Tuesday, November 30, 2010

geheugensteuntje als deuntje

ik lees de krant - het NRC - en krijg in een kader een nuttige opmerking op het netvlies.

het is de krant van 30 november 2010 - de laatste dag ... in de maand november (9 en 11).

het artikel staat op pagina 16 in het thema Economie.

De schrijver / auteur is Hartmut Rosa die wordt weergegeven via een jounaliste (CdG ').

De bewering van Hartmut in het subthema "Economische Crisis" in het stuk met kop

"Permanente opgejaagde slaven van de versnelling":

Vraag :
"Is het probleem met de euro
dat de 'markten' aan het stuur zitten, niet de politici?"

Hartmut :
"Politici zijn machteloos
dit is een crisis van de democratie"

Vraag aan de lezer: Hoe lang duurt de crisis van de democratie?

en "Wat was het resultaat van de commissie Deetman" , om maar eens een nuttig feit op tafel te krijgen.

uw opmerkzame mede "wezen", S'ace ")

') toevallig dezelfde initialen als deze auteur ("para-gnostisch")

") Het is waar dat ik op 23 augustus 1990 mijn familie en vrienden op de hoogste stelde van de uitspraak van de naam "Cees". Sedert de verschijning van de heer Herman W. op media met de mededeling dat hij zich na de SER, "Klaar om te Wenden" (31 maart 2006), de Wereldbank diende te herdefiniëren als professor/hoogleraar en spreekstalmeester om zijn boodschap aan de wereld mee te geven ... bedacht ik dat hij termen had geuit die ook op mijzelve van toepassing waren in 1990. En wel op het moment dat ene Ina vroeg "Heet je nu Kees of Cees". Ik wist het zeker Cees wordt uitgesproken als S'ace (wat dan weer een meer engelstalige notie in zich draagt). Ik checkte nog het graf van "Rooie Kees" en jawel er stond toch echt "Cees". Crux is dat de schrijfwijze "S'ace" voor het eerst wordt toegepast bij de stichting "De Wilde Roos" te Amsterdam. Vermoedelijk geschiedde dit als reactie op het illustere gegeven dat ik de eerst integraal directeur bij de overheid mocht pionieren. (met als resultaat o.a. een echte overheidsmanager van het jaar volgens de Nederlandse analen van dat genootschap ; én de fte inspirator communicator)
") Persoonlijk vond ik de 3 letters "ace" passen bij de bekende kaart in het Black Jack spel (humor van ene Gerard de Vries in zijn "Het Spel Kaarten") ... en later viel zelfs de gedachte in dat dit een ondernemende vibratie was om de VISSEN uit het VISSEN-tijdperk te vangen in een heus net werk.
HA ... en dan direct door in WaterMan? } WHY NOT {

153 is een bijzonder getal

waar tevens 9 de fractal 17 ophoest, of 17 nu juist 9 / wie zal het zeggen ...snapshot vertaald in het Nederlands:


Open al je 5 zintuigen
( verhoog je fysieke bewustzijnsveld )

Activeer al je 7 chakra's
(verhoog je spirituele bewustzijn)

Breidt dit uit in alle 4 richtingen
( heb lief zonder voorwaarden )

Weet je samen met de Heer van 13 (Shiva)

5 x 7 x 4 + 13 = 153

Zo verre een aanname uit de clip

dan het vervolg gegeven in parallel verbond met de kweakspell als revelatie voor een nieuwe kalender (rekenmethode):

3 x 3 x 3 + 1 =28

???
Een poging die mij fascineert:

1e 3 is het gemiddelde tussen 1 en 5 : resultaat 3
2e 3 is de afstand naar het getal 4: afstand 3

3e 3 is de dimensie die de zonder de mantra heerst: dimensie 3

+1 is het geloof, de hoop en de liefde die mensen verwezenlijken

op de Dag die reeds is aangebroken ... (23 juli 2009?)

