Sunday, November 20, 2011

"Ten Have gelooft in Cruijff/ Van Gaal"

kopt de Telegraaf heute ...

als fervente voetbalfan dien je je in te houden er iets van te melden ...
als hervormer en teletransiteur kun je ergens in je speelveld wel wat delibreren,
daar ben je immers op gekend: dat je je kop uitsteekt op die enkele momenten ...

ik moet sterk denken aan een tip/methode van de bekende Herman Wijffels ...
"organiseer je eigen oppositie"

is dit ook aan de hand met de Occupy beweging, vroeg ik mij zo af ...
worden alle langere paden doordesemt van strategische knooppunten die sturing geven?

inzake de AJAX casus geldt dan dat iedere topmanager zelf al een beleidskeuze heeft gemaakt ...
waar hij niet aan toegeeft wanneer er een ander in beeld komt ...

hoor ik ome Johan bij P&W zeggen dat hij niet houdt van intelligentie maar wel van informatie ...

Snappen wij dit?

Informatie betekent immers dat je als sportman georganiseerd een match ingaat ...
Waar blijft dan de onbevangenheid?
De uitdaging van de coach op het veld om die individueel actief te houden voor het moment suprême

Ik moet opeens denken aan Sven Kramer die een buitenbaan mist ...
Lekker je rondjes draaien en dan gecoached worden voor iemand met een ingeving die afleidt van je eigen focus en concentratie ...

Gevolg - genoegzaam bekend ... en dan nog de latere blessure (los van het faalmoment?)

~~~

Ergo het verandermanagement motief van Ten Have is bij mij wel aanwezig en herkenbaar ...

Hoeveel wordt gedaan aan schoning bij "graagpraters"?

Een bericht gaf aan dat Commissaris Davids een aansprekend betoog hield ...
kun je je indenken dat juist hij een professionele boodschap hield waar hij Johan en Louis verbindt?

(is het denkbaar dat Johan zich herpakt op een liefde motief voor zijn club en en passant zijn gevolg meeneemt in de TRANSITIE?)

Friday, November 18, 2011

hoezo Donner "vieze voorzitter" ?

het is tevens aan royaal waterbeheer om de dossiers en kennis van ene Ad van Rooij te bezien ...

zo vertelt de geachte heer vanuit een Benelux land zijn verhaal in vier etappesmede aangeboden aan mijn collega's van stichting Waternet en de gefuseerde partners AGV, gemeente Amsterdam en WLA ...

het eerst watercyclusbedrijf inclusief de factor mens

uw dien'aar
Cees de Groot

meervoudige medezeggenschapper sedert 2000 t/m 2012
in het zicht van de voorzitter CRvB den Heer mr H.A.A.G. Vermeulen

(neefje van Piet Bleeker, veiligheidsdienst prinselijk paar 1966 op huwelijksreis)

"je dient elkaar aan te spreken zonder aanziens des persoons" ')

') dit kan met en zonder aanzien van de persoon qua spraak; kan niet zonder luister van die persoon wil er sprake zijn van communicatie ")

") het protocol 1999 "pesten op het werk" dient te worden opgevat als "stoppen met elkaar te pesten op het werk; respecteer elkaar voor het werk dat je te doen hebt" - dit mede gevoegd aan journalist/hoofdredacteur dhr. Folkert Jensma, publiek onderzoeker op informatieverstrekking aan het volk

postclaimer e.e.a. onverlet de oproep van Hare Majesteit tot burgermoed, Kerst 2010

mnotie
persoonlijk ontmoette ik Ad in oktober 2010 in Eurostaete

actuele berichtgeving / ontwikkeling

') dhr. Remkes is bekend als minister Binnenlandse Zaken t/m 2007 met de gezag sprekende uitspraak : "de tijd van wegkijken is absoluut voorbij" ")
") de tijd van wegkijken was reeds voorbij verklaard in 1999 met het nieuw ethisch reveil, zoals bij Waternet (voorheen DWR) met de voorbeeldgevende notie in "pesten op het werk" (komisch? gezien meer een bevel tot het tegenovergestelde dan wat bedoeld werd en leidraad voor heren F&K directieleden in "close harmony")