Friday, December 7, 2012

De GrensRechter

Het NRC van Sint Nicolaas op 7 december 2012
(het is express onleesbaar voorgeschoteld)

De Kwestie is deze ..

Je moet discussie voeren in de Kamer en niet daarbuiten ..
Totdat je helemaal wordt afgezeemd door de massa , en zelfs door buren voor wie je zorg hebt ..
want je kunt geen GrensRechter zijn in de Politiek ... zegt het mediagenieke programma met een regisseur ...

zegt de GrensRechter die in het zweethok ligt te bloeden bij enkele burgemeesters te Noord Holland

Is dat dan waar , vraagt de Rechter ..

Nee , zegt de GrensRechter , het is niet waar maar het is het beeld -de dia, het lichtbeeld- dat de boventoon voert in de koppies van de mensen .. die per definitie (zegt het ego-paradigma) "Bloed aan de Paal" willen zien ...

En als er dan geen bloed is , vraagt de rechter ...

"Dan is er wel iets anders ...", zegt de GrensRechter van de Rechter

Oh ja?

Er is een soort van massa-psychologie in Nederland waar de GrensRechter wordt gemolesteerd door de samenleving zelf ... in Nederland ...

Nou , dat zie ik niet .. zegt de Rechter, de Scheids.

Maar , eh edelachtbare, wanneer een politiek benoemde volksvertegenwoordiger in een bedrijf de wacht wordt aangezegd , en de hoogste ambtenaren rechter gaat er niet in mee .. dan is in feite de volksvertegenwoordiger toch relevant in de Kamer, een hele grote Kamer, nl. de SaamLeef?

zullen we nog even saam kijken ??
vooruit dan maar ...

"You never WALK alone"
"even at the sideways of an arena"
"SPEAK!"

en, Edelachtbare ?
"U bent een vervelend kaereltje, maar ... u maakt een punt ..."

"wat is de einduitslag?"

0 - 1

"aha, ik begrijp het: de grens speelt altijd UIT!"
"Dank U ... Roger"

"Roger? Mijn naam is Hendrik, bijnaam Brave Hendrik, ik, ikke,
u bent vrij te gaan ..., gaat u ... de wijde wereld in"