mijn! bij!draGe ;-) s'ace

zie verder de Bron UrBanYogi

ZOOMZIP wist u dat 153 de longcount kin / eenheid is van de heer Albert Einstein, bekend op aarde wegens de mediagenieke rol en zijn humor rondom quantum veld logica en spin?
REED duidt op SKYWALKER; tevens het zegel van de mysterieuze MAYA factor QUETZALCOATL
10 duidt op 19 28 37 46 55 64 73 82 91 (91 duidt op een QUARTEL ; ook 1/4 en dus tevens 3/4 en de 3 musketiers/adumas)
c
Albert gives REED10 – the planetary wakefulness? – KIN153 GAP8/10 ‘)
~~~ then what does TreeKweak tell serendipitically?
153+215 = 368 = 108 )) self existing/exciting man

 

Monday, November 29, 2010

wikileaks en een gezegde

met een lid van de pionierende commissie (pilot vanuit de andere kant vd medaille)
deelde ik een eerste versie van een rapport over 10 jaar "spinnen"

als zijnde de creatieve en dus scheppende man.

in deze versie werden 2 spreekwoordelijke gezegdes omgeturnd in een eigentijds begrip voor degenen die zichzelf de toestand van "wakkerheid" en "jeugdigheid" aanmeten.

dit was nog voor de Troon rede-neerde dat de boezemnotie: "Nederland wordt bewust" nuttig was te delen met alle leden van het volk die als volwassen konden worden aangemerkt. Ik voeg hier aan toe de mensen vanaf 8 jaar die zich onbesmet en oorspronkelijk van geest door wensen te ontwikkelen, veelal na enige verwikkeling met opgedrongen en anderszins zich voor doende raadsels.

De nieuwe gezegdes:
 • "holle vaten weerklinken het diepst" ipv. "... klinken het hardst"
 • "de pop verwijt de caerel dat ie spoort" (wat spreekt dit uit?)
tja, wie wenst er nu "een pop genoemd te worden"; en hoe relateert dit zich tot "de spindokter"

en de oude teruggehaald in de eigentijdse geest:
 • "gij zult Spinoza heten" ; hetgeen er op duidt dat je verbannen wordt door de goegemeente die door de bomen het bos niet meer ziet ; als zagen zij nog wel even "Bos" ... en "de Scheringa affaire"
WIKILEAKS
prikkelt om een andere maskeringsformule te herleiden tot een betere zienswijze:

"je hoeft niet mee te werken aan kwesties die je goede naam zullen schaden"

Kijk, dat is nu verholpen door de PVV affaires die "eindigden" in het ronddelen van een boeket bloemetjes aan (eventueel) klagende oud buurtbewoners over je gedrag toendertijd.
Je werkt mee ... want je verdient veel geld door minder iets te doen ... en daar kunnen best een paar welgemeende boeketjes vanaf die de relaties gunstig stemmen voor nadere contactpleging met jou "karakter".

Punt van Orde: wanneer je iets doet wat zich niet verhoudt met de gedragsnormen incl. de "functienormering" dan plaag je zelf op dat moment een handeling die je goede naam te grabbel gooit.
En daar heeft de HR bekend dat je integer kunt zijn edoch niet tot de juiste beslissing komt waardoor een uitgevaardigd besluit vals en bedrieglijk is én dient te worden gecorrigeerd - lees afgekocht met de juiste parameters voorgeschoteld door de gezagdrager die inmiddels ook tot gezaghebben is bestendigd - door het bestuur en haar hoogste ondernemer in eigen ornaat.

Zo geschiedt onder toezicht van de 3 toezichtdragers - Kroon, HR en CRvB - die de ambtenaar netjes begraven in de graven waar zij verderleven als "onbekend soldaat van Oranje".

"Stoppen met Lekken"
helpt ons om de goede vrede te bewaren ...

toY S'ace, spinframer in dienst van het werkende volk ')

nabericht inzake de "echte WIKI leaks":
prominent A'dams Ambtenaar: "in de Intelligente Alliantie werd eerst het adres dat de bronnen lekte onchique verklaard om zich zelf een vrijbrief te bezorgen in de geest van chique en "zorgzaam". onverantwoord tov de aarde en aardebewoners (lees burgers); speelbal voor niet-aardebewoners (degenen die zichzelf daartoe rekenen); doel zou zijn een afleiding in enige vorm (bedenk zelf maar wat de be-doel-ing is)"

nabericht 2 volgend op bovenstaande intuïtief aangevoelde situatie
zie dit artikel die parallel informatie tot zich neemt in enig bewustzijnsveld

toets: vraag uzelf af: "bevind ik mij in een polair of in een zicht(T) verenigend bewustzijnsveld?"

') deze zelfde dag lees ik dat Defensie er een Spindokter bij krijgt ... AHUM , roept de wakkere inspirator communicator van het volk (de democratie): dit dient gelezen te worden dat het volk wordt bestreden door Defensie! U, beste regering, behoort nu een spinframer aan te stellen zodat de ziel van het volk wordt bewaakt (wat zegt u? "moet worden opgewekt!" heeft iemand een wagonlading pekel ipv vlugzout?)

