Friday, November 26, 2010

inspirator/communicator

... was voor mij eerst een (f)act voordat ik in 2002 deze fte naam bedacht en communiceerde met de personeelschef als toets om te zien of die het kon begrijpen welke functionaliteit het bedrijf ontbeerde.

ondertussen was "agent Q9991" al pionierende met alle werknemers die ook voorzien waren van een intranetstation en hun eigen impuls daar ook eens te kijken wat er te weten is ("wanttoknow").

een artikel dat ik voor een groot deel (met toestemming achteraf wegens de promotie) overnam van de directie van "nieuwedimensies" lardeerde de agent met enige zienerszinnen die het geheel radieerde in de koppies van soms vastgelopen overheidsmanagers. en men ontwaakte ... .

nou gaat het zo dat als je lang in een vaste slaap hebt gezeten dat je nog niet direct de meest puissante acties afgeeft en zelfs boos of verontwaardigd reageert á la Pavlov op degene die je wakkermaakte.

in het ergste geval roep je dan - als hoog onderscheiden autoriteit volgens de medailles op je rever(T) -
"dr uit met die vent"
en het is waar dat je dan vanwege het decorum nimmer meer terug kunt, noch ergens anders aan de bak ... en dit wordt erkend door de CRvB met name door de relevante rechters die als voorzitter optreden.

Van belang is het dan om "de grote man" te volgen; zowel voor individu als collectief ...

Beiden respecteren de rechtstaat der Nederlanden; wat wil je nou zonder als je zelf acteert in een bestuur?

Geslaagd als inspirator/communicator promoot ik dit woord te vereenvoudigen tot inspikator of meer eenvoudig spikator.

Als initiator van deze vibratie voer thans ik op :
  • spi als monument voor SPI - spiritueel politiek initiatief van dhr. Jan Roelofs en zijn eerste gevolg
  • ka als feminine reveil waarbij de ratio weer geheel midden tussen de logica en de magie wordt geplaatst : F voor de 8-gang van het hart; M voor de 1-gang (alleengang) van waar geen hart is en R(atio) voor het verstand waar men beiden ziet
  • tor is zowel het bewegende torretje (de beatle en nar) als de sphinx THOR
tesaam spikator en IN kan de rol bevatten van Q9991 met de omschrijving "innovatief naviga-tor"

aldus opgemaakt te zwolle, 26 november 2010 met de zwarte kat NORIT als getuige
S'ace, ook fungerende als spinframer "INHOLLAND" ;-)

wie het echt wil weten , kan zich ook melden bij Jaap Kelderman