Saturday, December 22, 2012

ness daya - I

is the center daya in the nine daya a week concept that pivots the worldscene ...

"uh, here its the 4th of 9? why is that?"

"next suncycle it is the 5th again, while it floats between 2 and 5"

"why is that?"

"well, floating stimulates the dynamic human storylines .."


say 2 is the challenge
3 is the service
4 is the form
5 is the radiation
as mass elan vital: forming a nation with moral conduct
as

in fact it stimulates for solar godness 
(a term used by Hugh Schönfield in Politics of God)

so - this year is a form giving year ..
after challenging the service ..
as Arthur's Round Tables serve that ..

;-)

Friday, December 7, 2012

De GrensRechter

Het NRC van Sint Nicolaas op 7 december 2012
(het is express onleesbaar voorgeschoteld)

De Kwestie is deze ..

Je moet discussie voeren in de Kamer en niet daarbuiten ..
Totdat je helemaal wordt afgezeemd door de massa , en zelfs door buren voor wie je zorg hebt ..
want je kunt geen GrensRechter zijn in de Politiek ... zegt het mediagenieke programma met een regisseur ...

zegt de GrensRechter die in het zweethok ligt te bloeden bij enkele burgemeesters te Noord Holland

Is dat dan waar , vraagt de Rechter ..

Nee , zegt de GrensRechter , het is niet waar maar het is het beeld -de dia, het lichtbeeld- dat de boventoon voert in de koppies van de mensen .. die per definitie (zegt het ego-paradigma) "Bloed aan de Paal" willen zien ...

En als er dan geen bloed is , vraagt de rechter ...

"Dan is er wel iets anders ...", zegt de GrensRechter van de Rechter

Oh ja?

Er is een soort van massa-psychologie in Nederland waar de GrensRechter wordt gemolesteerd door de samenleving zelf ... in Nederland ...

Nou , dat zie ik niet .. zegt de Rechter, de Scheids.

Maar , eh edelachtbare, wanneer een politiek benoemde volksvertegenwoordiger in een bedrijf de wacht wordt aangezegd , en de hoogste ambtenaren rechter gaat er niet in mee .. dan is in feite de volksvertegenwoordiger toch relevant in de Kamer, een hele grote Kamer, nl. de SaamLeef?

zullen we nog even saam kijken ??
vooruit dan maar ...

"You never WALK alone"
"even at the sideways of an arena"
"SPEAK!"

en, Edelachtbare ?
"U bent een vervelend kaereltje, maar ... u maakt een punt ..."

"wat is de einduitslag?"

0 - 1

"aha, ik begrijp het: de grens speelt altijd UIT!"
"Dank U ... Roger"

"Roger? Mijn naam is Hendrik, bijnaam Brave Hendrik, ik, ikke,
u bent vrij te gaan ..., gaat u ... de wijde wereld in"

Saturday, November 17, 2012

de CRvB - MK

is een Raad voor Beroep waar een Meervoudige Kamer is ingesteld ..

die bestaat uit 3 koppige rechter

waarom , zoveel Rechters??

welnu , geachte burgmees,
dit is omdat een ambtenaar daar tot op het naadje wordt getest door de 3 soorten rechtspraak!

u kent uw rechts-stelsel , een kloppend systeem met hart voor de zaak?

dan weet u dat de ambtnar de toetssteen is voor het vertier daarboven dat contacten onderhoud met dat volk dat baantjes creeert voor het volk en ook voor zichzelf, en passant als ZZ'peër.

Ikzelf bedenk daar bij wel eens de popgroep ooit van ZZ en de Maskers
.. of  Maskerade, U??

"het moet allemaal niet erger worden, sprak mijn strandbuur, de Parate Piraat"

conclusie ...

"het wordt allemaal erger, en we gaan tot het naadje met de stagiaire als leider"

UW TRIO COCK~TAIL~~~
gr'ootje, leonard'ootje , the'ootje

3 ootjes als olympische ringen gevoegd aan de bestaande 5 , stel ik voor ...

tot laters'
ohme S'ace

houder van bewustwordingsprocessen bij de RechtSpraak - 2008
(een club van de heer "Iv'ootje" Opstelten in de rol van minister van Justitie met knecht(en))

disclaimer
ik heb de titulatuur maar even achterwege gelaten uit piëteit met sommigen

Tuesday, October 30, 2012

loon om te werken

Ook X66 is geschrokken.
'Voor mensen met normale inkomens wordt de belastingdruk nu wel heel hoog
en dan loont het niet meer om te werken.
Dat is heel slecht voor de Nederlandse economie',
zei D66-Kamerlid Wouter Koolmees tegen RTL Nieuws.


voor de wakkerwordende doornroosjes onder de lezers ...

het loon om te werken
is in de eerste plaats
opgesloten
ter ontluiking
in
het samenwerken met andere mensen

vandaar
dat je vrijwilligerswerk hebt
het fundament van samenleven

dit is weer anders dan

de liefhebbers of veter-tranen
metm vragenboekjes in Den Haag
ter
opluistering van markten
voor Hollandse Regenten\

en het
meerjarig honorarium
omdat je je hobby uitoefend
als beste terrein
voor je talenT

zo
het moge helder zijn
waar RoodKapje haar mandje mee vulde

Théodoor zong en sprong
als een edelman
met een liedje als programmering van dromenland

"ik kan dansen als een edelman"

hij pafte
en keek in de wolk

Wednesday, October 24, 2012

de verkiezingen - een terugblik met Haring

Meeste mensen hier kennen mij - Cees de Groot - inmiddels van het nieuwe Kiezen (nieuw hier? zie link1 & link2 ) ...

