Saturday, November 17, 2012

de CRvB - MK

is een Raad voor Beroep waar een Meervoudige Kamer is ingesteld ..

die bestaat uit 3 koppige rechter

waarom , zoveel Rechters??

welnu , geachte burgmees,
dit is omdat een ambtenaar daar tot op het naadje wordt getest door de 3 soorten rechtspraak!

u kent uw rechts-stelsel , een kloppend systeem met hart voor de zaak?

dan weet u dat de ambtnar de toetssteen is voor het vertier daarboven dat contacten onderhoud met dat volk dat baantjes creeert voor het volk en ook voor zichzelf, en passant als ZZ'peër.

Ikzelf bedenk daar bij wel eens de popgroep ooit van ZZ en de Maskers
.. of  Maskerade, U??

"het moet allemaal niet erger worden, sprak mijn strandbuur, de Parate Piraat"

conclusie ...

"het wordt allemaal erger, en we gaan tot het naadje met de stagiaire als leider"

UW TRIO COCK~TAIL~~~
gr'ootje, leonard'ootje , the'ootje

3 ootjes als olympische ringen gevoegd aan de bestaande 5 , stel ik voor ...

tot laters'
ohme S'ace

houder van bewustwordingsprocessen bij de RechtSpraak - 2008
(een club van de heer "Iv'ootje" Opstelten in de rol van minister van Justitie met knecht(en))

disclaimer
ik heb de titulatuur maar even achterwege gelaten uit piëteit met sommigen