Monday, July 20, 2015

Waar is onze Cees ?

ref. een tijdje terug

nu orgelt S'ace inmiddels de nieuwe kalender die bijv. de Grieken in no time zover krijgt als de ijslanders het presteerden .. Echter wie waagt een andere wereld ..
(het is mijn liefje niet te ontzeggen dat zij waagt - hetgeen ik wel waardeer - en the morning after zone acht ik ook aantrekkelijk saam te bezien - wat ik dan doe : verificatie & correctie/rectificatie)


zo gaat vandaar hier op het levende verkwikkende electriek (service station)

getal 20 duidt op de |ZON , en draagt in zich de STER 8 - infinity & most deep connecton one person created such as Woman VEGA & Man ARCTURUS

ARCTURUS is ook de connectie naar de God Silvanus
he knows the limits and practices it leisure

Mostly Silvanus guides the time matrices on a work or a process managd ..

PERK PAAL PUNT  ...  the Dutch say to order the workers ..

Is it still valid nowadays or did som deamon pop in our livinh society , my friends Yitzhaq & Woolfson put on the hope site .. cyberarchitecting 'the same as usual' or understanding the rifines shaping the peoples mindsets into the better perspective ..

S'ace forsaw another voting system for democracies ..
First breakthroughs are pending

binnenkort mee over de otwikkelingen - while Cees retires his whirlwind in some other styled human

(mayor once reflected the sopas in the city - while hoping for a sagacity town)