Zo ook Peter den Haring die mij weer eens wist te vinden met zijn analyse van verk'9/2012 ..

hier een korte samenvatting van zijn journalisten & oriëntatie voorwerk (vanuit zijn nieuwsbrief ter bekrachtiging van zijn creatief vermogen):

VERKIEZINGEN VOOR EGOTRIPPPERS
Tot mijn grote spijt lukte het ook deze keer niet om de verwante kleine partijen tot een lijstverbinding te krijgen. De programma's van de Partij voor de Toekomst (8134 stemmen), de SOPN (12.801 stemmen), de Libertarische Partij (4098), de Partij voor Mens en Spirit (18251) en de Partij voor de Dieren ( 178.699), lagen wat idealen betreft zo aardig dicht bij elkaar dat hun gezamenlijke krachten gebundeld hadden moeten worden. De bekende egotrip ... of niemand geleerd had van het pijnlijke fiasco van ... Heel Nederland. Ach, alles wat zichzelf exclusief noemt, roept te zijner tijd uitsluiting over zich af.
De kleine partijen hebben dus 43.284 stemmen weggegooid, waarmee blabklabla (club 500 popijopie taal?)

Aanpak van de PoPiJoPie taal
(als je het kwalificeert dan doe je het zelf ... tenzij ... ") ) 

enkele woorden of frases gevat in beknopttaal


EGOTRIPPPERS
 kan ik persoonlijk goed verdragen als woord met 3 P's
 dit betekent dan :
 dat ik "People Planet Profit" gelijk omturn naar iets dat bij mij beter werkt zoals (bijv.!)
 "Pakal Planet People"
 waarbij ik met Pakal iets vorstelijks als kostelijks bedoel als wat de Tzolkin (maya kalender en kweak ')) communiceert ... Triple HeliX ??


hun gezamenlijke krachten gebundeld
 op 2 & 9 mei 2012 deden zich voorvallen voor die de "kleintjes" had kunnen samenbrengen op  een noemer , nl. "Jeugdig Kiessysteem" ...
De diverse bestuurders als Hanneke Bijl , Lea Manders en Robert Verlinden alsmede de politieke transitieclub van professoren Wijffels en van Egmond (Natuurcollege & Irene) hadden hier hun kans kunnen verstaan ... Maar ja, wat geschiedt er immer wanneer een kabinet net gevallen is ... men holderdeboltelT mee in de kolderieke voorstelling die grotendeels wordt opgepikt door de mediaspinners ... ( Jammer, meneer Anton Teuben! en ook zeer jammer voor de heren Leo Sonneveld, Geert Vousten en mevrouw Cathalijne Zoete )


geleerd van het pijnlijke fiasco
 kijk, het werkelijke fiasco wordt hier wederom gemist door de journalist ... wat een illustratie is van de vermogens en geilheid van de persoon im frage ... (dit moet ik nog eens herformuleren)


te zijner tijd ... (kwinkslag)
 wordt het Jeugdig Kiessysteem in enige vorm geïnstalleerd als "zich lerend en zich articulerend instrument" dat haar basis=fundament vindt in een oud vrouwelijk georiënteerd principe te vinden in de Tzolkin, hèt Vademecum voor de politiek en het volk alsmede enig koningshuis dat generaties mensen op een koers houdt alvorens het telkens weer voorbarig te verliezen ter accommodatie van de herstel-industrie ...

hier wil ik het voor nu bij laten ...
met dank aan de heer den Haring met de voornaam van Peter de Rots (van de Haan die 3maal kraaide, weet u nog?)

 ohme S'ace
( referenties centraal gesteld bij BestuursDienst Amsterdam, de hoofdstad)

") tenzij ... je beslagen ten ijs komt of daar al veel eerder was ... (misschien?) 

') kweak staat voor een andere tijd-indeling ter accomodatie van de spanningsboog
   ook wel 9991 ipv 7777 ter indicatie van de 28 dagen in een maan 

bewustwordingstraject - ref. Gen 1.28

zie ook het vigerende bewustwordingstraject in de en passant gestelde missie

enkele motto's als gedachte kader ... in countdown sequentie:

III - "wij gaan niets uit de weg ..."

II - "wat niet kan is nog niet geschiedt; en wat niet kan geschieden wordt ter reparatie aangeboden ter plekke binnen puissante tijdstrekking op het moment van aanbod"

I - [ volgt wellicht later, evt. na enig tumult ]

opties:
"wij zijn allemaal mensen en impliciet waterdrager: communicerende wezens"


THEMA - alhier (een uitstapje naar Genesis wegens zich voordoende afvraging)


In principe is de christelijke houding bevestigd. Genesis 1
Vers 28.
Citaat: ' en God gezegend mensen, en zeide tot hen: ' weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u!
Vult de gehele aarde, en neem die ze eigendom!
Ik beveel u aan vis in de Zee, de vogels in de Lucht, en de dieren die leven op de Aarde,
en zeg u hun voorzorg aan.    Einde citaat.
28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!  
bewustzijnsnotie : heerschappij is wellicht Heerschappij en tevens H'Eerschappij ')
OPVATTING
De methode van interpretatie van een tekst of - zoals hier - een aanwending is niet voor een uitleg te vangen, zo beweert de alom bekend Bartjes, een Art-man ofwel  [ Kunstenaar / Kunstenmaker / Kunstf'luisteraar / ... ].

De menu optie in 3 keuzes geeft immer de keuze naar de vierde uitdrukking, nl. de keuze van degene die zich de beHeersing laat welgevallen tot verhandeling , incl. geheugenplaatsing.
De drie keuzes zijn standaard van drie verschillende vormtypes, nl. spiraal / liefde , pad / leven , druppel / keuze / actueel.
NB de drie vormtypes vind men terug in de maan van 3 weken van 9 dagen die de vormen 3 maal weeft per "kweak" (totaal 9 wevingen per maan van 27 dagen)


UITLEG

Is er wat voor te zeggen dat de bron van Genesis een Tijdspanne kon besturen met haar goede raad aan de mensenscharen?
Dan is de duur van de ? Tijdspanne relevant te schatten / bepalen.
Kortom de poging van culturen om 21122012 daar te plaatsen is vandaag de dag zeer wel aan te houden als correct ; immers men was destijds nog niet gevangen in elkaar vangende oxymoronen die feitelijk de omslagtijd eerder plaatsten dan de mensen hem aannemen als "te manifesteren".

