" ... en dit is in feite gelijk aan "leef onbezorgd / voortvarend / genegen" in mijn jargon dat anderen taalgeven met "liefdevol / voorspoedig / volgzaam". (daar is uiteraard een verschil van opvatting in hoe je het leven oppakt)