Monday, November 29, 2010

wikileaks en een gezegde

met een lid van de pionierende commissie (pilot vanuit de andere kant vd medaille)
deelde ik een eerste versie van een rapport over 10 jaar "spinnen"

als zijnde de creatieve en dus scheppende man.

in deze versie werden 2 spreekwoordelijke gezegdes omgeturnd in een eigentijds begrip voor degenen die zichzelf de toestand van "wakkerheid" en "jeugdigheid" aanmeten.

dit was nog voor de Troon rede-neerde dat de boezemnotie: "Nederland wordt bewust" nuttig was te delen met alle leden van het volk die als volwassen konden worden aangemerkt. Ik voeg hier aan toe de mensen vanaf 8 jaar die zich onbesmet en oorspronkelijk van geest door wensen te ontwikkelen, veelal na enige verwikkeling met opgedrongen en anderszins zich voor doende raadsels.

De nieuwe gezegdes:
  • "holle vaten weerklinken het diepst" ipv. "... klinken het hardst"
  • "de pop verwijt de caerel dat ie spoort" (wat spreekt dit uit?)
tja, wie wenst er nu "een pop genoemd te worden"; en hoe relateert dit zich tot "de spindokter"

en de oude teruggehaald in de eigentijdse geest:
  • "gij zult Spinoza heten" ; hetgeen er op duidt dat je verbannen wordt door de goegemeente die door de bomen het bos niet meer ziet ; als zagen zij nog wel even "Bos" ... en "de Scheringa affaire"
WIKILEAKS
prikkelt om een andere maskeringsformule te herleiden tot een betere zienswijze:

"je hoeft niet mee te werken aan kwesties die je goede naam zullen schaden"

Kijk, dat is nu verholpen door de PVV affaires die "eindigden" in het ronddelen van een boeket bloemetjes aan (eventueel) klagende oud buurtbewoners over je gedrag toendertijd.
Je werkt mee ... want je verdient veel geld door minder iets te doen ... en daar kunnen best een paar welgemeende boeketjes vanaf die de relaties gunstig stemmen voor nadere contactpleging met jou "karakter".

Punt van Orde: wanneer je iets doet wat zich niet verhoudt met de gedragsnormen incl. de "functienormering" dan plaag je zelf op dat moment een handeling die je goede naam te grabbel gooit.
En daar heeft de HR bekend dat je integer kunt zijn edoch niet tot de juiste beslissing komt waardoor een uitgevaardigd besluit vals en bedrieglijk is én dient te worden gecorrigeerd - lees afgekocht met de juiste parameters voorgeschoteld door de gezagdrager die inmiddels ook tot gezaghebben is bestendigd - door het bestuur en haar hoogste ondernemer in eigen ornaat.

Zo geschiedt onder toezicht van de 3 toezichtdragers - Kroon, HR en CRvB - die de ambtenaar netjes begraven in de graven waar zij verderleven als "onbekend soldaat van Oranje".

"Stoppen met Lekken"
helpt ons om de goede vrede te bewaren ...

toY S'ace, spinframer in dienst van het werkende volk ')

nabericht inzake de "echte WIKI leaks":
prominent A'dams Ambtenaar: "in de Intelligente Alliantie werd eerst het adres dat de bronnen lekte onchique verklaard om zich zelf een vrijbrief te bezorgen in de geest van chique en "zorgzaam". onverantwoord tov de aarde en aardebewoners (lees burgers); speelbal voor niet-aardebewoners (degenen die zichzelf daartoe rekenen); doel zou zijn een afleiding in enige vorm (bedenk zelf maar wat de be-doel-ing is)"

nabericht 2 volgend op bovenstaande intuïtief aangevoelde situatie
zie dit artikel die parallel informatie tot zich neemt in enig bewustzijnsveld

toets: vraag uzelf af: "bevind ik mij in een polair of in een zicht(T) verenigend bewustzijnsveld?"

') deze zelfde dag lees ik dat Defensie er een Spindokter bij krijgt ... AHUM , roept de wakkere inspirator communicator van het volk (de democratie): dit dient gelezen te worden dat het volk wordt bestreden door Defensie! U, beste regering, behoort nu een spinframer aan te stellen zodat de ziel van het volk wordt bewaakt (wat zegt u? "moet worden opgewekt!" heeft iemand een wagonlading pekel ipv vlugzout?)