Vanuit het leven van uw scribent bezien ligt die datum vast in het jaar 1981 wegens enkele zeer markante toevalligheden die het leven drastisch beïnvloeden tot een ware missie. Die is aangenomen te "beHeersen" met wie daar ook toe voelt ...

(Wanneer begonnen de bijtjes en hommels zich anders te gedragen? Wanneer de walvissen en dolfijnen? Wanneer andere indicaties ter markering van "een ommekeer"?)


COM-Clusio

Genesis loopt af en vraagt een hernieuwd paradigma dat leidend het voortouw voert ...

( een overigens bekend thema met doorgaans drie strengen touw ... )

dit zijn als de 3 vormen / bioritmes die samen weven

toYo S'ace

')
H'Eerschappij
gemakshalve refereer ik hier aan het boekje "een jeugdig kiessysteem" dat overigens 9 delen beslaat ... Vooralsnog plaatst S'ace de 7 delen 3-9/9 in de beweeglijke noösfeer waar alle mensen hun betere gedachtes kunnen plaatsen (d.w.z. dit geschiedt vanzelf omdat het universeel houdbare gedachtes zijn)
") Van Monade tot Nomade ( Wil'fred Bastiani )
is vanuit mijn capsule gezien een soort levensverhaal van "een gehangene" - in Tarot "the Hanged Man" en in tijdscharnier 2012/2013 "the Hanged Men" (incl. Woomen!)
In Nederlandse taal waar men mag/moet! ont-babelen kun je de tweede duiding in dfe titel hier meelezen als : "van Mon Aid tot No Made" ...
Dit is dan op te pakken met trivitaal aanleggende mentaliteit als "van mijn Hulp naar Niet gemaakt" ... en dit is in feite gelijk aan "leef onbezorgd / voortvarend / genegen" in mijn jargon dat anderen taalgeven met "liefdevol / voorspoedig / volgzaam". (daar is uiteraard een verschil van opvatting in hoe je het leven oppakt)

Tuesday, September 25, 2012

elections and selections and ions to be selected

(where the Dutch learned to spread across the planet, thye learned to speak English better than German)

[dus Nederlanders, wie geen woordje over de grens spreekt kan een vertaler verzoeken ...; zo werkt 't!]

ergo

this article inspires to project the situation we have here in the Netherlands ..
i was inspired by the author enduring the years following the integral world weaved by Frank Visser and associates studying from Ken Wilber Arousals.

i wil read it and be back ...

S'ace

Wednesday, July 11, 2012

artefacten - poliklinische rio-lering

... behandelt een nieuw politiek geörienteerde kunstgreep in de politieke wereld van technische aard.

een kunstgreep is een artefact en kan ook een taal-greep zijn die de ene partij anders verstaat dan de andere ..
veelal bron van onnodige onenigheid bijc a) direct verkeer ... of b) de gelegenheid ertoe scheppen.

zo stelt de integraal indirecteur stichting Waternet in pionierend gevest voor de dag van morgen ...

(de directeur wordt dubbel gehonoreerd aan zijn algemene collega, ter indicatie van het gewicht)

indirect kan een woord als rio-lering dus tot directe communicatie leiden waar de aanbieder serieus wordt genomen op de gestelde missie.

om een en ander in goede banen te leiden geeft de huispoethicus de notie van rio-lering aan:

gebruikelijk is het dat riolering een dienstverlenende bedrijftak is die de werkelijke behoeftes van de mens afvoerd en verwerkt tot consumptie (schoon water, energie).
Dit geschiedt via leidingnetwerken met ook pers-leidingen als nuttige verbindingsstukken. (datalijnen zouden ook in rioleringsbuizen worden geintegreerd om aanleg en onderhoud te effectueren met de nodige efficiencie voor werkbehoud)

afwijkend is dus rio-lering binnen die bedrijfstak op de plek waar de samenleving het nut voorziet van commentaren en levensvreugde.

rio verwijst eenvoudig weg naar het carnaval te Brazilië en impliciet naar de ziel van alle mensen die dat zo vaak mogelijk willen uiten als overvloed van levenskunst.

lering verwijst naar de ring van het boek van Tolkin of Tzolkin (niet helemaal helder waar Tolkin zijn familie of schrijversnaam aan ontleende): "In de ban van de Ring".
Has Tolkien een bedoeling met zijn verhalenbundel?
Was hij in diens van enig bedoelend geselschap?
Wanneer leert de mens?

so far ...
u kunt gerust uw inbreng afgeven in voorbestemde kaders ...
mailen mag ook naar [ s.acegr at gmail dot com ]

Wednesday, June 27, 2012

identiteits-angst


met deze oproep
Met controle wint de Overheid wel wat veiligheid, maar verliest er veel meer mee:

mensen zijn gevoelig voor verwachtingen en gedragen zich vaak ernaar.
Als we nu eens uitgaan van wat we willen, in plaats van wat niet willen en daar onze aandacht en energie in steken. Voorbijgangers vriendelijk begroeten in plaats van met wantrouwen bekijken. Wanneer we er met z’n allen het beste van maken, in plaats van alles in regels en protocollen moeten vastleggen.
ergo: onderling vertrouwen terugclaimen !
middel: jezelf meegeven in eigen gedrag

JeuKS reageert als volgt:

het basis probleem is hier niet de controle …
dit is nl. een afgeleid produkt – een schim / schaduw – van een veel wezenlijker probleem: de banenmachine …

telkens worden wij bevreesd gemaakt in een slag-beweging van de politici die “de economie” -ieders uitgavepatroon- waarborgen “als hun nobele streven”.
door dit onbedoelde machtsmiddel weg te halen uit het openbare bestuur wordt de zuivere democratie voor iedereen zoals inherent bedoeld hersteld …

hoe doen wij dit?
dit is de garantie voor & door een basisinkomen …

dit wordt door meerdere / nieuwe politieke partijen gepropageerd en is het allerbeste middel om de identiteitsangst tegen te gaan.


overigens als wij veiligheid van belang vinden dan moet data-opslag nimmer leiden tot schaduw angst …
dit is voornamelijk een mentale instelling bij elke mens …
die veerkracht en relationele stijl van leven garandeert dat ook niemand zich laat lenen voor valse aanwending van data.

