Tuesday, December 28, 2010

noosfeer

“Statesmen should be aware of the present elemental process of transition from the biosphere to the noosphere… The historic process is changing dramatically before our eyes… Mankind taken as a whole is becoming a powerful geological force. Humanity’s mind and work face the problem of reconstructing the biosphere in the interests of freely thinking mankind as a single entity.
This new state of the world we are approaching without noticing it is the ‘Noosphere.’”
 Vladimir I. Vernadsky

De „staatslieden zouden zich bewust moeten zijn van
het huidige elementaire proces van overgang van de biosfeer aan noosfeer … 
Het historische proces verandert dramatisch vóór onze ogen…
Als geheel genomen de mensheid wordt een krachtige geologische kracht.
Zowel de planetaire mening als het mensen werk
zien het probleem om de biosfeer in het belang van vrij denkende mensheid
als één enkele entiteit onder ogen opnieuw op te bouwen. 
Deze nieuwe staat van de wereld komen wij zonder het opmerken naderbij
het is de `Noosfeer'“
Vladimir I. Vernadsky

Dit is de opening van de quote die Jose Arguelles aanhaalt binnen The WorldShift-20 Declaration.

Meerdere redenen om dit ook hier te berichten in open-bron-stijl:

Ervin Lazlo is gekoppeld op het werk van de City Montesori School te Lucknow.
Meerjarenproject is daar "Awakening Planetary Consciousness" met onvermoede Hollandse Kiemen, mede geïnspireerd op de bijeenkomst op 31 maart 2006 - Klaar om te Wenden met Herman Wijffels, Don Beck, Ervin Lazlo en de bijelkaarprater Peter Merry (CHE Nederland).

José Arguelles werd in 2007 gekoppeld op het project in Lucknow; uiteindelijk liep het anders en vulde een Italiaanse Neuropractiker de vacature met verve. Hier een verwijzing naar zijn werk.

Hoe trots kan de stichting Waternet zijn? Is zij reeds bewust van haar initierende invloed?
En de inspectie voerende edelman?

"Trouw sal Blijk" ... een oud Afrikaans spreekwoord

toY