Thursday, December 2, 2010

"Wat Nederland zoekt is een opener democratie."

Het is geobserveert via media-uitingen dat kamerleden met bloemetjes langs mensen gaan die in het verleden op minder chique wijze werden bejegend door "hen-niet-zelve".

Dit behoeft een nadere duiding op het fenomeen "hen-niet-zelve":
  • het zou de ontvankelijkheid van het lichaam of het koppie zijn geweest op het fenomeen PAVLOV; plaatje en verklaring ; en ikzelf heb de notie ontvangen van een heuse waarnemer bij het genootschap voor burgemeesters bij Nederland BV. Overigens heb ik die notie ontvangen zonder dat de mens zelve (de bron) daar een notie van kon hebben dat hij dit met mij communiceerde. Kwestie van communicerende vaten via de "kuxan suum" (de kosmische navelstreng die voedt en aftapt); mijn maat in deze (in code) : HAAGV
  • het is SinterKlaas; dit duidt op het Paternalisme in combi-natie met het Patriarchaal Domein en het TaalSpel der Goden ; ik schaal dit onder mijn werkveld als NéAndersThaler van het Nederlandse Chaosforum ') en het luisterende werkveld dat nota neemt van de geconstateerde verschijnselen bij zowel collega's, vrienden als intimi (dit zijn alle categorien, toch?)
  •  het is de Kerstman; dit duidt op een internationaal Sinterklaas Netwerk dat voornamelijk zichzelf bedient zonder weerklank op de mensheid noch de aarde / planeet zelve ; de kerstman is in wezen de Amerikaanse President in functie - vooral niet te verwarren met de mens zelve die daar in is gehesen door het volk dat verkeerde in een staat van ver-war-ring (met afstand trouw zijn aan de staat van oorlog)
Ik beperk mij tot deze 3 gebieden waar ik opening houd en bied aan lieden die andere categorien wensen bij te voegen. Laten we afspreken niet meer dan 9 categorien op ter voeren waar eventueel allerlei subcategorien aan te hechten zijn, soms met kleine aanpassing van de beschrijving van de hogere categorie.

Wellicht zijn de categorien te verdelen in 3 hoofdcategorien (beweging lichaam hoofd)

~~~ ACTUEEL

* de boot van Wubbo is gesloopt en tot zinken gebracht ; de burgemeester spreekt van een droevige zaak } hij stond erbij en keek ernaar ? Doctors van Leeuwen(hart)? {
* A'dam opent de jacht op veelplegers (een jacht is ook een boot; welke boot is geopend of te water gelaten?); mijn tip : zijn hoflieden werkende in de hogere gremia van het landbestuur incl. thematische hoofdtroepen verkent op hun loyaliteit aan het volk (incl. Kroon)? Ik vermoed een hoge pakkans.
* de uitvinder van de neutronenbom is over-leden (wat betekent dit voor de wijze van cremeren van dit genie?)

EN inderdaad: wij worden wakker én Nederland zoekt een openere democratie. Zegt het  voort.
( want anders hoeft het niet meer )-:') voor informatie rondom de prestaties van de Amsterdamse Ambtenaar tewerkgesteld bij het Impliciet Koninklijke Operationele Werkveld van het element Water in een heus watercyclusbedrijf incl. het bewustzijnsveld van alle bestuurders en ondernemers incl. de informele ondernemers (de pionierende ambtenaren en evt. buitenlui) kunt u terecht bij mijn relatie Jaap Kelderman die een relatie heeft geactiveerd bij de Gemeente Amsterdam zijnde de Bestuursdienst ; ergo de zaak DG/W is niet onder de rechter ; de rechter heeft zich gevoegd bij DG ter afwikkeling van de zaak in de formule die is voorbeschikt (ergo Waar wacht "W" op?)