Hoe implementeer je dit oorspronkelijke fatsoenskenmerk
terug bij “de-genen op drift”???

voor een beantwoording / oplossingsrichting <= wijssfeer

Friday, June 22, 2012

bewustwordingstraject

uitvoerder : ambtenaar op missie cultuurverandering / transitie

aanleiding : toestanden waarbij functionarissen zich bij herhaling weigeren zich mee te nemen in voorhanden handelingen met "de baas", een burger in een democratie verband met afstemmende ordeningen.

parameters:
maand rente : vastgesteld op 4 % per maand gegeven het beslag op een vrij en soeverein mensenleven
beslag op mensenleven  :  is een gegeven dat waargenomen wordt wanneer meerdere overheden samenwerken om het een burger zuur te maken. Dit geschiedt mede door valse, te rectificeren overnames van aangevende burgers die bestuurlijk worden afgezegend middels het gewezen ruilmiddel.
het ruilmiddel : bestaat uit dubbeling van vervreemde gelden op het moment dat de collectieve partij verzuimd zichzelf de maat te nemen. het ruilmiddel komt in de plaats van eindeloos tijdbeslag op gijzeling, d.i. psychologische oorlogsvoering zonder enige aanleiding noch vertoon.
groeistuip : vindt tot driemaal plaats , nl. na fase I , II en III
fasering : vindt plaats op grond van de leer-faktor die de collectieve partner is toebedeeld. deze faktor wordt binnen fase I bekend gemaakt.
leerfaktoren : in volgorde hardleers - lerend - leerzaam met 2 tussen fases : ergo A B C D E
bandbreedtes : 5 maanden voor A ; 4 maanden voor C ; 3 maanden voor E
tarief : 4 % voor elke doorlopende maand op basis van de grondwaarde (ipv rente op rente als murw makend instrument); verdubbeling bij een verloop van de bandbreedte

wettelijk kader : de uitdrukkelijke wens van het staatshoofd de publieke zaak in goede toestand te overhandigen aan de opvolger koppelt zich op het volgzame en wakkere volk met burgers ; het traject staat in beginsel onder gezag van alle burgemeesters alsmede alle burgeRmeesters waarbij deze actievoerder middels pionierswerk tot overname is verleend wegens de gestelde missie.

amendementen : geschieden tijdens het verloop van dit traject door de betrokken burgemeesters van Alkmaar, Amsterdam, Castricum en Zwolle waarvan 3 korpsbeheerders

beschrijving:

wegens verhandelingen die gegeven wetgeving en afspraken net hadden kunnen gebeuren is de betrokken natuurlijke persoon appèl gegeven op zijn biologische functie onder de maritieme wet.
diverse herstelprocedures bleken net tot wederkerige uitkomst te leiden met vrije wil als inleg in een liberaal land met regelgeving.

De eindverantwoordelijke op het vigerende niveau of op meerdere van dergelijke eenheden worden tijdig op het traject gezet. In meest urgente situatie geschiedt dit door de opperbevelhebber der strijdmachten of zijn plaatsvervangende.

voorbeeld :
geënt op klasse C - lerende organisatie : 4 maanden ; max. 3x4 maakt 12 maanden
startmoment: de organisatie is aangemeld voor het rechterlijk gegeven dubbele bedrag als genomen risico onder eigen verantwoordelijkheid

 • start fase I :  vervreemd bedrag is 1000 - en wordt 2000 (valuta hier gesteld op € - euro)
 • 4 maanden lang kan 4% groei op het bedrag worden gerealiseerd
 • 4x40=160 => bruto leersom 1160
 • na 4 maanden dient een bericht te worden gesignaleerd dat er nog 5 werkdagen zijn het bedrag telefonisch over te maken met minimaal een mailbericht aan de ontvanger
 • is de transactie voldaan vervallen alle aanspraken ; eindigt het proces
 • in het andere geval dan verdubbelt de oorspronkelijke som
 • start fase II : het bedrag is nu gesteld op 2000
 • 4x80=320  ( bruto leersom 2320 )
 • signalering als fase I evenals beëindiging proces
 • start fase III : het bedrag is nu gesteld op 4000
 • 4x160=640 : loopt op tot 4640 tot eindschot
 • Eindschot (fase 0 / schoning)
 • publieke kondiging is opstarter rechtens gegund; op basis van het dubbele , nl. 8000 plus 4% verhoging per maand ... incl. kosten gemaakt door de soeverein
 • hier bij fase C is in een jaar tijd de baring rond; bij A 3 maanden langer , bij E 3 maanden korter ("een kindje" !)

De regelgeving wordt door de 4 gemeentes in het volle licht geplaatst per 1 augustus 2012;
de voorbode wordt geschapen door één van de deelnemende gemeentes, die de mogelijkheid heeft de teksten in maximaal drie slagen te verbeteren tot handzaam en in beginsel werkend.

getekend
C.J. de Groot wonende te NH
oa. inspecteur Kartel en Kartelvorming sedert 1 april 2001

NB
in de volksmond spreekt men hier van "kannibalenrente" waar de formele behandelaars afstand van doen gegeven bewustzijnsprocessen die mensen jarenlang troffen zonder medemenselijke redenen.
Ergo het traject is in die zin juist bedoeld om mensen tijdig af te leiden van een dergelijk publiek oordeel.

PS
in volgorde van soeverein leven met de staat als referentiekader bestaan de volgende 4 fases:
 • onbewust onbekwaam - leerling
 • bewust onbekwaam - incriminerend [, niet! te verwarren met ondernemer]
 • bewust bekwaam - oordelend opgeleid om onbewust bekwaam schoon af te handelen
 • onbewust bekwaam - de soevereine mens die zijn anker dicht bij zich draagt op het water, tijdens de vaart

Wednesday, May 30, 2012

(even parkeren)

soms geeft iemand hoop af die je hebt ont-moet in Tuningen, Germany

dat het de schrijver was/is die Judas type tot "een ware Jesus" bestempelde weet ik ook;
dit alles in een wedloop naar voortschrijdend inzicht ...