Friday, November 26, 2010

inspirator/communicator

... was voor mij eerst een (f)act voordat ik in 2002 deze fte naam bedacht en communiceerde met de personeelschef als toets om te zien of die het kon begrijpen welke functionaliteit het bedrijf ontbeerde.

ondertussen was "agent Q9991" al pionierende met alle werknemers die ook voorzien waren van een intranetstation en hun eigen impuls daar ook eens te kijken wat er te weten is ("wanttoknow").

een artikel dat ik voor een groot deel (met toestemming achteraf wegens de promotie) overnam van de directie van "nieuwedimensies" lardeerde de agent met enige zienerszinnen die het geheel radieerde in de koppies van soms vastgelopen overheidsmanagers. en men ontwaakte ... .

nou gaat het zo dat als je lang in een vaste slaap hebt gezeten dat je nog niet direct de meest puissante acties afgeeft en zelfs boos of verontwaardigd reageert á la Pavlov op degene die je wakkermaakte.

in het ergste geval roep je dan - als hoog onderscheiden autoriteit volgens de medailles op je rever(T) -
"dr uit met die vent"
en het is waar dat je dan vanwege het decorum nimmer meer terug kunt, noch ergens anders aan de bak ... en dit wordt erkend door de CRvB met name door de relevante rechters die als voorzitter optreden.

Van belang is het dan om "de grote man" te volgen; zowel voor individu als collectief ...

Beiden respecteren de rechtstaat der Nederlanden; wat wil je nou zonder als je zelf acteert in een bestuur?

Geslaagd als inspirator/communicator promoot ik dit woord te vereenvoudigen tot inspikator of meer eenvoudig spikator.

Als initiator van deze vibratie voer thans ik op :
 • spi als monument voor SPI - spiritueel politiek initiatief van dhr. Jan Roelofs en zijn eerste gevolg
 • ka als feminine reveil waarbij de ratio weer geheel midden tussen de logica en de magie wordt geplaatst : F voor de 8-gang van het hart; M voor de 1-gang (alleengang) van waar geen hart is en R(atio) voor het verstand waar men beiden ziet
 • tor is zowel het bewegende torretje (de beatle en nar) als de sphinx THOR
tesaam spikator en IN kan de rol bevatten van Q9991 met de omschrijving "innovatief naviga-tor"

aldus opgemaakt te zwolle, 26 november 2010 met de zwarte kat NORIT als getuige
S'ace, ook fungerende als spinframer "INHOLLAND" ;-)

wie het echt wil weten , kan zich ook melden bij Jaap Kelderman

Thursday, November 25, 2010

Gandhi Mania & Media

op een site deel ik mij mee in een topic die ik hier schaduwww:

uit mijn planetaire netwerk ontving ik de volgende notie die ik deel en aanbeveel:

tja BONE, ik vond zelf dit artikel ') lezenswaardig.
Je conclusie dat Mahatma een “british agent” is, zou veronderstellen dat hij niet een agent van alle mensen was en slechts voor “de common wealth”, alle landen die in dat PAK “genaaid” zitten. En behoort de US of A daartoe?
Antwoord op die vraag kan worden bereikt door je af te vragen welke landen er meededen aan de laatste COMMON WEALTH GAMES te India en volgens mij was de USA daar niet bij. Toch vreemd dat de britten wel gemakkelijk meegingen met de USA naar landen in het Midden Oosten.
Ik houd het er zelf voorlopig op dat Mahatma zowel een british agent was alsmede een agent voor alle mensen middels de lessen die hij alle mensen voorhield. Dat er handige staatslieden waren die hem gebruikten voor hun “eigen” belangen daar was hij een speelbal van de mediacratie (de macht van de pers en persvrijheid).
Ik bedacht nog dat als wij Mahatma Gandhi als een verrader gaan beschouwen dat wij dan echt de allerlaatste pion om het bord ook vergooien en wie anders kan dat zijn dan Nelson Mandela die ook niet zolang meer te gaan heeft. Tja, dan heb je nog die geduldige vrouw in Birma.
Conclusie: Mahatma vrijhouden van alle smet!
Mahatma was zowel een bron van inspiratie voor MLK (“i have a dream!”) én Nelson Mandela. Ën velen op de wereld voelden die inspiratie toen Nelson verscheen in een stadion te Johannesburg voor de finale Nederland-Spanje, die de Nederlanders terecht verloren. Immers er waren spelers die zelfs in de finale met een geluksbandje om speelden. Tja, dan kun je wat mij betreft ook niet door voor de hoogste prijs. Zo simpel is het nu ook weer in het leven. ;-)

