Wednesday, November 24, 2010

Speciaaltje voor "Ome Roelof"

"Ome Roelof " is zowel een verwijzing als een typetje dat wij Holl'anders door en door kennen.
De verwijzing is alom bekend in de waterwereld en de Europese Commissie thema Water in een recent tijdvak waar een voorzittersrol werd ingevuld.

Het typetje meldt zich om een loon te verdienen in de procincie Noord Holland, het gebied waar men rond 11 november zingt dat het lichtje branden mag (rond de leeftijd van 8 jaar). Voor typetjes vanuit de regio Groningen is het funest om zich in dat gebied ter werk te stellen want - zo is mij gebleken - men heeft de point van het liedje gemist. Immers een acht jarige zingt het liedje in het besef dat het elke dag 11 november is want het is het feest van Sinte Maarten (de Waard) - en die gaf zijn mantel af aandegeen die het goed kon gebruiken ter volharding de reis te volbrengen met wat kou op de borst (voor de Maarten te Paard).

Dat laatste was vanzelf onmogelijk voor de andere Roelof om  dat te kunnen beseffen voor de ervaring die hij nog kon gebrukene ter lering tijdens het werken als overheidsmanager van het jaar in spé.

Hij aanvaardt de lessen op een wijze die je niet kunt scharen onder lieden  die potsierlijk door het leven glippen als dieven in een nacht - oftewel met achting voor het leven zelf dat een ieder ook maar overkomt  vanwege een man die een zaadje plantte in goede voedingsbodem (wie kent dat verhaal nou niet).

Zo kon het zijn dat wij in 2010 al ras het bericht ontvingen vanuit de Hoge Raad: "Kijk je kunt wel integer zijn en toch niet de juiste beslissing nemen"; ergo iedere integere mens is bij voorbaat verontschuldigt door deze mantra en je kunt je afvragen wat iemand nu voor een werk aan de winkel zal zetten om de juist beslissing te voordenken alvorens het besluit valt. Wie gaat er immers nachten wakker liggen van het probleem van een ander? Is er voor een ander wel een goed advies te verzinnen waar de bank slechts goed is in het correct vorderen van rente?

Ergo , "de Sint van 2010 die heeft het allang gesien en komt met ROE en GARDe!"

Jammer dat Eric Cantona niet 5 december heeft uitgekoze; of koos 7 december Eric Cantona?

Zo kwam de RaadsPiet bij vollemaan in SintsBaardharen praten en deed zijn aura opgloeien tot de ware leeftijd van deze honderden jaren tellende aardsling (thans "Baardslinks" wegens het naderende einde).

"Kijk eerwaarde Spanjool, u kent de kurketrekkerregel nog ? En beseft de samenwerking van 3+1 krachten? Laten we ze samen doornemen: ACTIE, KRACHT, ESSENTIE (3) en VERTAALBEELD (1 of 4).

welke variabelen hebben wij in een plotachtige samendracht?

water-vuur-aarde-lucht? invoer-opslag-proces-uitvoer?
initierend-verstandelijk-formulerend-uitdrukkend?

tja, dat is mij te  algemeen , laten we nog eens kijken naar het betreffende Hoge Raad Geval ("Lu*ia"):
1 we erkennen een besluit vaardig te hebben genomen; te voorTvaardig (achteraf, helaas!)
2 we erkennen integere mensen te hebben ingezeT op de zaak
3 we herkennen dat er geen besliskundig momenT zich heeft voordaan voor het uitvaardigen van het eens genomen besluit

en 4 : wij dienen dit in remedie te hersTellen zo goed en mogelijk dat dit gaat: ergo financiële uitwisseling is genoodzaakt en gevorderd door het Hoogste Gezag (qualitate qua de client zelf of  haar vertegenwoordiger die zij zelf heeft behoeft)

De nummers 1 2 en 3 laten zich indelen als 1-actie; 2-kracht en 3-essentie

De essentie is (dus) de beoogde factor die aan de actie vooraf gaat met de kracht als bron.
(3-gaat dus vooraf aan de besluitvaardig te nemen actie in relatie met de andere mens! dit is een kenmerk dat verleend wordt aan het bevoegde/geïnstalleerd gezag boven menig ander kenmerk - zoals ik noem "een mooi koppie gelijkend op een beroemde acteur" - voorbeeld "acteur in Dances with Wolves" - zie de wetenschapper Wolf onderaan)

Hebben wij dit tot ons genomen?
Is er nog bedenktijd aan te vragen (zoals recent door de witte haardos met rakker/schavuit als Babeloniër)?

(het is stil rond het haardvuur waar de baard van Sint nijgt tot schroei)

En de HamerPiet laat de Hamer vallen op het moment dat ...

(zal er nog een vervolg zijn op dit deel van het verHaal)

uw bloggairrecensent met groet aan "Roelof en Wimpie", ohme S'ace a Base


N.B. (ook initialen van Pammie Bergman)
Een Groninger is behept en behebt met de Groningse mantra "er gaat niets boven Groningen", een mantra met 1 N teveel (welke?) ... Uiteindelijk geldt dan "wat gaat er boven Groningen?"

Het antwoord op de vraag volgt - er kunnen meerdere antwoorden goed worden gerekent met een intelligentiefactor eraan toegevoegd door de eenmanscommissie die daartoe is uitverkoren niet zijnde een lid van de koninklijke familie (en ook niet een opgestoken lid, voor de grapjas daar vooraan in de klas)

EXTRA begeleidend