( switching to the even more globalized language - that hides them Dutch :)

} een nadere focus hierop zou kunnen volgen; u kent de ver-eng-ing tijdens de ver-enig-ing {

a para-graph that breaks attention for words & lines may be this one ...

The thesis of God as the consequence rather than the cause of the Cosmos is not new. Intimations can be found in the philosophy of Aristotle.  The 20th century British philosopher Samuel Alexander championed this view. The Jesuit theologian/philosopher Teilhard de Chardin presented the idiosyncratic view that God was both the cause and the consequence (the Alpha and Omega) of cosmic existence and evolution. He saw end of human history as pure consciousness merging with the Alpha God to create the Omega God.  Modern German literature and philosophy is rife with human ambition to be Godlike.
 zoom in on this vibration
The Jesuit theologian/philosopher Teilhard de Chardin presented the idiosyncratic view that God was both the cause and the consequence (the Alpha and Omega) of cosmic existence and evolution.
i think YitzhaQ agrees on this obeservation  rectifying a blooper:

the consequence (the Alpha and Omega) of evolution and cosmic existence

which is aligned to the definition

Alpha is Evolution
&
Omega is Cosmic Existence

analysis sets the crux on the cross as we are teached for so long:
 • mega is the indication a bigger thing than humans over here govern
 •  Alpha is the word that begins and end on A; the pyramid / myth
 • O is the character challenged by Q
 • but then they breath on one another as ...
 • 12 and 10 (15 &17 in the classiQ matriX)
 • summed 22 (classiQ 32 => 5)
 • but then is is 4 all the time
 • fusing into a 5 when a contact is flamed in a relation engagement


Still, i did not start the thinking but something took my fingears playin' a piano keyboard ...

;-)

see u ( later again ) ,
S'ace

i'll contact my friend as a free end ...

we shared this observation
( pretending shyness for some moments ) 

later the bridging friend came along with this lines ...
I have now republished:
'The Politics of God' - Schonfield
'The Passover Plot' - Schonfield
'The Mondcivitan Writings' - Schonfield
'This Man was Right' - Woodrow Wilson / Schonfield
'Ohne Macht und Mandat' - Haller
'The Beans and the Dreams Vol. 1 & 2 - Yours Truly.

I am just working on 'Those Incredible Christians' by Schonfield and have started the research for a biography which the Schonfield family have asked me to do.

I am still interested in your idea of alternative voting system and it would be good if you could write something clear on it for stupid people like me.

Saturday, April 28, 2012

tien jaar zoeken naar het antwoord

Soms gebeurt er iets dat je even aanslaat ... de klepel is gevonden en klinkt als een GONGGGG
Zoals CDA-fractieleider Van
Haersma Buma zegt: „De agenda
is gezet door Fortuyn en Verdonk,
en daarna Wilders. En alle
bestaande partijen zoeken al tien
jaar naar het antwoord.”
schrijft NRC op de pim-pel-paarse coalitie (met taalvaardigheid)
Het aardige hiervan zonder/met L'eedvermaak [naar gelang de eigen koers/stijl] dat het koninklijke democratievaardige waterbedrijf uit de hoofdstad hier zo haar inzet op afmeet ...
Immers de cultuurverandering in noordholland-zuid werd ingezet in het stromingsgebied van het dienstverlenende water operationele beleid ...
Was de dijkbreuk in WILNIS 2003 een valse start, het ging crescendo in het duel algemene en integrale volonté ... op de directe laag van transitie bedrijven:

Je bouwt de brug terwijl je hem loopt
Ergo het leidt ergens toe wat beoogt werd: het kindje is daar

"de zoektocht naar het ware, het schoone en het goede"
leidt tot
"een vindding of vondeling"
en
"wij noemen geen namen"

een mens landt aan als schipper in eigen lichaam en pappie meldt je binnen 3 dagen aan ...
bij de huismeester met een administratie ... zoals in mijn geval in Harenkarspel
(of was het toen nog Warmetuut?)

Zou het zo kunnen zijn dat het antwoord reeds ruim 11 jaar gelêe werd voorbereid te NoodwijkaanZee
in het symposium "naar een economie waar iedereen telt" geënt op Schumachers "small is beautiful"

Enne ... hoe gaat de mediagenieke pers daarmee om (een Iraniër is een Pers?).

Wie bezit de media behalve de vrije nieuwsgaring ...

Wat betekent PartijPolitiek in de realisatietijd?

Even Patiencen ... tot dat het moment daar is ...

Of eindeloos Scrabbelen op de i-feun van inzpecteur Clous~eau~

Het lichaam heeft een ingebouwde waterkerncentrale waar je op ademt ...

JeuKS"

Wednesday, April 25, 2012

boekes Sociocreatie ... integraal?

ik las nog eens op de ontwerptafel voor JeuKS", het jeugdig kiessysteem ..., wat Kees Boeke stelde

in een hapklare brok :
"For more than three hundred years the Quakers have used a method of selfgovernment that rejects majority voting, group action being possible only when unanimity has been reached. I too have found by trying out this method in my school that it really does work, provided there is a recognition that the interests of others are as real and as important as one's own. If we start with this fundamental idea, a spirit of goodwill is engendered which can bind together people from all levels of society and with the most varied points of view. This, my school, with its three to four hundred members, has clearly shown."
 enkele mnoties als steekwoorden:
 • a method of selfgovernment that rejects majority voting
 • group action being possible only when unanimity has been reached
 • a recognition that the interests of others are as real and as important as one's own
 • spirit of goodwill is engendered which can bind together people
 • from all levels of society and with the most varied points of view
verder is de speelgroep werkende bij een grootte van 300 tot 400 leden die een instapkaartje onderschrijven als initiatie of betuigend argument.

dit laatste doet mij denken aan mijn ouwe CEO Eberhard Strinzen bij B*O/Origin die zich openhartig uitte in vrijages met het onderzoekende en ontwikkelende volk dat zich als werknemers weet onder zijn paraplui.

