Thursday, December 2, 2010

Manneke PIS

tja, mochten wij samen met België de WK bid gaan invullen vanwege de aanname dat de FIFA dit heeft besloten ... dan ... stel ik voor ... vanuit waterminnend Nederland dat wij het werkwoord WATEREN symbolisch neerleggen in het SYMBOOL voor de 2018 EDITIE, nl. MANNEKE PIES

hier het ietwat uitdagende symbool in beeld: waar ik deze koos als inspiratie voor de professionele ontwerpers die hun voorstel mogen aandragen bij de commissie waar ik JAN MULDER aandraag als lid wegens zijn verdienste voor het Belgische Voetbal, met name AnderLEcht.
de roodwitte band kan dienen als object om deze een vlag te geven ; tevens kan de straal een regenboogeffect krijgen om maar eens wat inspirtie te verschaffen (nee, ik laat ruimte!)

minder aanbevelenswaardig acht ik het volgende beeld:

waar ik overigens het zwarte koppie blank acht ...
Tja, waarom acht ik deze nu minder geslaagd ... dat is de vraag die ik stel aan IVO OPSTELTEN ,
huidig minister voor veiligheid en justitie ...

Al moeten we 16: 00 afwachten ... Nee - potverdriedubbeltjes - het is al 16:13 !

Gauw verzenden ...

~~~

en toen kwam dit nieuws binnen inzake WATEREN (in een serie van 10 clips)