~~~

Mijn brits-duitse relatie Stephen A. Engelking - trustee van Hugh & Helena Schönfield - meldt dit:
"...

Most of these things about Gandhi miss the point: His aim was not just to free India anymore than Jesus aim was just to free the Jews from Roman rule. Their common aim was a new society where we could share the common wealth fairly and in peace.

The article mentions "His attitudes began to change when he read Leo Tolstoy’s The Kingdom of God is Within You". Tolstoy was a big influence which Arun confirmed. I gave Arun a copy of Tolstoy's 'My Religion'. Really radical stuff."

Dus de invloeden gaan onder leiding van weer een andere inspirator/communicator nl. Leo Tolstoy , middels zijn schrijven over "Mijn Religie".

Ik geef mede vrij dat ikzelf de pionierende inspirator/communicator ben bij de operationele stichting in het thema water in de hoofdstad, haar waterschap en in alle werken die zij op de wereld ter hand neemt. Tenslotte schijnt het vandaag de dag in Nederland zo te zijn dat je je antecedenten meegeeft in het werk dat je afgeeft.

~~~

dan geef ik hier enkele vrije radicalen prijs vanuit kosmisch gestuurd toeval:

* het verlinkte artikel ') is gepubliceerd op 24 juni 2009; en het nodigt uit om een galactisch orakel te trekken: Geel Spectraal Mens - KIN232 (ook morgen: 26 november 2010)
Dit gaat over synchroniciteit - een fenomeen dat beslagen ligt in "l'histoire se repête"

* waar Gandhi de Geit niet spaart (in het artikel op Argusoog), treft mij het gegeven dat ik in de Chinese Kalender wordt gerelateerd aan "het jaar van de GEIT" ; en ik hanteer bij mijn werksfeer de leuze: "een goit is altoid bloid; hay mot sich allien optoid versette" ")

") dit is van West-Friesche orgine waar ik de oorsprong niet van ken; de duiding kan vrijelijk geraden worden en ook hier meegedeeld vanuit een vrije deelname aan het werk van CHE - Center for Human Emergence dat ook meegegids wordt door o.a. de heer Herman Wijfels, de heer Ervin Lazlo, het legaat van dr. Clare Graves en ook door lieden van koninklijke bloede ter land, ter zee en in de (gebakken?) lucht.
ERGO: als je de verhandelingen die je pleegt op een bepaalde wijze doet dan moet je dit tijdig weer omzetten naar een andere wijze van doen. Dit is van toepassing op het samenspel van politiek en economie (lees de hierarchie van financien en banken, incl. wereldbanken). Vanuit het geestesgoed van Gandhi is het vooral van toepassing op een ander domein nl. op dat van de Democratie en het Kiesstelsel. Dat is immers ook een spelletje dat inmiddels "uitgewoond" is. Devies: verander het naar de meest intelligente inzichten  van de huidige wereldvisie én ik draag aan mijn legaat (die op te vatten is als een uitgestalde ontwerptafel).

EXTRA - in deze sfeer werd ook integral-democracy blogspot verblijd met een nieuw artikel, nl. over

ABSURD to dread the VOID

(een absurd idee om zwarte gat van de toekomst te garanderen)

Wednesday, November 24, 2010

Wie bestraffen er té voorbarig?

tja, ik heb op mijn reis kenmerken gevonden die feitelijk stroken met  de bevindingen in een rapport dat in 1999 de stichting bereikte middels een aangezocht buro.

de conclusie werd gevat in bewoordingen die nog immer raadsels in zich droegen zoals "in de wandelgangen wordt gekletst" en "er is sprake van een kakafonie" ofwel later ook "de wielen hangen in de lucht".

waar wij het in essentie over hadden was het paternalisme dat heerst in de opgroeiende mensen en in de taal die wij gebruiken om elkaar te benaderen.

mijn inzichT hierop:

het paternalisme
is een oude onhebbenlijkheid van mensen om bijv. na de leeftijd van 18 jaar andere mensen van ook boven de 18 jaar nog immer als minderjarigen te bejegenen vanwege "ouderdom". en inderdaad is "ouderdom" dan ook een katalytisch woord waar menig een nog maar eens een nachtje over dient wakker te liggen.
