Monday, December 20, 2010

Documentaire Water : Het Grote Mysterie (Ontvouwt Zich)

Tja, het wegwijzen naar de zoektocht betreffende de Graal, de Heilige Graal,

is een geste die men zich ter harte kan nemen ...

en dan gebeurt er iets in de mens die zichzelve ter harte neemt ... maar wat?

hoe dan ook is het aan te bevelen kennis op te doen over dat wat wij in de graal doen ter aanname ...

dat kan zijn bloed, wijn of water (, toch?)

Oproep aan menigeen en in het bijzonder mijn bestuurlijke collega's in het hoofdstedelijke water ...
(tip: doe een appèl op de importantie van de begrippen voet, penis, oor, tong, gezicht en verstand)of u vervolgt zich op deze link

het is overigens gebruikelijk om uw collega hier niet van enige repliek te voorzien.
en het vergt enige moed om af te wijken van het traditionele gebruik waarvan het niet bepaald was of het wel volgbaar was voor elkeen ;-)

toY S'ace

notie: het zou kunnen dat de collega tijdproblemen heeft of andere beperkingendie hij zichzelf laat welgevallen (en? wat doen wij daaraan?)