Thursday, November 18, 2010

Aansporing tot Gamma's

De burger in contact en aanwezigheid van wat er speelt en heelt kan notie hebben over de oproep van mijn ex-directionele collega in topbestuur en smeermiddelen Jeroen van der Veer (ex-Shell CEO) inzake "we hebben meer Bêta's noodig".

Jeroen is een typisch voorbeeld van "drink ranja met een rietje, mijn Sophietje" een diep filosophisch inzichtelijk liedje van Johnny Lion in de jaren '60 waar Jeroentje nog studentikoos rebelleerde op het gezag als de wens van zijn ouders zoals dinsdag jl. gedelibreert in NOVA waar hij het idee om per boor-rietje van oliebel naar olie bel te verplaatsen en aldus menig extra boring uit te sparen. Een gigantisch economische besparing en voordeel voor de autorijdenden burger in mobiele groepsdwang.

Behoort Jeroen tot de burgers die zich bewust kunnen zijn van de derde weg? en andere wegen, zoals naar RoMa bijv.?

Ik vrees van niet omdat hij slechts bewust is van alpha's an beta's en niet van gamma's noch delta's of epsiloons en dat ie jammer voor de toekoms van Nederland en ook Nederlanders die zich bewust zijn geworden van de wereld waar zij in leven mede gezien de notie in troonrede 2008: "Nederland wordt Bewust"

"Nederland word Rutter" is het devies van "WildWestHolland" met cowboys op koeien in een krappe stal.

uw narretje ... heer van B. ;-) S'ace

gaat gepaard met ...