Wednesday, November 24, 2010

133133

is het volgens getal op de teller ... en ik heb iets met dat getal - maar wat?

  • ik raadpleeg de tzolkin - de oude geboortekalender op moderne leest geschoeit - en vind Zegel HEMELWANDELAAR en Toon ELECTRISCH; Tevens Wave/Golf AAP toon 3 van 13: DIENSTVERLENING aan de electrische pulsen bemiddeld door het WATER molecuul dt zich zo nadrukkelijk in ons beweegt ')
  • en als orakel ver- & ontwikkelaar ken ik ook andere MATRICES zoals de numerologie waar 33 de getallen 11 en 22 samenbrengt in "ZES", immers 3+3=6; en vanwege de onderstaande eb en vloed bewegingen staat er ditrect ook het getal 9 maar dan moet je een andere invalshoek op het getal bewerkstelligen : ergo het geheim van de Kreeft ontraadselen van haar schimmigheid of -dat kan ook- nodige masker voor zolang het duurde
  • 2maal 133133 geeft het getal 14 (5) en ik zie mijn beide handen ... de een ontvangende en de ander gevende (wat doe ik anders dan dat ...)
  • vandaag zal dat getal vallen en vandaag trek ik het TZOLKIN getal 230 (5) dat duidt op Witte Solaire Hond - Wit voor Verfijnend Geheugen Vaardigheid ; Solair voor Mobiliserende 9e Toon in het Witte Wind Golfspel (SPIRIT); HOND voor de kracht van het HART - het rondpompen van de oceanen in 8 fases als een octaaf -, essentie van LOYALITEIT en actie van het LIEFHEBBEN en SAAM door het leven GAAN
  • 133+133 duidt op 266 en dat wordt dan weer (minus 260) 6 - de ritmische wereldoverbrugger =) de KREEFTSKEERKRING als WERELDOVERBRUGGER  gaat in samenhang met de STEENBOK die rond 21 maart 2011 wordt "geraakt" ter kering
zo acht ik mijn tijdkring gedaan voor het moment - op naar wat anders met een fluitje naar OJ ")
 
') dat is de beweging van de maan per maan(d) ; beweging van aarderotatie voor de dag ; beweging van aardemassa rond zon per jaar én vooral ok de beweging van oceanen op zowel de maan als de echo op de golf (2 eb/vloed per dag; elke eb/vloed een rondgang van 4 fases: eb LW vloed HW eb etc. als FMFMF met F als Feminine en M als Masculine)

") OJ bleek vandaag een her-innering naar OJ Simpson als bruggetje naar OJ en de Simpsons; OJ is "Ome Jan Gous", m'n ouwe gabber