Eberhard propageerde destijds de organieke wijze van organiseren zoals de eerste cellen in je lichaam zich afstemmen op hun talent en taak, zoals jij doet de lever, jij het hart, zij het brein en hij daar de ledematen ... en zo geschiedde als vanzelve een herhaling van zetten die al eerder was gebeurd in dezelfde omgeving of toch minstens op de planeet aarde (tot ene Sitchin ging verhalen? of toch nog oudere narrators?)

Terug naar Kees :
 • selfgovernment / zelfbestuur is een ultiem streven waar majority voting / meerderheidsstemming wordt afgewezen als redelijk beslisinstrument
 • gegroepeerde actie gaat boven elke vorm van "haat en nijd" / onvriendelijkheid / rouwelijkse omgang
 • gepaard gaan in de dialoog die de dia -het lichtbeeld- doet oplichten aan gene zijde
 • de geest van goede wil en wellicht goedmoedigheid prevaleert ... ons allen (te) saam
 • meest gevarieerde punten van inzicht / perceptie
Hoe scoort JeuKS ten aanzien van die 5 punten ...
(en hoe reageert de meeziener hierop)
 • JeuKS bied landelijke instap voor mensen van 15 jaar per verjaardag ... en wel direct "cashen" , dit als te verstaan "je direct zichtbaar maken met je voorkeuren / vertrouwensspiegel" ; lokaal promoot JeuKS meedoen vanaf 8 jaar ... beiden met 20% van de hoogste stemkracht (100 punten)
 • gegroepeerde akties zijn zichtbaar per generatie-categorie , nl. 9 landelijk en 11 lokaal
 • spiegeling van generaties aan linker en rechterzijde van de scheidslijn van plm. 45 worden resonant invoelbaar door een onafhankelijk systeem van "afstemmen en je jeugdig tonen"
 • de lering van bijv. Spinoza wordt in de menselijke categorien inherent beter te articuleren op de lijn hartstocht --- geestdrift --- grootmoed --- "kras & vitaal"
 • stemverdelingen per kiezer van bijv. 40 punten naar 10-10-10-5-5 voor 5 "geplaatste spelers" biedt variatie voor de kiezer op thema's als generatiegenoot, netwerk, liberaal, sociaal, democraat op die posities ... al kan 7-7-7-7-7-5 ook op 40 uitkomen ; en u kunt zelf extremer varieren met 50% van de punten voor de top-kandidaat naar eigen keuze ... in 20-5-5-5-5 , waar 5 kandidaten minimaal gekozen dienen te worden bij 40 punten (als voorbeeld)
Tja, het systeem lijkt ingewikkeld, maar weer niet veel ingewikkelder als een supermarkt en daar 5 produkten voor een menu aanschaffen voor 40 euri ...

Door te leren "schiften" en op diverse relevante momenten bijstellen vindt het individuele leerproces op complexiteit plaats ... ter vermijding van illusoire filmpjes in het lichaam als multiplexen die er slechts het zwijgen toe doen ...

alsdus op dit moment ...
met alle genoegen ...
de mensen te dienen die het land liefhebben als "kapitein op een schip" - tenslotte is iedereen aangeland vanuit het vruchtwater ter duiding van de opkomende rijpheid.

Avé S'ace

Monday, April 23, 2012

alternatief becommen-tita-ri-eren

de Jonkheer geeft af met "ik verbind" ..
en ik knoop al wevende met hem mee
zie hier zijn bericht  :
Beste mensen,

Ik ga jullie natuurlijk niet overstelpen met, maar na het mislukken van de onderhandelingen in het Catshuis en de vele positieve reacties die ik op mijn open brief mocht ontvangen(door ruim 1100 mensen inmiddels gelezen), werd ik geïnspireerd tot een tweede oproep: De burger wil dat u luistert: Open brief aan de Tweede Kamer en het Kabinet ( open brief ... ).  Ik hoop dat jullie erin kunnen vinden. Samen kunnen we mijns inziens het verschil maken. Zegt het voort dan s.v.p. en ik verneem graag jullie reactie.

Met hartelijke groeten,

Bert-Jan.

P.S. Voor wie het gemist heeft: Vrijdagavond was ik te zien in Nieuwsuur, n.a.v. van mijn open brief aan de onderhandelaars in het Catshuis
Een Dienend repliek sta ik mij toe af te geven met gepaste hulde voor de burgermoed vrij te spreken.
(kun je al met fatsoen spreken van gelijkwaardig aan de toeziende ambtenarenrechter?)

I   Wij zijn ervan overtuigd dat de heren Rutte, Verhagen en Wilders de oprechte wil hadden om, indachtig alle onderlinge verschillen, tot een acceptabel resultaat te komen. Het mislukken ervan is hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Wij kunnen ons teleurstelling en boosheid bij elk der onderhandelaars voorstellen, maar wij willen dat het afgelopen is met het elkaar de zwarte piet toespelen. Wij willen ook niet getrakteerd worden op verkiezingsretoriek, maar verwachten van alle drie de onderhandelaars dat zij hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor het mislukken ervan.
}{{ wat is persoonlijke verantwoordelijkheid, ei gen lijk?
* maritiem recht
* civiel recht
* algemeen recht (common law der globalisten en anglofielen)
* sharia
* persoonlijke vrijheid een ander te interpreteren ter mediatie
* ... (uw commentaar)

II    Nederland heeft zich altijd sterk gemaakt voor een krachtig Europa. We hebben daarin een respectabele reputatie opgebouwd, die ons zelf ook geen windeieren heeft gelegd. Ten aanzien van de 3%-norm staat Nederland bekend als een groot voorvechter daarvan. Het gaat niet aan om met de vinger naar andere landen te wijzen en zelf vervolgens gemaakte afspraken niet na te komen. Wij willen dat u de in de afgelopen tijd opgelopen imagoschade in Europa zo spoedig mogelijk herstelt, door alle in het verleden gemaakte afspraken op fatsoenlijke wijze na te komen.