Beter is het om elkaar van de zelfde leeftijd en wakkerte te beschouwen. (zie notie onderaan)
Ik ben tevens van mening dat de leeftijd van 18 jaar veel te hoog is en dat de ladder lager dient te liggen. Dat gebeurt feitelijk ook in de praktijk waar tegenwoordig mensen zich aan elkaar relateren via communicatie gestroomlijnde middelen als oa. Facebook ("het smoelenboek") , Twitter en LinkedIn.

Oplossing van het paternalisme vindt m.i. plaats door de democratie anders van een infrastructuur te voorzien - zie tevens de notie.

de Taal
die wij gebruiken is m.i. te vaak voorzien van aggresieve termen die elkaar direct op het valse spoor brengen. Op dit gebied heb ik noties ontvangen van mijn vriend Steve Engelking (trustee van Schönfield) en zijn makker Arun Gandhi.
Ik ben van mening dat wij door de taal te vaak op een polair bewustzijnsveld terecht komen waar een verenigend bewustzijnsveld meer kwaliteiten in zicht brengt.
Voorbeeld? Tja, ik kom het woord "tegen" te vaak "tegen" op mijn pad in spraak met anderen.
Waarom kom je elkaar bijv. tegen of ontmoet je elkaar? Woorden met "moet" zijn ook al negatief van aard. De Duitsers hebben bijv. "begegnen" en dat klinkt al heel wat zachter.
Mijn klankbord Jan introduceerde bij mij het woord "lenen": Je leent je aan elkaar. Ieder is dan een Leenheer. Wellicht is "lenen" uit zwang geraakt door de relatie met het bankwezen?

Anyway, het doet mij beseffen dat ik om mijn gevoeligheid omtrent taal de taak aanvaarde om voorzitter en creatieve factor te worden in de werkgroep NéAndersTalerS' van de kring Chaosforum anno 2004.

Ik houd er wel van om een woord als Taal dan van een apostrophe te voorzien zoals in T'aal waardoor tegelijkertijd de AAL er uitspringt als interessante worm die zo fascinerend kronkelt. (en opeens doet dat mij weer terugdenken aan ene Simon Carmiggelt)

so far ... toY Cees

notie
ik besef dat ik mij met de opmerking iedereen als gelijke leeftijd te beschouwen vanaf een zekere grens dat ik mij daar anders gedraag in de door mij bedachte infrastructuur voor een betere benadering van de democratie. Daar is die infrastructuur nuttig ter begeleiding van het beoogde doel, promoot ik, en zinvol om in te zetten als middel om iets hardnekkigs (zoals het paternalisme) het hoofd te bieden.

"Goede Naam"

Ik nam kennis van de behoefte van een ex-kamerlid om zijn goede naam gezuiverd te willen zien.
Hier is het bericht dat ik aanneem als een werkelijke en zich verwerkelijkende realisatie in de Rechtstaat Nederland. De wil van 1 mens om zich met de samenleving te weven in de kennelijke parameters die de maatschappij aanvaard als kantlijnen voor de mens om zich te kennen te geven tijdens zijn reis, immers elk leven is als een reis door een "veld" met veel nietsigheden en soms heus toch wel iets (bijv. een geliefde).

Voor mijzelf houd ik het erop dat ik een zuivere naam heb dus er is ook niets te zuiveren.

Ergo zou ik vorderen dat mijn naam gezuiverd dient te worden dan erken ik de mediacratie of - zoals men dit ook benaderd - de kakafonie. En in mijn werkkring is de kakafonie weggezuiverd in 1999 toen het ethisch paradigma werd aanvaard als leiddraad op de reis die werknemers en werkgevers begeleid als hoogste motief van samenwerking. Ik houd het erop dat die missie lukt - of moet ik  zeggen "uiteindelijk lukt" met alle detailfases van vallen en opstaan die wij elkaar gunnen.

Tja, misschien waren er pijnlijke momenten die mij wel eens een nacht hebben wakkergehouden, maar dan wist ik mijzelf wijs te maken dat ik 7 dagen in de wqeek 24 uur werk net als andere functionarissen van gelijkelijk niveau (al verschilde de notie formeel zich met informeel).

