Tuesday, November 30, 2010

geheugensteuntje als deuntje

ik lees de krant - het NRC - en krijg in een kader een nuttige opmerking op het netvlies.

het is de krant van 30 november 2010 - de laatste dag ... in de maand november (9 en 11).

het artikel staat op pagina 16 in het thema Economie.

De schrijver / auteur is Hartmut Rosa die wordt weergegeven via een jounaliste (CdG ').

De bewering van Hartmut in het subthema "Economische Crisis" in het stuk met kop

"Permanente opgejaagde slaven van de versnelling":

Vraag :
"Is het probleem met de euro
dat de 'markten' aan het stuur zitten, niet de politici?"

Hartmut :
"Politici zijn machteloos
dit is een crisis van de democratie"

Vraag aan de lezer: Hoe lang duurt de crisis van de democratie?

en "Wat was het resultaat van de commissie Deetman" , om maar eens een nuttig feit op tafel te krijgen.

uw opmerkzame mede "wezen", S'ace ")

') toevallig dezelfde initialen als deze auteur ("para-gnostisch")

") Het is waar dat ik op 23 augustus 1990 mijn familie en vrienden op de hoogste stelde van de uitspraak van de naam "Cees". Sedert de verschijning van de heer Herman W. op media met de mededeling dat hij zich na de SER, "Klaar om te Wenden" (31 maart 2006), de Wereldbank diende te herdefiniëren als professor/hoogleraar en spreekstalmeester om zijn boodschap aan de wereld mee te geven ... bedacht ik dat hij termen had geuit die ook op mijzelve van toepassing waren in 1990. En wel op het moment dat ene Ina vroeg "Heet je nu Kees of Cees". Ik wist het zeker Cees wordt uitgesproken als S'ace (wat dan weer een meer engelstalige notie in zich draagt). Ik checkte nog het graf van "Rooie Kees" en jawel er stond toch echt "Cees". Crux is dat de schrijfwijze "S'ace" voor het eerst wordt toegepast bij de stichting "De Wilde Roos" te Amsterdam. Vermoedelijk geschiedde dit als reactie op het illustere gegeven dat ik de eerst integraal directeur bij de overheid mocht pionieren. (met als resultaat o.a. een echte overheidsmanager van het jaar volgens de Nederlandse analen van dat genootschap ; én de fte inspirator communicator)
") Persoonlijk vond ik de 3 letters "ace" passen bij de bekende kaart in het Black Jack spel (humor van ene Gerard de Vries in zijn "Het Spel Kaarten") ... en later viel zelfs de gedachte in dat dit een ondernemende vibratie was om de VISSEN uit het VISSEN-tijdperk te vangen in een heus net werk.
HA ... en dan direct door in WaterMan? } WHY NOT {