}{{ betekent een krachtig Europa een betere mens, ofwel soortige omgang met andere volkeren?

III    Wij zijn er ons van bewust dat er bezuinigd moet worden, maar wij willen dat dit op een verantwoordelijke en evenwichtige wijze gebeurt. Wereldwijd is het nog steeds zo dat de rijken veel meer worden ontzien dan de middengroepen en de armen. Dat geldt ook voor Nederland. Wij willen dat u er het voortouw in neemt dat dit verandert. De huidige crisis vraagt om een maatschappelijk zo breed mogelijke stimulering en draagkracht en om een extra offer van hen die dat het beste kunnen dragen en het meest geprofiteerd hebben van de welvaart in de afgelopen decennia. Wij verzoeken u hen dat te vragen en van hen te verlangen.

}{{ hoe rijk is een rijke met steeds minder vrijheid, toegankelijkheid - als een vorst?

IV    Wij willen dat het afgelopen is met het links en rechts denken. Houd op met deze schijnpolarisatie en dit quasi-onderscheidende profileren en afzetten tegen elkaar. Wij willen dat u in deze crisistijd het partijpolitieke belang direct terzijde schuift en het landsbelang voorop stelt. De partij die nu gaat voor diens eigenbelang en meent haar kiezers op die wijze voor zich te kunnen winnen, zal merken dat zij stemmen gaat verliezen. De beste en enig juiste partijprofilering is aan te tonen dat nu het landsbelang voorop wordt gesteld. Wij willen door geen enkele politicus meer getrakteerd worden op partijretoriek en zich afzetten tegen anderen. Wij willen uitsluitend daadkracht in het algemeen landbelang. In het belang van elke burger!

}{{ het links en rechtsdenken is een oxymoron als een pendule ... of koekoeksklok .. tja een markt ;
ergo is er een andere vorm te bedenken die bek-lijft?

V    Wij willen dat u gezamenlijk uw waarden en normen ten aanzien van welvaart herziet en meer respect heeft voor natuur en welzijn en zich meer bewust bent van onze plicht een duurzame en humane toekomst te realiseren voor de huidige en komende generaties en daar naar handelt.

}{{ welzijn welvaart welbevinden welverworden ...

VI    Wij willen dat u direct het schenden van mensenrechten in Nederland van kinderen en volwassenen ongedaan maakt. Wij leven in een van de rijkste landen ter wereld, dankzij onze open samenleving. Wij Nederlanders willen onze beschaving tonen en onze verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties van de bureaucratie die wij hier zelf tot stand hebben gebracht. Wij stoppen ermee om asielzoekers die hier al jarenlang verblijven nog langer in onzekerheid te laten. Geef ze de zekerheid dat ze hier kunnen blijven en zich kunnen ontwikkelen. Boter van het hoofd en streep eronder! Stop met ingewikkeld doen en angst voor gezichtsverlies enz.