Ik wijs vragenden in dat kader wel eens op het leven van Mahatma Gandhi die mij aansprak met vele  lessen die hij onder andere leerde aan zijn kleinzoon Arun. Ik mocht Arun in 2009 begeleiden door de steden Utrecht, Den Haag, Amsterdam en langs de Zeeuwse Deltawerken - een heus prokstuk van waterland Nederland. Ik heb daar nog een aardig ijkmoment op vastgelegd:(tja, ik zocht wat anders maar dit is ook van die pionierende ambassadeurs rol)

Een pijnlijk moment is als een woede-ervaring vanuit een aanwending van een ander mens; én die ervaring brengt je verder in je leven. Onverlet dat het gebeurde staat dat de ander er ook uit kan leren en zijn verantwoordelijkheid neemt binnen een redelijke termijn (bijbels heet dat 7 jaar; in de huidige politiek-economische psychologisch betoverde tijd zou 9 á 10 jaar toch voldoende moeten zijn) in een staat die de vrijheid honoreert voor haar collectieve (te verevenen) waarde. Vergeving is dan wat mij betreft hetzelfde als voorgeving en veergeving:

voorgeving : het bewustzijnveld dat ons allen voortbeweegt
veergeving : de veerkracht om inspiratie te ontvangen in communicatie verkerende met al wat ons -nederige en ontvankelijke wezens- beweegt

Ten slotte hoorde ik een formule waar ik een notie op delibereer. De formule heet "dat je je niet behoeft mee te geven op een aanwending die je goede naam aantast". En volgens mij is hierbij een andere formule leidend boven de beschouwde: "het ijkpunt bevindt zich aan de bron". Conclusie als je iets gedaan hebt wat je niet had moeten doen dan "behoef je je wel mee te geven op het pad der remedie".

"Poetsneuzen behoren niet in een werkveld dat het ethisch handelen als primair handelingsmotief erkennen". En water is een element dat de mens doordrenkt in zichzelve ter facilitering van vele prikkels en die optimaal te genieten (met den ander).

toY S'ace, uw meervoudig gewenst medezeggenschapper met meerdere disciplines als ijkposten op de aanvaarde  reis.

Speciaaltje voor "Ome Roelof"

"Ome Roelof " is zowel een verwijzing als een typetje dat wij Holl'anders door en door kennen.
De verwijzing is alom bekend in de waterwereld en de Europese Commissie thema Water in een recent tijdvak waar een voorzittersrol werd ingevuld.

Het typetje meldt zich om een loon te verdienen in de procincie Noord Holland, het gebied waar men rond 11 november zingt dat het lichtje branden mag (rond de leeftijd van 8 jaar). Voor typetjes vanuit de regio Groningen is het funest om zich in dat gebied ter werk te stellen want - zo is mij gebleken - men heeft de point van het liedje gemist. Immers een acht jarige zingt het liedje in het besef dat het elke dag 11 november is want het is het feest van Sinte Maarten (de Waard) - en die gaf zijn mantel af aandegeen die het goed kon gebruiken ter volharding de reis te volbrengen met wat kou op de borst (voor de Maarten te Paard).

Dat laatste was vanzelf onmogelijk voor de andere Roelof om  dat te kunnen beseffen voor de ervaring die hij nog kon gebrukene ter lering tijdens het werken als overheidsmanager van het jaar in spé.

Hij aanvaardt de lessen op een wijze die je niet kunt scharen onder lieden  die potsierlijk door het leven glippen als dieven in een nacht - oftewel met achting voor het leven zelf dat een ieder ook maar overkomt  vanwege een man die een zaadje plantte in goede voedingsbodem (wie kent dat verhaal nou niet).

