Sunday, December 12, 2010

HYPER analyse FORMAAT (voor maatvoering)

N.a.v. een artikel geschreven door Geert Lovink en Patrice Riemens / NRC zat. 11 december 2010)

Voorwoord
Het is in dit tijdscharnier waar te nemen dat er "een fenomeen" zich voordoet.
Niet helder is of dit fenomeen kan worden toegeschreven aan 1 persoon, aan meerdere personen of aan hele volksstammen (vanwege een zgn. paradigma verschuiving in de sfeer "waar niets is en daardoor iedereen")

Wat doet zich dan voor in de mediacratie?
Iedereen kan en mag er iets van zeggen en slechts sommigen krijgen de aandacht van de "oude media".

Verdacht patroon? DE media fungeren als spreekbuizen voor steeds minder mensen die zich steeds meer macht toebedenken ; of milder gesteld waar vanzelf meer vrijheid en verantwooordelijkheid aan vervalt (althans in de "oude democratie" - ergo in een stelsel dat voor iedereen het helderst is in de spelonken van het bredere bestaan)

Wat nu voorgelegd? Ik heb het artikel van het paar auteurs opgepakt en naar een hoger niveau van bezien getild, oa. door het vrij te maken van "een label"  dat stigmatiserend werkt.
Voorts tracht ik de vredelievendheid na te leven en negatieve taal er uit te ziften. Ik geef keuzes aan met [...]-tekens (zgn. brackets/rechte haken) en smaken met "..." (die vervangbaar zijn door eigen smaken)
Dat kan vooral beter in samenwerking met anderen die zich wel laten horen ... wanneer het moment zich voordoet.

Analyse van een Fenomeen (1e versie 0.1)

 1. Fenomeen is de verandering vd informatiesamenleving
 1. Strategie is te  Klasseren: bijv. "Populistisch" / "Wetenschappelijk" / "Tunnelvisie" / "..."
 1. Een cultuur typisch product: bijv. Westers / Oosters / Cowboy / ...
 1. De identiteit is : bijv. On/Duidelijk ; Idolaat (Gandhi, Mandela); ...
 1. Benodigt een type media [ Traditioneel / Pionierend / Revolutionair / Trendsettend]
 1. Is afhankelijk (van “de grillen” 1 persoon) vs. is onafhankelijk
 1. Idealisme gaat samen met Samenzweringen
 1. De achilleshiel is de eigen organisatie
 1. De organisatie is “verrassend” [on-]doorzichtig
 1. Organisatie moet zelf bepalen waar het heen wil
 1. Er is een [aan/mis/toe/ver -] leiding in de naam / de vlag / het logo
 1. Een geweldige bijdrage aan openheid
Tot zover de uitnodiging tot deelname aan de HYPER analyse met een FORMAAT ...
toY S'ace


met maatvoering kan gedacht worden aan de oproep van dhr. A. Pechtold het kabinet de Maat te nemen door hun Maat (= aktieve burger) te zijn