Tuesday, March 18, 2014

Bewustwordingstraject IV

deze editie is oogedragen aan b en w van mijn gemeente , adres voor mn persoonsentiteit, een administratieve parameter .

geacht bestuur, beste bestuursleden , 5 plus1 of 4 plus 1 plus 1 totaal 6 zetels.
 ik wend mij tot u .. in de open ontvangstseries eerder gemanifesteerd .. per 1999 als burger tot een nader moment van lossing in evenwichtige uitkomst .. per 2002 ken uw registrerend buro politie mij ook en ik neem waar excuses in 2005 waarop u mij tevens kent als ambtenaar op het eerste gezicht en als watermanager op het tweede gezicht met in de gesprekken een zicht op het derde gezicht, het INzicht op de INdirecteur ..

 hoe zit dit .. met een gunning van de rijksburgemeester dit nader te verhandelen in overdrachtelijk woord voor de goede verstaander (wie zich daar mist kan zich laten registeren bij de portefeuillehouder strand en strandingen)

 uw burger werkt bij een naburige gemeente die transparantie voert in integraal output management .. naast speciale oodracht in royaal gemoed.

 wij voeren integraal management vanaf 2001 mede ten faveure van collegabedrijven in operationeel water en de menselijke factorij .. Immers elke mens is een eenheid water in dynamisch onderhoud incl. plas en drink water. Het is een lokale behoefte die een nette en zorgwekkende verlossing vraagt , eerstens vd node (eigenaar) tweedens vt collectief, het collectieve onderhoud. Generaal nuttig hier wissel perspectief te bieden.

 Kortom integraal management vereist invoering in de praktijk van saam .. hetgeen de rijksdienst direct implementeerd via de plaatsing vd meest juiste persoon op de meest juiste plaats en op de meest spontane wijze die als vanzelf stroomt en schoont (heelt).

Missie hapert in 2008 en 2009 echter wordt aangehouden op Gerende Stuurkracht en wel door de voorzitter2002 verenigde burgers incl. gasten (de waard vertrouwt ..) die uw compagnon kwalificeert met 'jij ? bent hier de Geestelijk Leider'. waarvan akte binnen 12 jaar aanhouding.

 in 2000 meldt u 'het te snappen' en het project manifesteert de 5e editie met zicht op Ger dn feitelijk de 7e editie wegens [detail] . In 2011 is 'uw verzoek2010' gehoord. Het project wordt gedragen door 3 tenten met serendipiteits aanbod als prijs voor attente burgers.

 De organisator biedt overdracht aan aan een bekwaam burger met vrijzin. En het college (via relevante actor) biedt zich aan voor voortschijdende bewustwording op de uitkomst in gesprek 'we groeien' (voor volwassenen geen fysieke echter mentale groei in de relatie vorm jeugd en gezin en saam). Zo neemt de primus interparis daadkrachtig over op 9/2'12. De vrije overdracht wordt een heus te normeren waarde in handelsverkeer, geheel naar de opvattingen van uw beleid en kunde.

 Fase 4 heeft zich voltrokken door overgang naar fase 5 ..

 U geniet kennelijk/klaarblijkelijk

 van de meesterlijke elegantie die gezien media schaars wordt ..

 Reden te meer om de afronding thans schittering bij te zetten ..

eindvraag Hoe informeert u de volgende ploeg van uw leergeld?

met u passende achting, uw anonieme soldaat