Zo kon het zijn dat wij in 2010 al ras het bericht ontvingen vanuit de Hoge Raad: "Kijk je kunt wel integer zijn en toch niet de juiste beslissing nemen"; ergo iedere integere mens is bij voorbaat verontschuldigt door deze mantra en je kunt je afvragen wat iemand nu voor een werk aan de winkel zal zetten om de juist beslissing te voordenken alvorens het besluit valt. Wie gaat er immers nachten wakker liggen van het probleem van een ander? Is er voor een ander wel een goed advies te verzinnen waar de bank slechts goed is in het correct vorderen van rente?

Ergo , "de Sint van 2010 die heeft het allang gesien en komt met ROE en GARDe!"

Jammer dat Eric Cantona niet 5 december heeft uitgekoze; of koos 7 december Eric Cantona?

Zo kwam de RaadsPiet bij vollemaan in SintsBaardharen praten en deed zijn aura opgloeien tot de ware leeftijd van deze honderden jaren tellende aardsling (thans "Baardslinks" wegens het naderende einde).

"Kijk eerwaarde Spanjool, u kent de kurketrekkerregel nog ? En beseft de samenwerking van 3+1 krachten? Laten we ze samen doornemen: ACTIE, KRACHT, ESSENTIE (3) en VERTAALBEELD (1 of 4).

welke variabelen hebben wij in een plotachtige samendracht?

water-vuur-aarde-lucht? invoer-opslag-proces-uitvoer?
initierend-verstandelijk-formulerend-uitdrukkend?

tja, dat is mij te  algemeen , laten we nog eens kijken naar het betreffende Hoge Raad Geval ("Lu*ia"):
1 we erkennen een besluit vaardig te hebben genomen; te voorTvaardig (achteraf, helaas!)
2 we erkennen integere mensen te hebben ingezeT op de zaak
3 we herkennen dat er geen besliskundig momenT zich heeft voordaan voor het uitvaardigen van het eens genomen besluit

en 4 : wij dienen dit in remedie te hersTellen zo goed en mogelijk dat dit gaat: ergo financiële uitwisseling is genoodzaakt en gevorderd door het Hoogste Gezag (qualitate qua de client zelf of  haar vertegenwoordiger die zij zelf heeft behoeft)

De nummers 1 2 en 3 laten zich indelen als 1-actie; 2-kracht en 3-essentie

De essentie is (dus) de beoogde factor die aan de actie vooraf gaat met de kracht als bron.
(3-gaat dus vooraf aan de besluitvaardig te nemen actie in relatie met de andere mens! dit is een kenmerk dat verleend wordt aan het bevoegde/geïnstalleerd gezag boven menig ander kenmerk - zoals ik noem "een mooi koppie gelijkend op een beroemde acteur" - voorbeeld "acteur in Dances with Wolves" - zie de wetenschapper Wolf onderaan)

Hebben wij dit tot ons genomen?
Is er nog bedenktijd aan te vragen (zoals recent door de witte haardos met rakker/schavuit als Babeloniër)?

(het is stil rond het haardvuur waar de baard van Sint nijgt tot schroei)

En de HamerPiet laat de Hamer vallen op het moment dat ...

(zal er nog een vervolg zijn op dit deel van het verHaal)

uw bloggairrecensent met groet aan "Roelof en Wimpie", ohme S'ace a Base


N.B. (ook initialen van Pammie Bergman)
Een Groninger is behept en behebt met de Groningse mantra "er gaat niets boven Groningen", een mantra met 1 N teveel (welke?) ... Uiteindelijk geldt dan "wat gaat er boven Groningen?"

Het antwoord op de vraag volgt - er kunnen meerdere antwoorden goed worden gerekent met een intelligentiefactor eraan toegevoegd door de eenmanscommissie die daartoe is uitverkoren niet zijnde een lid van de koninklijke familie (en ook niet een opgestoken lid, voor de grapjas daar vooraan in de klas)

EXTRA begeleidend

133133

is het volgens getal op de teller ... en ik heb iets met dat getal - maar wat?

 • ik raadpleeg de tzolkin - de oude geboortekalender op moderne leest geschoeit - en vind Zegel HEMELWANDELAAR en Toon ELECTRISCH; Tevens Wave/Golf AAP toon 3 van 13: DIENSTVERLENING aan de electrische pulsen bemiddeld door het WATER molecuul dt zich zo nadrukkelijk in ons beweegt ')
 • en als orakel ver- & ontwikkelaar ken ik ook andere MATRICES zoals de numerologie waar 33 de getallen 11 en 22 samenbrengt in "ZES", immers 3+3=6; en vanwege de onderstaande eb en vloed bewegingen staat er ditrect ook het getal 9 maar dan moet je een andere invalshoek op het getal bewerkstelligen : ergo het geheim van de Kreeft ontraadselen van haar schimmigheid of -dat kan ook- nodige masker voor zolang het duurde