}{{ hoe open is onze open samenleving wanneer wij elkaar gaan verzuimen ...

~~~

SCHREEUW vanuit de DAG:

"Wij WWWillen Bolletje!"

Wij, Nederlanders ...

VerWelKomen de Nieuwe Koning
niet op de derde dinsdag van September 2012
maar op
de elfde van de elfde
wanneer
de nieuwe prinsen worden gekozen

(is dit een goed helend idee?)

(( Hugo Grotius , Erasmus , Spinoza ??? ))

((( Johan van Oldebarneveld - gebroeders de Witt - Cocktail Trio )))

@Sunday, April 15, 2012

[ecologisch Zwaard van Damokles]

notie: rubrieken met [...] duiden op taalverdieping op het woord zelf ...

enkelvoudige resonantie op de volgende 4 begrippen - tesaam een integraal vergelijking met limiet??

eco
 is het begin van alles dat zich zelf meeneemt op reis zo als eco-me (ipv "eco-no-me")

logisch
is de uitkomst van een dilemma aan de rechterzijde van het midden van de borst ; met links magie en in het midden de ratio - ra ti ohh : zon - 7e chakra boven het hoofd - element water
zwaard
duidt binnen de Nederlandse Taal op het Zaad , nl de uitkomst van het geleerde lichaam ter gloriebijzetting van het vervolg op een leven (bewijskracht is te vinden in de w en de r als getallen 4 en 9 samen 13)
damocles
damo : duidt op de lange duur / termijn van een uitkomst / vrucht ; neem hiervoor de trits penis - tong - oor als vrouw - slang - vogel op tot schaarsheid - articulatie - luisterbijzetting
o : ohh - ohm - klank op het 3e chakra - de solar plexus
cles  : clues! sleutels tot openng van pandora's box - pan als elfenjong maar ook planetary art network ( law of time )

Friday, April 13, 2012

ombudsman pulseert "URbootsmens"

(mailt u even voor het hele artikel?)

Trok de rechter te veel macht naar zich toe?
„Dat denk ik niet. Een verrassend rechterlijk
oordeel wordt tegenwoordig gewaardeerd als
eenmisser of een dwaling. In de technocratie is
de onafhankelijke rechter een storende factor.”

is een zogeheten snapshot of quote uit het interview van nrc 7 april 2012  ..
er zit een correcte kerel die zich afficheert als technocraat ...
immers de onafhankelijker echter is een storende factor ,,,

en in de technocratische wereld geldt ... een storing is de opmaat voor kwaliteitsverbetering van het product of zelfs het instrument dat het product schaaft en knutselt.

waarbij ik de leuze "effectieve en slimme" bedrijfsvoering van de ingenieurs bij het watervolk onderschrijf.

vraag die oppopt is : wat is de tegenhanger van de technocratie ?

en =- vanwege de actualiteit - hoe technocratisch pendelde de effectieve Wouter slim door het staatsechec van enkele miljarden terug te halen bij ... de minder bedeelden die op ome Samson moeten stemmen.

Een draak die in eigen staart bijt met als scheidslijn de synchroniciteit - immers je moet op het scherp van de snede bij de tijd zijn en niet 6 jaar later ... kwestie van logistiek politiek geëquipeerd apparaat dat te peerd komt en te paard gaat ...

dit is PimPamPet-taal die het volk verstaat omdat het Den Haag zat is ...
Zullen we het nieuwe koninklijke paar een leuk optrekje bezorgen in Zwolle aan Zee?

goede reden om de Haginezen af te serveren tot de nieuwe Pier - eigenaren die hun aftaai-centjes aangenaam zullen wisselen tot consumptie en slowfood ...

nieuwe Pier wordt Groote Pier ... al moet ie misschien verhoogd worden wegens de rijzende oceanen ... die Zwolle aan Zee te goed doen  en de IJSSel opnieuw in zout water doen uitkomen ...
Een heuse energiewissel die de gezondheid vd Zwollenaren te goed zal komen, en wellicht hun nieuwe eredivisie 11-tal met de ambities van de burg met familienaam Meijer, een heuse meester met koninklijk gevest in de aderen.

...
dus de ombudsman lanceert de URbootsmens die daadwerkelijk navigeert omdat ie zich herinnert wat regeren vermag zonder de vrijages van quasi spinnertjes in menig krantje of op twitteridoo ed.

Ik vroeg mij plots af of dit iets is voor de ex-marinemens Moering uit de Hellevoet (in stersystemen heet dit Rigel in de voet van de Hunter - de Jager tegen de razende Stier - Taurus / Bull)


uw navigathor

kwestie : meineed of pionierswerk

communicatie is een boeiend toneel van spraakverwarring en gevolgen inclusief moties, emoties en rectificarties in relationele betrekkingen (en wat dies meer zei)

zo stuitte ik op een SDN schrijven waar de volgens deelzin wordt gebezigd inzake meineed:

"... het zeer waarschijnlijk achtte, dat er ten laste van een behoorlijke procesgang veelvuldig meineed werd gepleegd."

De vraag doet zich dan voor - waarde lezers en burgers, boeren en buitenlui-

"over welke positieve bijdrage van de appellant hebben wij het hier vanuit samenlevend perspectief?"

(communicatief bewust gedaan in de kleuren rood en blauw zoals bij warm en koud water)

hoezo communicatief bewust???

welnu : rood is heet en innerlijke woede die tot een oplossing verwordt voor iedereen ...
en blauw is de ijskoude rechter die zijn emoties niet hemzelf de baas laat worden.

lijkt toch een mooie harmonie van samenwerking van de doener en de ijkende diener ... Eens? Dan verder ..
(niet Eens is afhaken en later terug op een vruchtbaar moment, okay? in volwassenheid, dan? goe ...)

::: moment van herstart met verlicht gezelschap :::

kijken we nog eens naar de definitie van pionierswerk - met de wiki (meldt u gerust alternatieven in de comments met een eigen motief?)

eindigt deze [olijk] met het afsluitende

"Een echte pionier functioneert minder goed
in een compleet gevestigde omgeving."
wie kent er een compleet gevestigde omgeving ?
Shell, Unilever, Philips, Rijkswaterstaat, Waterschappen, ... Lagere Overheden, Hogere Overheden en alles ertussenin .. , De Kamers ook en de Rechtsordes die verzuimen te ordenen, en ga zo maar door ... (in de comments is altijd plek)

MAAR DAN

} let op het springen van de lintworm {

zijn er situaties dat het opeens heel anders te bezien is vanuit perspectief dat zich aandiende
(de knagende lintworm die een tijdsgewricht plotsklaps als bij helder donderslag illustreert?)

JA!
ER zijn situaties te duiden en wel door de Directie
die dit indirect mag duiden
wegens taalvermogens bij de luisteraar voorondersteld
(een heus gebaar van de demos / het volk dat spraak als materie honoreert)

* er is sprake van een oorlogssituatie
* er is sprake van een oor - logboek beschrijving
* er is een cultuurveranderingsproces afgekondigd
* het afgekondigde proces is gestrand in een noodwendige transitie
(Herman Wijffels roept "Klaar om te Wenden" op 31 maart 2006 te Maarssen)

ene Don Beck roept op zijn wijze
"we want people who build the arc"
(en niet naar de houtwormen die telkens nieuwe lekken knagen)

Nee, je kunt hier niet boos worden op wie dan ook ... immers het verbluft ons niet meer en we herkennen het immuun geworden zijn voor elke nieuwe ramp en zeker een drastische koerswending op politiek niv-eau
(eau is frans voor water! en duidt op waterkracht alsmede tranen van geluk)

Conclusie I
Pionierswerk is per definitie Meineed ")

en een nijvere wiki-soldaat kan dit daar bijwerken ter genoegen van de anarchisten die het pionierswerk niet schuwen, incl. het bekende royale stagepaar dat zich opmaakt voor een overname "onverlet de uitlatingen van hofnarren".

Dit mede gecommuniceerd namens mijn collega's alsmede bestuursgenoten
(dit kan overigens slechts in de vigerende pionierspositie)

het volk dienende / bedienende op haar wenken ')
als kapitein op een schip en/of onbekende soldaat in de kaste van enig kartel

NN
(Gandhi & Satyagraha)


')
in termen als passend en juistheid als mede de zoektocht die tot vinding leidt ...
past er een dekseltje op het potje ter afsluiting van een baar die vrucht brengt ... eh schept

") de getals waarde van meineed is 13 5 9 13 5 5 4 en geeft 27+27=54 (6 maal 9 ofwel kreeft-symbool)


In de Paarse Partij van de Krokodil aka WaterDraak is het volgende geluid te horen inzake
een compleet gevestigde omgeving :

is dit de dood in de kaste geworden ?

ofwel een machine ?

ergo een situatie die een stevige ordening behoeft ...

zoals een WEN DING
waar je er aan meedoende aan gaat wennen
wegens aangelegde lering omdat je er aan meewerkt

ter conservering van een hoog goed
...
de samenleving
(en niet per sé de hoge hoed)(( hoed met rand voldoet ))