 • 2maal 133133 geeft het getal 14 (5) en ik zie mijn beide handen ... de een ontvangende en de ander gevende (wat doe ik anders dan dat ...)
 • vandaag zal dat getal vallen en vandaag trek ik het TZOLKIN getal 230 (5) dat duidt op Witte Solaire Hond - Wit voor Verfijnend Geheugen Vaardigheid ; Solair voor Mobiliserende 9e Toon in het Witte Wind Golfspel (SPIRIT); HOND voor de kracht van het HART - het rondpompen van de oceanen in 8 fases als een octaaf -, essentie van LOYALITEIT en actie van het LIEFHEBBEN en SAAM door het leven GAAN
 • 133+133 duidt op 266 en dat wordt dan weer (minus 260) 6 - de ritmische wereldoverbrugger =) de KREEFTSKEERKRING als WERELDOVERBRUGGER  gaat in samenhang met de STEENBOK die rond 21 maart 2011 wordt "geraakt" ter kering
zo acht ik mijn tijdkring gedaan voor het moment - op naar wat anders met een fluitje naar OJ ")
 
') dat is de beweging van de maan per maan(d) ; beweging van aarderotatie voor de dag ; beweging van aardemassa rond zon per jaar én vooral ok de beweging van oceanen op zowel de maan als de echo op de golf (2 eb/vloed per dag; elke eb/vloed een rondgang van 4 fases: eb LW vloed HW eb etc. als FMFMF met F als Feminine en M als Masculine)

") OJ bleek vandaag een her-innering naar OJ Simpson als bruggetje naar OJ en de Simpsons; OJ is "Ome Jan Gous", m'n ouwe gabber

Thursday, November 18, 2010

Aansporing tot Gamma's

De burger in contact en aanwezigheid van wat er speelt en heelt kan notie hebben over de oproep van mijn ex-directionele collega in topbestuur en smeermiddelen Jeroen van der Veer (ex-Shell CEO) inzake "we hebben meer Bêta's noodig".

Jeroen is een typisch voorbeeld van "drink ranja met een rietje, mijn Sophietje" een diep filosophisch inzichtelijk liedje van Johnny Lion in de jaren '60 waar Jeroentje nog studentikoos rebelleerde op het gezag als de wens van zijn ouders zoals dinsdag jl. gedelibreert in NOVA waar hij het idee om per boor-rietje van oliebel naar olie bel te verplaatsen en aldus menig extra boring uit te sparen. Een gigantisch economische besparing en voordeel voor de autorijdenden burger in mobiele groepsdwang.

Behoort Jeroen tot de burgers die zich bewust kunnen zijn van de derde weg? en andere wegen, zoals naar RoMa bijv.?

Ik vrees van niet omdat hij slechts bewust is van alpha's an beta's en niet van gamma's noch delta's of epsiloons en dat ie jammer voor de toekoms van Nederland en ook Nederlanders die zich bewust zijn geworden van de wereld waar zij in leven mede gezien de notie in troonrede 2008: "Nederland wordt Bewust"

"Nederland word Rutter" is het devies van "WildWestHolland" met cowboys op koeien in een krappe stal.

uw narretje ... heer van B. ;-) S'ace

gaat gepaard met ...

Tuesday, November 16, 2010

woede

is een thema dat ik aansnijd vanuit het lezen en begrijpen van een boekje geschreven door Arun Gandhi over het legaat dat zijn grootvader Mahatma voorleefde en achterliet aan de mensen op de aarde.

Mahatma beweert dat woede de brandstof is voor het voortschrijdende inzicht van de geest in de stijl die de mens zich veroorlooft te leven met de ander. Of eenvoudig weg, wat de brandstof is voor de auto om te gaan rijden is de woede voor de "mind", de zich ver- en ontwikkelende wijze van handelen.

in dit thema is de term/methode "shock and awe" te begrijpen
zoals alan watt dit verhaalt:dit is relevant in de blog missie die water en vrede combineert ...

oproepende aan de collega's de missie om te zetten in orde die het beoogt ...


(hebben we reeds een beeld hoe we dan verder gaan?)